مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

ارزیابی ترکیبات نمک ـ آنفو در کاهش پس زدگی تحلیل پوششی داده ها

ارزیابی ترکیبات نمک ـ آنفو در کاهش پس زدگی تحلیل پوششی داده ها

ارزیابی ترکیبات نمک ـ آنفو در کاهش پس زدگی تحلیل پوششی داده ها – ایران ترجمه – Irantarjomeh

مقالات ترجمه شده آماده گروه زمین شناسی – منابع طبیعی
مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات

چگونگی سفارش مقاله

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه(شماره حساب)ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.comشامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر --مقالات آماده سفارش داده شده پس از تایید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.

قیمت

قیمت این مقاله: 38000 تومان (ایران ترجمه - Irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

 

مقالات ترجمه شده زمین شناسی - ایران ترجمه - irantarjomeh
شماره
۲۳
کد مقاله
GEO23
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
ارزیابی ترکیبات نمک ـ آنفو در کاهش پس زدگی از طریق کاربرد تحلیل پوششی داده ها
نام انگلیسی
Evaluation of salt-ANFO mixtures in back break reduction by data envelopment analysis
تعداد صفحه به فارسی
۳۰
تعداد صفحه به انگلیسی
۸
کلمات کلیدی به فارسی
ترکیبات نمک ـ آنفو,  پس زدگی, تحلیل پوششی داده ها
کلمات کلیدی به انگلیسی
salt-ANFO mixtures, back break, data envelopment analysis
مرجع به فارسی
دپارتمان مهندسی معدن، دانشگاه آزاد اسلامی، شعبه جنوب تهران، ایران
کالج مهندسی معدن، دانشگاه آزاد اسلامی، شعبه سوادکوه، ایران
گروه تیلور و فرانسیس، لندن، انگلستان
مرجع به انگلیسی
Rock Fragmentation by Blasting – Taylor & Francis Group, London; Department of Mining Engineering, Islamic Azad University, South Tehran Branch, Iran
کشور
ایران

ارزیابی ترکیبات نمک ـ آنفو در کاهش پس زدگی از طریق کاربرد تحلیل پوششی داده ها

چکیده
پس زدگی به عنوان یکی از تأثیرات جانبی آتش باری می باشد که سبب خردایش نامناسب و ضعیف سنگ ها و کاهش ایمنی پله ها و افزایش هزینه های فعالیت در آتش باری های متعاقب بواسطه به بار آمدن هزینه های غیریکنواخت می شود. بنابراین، جهت کاهش پس زدگی، الگوی آتش باری، گل گذاری و زمان تأخیر را می بایست تغییر داد. به علاوه از طریق تقلیل قدرت ماده منفجره در ردیف آخر، می توان کاهش قابل ملاحظه ای را در پدیده پس زدگی حاصل آورد. نمک و خاک اره به عنوان آن دسته از مواد معدنی به حساب می آیند که قابلیت کاهش قدرت مخلوط نیترات آمونیوم و سوخت مایع که اصطلاحاً تحت عنوان آنفو (ANFO) خوانده می شود را خواهد داشت. در این مقاله، کاربرد نمک ـ آنفو در کاهش پس زدگی مورد مطالعه قرار گرفته و پس از شش آتش باری مجزا نسبت بهینه نمک آنفو مشخص شده است. ترکیب نمک آنفو تنها در ردیف آخر آتش باری ها مورد استفاده قرار گرفته و جداره / دیواره نهایی پس از  بارگیری توده مخروبه مورد تحلیل قرار گرفت. در این تحقیق از حلال ـ DEA، که به عنوان یکی از سیستم های نرم افزاری مرتبط با تحلیل پوششی داده ها (DEA) محسوب می شود، استفاده شده و بهترین آتش باری در بین انفجارهای انجام شده مشخص شد. برخی از مزایای اصلی استفاده از نمک به شرح ذیل هستند: کاهش قابل توجه در پس زدگی، ارتقای خردایش و کاهش توده انفجاری.

