مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

کارآفرینی بنگاههای اقتصادی کشورها

کارآفرینی بنگاههای اقتصادی کشورها

کارآفرینی بنگاههای اقتصادی کشورها – ایران ترجمه – Irantarjomeh

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه  مدیریت – بازرگانی
مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات

چگونگی سفارش مقاله

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه(شماره حساب)ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.comشامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر --مقالات آماده سفارش داده شده پس از تایید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.

قیمت

قیمت این مقاله: 58000 تومان (ایران ترجمه - Irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

مقالات ترجمه شده مدیریت - بازرگانی - ایران ترجمه - irantarjomeh
شماره      
۹۰
کد مقاله
MNG90
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
کارآفرینی و ایجاد بنگاههای اقتصادی در بین کشورها
نام انگلیسی
Entrepreneurship and Firm Formation Across Countries
تعداد صفحه به فارسی
۵۶
تعداد صفحه به انگلیسی
۳۵
کلمات کلیدی به فارسی
کارآفرینی، آمارهای تجاری، توسعه اقتصادی، دفترخانه‌های تجاری
کلمات کلیدی به انگلیسی
Entrepreneurship, Business Statistics, Economic Development, Business Registries
مرجع به فارسی
کالج وارتون، بانک جهانی
مرجع به انگلیسی
Wharton School & World Bank
کشور
ایالات متحده

 

کارآفرینی و ایجاد بنگاههای اقتصادی در بین کشورها

چکیده
تحقیقات کارآفرینی گروه بانک جهانی، فعالیتهای کارآفرینی در جهان را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. بانک اطلاعات گرد آوری شده این تحقیق شامل داده‌های بدست آمده از کشورها و داده‌های مرتبط با آمارهای سری زمانی درباره تعدادی از شرکت‌ها و موسسات تازه ثبت شده در بین ۸۴ کشور است. این مقاله روابط چشمگیر بین فعالیتهای کارآفرینی و شاخصهای توسعه اقتصادی و مالی را مورد بررسی قرار داده و همچنین رشد، کیفیت محیط قانونی و قاعده‌مند و همچنین قدرت کنترل و حکومت را تحت کنکاش و مطالعه قرار می‌دهد. تجزیه و تحلیل‌های محقق شده نشان دهنده اهمیت روندهای ثبت الکترونیکی به منظور تشویق ثبت شرکتهای بیشتر می‌باشد. این نتایج می‌توانند در جهت پیاده سازی سیاست‌گذاریهای موثر و ایجاد ظرفیت‌های جدید برای شناسایی  اثر اصلاحات و رفرمهای مربوطه کارگشا باشند.
 

کلمات کلیدی: کارآفرینی، آمارهای تجاری، توسعه اقتصادی، دفترخانه‌های تجاری

 

کارآفرینی بنگاههای اقتصادی کشورها

مقدمه
کارآفرینی برای پویایی متناوب اقتصاد بازار مدرن ضروری است و میزان ثبت بیشتر شرکت‌های جدید می‌تواند رقابت و رشد اقتصادی را فزونی بخشد. در این زمینه بررسی جامع فعالیت کارآفرینی، بصورت یک مطالعه گسترده طولی، می‌تواند عوامل تعیین کننده وابسته به زمان و یا فاکتورهای مستقل در جهت ایجاد بنگاه اقتصادی را مورد شناسایی قرار داده و رابطه چنین مضمونی را با رشد اقتصادی و کاهش فقر بررسی نماید. علاوه بر این، از نقطه نظر یک مضمون اقتصاد تکاملی و در حال تحول، تحقیق جدید اذعان کننده آن است که ناهمخوانی‌ها و نابرابریهای رشد اقتصادی بین کشورهای پیشرفته و کشورهای کمتر توسعه یافته می‌تواند دقیقا بواسطه رشد فعالیتهای کارآفرینی محدود‌تر شود. داده‌های تجربی می‌توانند به ما کمک کنند تا درک بهتری از این نکته بدست آوریم که چگونه کارآفرینان در محدوده شبکه‌های فعالیت خود، که در آن ایده‌های تجاری جدید ایجاد شده و مشاغل نوپا احداث می‌شوند، می‌توانند در تعامل با یکدیگر عمل نمایند. علاوه بر این نیازی شدید برای توسعه مجموعه داده‌ها احساس می‌شود تا بر این اساس نسبت به مطالعه اینکه عوامل اقتصادی و سیاسی چگونه بر کار آفرینی اثر دارند اقدام شود. برای مثال Brander،Hendricks وwhistler (1998)مجموعه داده‌ای طولی را درباره تکامل ایجاد بنگاه اقتصادی در کانادا به کار بردند تا اثبات کنند که رشد اقتصادی مجموعا بجای رشد بنگاه‌های موجود از طریق آغاز بکار شرکتهای جدید حاصل می‌شود.
این مقاله روشی را برای جمع آوری اطلاعات در مورد ایجاد شرکتهای جدید ارائه می‌کند که بعنوان اولین مرحله در توانا سازی این تحقیق در خصوص پویا سازی فعالیتهای مرتبط با کارآفرینی عمل می‌نماید. علاوه بر این، چنین اطلاعاتی می‌تواند بعنوان پایه‌ای برای تغییرات در تشکیل بخش خصوصی و پیشرفت بیشتر مطالعه اثرات تغییرات تعدیلی، سیاسی، اقتصاد کلان و سازمانی بر کارآفرینی و رشد به کار گرفته شود.
ما متوجه شدیم که میزان ثبت و آغاز بکار مشاغل تجاری و نرخ تراکم شرکتها به طور عمده‌ای مرتبط به شاخص‌های کشوری توسعه و رشد اقتصادی، کیفیت محیط قانونی و نظام بخش، سهولت دسترسی به بودجه و مضامین مالی و عدم رواج بروکراسی یا مقررات دست و پا گیر می‌باشد. بر این اساس، در تجزیه و تحلیل مضامین چند متغیری این نکته مشخص گردید که متغیرهای مربوط به محیط تجاری به ویژه سهولت ایجاد یک شرکت و فساد سیاسی،  حتی بعد از کنترل سطح توسعه اقتصادی، همچنان بعنوان شاخص‌های عمده ثبت کلی شرکت‌ها باقی مانده‌اند. بنابر این نتایج با تحقیقات انجام شده قبلی، درباره اختصاص موثر برونداد‌‌ها و دیگر منابع به فعالیت‌های کارآفرینی، سازگار هستند. علاوه بر این نکته دیگری که مشخص گردید میزان قابل توجه بالاتر ورود به عرصه کارآفرینی در کشورهایی است که از روال حکومتی بهتری برخوردار می‌باشند. این نتایج می‌توانند بصورت موثری راهنمای سیاست گذاران باشند و ظرفیت‌های جدید را برای تعیین تاثیرات اصلاحات مشخص سازند.

کارآفرینی بنگاههای اقتصادی کشورها

 

۲- اسلوب شناسی: چگونه کارآفرینی را تعریف می‌کنیم؟
برای ارزیابی کارآفرینی و ایجاد اطلاعات به صورتی که در سطح جهانی قابل مقایسه باشد، اسلوب یا روش شناسی را توسعه دادیم که می‌تواند در رژیم‌های قانونی مشابه و سیستم‌های اقتصادی قابل استفاده باشد. تلاش‌های قبلی در این زمینه انجام شده‌ است ولی اکثریت فقط بر روی جهان توسعه یافته تمرکز نموده و تفاوت‌ها را در سیستم‌های قانونی،  بخش‌ها و ساختارهای اقتصادی در نظر نمی‌گیرند.
تعریف کارآفرینی زبان مشترکی ندارد Josef Schumpeter کارآفرینی را به این صورت تعریف می‌کند: «تصور خطر و مسئولیت در برنامه ریزی و ایجاد یک استراتژی تجاری یا راه اندازی یک شرکت». j.w.Gough  نیز کارآفرین را اینگونه توصیف می‌نماید که «به شخصی اطلاق می‌شود که موسسه یا فعالیت‌ اقتصادی جدیدی را به عهده می‌گیرد و آنرا عملی می‌کند و مسئولیت خطرات احتمالی را می‌پذیرد». برای سهامداران، کارآفرینی به طور کلی به عنوان روند ایجاد دارایی جدید مشاهده شده است. فرآیند کارآفرینی بر روی کشف، ایجاد و بهره‌برداری سودمندانه بازارها از نقطه نظر کالا و خدمات متمرکز می‌باشد. بنابر این با توجه به هدف تجزیه و تحلیل عرضه شده در این مقاله، کارآفرینی را  می‌توان بصورت ذیل تعریف کرد:

کارآفرینی بنگاههای اقتصادی کشورها

 

۳- ثبت شرکت
اطلاعاتی که در این مقاله ارائه شده از دفاتر ثبت شرکت و منابع دولتی دیگر در ۴۸ کشور گردآوری شده است. منابع دیگر عبارتند از موسسات آماری، موسسات مالیات و کار، اتاق‌های بازرگانی و فروشندگان خصوصی مثل (D&B). این موارد فقط هنگامی به کار می‌رفتند که اطلاعات دفاتر ثبت شرکت موجود و یا در دسترس نبوده است. در عین آنکه این تجزیه و تحلیل ناهماهنگی بزرگی که ویژگی چنین نهادهای دولتی است را مشخص می‌سازد، مقررات نوظهور، متدولوژی‌ها و مضامین مدیریت دیجیتالی، همراه با تعدادی از چالش‌ها و دستاوردهای مشترک را تعیین و در این بخش آنها را مورد بررسی و توصیف قرار می‌دهد.
۱-۳٫ دفاتر ثبت شرکت چه هستند؟
دفاتر ثبت شرکت نهادهای دولتی می‌باشند که به طور کلی با اساس قوانین بازرگانی یا تجاری تاسیس شده‌اند و توسط وزارت بازرگانی یا دادگستری مدیریت می‌شوند. این دفاتر مسئول ثبت شرکت‌ها و نیز توجه به هرگونه تغییری چشمگیر در ساختار داخلی این شرکتها در طول دوره حیاتشان هستند. هدف اصلی دفاتر ثبت شرکت تضمین این موضوع است که شرکت‌ها با مقررات رایج منطبق ‌باشند، علاوه بر این در دسترس عموم قرار دادن این اطلاعات نیز از جمله مضامین کاری آنها بشمار می‌آید. تشکیل این دفاتر در بین کشورها بسیار متفاوت است، همان طور که شواهد این حقیقت را نشان می‌دهند، آنها می‌توانند همزمان با دفاتر ثبت دولتی (مثلاً مکزیک) وجود داشته باشند، توسط اتاق‌های بازرگانی یا انجمن‌های تخصصی مدیریت شوند (مثلاً سوریه) یا بصورت موسسات مستقلی باشند (مثلاً انگلستان).
 
۲-۳٫ چه کسی باید ثبت نام کند؟
در عین آنکه قوانین ثبت نام شرکت‌ها در بین کشورها بسیار متفاوت است، موردی مشترک بین همه آنها وجود دارد که همانا «نهاد قانونی» است: هر شرکت با داشتن یک هویت قانونی (یا corporate personhood) از مالکان خود متمایز می‌گردد و بر این اساس به ثبت می‌رسد. بنابر این تعریف اینکه چه چیزی یک هویت یا نهاد قانونی مجزا در کشوری معین را می‌سازد در تصمیم گیری اینکه چه مشاغلی نیاز به ثبت دارند ضروری است.
۳-۳٫ چه چیزی باید ثبت شود؟
میزان اطلاعاتی که برای ثبت مورد نیاز می‌باشد در بین کشورها متفاوت است. گرچه به طورکلی شرایط اطلاعات مشترک برای موسسات – و طرفهای مقابل آنها در سیستم‌های قانون مدنی- به شرح زیر تعریف شده‌اند:
الف – در حین انجام فرآیند  ثبت/ شرکت

کارآفرینی بنگاههای اقتصادی کشورها

 

۴-۳٫ اطلاعات موجود برای مشتریان
در اصل، دفاتر ثبت برای عموم باز هستند، بنابر این هیچ کدام از اطلاعاتی که آنها دارند نباید محرمانه در نظر گرفته شود. با این وجود روشی که از طریق آن مشتریان به اطلاعات دسترسی پیدا می‌کنند و فرصتی که در آن اطلاعات ارائه شده است در بین کشورها بسیار متفاوت است. این تفاوت به طور عمده تابع میزانی است که بر اساس آن موارد ثبت شده بصورت دیجیتالی درآمده‌اند و همچنین تابع موردی است که بر اساس آن یک چارچوب دستیابی موثر حاکم بر سیستم‌های موجود می‌باشد.
هنگامی که ثبت با موفقیت تبدیل به فرمت الکترونیکی شد،‌ اطلاعات به طور کلی از طریق اینترنت و با هزینه‌های اندک در اختیار مشتریان قرار می‌گیرد. اگر کشور این کار را انجام ندهند، خود مشتری باید به دفتر ثبت برود و در محل جستجوی را بصورت «دستی» انجام دهد. برای تکمیل کانال‌های رسمی، فروشندگان خصوصی نیز اطلاعات دفاتر ثبت را در بسیاری از کشورها منتشر می‌کنند.
  
