مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

کارایی آموزش دبیرستان های ترکیه: تحلیل پوششی داده ها – بخش ۴

کارایی آموزش دبیرستان های ترکیه: تحلیل پوششی داده ها – بخش ