مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

ارزیابی كركی شدگی پارچه توسط آنالیز تصویر نوری

ارزیابی كركی شدگی پارچه توسط آنالیز تصویر نوری

ارزیابی كركی شدگی پارچه توسط آنالیز تصویر نوری – ایران ترجمه – Irantarjomeh

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه  نساجی
مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات رایگان

مطالعه 20 الی 100% رایگان مقالات ترجمه شده

1- قابلیت مطالعه رایگان 20 الی 100 درصدی مقالات 2- قابلیت سفارش فایل های این ترجمه با قیمتی مناسب مشتمل بر 3 فایل: pdf انگیسی و فارسی مقاله همراه با msword فارسی -- تذکر: برای استفاده گسترده تر کاربران گرامی از مقالات آماده ترجمه شده، قیمت خرید این مقالات بسیار کمتر از قیمت سفارش ترجمه می باشد.  

چگونگی سفارش

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه (شماره حساب) ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.com شامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر -- مقالات آماده سفارش داده شده عرفا در زمان اندک یا حداکثر ظرف مدت چند ساعت به ایمیل شما ارسال خواهند شد. در صورت نیاز فوری از طریق اس ام اس اطلاع دهید.

قیمت

قیمت این مقاله: 20000 تومان (ایران ترجمه - irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

مقالات ترجمه شده نساجی - ایران ترجمه - irantarjomeh

ارزیابی كركی شدگی پارچه توسط آنالیز تصویر نوری

شماره      
56
کد مقاله
TXT56
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
ارزیابی كركی شدگی پارچه توسط آنالیز تصویر نوری
نام انگلیسی
Evaluating Fabric Pilling with Light-Projected Image Analysis
تعداد صفحه به فارسی
17
تعداد صفحه به انگلیسی
6
کلمات کلیدی به فارسی
ارزیابی كركی شدگی پارچه- آنالیز تصویر نوری
کلمات کلیدی به انگلیسی
Evaluating Fabric Pilling- Light-Projected Image Analysis
مرجع به فارسی
كالج منسوجات- دانشگاه دانگ هو- شانگهای- چین
مرجع به انگلیسی
College of Textiles- Dong Hua University- Shanghai-China
سال      
2004
کشور        

 

ارزیابی كركی شدگی پارچه توسط آنالیز تصویر نوری
چکیده
در این مقاله، یک روش بدیع همراه با یک وسیله برای ارزیابی عینی رتبه كركی شدگی پارچه بر مبنای تابش نور با استفاده از آنالیز تصویر در این مقاله معرفی شده است. این روش قابلیت حذف تداخلات مرتبط با داده‌های كركی شدگی از رنگ والگوی پارچه را خواهد داشت. موضوعاتی که در این مقاله به تفصیل مورد بحث قرار می‌گیرند عبارتند از: وسیله مورد نیاز برای حاصل آوردن تصاویر نوری، شناسایی پروفایلهای تصاویر بدست آمده، جداسازی پرزهای پدیدار شده بر روی سطح تصاویر خاکستری تبدیل شده، استخراج فهرست یا شاخص ویژگیهای پرز و غیره. میزان یا رتبه كركی شدگی توسط شبکه عصبی نقشه خصیصه خود- سازماندهی كوهنن (Kohonen) بدست آمد.30  نمونه پارچه پرز شده مختلف تحت آموزش و آزمایش قرار گرفته و ضریب همبستگی بین درجه عینی و ذهنی برای نمونه‌های تحت آموزش برابر 94/0 و برای نمونه‌های آزمایشی برابر با 1 حاصل شد. تعداد نمونه‌های دارای انحراف معیار مثبت و منفی 1 پنج مورد می‌باشد. بنابراین صحت بررسی عینی %83 مشخص گردید.
كركی شدگی بر روی پارچه های نساجی یک پدیده کاملا شناخته شده می‌باشد. توسعه پرز بر روی سطح پارچه علاوه برخراب کردن وضعیت ظاهری و دست باعث ساییدگی لباس و کاهش سرویس دهی آن می‌شود. مقاومت در برابر كركی شدگی معمولاً در حرفه نساجی توسط کنترل کیفیت آزمایش می‌شود، بطوریکه نمونه پارچه در مواد سایشی قرار گرفته و تحت روالهای آزمایشی با مواد سایشی قرار داده شده تا بتوان سایش معمولی را شبیه سازی نمود. سپس نمونه پرز دار با عکسهای استاندارد نمونه‌های پارچه پرزداده با استفاده از روال ارازیابی بصری برای سنجش درجه كركی شدگی که معمولاً از پنج تا یک می‌باشد مقایسه می‌شود. بخاطر تناقض و عدم صحت نتایج بدست آمده با روش بصری، روشهای عینی و مطمئن جهت ارزیابی كركی شدگی پارچه‌ها برای صنعت نساجی مطلوب می‌باشد.
متخصصان نساجی زیادی در زمینه ارزیابی عینی كركی شدگی پارچه مشاركت داشته‌اند. با این حال، تمامی ‌این امور با مشکل تداخل اطلاعات كركی شدگی پارچه با رنگ والگوی آنها روبرو هستند، که در نهایت بر روی میزان پرزدهی پارچه تاثیر می‌گذارند. در این مقاله ما یک روش جدید عینی را در زمینه بدست آوردن میزان كركی شدگی پارچه بر مبنای آنالیز تصویر نوری مطرح کرده ایم، که ممکن است راهی برای غلبه بر این مشکل باشد.
 