جعبه ۱: راهکارهای‌ بخش خصوصی
بسیاری از راهکارهای‌ بخش خصوصی در پاسخ‌ به تقاضای شرکت‌ها برای اطلاعات توسعه داده شده‌اند. در کشورهایی که نه دفاتر ثبت مرکزی شرکت دارند و نه اطلاعات الکترونیکی در اختیار عموم قرار دارد، بخش خصوصی تلاش کرده‌ است تا این فاصله را، از طریق ایجاد داده‌هایی که حاوی اطلاعاتی است که معمولاً در دفاتر ثبت شرکت‌ها یافت می‌شود، پرکند. مثل اطلاعات تماس، توصیف فعالیت شرکت‌ و اسامی مالکین و مدیران. برخی فروشندگان خصوصی در ایجاد داده‌ها به منظور ارزیابی خطر مالی شرکت‌ها تخصص دارند. آنها با به کار بردن بیانیه‌های مالی، اعلام ورشکستگی و دیگر ثبت‌های دادگاهی، گزارش‌هایی را تهیه می‌کنند که اعتبار و خطر مالی شرکت‌ها را ارزیابی می‌نمایند. منابعی که برای جمع‌آوری این اطلاعات به کار می‌روند در بین کشورها و شرکت‌ها بسیار متفاوت است ولی معمولاً شامل اطلاعات عمومی در اتاق‌های بازرگانی، دفاتر ثبت شرکت، مجامع تخصصی و در برخی موارد لیست‌های تلفن می‌شوند.
۵-۳٫ نقش دفاتر ثبت شرکت در توسعه شرکت
یک دفتر ثبت شرکت کارا، اثری مستقیم بر روشی دارد که شرکت در آن کشور اداره می‌شود و نیز دارای تاثیر مستقیمی بر روی اطمینان پذیری سرمایه گذاران می‌باشد. این بخش سه نقش عمده را ارزیابی می‌کند که دفتر ثبت شرکتی که بخوبی توسعه یافته است باید آنها را ایفا کند:
جعبه ۲: شاخص‌های شرکت، نظارت و ارزیابی
ارزیابی و نظارت (M&E) به ابزاری مهم برای دولت‌ها تبدیل شده تا اثر و کارآیی برنامه‌ها و نیز موفقیت اهداف مدیریتی خود را بررسی کنند. با این وجود برای داشتن یک سیستم M&E خودکار و رسمی در سطح ملی، دولت باید سیستمی را اجرا کند که بتواند جریان دائمی اطلاعاتی دقیق و مربوطه را تامین نماید. بنابراین اطلاعات جمع‌آوری شده توسط آژانس‌های دولتی به پایه‌ای برای طراحی شاخص‌های معتبر برای M&E تبدیل شده‌اند.
۶-۳٫ چالش‌های توسعه دفاتر ثبت شرکت
دفاتر ثبت شرکت در کشورها طبق دو چالش‌ دشوار در مرحله متفاوتی توسعه یافته‌اند:
الف- مدرن کردن مدیریت عمومی
یک مدیریت عمومی خلاقانه با برنامه مدرن سازی دیجیتالی، همه اطلاعات تاریخی جمع آوری شده توسط دفاتر ثبت شرکت را به فرمت الکترونیکی تبدیل می‌کند و دسترسی به آن را از طریق اینترنت یا رسانه‌ای مشابه آسان می‌سازد. علاوه بر این یک سیستم الکترونیکی نیز به اجرا در می‌‌آید که در آن شرکت می‌تواند کمپانی‌های خود را در اینترنت به ثبت برساند- صرفنظر از مقدار ضروری کار دفتری فیزیکی و قانونی – از طریق ایجاد « امضایی دیجیتالی» که به وسیله آن کل روند سرعت می‌یابد (که بعنوان ثبت الکترونیکی شناخته شده است).
جعبه ۳: دفاتر ثبت ماورای ملی: پروژه BRITE
اتحادیه ملی اروپایی با هدف تاسیس اکوسیستم یک شرکت پویا به همراه دفتر ثبت شرکت‌ اروپایی، پروژه «تعامل ثبت شرکت در اروپا» (BRITE) را در سال ۲۰۰۶ راه اندازی کرد. هدف BRITE مورد خطاب قرار دادن مشکل ثبت در اروپا از طریق ایجاد یک دفتر ثبت شرکت اروپایی متحد و مشترک است. چالش اصلی، تعامل پذیری همه دفاتر ثبت اروپایی از طریق اجزای یک جایگاه الکترونیکی مشترک در ۱۸ کشور متفاوت می‌باشد.

کارآفرینی بنگاههای اقتصادی کشورها

 