ارزیابی ترکیبات نمک ـ آنفو در کاهش پس زدگی تحلیل پوششی داده ها

 

۱- مقدمه
بیش از ۸۵% انرژی ناشی از انفجار در غالب آتش باری های معدنی از بین می رود. این مقدار انرژی سبب کاهش توان ساختاری سنگ ها در خارج از ناحیه آتش باری می شود. ترک خوردگی ها و صفحات جدید در این تخته سنگ ها پدیدار شده و ترک هایی که دارای شرایط بحرانی در ابتدا نبودند، به هنگام گسترش یا باز شدن سبب کاهش یکپارچگی و جامعیت سنگ های ترک خورده باقیمانده خواهند شد (Jimeno و همکاران، ۱۹۹۵). یکی از تأثیرات جانبی پس زدگی در سطح تماس مواد فلزی معدنی ترکیب مواد معدنی و مواد ضایعاتی یا باطله ها، افزایش بارگیری و هزینه های حمل و نقل، لزوم تقویت توده سنگ های باقیمانده و افزایش ورود آب به ناحیه انفجار به واسطه گسترش ترک خوردگیها و شکست های ناشی از  انفجار  می باشد. در این ارتباط، کاربرد روش هایی که قابلیت کاهش پس زدگی را داشته باشند و به علاوه بتوانند نسبت به حفظ جامعیت سنگ های خارج از ناحیه انفجار اقدام نمایند به عنوان یک مبحث قابل توجه مطرح است. به همین دلیل، روشهای کنترل شده آتش باری را می توان مورد استفاده قرار داد (Hustrulid، ۱۹۹۹).
پس زدگی به عنوان فاصله افقی بین لبه پله طراحی شده و لبه پله ایجادی به حساب می آید (Jimeno و همکاران، ۱۹۹۵). اصطلاحات و مفاهیم به کار گرفته شده در آتش باری پله در شکل ۱ نشان داده شده است. مکانیزمی که تشریح کننده پس زدگی می باشد منوط به مکانیزم شکست در زمان آتش باری می باشد. دلایل اصلی در این ارتباط فشار بالا به واسطه مقاومت فشردگی دینامیکی سنگ و عدم وجود یک سطح لرزشی یا نوسانی در توده سنگ که خود سبب ایجاد شکست بواسطه ورقه ورقه شدگی و باز شدن درزها / درزه های سنگ، بعلت گازهای انبساط یافته ناشی از آتش باری می شود، بیان شده است (Berta، ۱۹۹۰).
راهکارهای متعددی جهت کاهش فرایند پس زدگی در آتش باری سنگ ها وجود دارند. یکی از آنها کاهش انرژی آتش باری در ردیف آخر پله آتش باری می باشد. چنین موردی سبب کاهش صدمه دیدگی به دیواره باقیمانده در پشت الگوی آتش باری می شود (Langefors و Kihlstrom، ۱۹۷۳).
شکل ۱٫ اصطلاحات به کار گرفته شده در آتش باری پله ای (Jimeno و همکاران، ۱۹۹۵)
صرف نظر از کاربرد روش های مختلف آتش باری کنترل شده، توجه به قاعده و نقش اتصالات و ترک ها و همچنین مشخص سازی جهت آنها در مقایسه با خط آتش و ردیف پله ها یا چال های انفجاری به عنوان یک راهکار مؤثر در خصوص کاهش تأثیر پس زدگی به شمار می آید. به علاوه، عوامل دیگر نظیر ضخامت سنگ، ضریب سختی، گل گذاری در چال های انفجاری، شکستگی بالای چال و تأخیر مناسب آتش باری می تواند در زمینه کاهش پس زدگی راهگشا باشد (Konya، ۲۰۰۳).
به علاوه از طریق کاهش قدرت آتش باری در ردیف آخر، کاهش قابل توجهی در پدیده پس زدگی حاصل خواهد شد. نمک و خاک اره به عنوان موادی به شمار می آیند که قابلیت کاهش توان ANFO را خواهند داشت. خاک اره را می توان با یک هزینه کاهش یافته منطقی بدون تأثیر سوء بر روی پارامترهایی نظیر خردایش ، جمع شدگی توده های خراب و همچنین کنترل دیواره به کار گرفت. آزمایشات انجام شده در معدن سنگ آهک هیرمی[۱] که تحت مالکیت شرکت M/S لارسن و شرکت توبرو[۲] می باشد و همچنین معادن سنگ آهن لامباستا[۳] متعلق به M/S جایی راوی سمنت[۴]، نشان دهنده ویژگی های پذیرفته شده ممتاز چنین تکنیکی در بازار کاملاً رقابتی امروزی می باشد که در آن کاهش هزینه ها به عنوان ویژگی اصلی مطرح است. پذیرش توأم با موفقیت این تکنیک در بخش معادن سنگ کوتاه در کشور هندوستان نیز نشان دهنده اهمیت این موضوع می باشد (Roy، ۲۰۰۵).
Wilson و Moxon (1989) اقدام به انجام تست های آزمایشگاهی و میدانی با توجه به مواد دارای چگالی اندک نظیر پلی استایرن ، تفاله نیشکر، خاک اره، پرلیت / نوعی شیشه آتشفشانی (سنگ مروارید)، با ترکیبی از آنفو و مواد انفجاری نمودند. مطالعه آنها به طور کلی بر روی فرایند کاهش فشار آتش باری متمرکز بوده و بنابراین میزان صدمه دیدگی نامطلوب به توده سنگی مجاور مورد بررسی قرار گرفته است.
در بین رویکردهای مختلف فرایند تجزیه / دیکوپلاژ در خرج گذاری پیوسته[۵] بواسطه مشکلات عملیاتی آن و به علت قطر اندک چال ها رد می گردد. کاربرد ترکیبات آنفو با نمک به عنوان یک رویکرد مطلوب تر به حساب می آید. نمک از عملکرد بسیار مؤثری در خصوص کاهش انرژی تولید شده به وسیله آنفو برخوردار می باشد (Firouzadj و همکاران، ۲۰۰۶).

ارزیابی ترکیبات نمک ـ آنفو در کاهش پس زدگی تحلیل پوششی داده ها

 

۲- ارائه آزمایشات و نتایج
مجتمع معدنی فسفات اسفوردی در ۳۵ کیلومتری شمال شرق بافق در استان یزد، ایران، قرار دارد (شکل ۲). مساحت سطحی این معدن متشکل از آهن و کانی های فسفات آتشفشانی به شکل کروی با قطری به ضخامت ۵۰۰ متر و عمق ۱۰۰ متر مشخص شده است. میزان ذخیره این معدن نزدیک به ۱۷ میلیون تن برآورد شده است و از رتبه ۹/۱۳% P2O5 با ضریب اهمیت در حدود ۲/۱% عناصر نادر در این معدن برخوردار است (Aghajani، Bazzazi و همکاران، ۲۰۰۸).
پس زدگی یکی از مشکلات اصلی در عملیات آتش باری معدن اسفوردی می باشد و محدوده آن از ۵/۳ تا ۴ متر است. کاهش انرژی آتش باری در ردیف آخر چال های انفجاری به عنوان یکی از روش های کاهش پس زدگی در این معدن به شمار می آید. در این مطالعه، ۶ آزمایش انجام شد که در آنها مواد منفجره استفاده شده در ردیف آخر کاهش یافت. در این آتش باری ها، تأثیر ترکیب نمک و آنفو به منظور حاصل آوردن نسبت ایده آل بین نمک و آنفو مورد بررسی قرار گرفت. از آنجایی که تعداد آزمایشات محدود بودند، قابلیت بررسی کلیه موارد محتمل برای ما وجود نداشت، بنابراین ما صرفاً نتایج حاصله از ۶ آزمایش را در این بررسی نشان داده ایم.

