مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

کارایی آموزش دبیرستان های ترکیه: تحلیل پوششی داده ها – بخش ۱

کارایی آموزش دبیرستان های ترکیه: تحلیل پوششی داده ها – بخش ۱

کارایی آموزش دبیرستان های ترکیه: تحلیل پوششی داده ها – بخش ۱ – ایران ترجمه – Irantarjomeh

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه آموزش

مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

 

مقالات

چگونگی سفارش مقاله

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه(شماره حساب)ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.comشامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر --مقالات آماده سفارش داده شده پس از تایید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.

قیمت

قیمت این مقاله: 25000 تومان (ایران ترجمه - irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

ترجمه گروه آموزش - ایران نرجمه - Irantarjomeh

شماره
۲۱
کد مقاله
EDU21
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
برآورد کارایی آموزش دبیرستان های استان های ترکیه:  کاربرد تحلیل پوششی داده ها –  بخش ۱
نام انگلیسی
Measuring Secondary School Education Efficiencies of Turkish Provinces: n Application of Data Envelopment Analysis  – p1
تعداد صفحه به فارسی
۱۳
تعداد صفحه به انگلیسی
۷
کلمات کلیدی به فارسی
کارایی, تحلیل پوششی داده ها  (DEA), آموزش, غیر اختیاری / غیرقابل کنترل, رگرسیون, توبیت/ Tobit, چند مرحله ای
کلمات کلیدی به انگلیسی
Efficiency, DEA, Education, Non-discretionary, Regression, Tobit, Multistage
مرجع به فارسی
دانشگاه مرمره
انستیتو تحصیلات دانشگاهی علوم محض و کاربردی
مرجع به انگلیسی
Marmara University, Institute for Graduate Students in Pure and Applied Sciences, Istanbul, Turkey
کشور
ترکیه
 
برآورد کارایی آموزش دبیرستان های استان های ترکیه:  کاربرد تحلیل پوششی داده ها
بخش ۱
چکیده
رتبه بندی استان ها با توجه به (واحدهای تصمیم گیری (DMUs )[1]) بر مبنای میانگین نمرات امتحان گزینش دانش آموزان (OSS)[2]  جهت نشان دادن آنکه کدام استان بر حسب دستاوردهای آموزشی عملکرد بهتری دارد به عنوان یک رویه شایع تلقی می گردد. روزنامه ها و کانال های تلویزیونی این نوع از مقایسات را به منظور جذب توجه عمومی انجام می دهند. اما برای مدیران آموزشی و سیاست گذاران، ارزیابی عملکرد DMU ها، با نگاه به تاثیر فرآیند تبدیل آنها، مهمتر و با ارزش تر خواهد بود. به عبارت دیگر، نکته قابل توجه در این مقوله چگونگی تبدیل موثر ورودی ها به خروجی ها است، که خود به عنوان هدف اصلی این پایان نامه بشمار می آید.

 

در این پایان نامه، با توجه به اهداف ذکر شده، نگارنده اقدام به برآورد و ارزیابی کارایی فنی و مقیاسی دبیرستان های ترکیه در خلال سالیان ۲۰۰۳ الی ۲۰۰۴ نموده و برای انجام این مهم، استان های مختلف (در حقیقت وزارت آموزش ملی و دفاتر/ بخش های استانی آن) به عنوان DMUها  در این مبحث مد نظر قرار گرفتند. بر این مبنا، نسبت مدرسه / دانش آموز، کلاس / دانش آموز و معلم /  دانش آموز به عنوان ورودی ها و در مقابل نمرات OSS بعنوان خروجی ها مشخص شدند. پنج مدل مختلف تحلیل پوششی داده ها (DEA)[3] ، که به صورت مدل های اصلی CCR و BCC تک مرحله ای، مدل های Ray و Tobit دو مرحله ای و مدل سه مرحله ای Ruggiero مد نظر می باشند، جهت برآورد میزان کارایی مورد استفاده قرار گرفتند. از مدل های دو و سه مرحله ای جهت بکارگیری متغیرهای غیر اختیاری (غیر قابل کنترل) در تحلیل هایی چون میانگین اندازه خانواده، تعداد دانش آموزانی که در دوره های پشتیبانی شرکت داشته اند و غیره استفاده شد. این متغیرها برای برون سازی عوامل اجتماعی – اقتصادی و برآورد کارایی مطلق مدارس ضروری می باشند.

 

نتایج مرحله اول نشان دهنده آن می باشند که استان های شرقی در مقایسه با استان های غربی بر حسب کاربرد موثر ورودی ها از کارایی بیشتری برخوردار هستند. پس از به حساب آوردن متغیرهای غیر قابل کنترل، شکاف مرتبط با کارایی بین دو ناحیه عریض تر گردید. علاوه براین، از طریق استنباط حاصله از همبستگی ها، ما دریافتیم که غالب مدارس مخصوصا در نواحی شرقی دارای کادر مکفی نمی باشند که خود منجر به نتایج امتحانی ضعیفی شده است.
 

کلمات کلیدی: کارایی، تحلیل پوششی داده ها  (DEA)، آموزش، غیر اختیاری / غیرقابل کنترل، رگرسیون، توبیت/ Tobit، چند مرحله ای

 

کارایی آموزش دبیرستان های ترکیه: تحلیل پوششی داده ها – بخش ۱

 

بخش ۱
مقدمه
برای یک سیستم آموزشی فراهم آوردن و ارتقای فرصت برابر، کارایی و آگاهی از کیفیت به منظور ایجاد یک نیروی کار با کیفیت و شایسته که به عنوان یک بخش لاینفک و الزامی در زمینه توسعه اجتماعی اقتصادی کشور به شمار می آید امری حیاتی می باشد. هدف این پایان نامه مطالعه بخش آموزشی (همانند آموزش متوسطه) در ترکیه به صورت استان به استان بر حسب کارایی، رقابت و جامعیت در خصوص ایجاد یک محیط آموزشی است که برای دستاوردهای بعدی مناسب باشد. هدف کلی، توسعه یک مبنای تحلیلی با توجه به سیستم آموزش ترکیه برای انجام آنالیزی موثر و کارا بر اساس بررسی هر یک از استان ها می باشد. به منظور سنجش کارایی، آموزش متوسطه به عنوان محیط کانونی مد نظر قرار گرفت که در آن پتانسیل مشخص نمودن عملکرد دستاورد- محور وجود دارد. نمرات OSS نیز به عنوان برآوردهای خروجی، با هدف ارزیابی کارایی آموزشی، مورد استفاده قرار گرفت.

 

DEA به منظور ارزیابی کارایی آموزشی دبیرستانی کلیه ۸۱ استان ترکیه به کار گرفته شد. DEA، به وسیله Charnes، Cooper و Rhodes در سال ۱۹۷۸ ارائه شد که به عنوان یک روش برنامه ریزی خطی به شمار می آید که هدف  از  آن  برآورد  کارایی  نسبی  DMU ها  می باشد (در این مورد، استان ها به عنوان DMU ها مطرح هستند) و برای این کار می بایست نسبت به شناسایی تفاوت بین خروجی های جاری و بهینه همراه با ورودی ها اقدام نمود. اما توجه شود که کلمه استان برای DMU تنها برای ایجاد تمایز و همچنین راحتی کار مد نظر می باشد. واحدهای حقیقی تصمیم گیری در حقیقت کتابچه های راهنمای آموزش ملی استان ها و یا وزارت آموزش ملی می باشند.