۴- چالش‌ها و محدودیت‌های داده‌ها
برخلاف تلاشی که جهت به حداقل رساندن تمایز و قابل مقایسه ساختن داده‌ها در کشورها انجام شد، محدودیت‌های معین مانع از تجزیه و تحلیل منظم توسعه کارآفرینی می‌شود. مطالب زیر نمایانگر مشکلاتی است که در روند جمع‌آوری و تهیه داده‌ها بصورت مکرر با آن روبرو هستیم.
۱-۴٫ قابلیت دسترسی داده‌ها
همان طور که قبلاً بیان شد، بسیاری از کشورها داده‌های شرکت‌هایی که جدید افتتاح شده‌اند را گرد آوری نمی‌کنند، بلکه بیشتر بر ثبت مجدد شرکت‌ها تمرکز دارند (یعنی شرکت‌هایی که شرکت‌های فعلی را به علت تغییرات اسامی شرکت، مالکیت، بخش و غیره ثبت می‌کنند). چالش دوم به بعضی از کشورها مربوط می‌شود که در این بررسی گنجانده نشده‌اند و در حقیقت تنها داده‌هایی را جمع آوری نموده ولی ابزار یا منابعی برای پردازش کردن آنها در دسترس ندارند.
۲-۴٫ «خلوص» داده‌ها
داده‌های سری‌های زمان را باید با احتیاط به کار برد، زیرا سطوح شرکت‌هایی که جدید ثبت شده‌اند، ممکن است به علت اصطلاحات قانونی یا اقتصادی  اخیراً  افزایش یافته باشند. برای مثال الجزایر قانونی جدید را تصویب کرد که همه شرکت‌های فعلی را ملزم می‌نمود تا برای نیازهای جدید خود اقدام به ثبت نام  نمایند، که‌ در نتیجه تعداد شرکت‌ها از سال ۱۹۰۷ تا ۱۹۹۸ دو برابر شد.
۳-۴٫ محدودیت‌های داده‌های مرتبط با تعطیلی شرکت
همان طور که قبلاً بیان شد، گرچه ۸۰% از کشورهای مورد بررسی شرکت‌ها را ملزم به گزارش تعطیلی کردند، با این حال تعداد بسیار کمتری توانستند شرکت‌های تعطیل شده را گزارش کنند. علل این امر در هر کشوری متفاوت است ولی به طور عمده این مسئله از این حقیقت سرچشمه می‌گیرد که آنها به طور کلی دارنده هیچ مکانیزم اجباری برای وادار کردن شرکت‌ها به گزارش نمودن موارد تعطیلی شرکتها نیستند.
۴-۴٫ شرکت‌های لایه‌ای shell corporations
شرکت‌های لایه‌ای، شرکت‌هایی هستند که با اهداف مالیاتی ثبت می‌شوند ولی بعنوان شرکتهای دارای مشاغل فعال بشمار نمی‌‌آیند. این شرکت‌ها با متدلوژی مطالعه ما سازگار نیستند زیرا فهرست «کارآفرینی» یا «شرکت» ما منطبق نمی‌باشد (جعبه ۴ را مطالعه کنید). بنابر این ما از کشورهایی که در سطح بین المللی به عنوان پناهگاههای مالیات شناخته شده‌اند صرفنظر می‌کنیم.
جعبه ۴ : شرکت‌های لایه‌ای
شرکت‌های لایه ای در کشورهای دارای قانون مشترک به عنوان شرکت‌های بین المللی، شرکت‌های سرمایه گذاری شخصی، شرکت‌های غیر فعال، شرکت‌های پیشرو یا جعبه پستی شناخته شده‌اند. ویژگی‌های این شرکت‌ها که به طور کلی در مناطق آزاد یا کشورهای گریزگاه مالیاتی تشکیل شده‌اند، این است که هیچ عملکرد چشمگیری نداشته و معمولا  دارای کارمندی نیز نمی‌باشند.
۵-۴٫ محدودیت‌های منطقه‌ای داده‌ها
هنگام مقایسه داده‌ها در بین مناطق، توجه به دشواری مربوط به جمع آوری اطلاعات از کشورهای در حال توسعه اهمیت دارد. در این مقاله ما کشورها را به پنج منطقه متفاوت گروه‌بندی کرده‌ایم:
(۱) آسیا (۲) آفریقا و خاورمیانه (۳) اروپای شرقی و آسیای مرکزی (۴) آمریکای لاتین و کارائیب و (۵) کشورهای صنعتی.

کارآفرینی بنگاههای اقتصادی کشورها

 

۵- خلاصه آمارها
ما اطلاعات را از ۸۴ کشور درباره تعداد کلی شرکت‌های ثبت شده و از ۸۲ کشور درباره تعداد شرکت‌های جدید، که در سال اخیر ثبت شده‌اند جمع آوری کردیم. همه داده‌هایی که در این تجزیه و تحلیل به کار رفتند میانگین‌های بین ۲۰۰۵ -۲۰۰۳ هستند. ضمیمه ۱، لیست کامل منابع داده‌ها در هر کشور را عرضه می‌کند.
۱-۵٫ تراکم کلی شغلی
تراکم کلی مشاغل به عنوان تعداد شرکت‌های ثبت شده به صورت درصدی از جمعیت فعال (سن ۶۴-۱۵) در آن سال محاسبه شده است. داده‌ها برای ۸۴ کشور موجود است. تفاوت‌های بین مناطق به صورتی است که در شکل ۲ نشان داده است. ما بطور میانگین به ۲۹ شرکت برای هر ۱۰۰۰ فرد فعال پی بردیم. تراکم شرکت از ۲۳ شرکت به ازای هر هزار نفر در استرالیا تا کمتر از یک شرکت در بسیاری از کشورهای آفریقایی که درآمد کمتری دارند تغییر می‌کند.
۲-۵٫ نرخ ثبت شرکتها
میزان ورود یا ثبت شرکتها به عرصه تجاری برای ثبت‌های جدید شرکت‌ها بعنوان درصدی از شرکت‌های ثبت شده کلی (سال قبل) محاسبه شده است. داده‌های ۸۲ کشور که به صورت منطقه‌ای خلاصه شده‌اند، در شکل ۳ نشان داده شده است. در سطح منطقه‌ای، کشورهای صنعتی بالاترین میزان ورود را در دوره‌ای ۳ ساله داشته‌اند. ما پی بردیم که میزان ثبت متوسط حدود %۹-۷ در بازارهای ایجاد شده است.
۳-۵٫ پراکندگی شرکت به صورت بخشی
به منظور دست یافتن به درکی بهتر از پدیده کارآفرینی، داده‌های جمع آوری شده سال ۲۰۰۷ درباره تعداد کل شرکت‌های جدید از نقطه نظر بخش فعالیت مجزا شدند. به منظور مقایسه داده‌ها در بین مناطق، دسته بندی به  این صورت خلاصه گردید: تجارت عمده فروشی و خرده فروشی، امور مالی و مستغلات، صنعت و خدمات.