ارزیابی ترکیبات نمک ـ آنفو در کاهش پس زدگی تحلیل پوششی داده ها

 

۳- تحلیل پوششی داده ها: مدل ها و افزونه ها
تحلیل پوششی داده ها (DEA) از اهمیت فزاینده ای به عنوان ابزاری جهت ارزیابی و ارتقای عملکرد عملیات تولیدی و خدماتی برخوردار شده است. این تحلیل به طور گسترده ای در خصوص ارزیابی عملکرد و معیارسنجی مدارس، ابزارآلات، بیمارستان ها، شعبات بانک، تأسیسات تولیدی و غیره به کار گرفته شده است (Charnes و همکاران، ۱۹۹۴). DEA به عنوان یک مدل تحلیلی بهره وری چند عامله برای برآورد کارایی نسبی مجموعه همگنی از واحدهای تصمیم گیرنده (DMU ها) مدنظر است. نمره کارایی با توجه به وجود فاکتورهای متعدد ورودی و خروجی به شرح ذیل تعریف می گردد:
  • کارایی = مجموع وزن دار خروجی ها / مجموع وزن دار ورودی ها
عبارات خروجی و ورودی در معادله ۱ معرف پارامترهایی می باشد که جهت کاهش و افزایش ویژگی های مرتبط از آنها استفاده می شود. با فرض آنکه ما دارای n واحد تصمیم گیری یا DMU می باشیم، هر کدام با m ورودی و s خروجی، نمره کارایی نسبی یک واحد تصمیم گیری p از طریق حل مدل ذیل که به وسیله Charnes و همکاران (۱۹۷۸) ارائه شده است حاصل می گردد:

ارزیابی ترکیبات نمک ـ آنفو در کاهش پس زدگی تحلیل پوششی داده ها

 

۴- نتیجه گیری
در کلیه آزمایشات معدن فسفات آسفوردی، نتایج مرتبط با پدیده عقب زدگی (با استفاده از نمک و آنفو) به شرح ذیل مشخص شدند:
  1. بهترین نسبت نمک و آنفو به منظور کاهش عقب زدگی به میزان ۳۰ الی ۷۰% ترکیب کامل می باشد.
  2. ترکیب بدون نظم ابداً جهت کاهش عقب زدگی توصیه نمی شود. بدینسان، قدرت آتش باری کاهش می یابد (آنفوی خالص را می توان در برخی از بخش های چال قرار داد).
  3. نسبت ۳۲ الی ۶۸% نمک و آنفو بسیار خطرناک می باشد (چهارمین آزمایش). به واسطه آنکه در برخی از نواحی نتایج مناسبی حاصل نشده است. البته، از طریق کاهش بار و فاصله گذاری، برخی از پیامدهای مناسب را می توان حاصل نمود.
  4. ۳۰% نمک، منجر به بروز نتیجه نسبتاً خوبی در سنگ های باطله می شود و دیواره ها نیز تقریباً عمودی و قائم حفظ شدند. آزمایش سوم این نکته را مشخص می سازد که بیش از ۳۰% نمک در معدن فسفات آسفوردی منجر به عقب زدگی بهتری برای سنگ های باطله می شود.
  5. در این آزمایشات، بدون ملاحظه الگوی آتش باری کنترل شده، عقب زدگی نسبتاً مناسبی حاصل شده است. در عین حال کاربرد الگوی آتش باری کنترل شده همراه با ردیف ضربه گیر سبب حصول عقب زدگی بهتری خواهد شد.
[۱] Hirmi Limestone Mine
[۲] M/s Larsen and Toubro Ltd
[۳] Lambasta Limestone Mines
[۴] M/s Jayee Rawe Cement
[۵] continuous charging decoupling
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.