 

DEA یک فناوری ارزیابی مناسب به شمار می آید آن هم به هنگامی که: ۱) واحد مورد ارزیابی غیر انتفاعی می باشد، همان گونه که این مورد برای بخش های دولتی و بخش های غیر انتفاعی صحت دارد. ۲) خدمات ارائه شده به وسیله این واحدها دارای ارزش هستند اما نمی توان آنها را قیمت گذاری نمود و یا قیمت گذاری آن با انحراف هایی همراه است. ۳) این واحدها فراهم آورنده خدمات متعددی هستند و بنابراین امر ارزیابی آنها چه با استفاده از تجزیه و تحلیل نسبت های مالی و چه با بهره گیری از تکنیک های اقتصاد سنجی متعارف مشکل خواهد بود. کلیه سه خصیصه مطرح شده مرتبط با بخش آموزشی می باشند.

 

DEA نسبت به تفکیک واحد های تصمیم گیری به عنوان موارد کارا و غیر کارا اقدام نموده و پیشنهاد می کند که واحدهای کارا  برای واحدهای ناکارا نقش یک الگو یا شاخص که باید از آن تقلید شود را داشته باشند. در نتیجه، DEA برای تحلیل گران شانس مشخص نمودن راهکارها و فرصت های توسعه احتمالی برای DMU های ناکارآمد را فراهم می آورد و آن را به عنوان ابزاری مناسب برای برنامه ریزی و مدیریت مطرح می سازد. به علاوه، این سیستم دارای مزیت های محاسباتی مناسبی در مقایسه با دیگر روش های متعارف می باشد، همانند عدم نیاز به مشخص نمودن وزن هایی برای ورودی ها یا خروجی ها، که علت آن وجود این ویژگی در بطن چنین سیستمی می باشد. این ویژگی سبب می شود تا روش DEA به عنوان یکی از بهترین روش های مناسب برای بهینه کاوی موثر نمونه های بزرگ به شمار آید.

 

روش های مختلفی برای سنجش کارایی آموزشی و کاربردهای آن، همراه با روش ها و دیدگاه های مرتبط وجود دارند که ممکن است با یکدیگر متفاوت باشند. با این وجود، تعداد زیادی از این برنامه های کاربردی از روش DEA برای برآورد کارایی آموزشی، در تعامل با دیگر روش های آماری، برای آزمایش استواری/ توانمندی یا برون سپاری عوامل محیطی (ورودی های غیر قابل کنترل (بوسیله DMU)) بهره می جویند. به طور مثال، (Ray، ۱۹۹۱) در مطالعه خود که در آن نسبت به بررسی کارایی آموزشی اقدام می نمود از مدل OLS مرحله دوم در ترکیب با DEA، به منظور به حساب آوردن رگرسیون کارایی های DEA با توجه به فاکتورهای غیر اختیاری، بهره گرفت. از طرف دیگر، (Ruggiero، ۲۰۰۳) از ضریب رگرسیون مرحله دوم جهت ایجاد شاخصی برای یک مرحله سوم به منظور فایق آمدن بر مشکلات بالقوه مدل Ray استفاده نمود. برخی دیگر از مطالعات از مدل های مرتبه ثالث / سوم Tobit (یک واریته رگرسیون) برای چنین هدفی استفاده نمودند. این پایان نامه از کلیه این سه مدل جهت ارزیابی کارایی آموزشی استان های ترکیه در سطح دبیرستانی بر حسب دستاوردهای نمره OSS استفاده می نماید. نتایج حاصله همچنین به منظور مشخص نمودن قابلیت آن با استفاده از فناوری جک نایفینگ[۴]  مورد بررسی قرار گرفت.