کارآفرینی بنگاههای اقتصادی کشورها

 

۶- تجزیه و تحلیل تجربی
در این بخش ما شاخص‌های مختلف اقتصاد کلان، مضامین مالی، سیاسی و قانونمند را بررسی می‌کنیم که ممکن است به تراکم شرکتها و میزان ثبت آنها مربوط باشند. گرچه ما به روابط مهم این ارزیابی‌ها پی بردیم، یعنی اقتصادهایی پویاتر در کشورهایی که محیط‌های تجاری بهتری دارند، نمی‌توانیم اصل را بر مسیر علیت قرار دهیم. ما قصد داریم به جمع آوری این داده‌ها در طول زمان ادامه دهیم و نسبت به برپایی سری‌های زمانی در زمینه ثبت بخش خصوصی و رشد مربوط بدانها اقدام کنیم، مضمونی که به ما اجازه می‌دهد تا ویژگی‌های کشوری که کارآفرینی و اثر اصلاحات قانونمند و ساختاری را تعیین می‌کند را مورد بررسی قرار دهیم.
۱-۶٫ اهمیت محیط تجاری
نتایج بسیاری به اهمیت محیط تجاری برای رشد و توسعه بخش خصوصی اشاره می‌کنند. برای مثال گزارش اقدامات تجاری ۲۰۰۷، شامل رتبه ‌بندی (۱۷۵-۱) برای «سهولت فهرست انجام کار» می‌شود که قدرت نسبی محیط قانونمند مرتبط با عملکرد شرکتها را ارزیابی می‌کند. این فهرست معرف درصد میانگین رتبه بندی کشورها در ۱۰ موضوع می‌باشد: راه اندازی شرکت، سرو کار داشتن با مجوزها، کارگران استخدامی، ویژگی ثبت، گرفتن اعتبار، حفاظت از سرمایه داران، پرداخت مالیات، تجارت در نواحی مرزی، انعقاد قراردادها و تعطیلی شرکتها. ما به رابطه منفی و چشمگیر بین سهولت راه اندازی شرکت‌ با میزان ثبت و تراکم آنها در مقیاس کشوری پی بردیم (شکل ۵).
۲-۶٫ توسعه اقتصادی و مالی
داده‌های جمع آوری شده رابطه مهم و مثبتی را بین توسعه اقتصادی و مالی و کارآفرینی نشان می‌دهند. لگاریتم سرانه محصول ناخالص داخلی (GDP) و اعتبار داخلی به بخش خصوصی (بعنوان درصدی از GDP)، هر دو به طور عمده و مثبت به میزان ثبت و تراکم شرکتها مربوط بوده‌اند. این موضوع فرصت‌های تجاری بیشتر و دسترسی بهتر به هزینه را مرتبط با بخش خصوصی قویتر می‌داند.
۳-۶٫ ارتباط با بخش غیر رسمی
مجموع ثبت‌ شرکتها به طور قابل ملاحظه‌ای در کشورهایی که بخش غیر رسمی کوچکتری دارند بیشتر است. این موضوع معرف تاثیر جایگزینی و بخش غیر رسمی بزرگتر در کشورهایی است که موانع ثبت بیشتری دارند. علاوه بر این داده‌ها رابطه مهم بین میزان ثبت و بخش غیر رسمی را نشان می‌دهند.
۴-۶٫ ایجاد شرکت و نحوه مدیریت
به منظور مطالعه رابطه بین نحوه مدیریتی و کارآفرینی، ما میانگین شش شاخص Kauffman (2007) را به کار می‌بریم: حساب‌پذیری، ثبات سیاسی، تاثیر دولت، کیفیت قانونی، اعمال قانون و کنترل فساد. داده‌ها رابطه قوی و مهمی را بین میزان ثبت شرکتها و سیستم مدیریتی و حکومتی خوب نشان می‌دهند (شکل ۹).
۵-۶٫ تجزیه و تحلیل چند متغیری با استفاده از داده‌های پانل
ما بعنوان پیشگویی کنندگان فعالیت کارآفرینی، ویژگی‌های کشوری تعیین شده در جدول ۱ را به کار می‌بریم. این نمونه برای تجزیه و تحلیل، پانلی نامتوازن طولی، برش مقطعی و عمیق از ۱۹۷ مورد مشاهده در ۷۶ کشور با متغیرهای توضیحی برای ۲۰۰۳، ۲۰۰۴، ۲۰۰۵ مشخص شده است.

کارآفرینی بنگاههای اقتصادی کشورها

 

۷- ثبت‌های مشاغل و ثبت  الکترونیکی شرکتها (EBR)
دولت‌های بسیاری در جهت راحت‌تر کردن راه اندازی شرکتهای جدید فعالیت‌هایی را انجام داده‌اند، مثل منظم و اتوماتیک کردن روند ثبت که می‌تواند زمان و هزینه را برای کارآفرینان کاهش دهد. تعداد بیشتر شرکت‌هایی که به طور رسمی ثبت شده‌اند در ارتباط با ثبت کمتر بخش غیر رسمی می‌باشند که آن نیز با رشد و اشتغال کندتر و درآمد مالیاتی پایین‌تر مربوط است.
۱-۷٫ نوع شناسی ثبت شرکتها
به منظور تعیین درجات متفاوت مدرنیزه کردن ثبت‌ شرکتها، این بررسی اطلاعاتی را درباره موجودیت ثبت الکترونیکی گرد آوری کرده است که شامل اتوماسیون و کامپیوتری کردن ثبت کنندگان محلی، توانایی برای ثبت نام اینترنتی و توزیع الکترونیکی داده‌ها از طریق اینترنت می‌شود. گرچه این مورد لزوماً شامل تایید یا انسجام خدمات الکترونیکی دولت نمی‌شود. شکل ۱۱ تمایز تخمینی را نشان می‌دهد که بین کشورهای در حال توسعه ثبت الکترونیکی را انجام داده‌اند، بیش از ۸۰% از کشورهای صنعتی قبلا به اتوماسیون کامل دست یافته‌اند. گرچه در اکثر مناطق بیش از ۶۰% از کشورها اطلاعات ثبت را در اینترنت قرار داده‌اند.
۲-۷٫ اثر مثبت ثبت الکترونیکی بر سهولت انجام کار
بعد از اینکه نوع شناسی ثبت تعریف شد، هدف این بررسی فهم این موضوع است که چگونه نوع شناسی‌ها و سنخیتهای متفاوت بر کارآفرینی و سهولت انجام کار اثر می‌گذارند. در این زمینه داده‌ها نشان می‌دهند که کشورهایی که ثبت الکترونیکی دارند از چارچوب‌های زمانی کوتاه‌تر تشکیل شرکت، با تشریفات اداری کمتر و روندهای ارزانتر بهره‌مند هستند. برای مثال همان طور که در شکل ۱۲ نشان داده شده است، تعداد روزهای لازم برای تشکیل یک شرکت به طور میانگین در کشورهایی که ثبت الکترونیکی دارند ۲۱% و تعداد روالهای اجرایی ۲۳% کمتر است.
۳-۷٫ اثر مثبت ثبت الکترونیکی بر میزان ثبت شرکتها
داده‌ها معرف نقش مهم ثبت نامهای شرکت بصورت الکترونیکی در تسهیل ایجاد و راه اندازی شرکتها می‌باشند. ما به میزان ورود بیشتر شرکتها بدین عرصه – که به عنوان تعداد ثبت‌های جدید تقسیم بر ذخیره ثبت‌های فعلی تعریف می‌شوند- در کشورهایی که ثبت الکترونیکی دارند، در مقایسه با کشورهای بدون ثبت الکترونیکی، پی بردیم. گرچه ما نمی‌توانیم از علیت معکوس صرفنظر کنیم، یعنی یک بخش خصوصی قدرتمندتر نیز در ارتباط با ثبت الکترونیکی خواهد بود.
۴-۷٫ اثر ثبت الکترونیکی: در کشورهای گواتمالا،سریلانکا و اردن
مدرنیزه شدن ثبت‌ شرکتها مرحله‌ای مهم در استراتژی توسعه بخش خصوصی است. اگر اصلاحات سیاسی و اقتصادی لازم انجام شود، کشور به ثبتی کارآمد نیاز خواهد داشت که بتواند تقاضاهای جدید را برآورده کند. در غیر این صورت مسئله ثبت شرکتها به بحرانی برای کارآفرینان تبدیل می‌شود که نه تنها روند ایجاد شرکت را سخت‌تر می‌کند بلکه مانع اعمال این رویه در بین بخش‌های رسمی و غیر رسمی می‌شود.
جعبه ۵: مورد گواتمالا
از زمان ایجاد اداره ثبت شرکت گواتمالا در ۱۹۷۱، ساختار آن تا ۲ دهه بدون تغییر باقی ماند. میانگین هفت کارمند و دو دستگاه تایپ ماشینی ساختار سازمانی آن را تا ۱۹۹۵ تشکیل می‌داد. در ۱۹۹۶ تحت یک روال اجرایی جدید، این اداره یک برنامه مدرنیزه سازی را بعهده گرفت. برنامه نخستین که به چهار مرحله تقسیم می‌شد با اجرای روال ثبت و توزیع الکترونیکی در ۱۹۹۹ انجام می‌گرفت (شکل ۱۴).