ارزیابی كركی شدگی پارچه توسط آنالیز تصویر نوری

 

وسایل آزمایشگاهی برای تصویربرداری از عکسهای نوری
شکل (1) نشان دهنده وسیله‌ای می‌باشد که برای نشان دادن تصاویرسطح مقطعی نمونه‌های پارچه پرزی آن را بكار گرفته‌ایم. نمونه‌ها (1) در جلوی یك نوار نقاله بسته شده و (2) توسط  یک موتور كشیده شده و (3) می‌توان آنها را بصورت كاملا نزدیك در اطراف میله شکل داده شده قرار داد (4) که بطور مخصوص طراحی شده تا بتوان یک شکل سطح مقطع مثلثی را حاصل نمود و دارای ویژگیهای انحنای زیاد در لبه میله باشد. به هنگامی كه نمونه به لبه میله برسد، در جاییکه منبع نور (5) در زیر آن قرار گرفته است، عکسهای سطح مقطعی بصورت ترتیبی بتوسط یک دوربین CCD (7) که در بالای میله قرار گرفته است، گرفته می‌شود. سپس این عکسها برای آنالیز به کامپیوتر انتقال داده می‌شوند.
شناسایی پروفایل لبه تصاویر پارچه كركی
شکل(2a) یک تصویر گرفته شده از پارچه پرزدار توسط روش نوری را نشان می‌دهد. خط بصری آن، پارچه را از زمینه آن جدا می‌سازد و باعث بازتاب اطلاعات كركی شدگی در این بخش می‌گردد. چون تصاویر همیشه بطور تصادفی نویزدار هستند، عکسهای گرفته شده با یک اپراتور LOG در ابتدا تاب دار می‌شوند و سپس خط لبه شناسایی تمامی ‌لبه صفر را می‌توان بر روی تصویر تابدار یافت. مقیاس  اپراتور LOG را باید با توجه به شدت نویز و میزان تغییرات سطح خاکستری در لبه عکس انتخاب كرد. هر چه مقیاس  افزایش یابد، این اپراتور بهتر می‌تواند با نویز مقابله نماید، اما جزئیات لبه‌ای در ناحیه ای کمتر از  ممکن است دست از برود.
تقسیم بندی پرزها بر روی تصاویر خاکستری
بعد از اینکه تصاویر نمونه‌های پارچه بدست آمد، مرحله بعدی تمیز دادن پرز از زمینه پارچه می‌باشد. روش مقدار آستانه با مبنای مدل گاوسی برای این تقسیم بندی مورد استفاده قرار گرفته است، زیرا این یك روش بسیار موثر برای جداسازی نقاط هدف، یعنی جداسازی پرزها بر روی سطح پارچه از زمینه آن، می‌باشد. بعنوان مثال (شکل5) توزیع مقدار خاکستری تصویر پارچه كركی شده با مقدار پرز (5) رانشان می‌دهد. ما در اینجا مشاهده می‌کنیم که فقط یک مقدار پیک بر روی قسمت سمت چپ وجود دارد، که برابر سطح خاکستری زمینه پارچه می‌باشد. این توزیع را می‌توان با مدل گاوسی ذیل منطبق كرد.
استخراج فهرست ویژگیهای پرز شدگی
ما شاخص‌های كه دارای 10 ویژگی بوده‌اند را جهت مشخص نمودن میزان و رتبه كركی شدگی در این مقاله استخراج نمودیم. ناهمواریها و کجی‌ها یا چولگی‌ها معرف مقدار انحراف خاکستری عکسهای نمونه می‌باشد، که بر این اساس اطلاعات كركی شدگی سه بعدی از سط پارچه بازتاب داده شده است. هر چه مقدار ناهمواری وکجی‌ها بیشتر باشد، پرز شدگی پارچه نیز حاد‌تر خواهد بود. این دو فهرست بطور مستقم از عکسهای خاکستری که در شکل (4- b) نشان داده شده است استخراج گشته‌اند. ارتفاع پرز وحجم آن، به اندازه پرز اشاره داشته و به طور مستقیم به درجه كركی شدگی مربوط می‌باشد. این ویژگیها از تصاویر دو دویی نشان داده شده در شکل(6-a ) استخراج گشته اند.

ارزیابی كركی شدگی پارچه توسط آنالیز تصویر نوری

 

سنجش كركی شدگی با استفاده از SOFM
شبکه های عصبی برای شبیه سازی رفتار نرونهای بیولوژیکی در مغز انسان توسط تعداد زیادی از نرونهای مصنوعی با ساختار میان اتصالی كه از قابلیت حل مشکلات مضامین طبقه‌بندی شده برخوردار می‌باشند، مورد استفاده قرار گرفتند. درجه بندی میزان كركی شدگی نمونه‌های پارچه، بطور ضروری با دسته‌بندی شاخص‌‌های خصیصه نمونه پارچه های پرزدار مشخص می‌شوند. بنابر این یک شبکه عصبی مخصوصاً  نوعی كه تحت عنوان «نقشه خصیصه خود سازمانی» (SOFM) خوانده می‌شود، برای رسیدن بدین هدف مطلوب در نظر گرفته شده است. SOFM یک شبکه عصبی مدیریت نشده می‌باشد که می‌تواند به طور اتوماتیك نسبت به تكمیل طبقه بندی فهرستهای شاخص‌های ویژه ورودی بر مبنای طبیعت دسته‌بندی آنها، حتی در حالت عدم وجود خروجیهای هدف موجود،  اقدام نماید.

ارزیابی كركی شدگی پارچه توسط آنالیز تصویر نوری

 

نتیجه گیری
در این مطالعه، یک سیستم سنجش عینی برای كنترل حالت كركی شدگی پارچه معرفی شد. سیستم تصویر برداری یک دستگاه بدیع می‌باشد، چرا كه این دستگاه، با وجود آنكه نمونه‌های جمع آوری شده در این آزمایش محدود بوده‌اند، قادر به حذف تداخلات داده‌های پرزشدگی از تصاویر گرفته شده در پارچه‌های الگو‌دار و یا رنگی می‌باشد. تاثیر الگویهای پیچیده و تستچره شده در سطح بالا، نظیر ژاكارد، بر روی اطلاعات كركی شدگی، را باید با مطالعات بیشتر تحت بررسی قرار داد. پروفایلهای عکسهای گرفته شده ترتیبی با استفاده از یک اپراتور (LOG) مورد شناسایی قرار گرفته و پرز ها نیز توسط یک روش مقدار آستانه سازی بر مبنای مدل گاوسی تفكیك شدند. ده شاخص ویژگی پرزدار استخراج شده دارای همبستگی بالایی با رتبه كركی شدگی بوده و می‌توان از آنها برای ارزیابی رتبه‌ها استفاده نمود. رتبه بندی كركی شدگی با استفاده از شبکه عصبی (SOFM) كه با الگوریتم کوهن آموزش دیده بودند بصورت موفقی انجام شد و نتایج از طریق همبستگی بالای بین رتبه‌های عینی و ذهنی نمونه‌های آزمایش شده و همچنین دقت بالای بررسی به نمایش گذاشته شد.

ارزیابی كركی شدگی پارچه توسط آنالیز تصویر نوری

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.
تماس با ما

اکنون آفلاین هستیم، اما امکان ارسال ایمیل وجود دارد.

به سیستم پشتیبانی سایت ایران ترجمه خوش آمدید.