 

برخی از مطالعات قبلی در خصوص آموزش این گونه نتیجه گیری می نمایند که قابلیت یافتن ارتباطات سیستماتیک و قدرتمند بین ورودی ها و خروجی های آموزشی وجود ندارد. به طور مثال، نسبت معلم- دانش آموز یا نسبت هزینه بر حسب دانش آموز به نظر می بایست بر روی آزمایش دانش آموزان یا نمرات امتحانی آنها تاثیر گذار باشند. اما در برخی از موارد این نسبت ها از نظر آماری مد نظر نیستند. دو مدرسه، حتی در صورتی که غالب برآوردهای ورودی یا حتی شرایط محیطی آنها یکسان باشد، احتمالا دارای یک سطح مشابه (کیفیت) از دانش آموزان نخواهند بود. چنین موضوعی سبب خواهد شد تا امر ارزیابی عملکرد DMU های آموزشی در مقایسه با DMU هایی که در بخش های دیگر عمل می نمایند، مشکل و سخت تر باشد. چنین موضوعی غالبا به عنوان مبحث تشخیص مکفی طبیعت چند بعدی آموزش تلقی می شود. در اینجا عوامل متعددی وجود دارند که ممکن است دارای جهت گیری های کاملا متفاوتی باشند و بر روی آموزش به طرق مختلف تاثیر گذار باشند. در این حالت، هدف این پایان نامه فراهم آوردن اطلاعات منطقی و با ارزش در خصوص ارتباطات بین متغیرهای ورودی و خروجی و تاثیرات عوامل اجتماعی- اقتصادی می باشد. این مورد علاوه بر مواردی می باشد که قبلا به عنوان اهداف چنین مبحثی مطرح شده است که برای ارزیابی کارایی آموزشی استان های ترکیه در سطح دبیرستان ها مورد استفاده قرار گرفته اند.

 

مقایسه و ارزیابی عملکردهای آموزشی استان های ترکیه و شناسایی ناکارآمدی های ممکن می تواند برای برنامه ریزی مدیریتی مفید باشد. بعلاوه، این نوع از مطالعات در این باب می تواند مهم تلقی شوند که خود سبب مشخص نمودن کمبودهای گذشته شده و براین مبنا قابلیت فراهم آوردن خط مشی های بهتر آتی با توجه به سیستم آموزشی ترکیه را خواهند داشت.
در این مضمون، اهداف اصلی این پایان نامه را می توان به شرح ذیل لیست نمود:
  • برآورد عملکرد آموزشی هر استان ترکیه قبل از به حساب آوردن شرایط اجتماعی – اقتصادی (مشخص شده به وسیله متغیرهای غیر اختیاری در این بررسی) که فراتر از کنترل مدارس در مراحل آخری می باشد.
  • مجزا سازی تاثیرات عوامل اجتماعی – اقتصادی بر روی کارایی آموزشی.
  • ارزیابی و آنالیز نتایج

کارایی آموزش دبیرستان های ترکیه: تحلیل پوششی داده ها – بخش ۱

 

ادامه این پایان نامه را می توان به شرح ذیل خلاصه نمود: بخش ۲ فراهم آورنده اطلاعاتی در خصوص سیستم آموزشی ترکیه (امتحان متمرکز، دبیرستان و غیره) و همچنین استان ها (موقعیت های جغرافیایی، اجتماعی اقتصادی، سوابق فرهنگی و غیره) می باشد. بخش ۳ (روش شناسی) تشریح کننده DEA  و دیگر روش های آماری به کار گرفته شده در این پایان نامه است. بخش ۲-۳ (بازنگری مقاله) اطلاعاتی در خصوص مطالعات قبلی با توجه به دیدگاه های مشابه را عرضه می نماید. بخش ۳-۳ در ارتباط با داده های مرتبط، قابلیت دسترسی به داده ها و منابع اطلاعاتی می باشد. نتایج و مباحث در بخش ۴ گزارش می شود. در نهایت بخش ۵ نتیجه گیری این پایان نامه را ارائه می نماید.

[۱] DMUs)) Decision Making Units
[۲] (OSS) Student Selection Examination
[۳] (DEA) Data Envelopment Analysis
[۴] Jackknifing
[۵] (IMF) International Monetary Foundation
[۶] (EU) European Union

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.