کارآفرینی بنگاههای اقتصادی کشورها

 

۸- نتیجه گیری
روال بررسی کارآفرینی گروه بانک جهانی ۲۰۰۷، مجموعه‌ای جدید از شاخص‌ها را فراهم ساخت تا رابطه بین ایجاد شرکتها، وضعیت سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی را مورد مطالعه و بررسی قرار دهد. یافته‌های اولیه نشان دهنده این موضوع می‌باشند که سطح بالاتر کارآفرینی به توسعه اقتصادی بیشتر، مشارکت بخش رسمی و طرز اعمال روالهای مدیریتی بهتر مربوط است. برای مثال کشورهایی که موانعی کمتر در ثبت شرکتها را تجربه می‌کنند از فساد کمتری رنج می‌برند و به طور کلی شاهد درصد بالاتری از ثبت شرکتها و ورود آنها بعرصه تجارت هستند. ما متوجه این موضوع شدیم که در ۸۴ کشوری که تجزیه و تحلیل ما گنجانده شده‌اند، شاخص کارآفرینی به صورت ثبت شرکتهای جدید و میزان ورود آنها بعرصه فعالیت ارزیابی می‌شود و این موضوع نیز به طوری مثبتی به رشد اقتصادی مربوط است. ممکن است این موضوع عنوان گردد که کشورهایی که کارآفرینی را تسهیل می‌کنند، شاهد افزایشی در رشد کلی اقتصادی و توسعه بخش رسمی می‌باشند. علاوه بر این، این موضوع نیز مطرح است که دوره‌های توسعه اقتصادی، بهره‌وری و کارآفرینی را ترغیب می‌کنند. برای مثال افراد ممکن است قصد داشته باشند تا برای راه اندازی یک شرکت، امنیت شغلی خود را رها کنند، بر این اساس، آنها در صورتی که از اطمینان بالایی برخوردار باشند می‌توانند در صورت موفق نشدن، کار دیگری بیابند. امیدواریم بتوانیم با گذشت زمان به جمع آوری اطلاعات درباره ایجاد شرکتها  ادامه دهیم. این موضوع به ما فرصت خواهد داد تا درک بهتری از این مسئله داشته باشیم که بخش خصوصی چگونه در چرخه‌های شرکتی و مالی عمل می‌کند. محدودیت‌های داده‌های اخیر قابلیت تعیین طور عمر و رشد شرکتها، بر مبنای مشاهده ارزیابی آنها، را محدود می‌سازد. علاوه بر این شاخص‌های کارآفرینی می‌توانند برای تکمیل شاخص‌های دیگر گروه بانک جهانی- مثل شاخص‌های انجام کار- در توسعه توصیه‌های سیاسی به منظور ارتقای رشد و توسعه بخش خصوصی به کار روند.
علاوه بر این، اطلاعات جمع‌آوری شده می‌توانند پایه‌ای برای مطالعات بیشتر در زمینه اکولوژی شرکت باشند. برای مثال، توزیع شرکت‌ها در هر بخش می‌تواند برای تحقیقی عمیق‌تر مورد استفاده قرار گرفته که هدف آن پاسخگویی به سوالاتی از این قبیل است: تشکیل چه نوع شرکت‌هایی در محیط‌های چالش برانگیز راحت‌تر است، کدام بخش‌ها به یکدیگر وابسته هستند و کدام بخش‌ها بیشتر به توسعه اقتصادی کشورها کمک می‌کنند.
علاوه بر این روند جمع آوری اطلاعات به ابزاری ارزشمند برای تشخیص محیط‌های تجاری تبدیل شده است. برای مثال تماس مستقیم با داده‌های ثبت‌ شرکت‌ها در بیش از ۱۲۵ کشور به ما در فهم بهتر مشکلاتی کمک می‌کند که کارآفرینان هنگام ایجاد یک شرکت با آن روبرو می‌شوند و نیز اثر چارچوب‌های سازمانی و تکنولوژیکی مضامین ثبت‌ در سهولت راه اندازی یک شرکت را مشخص می‌سازد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.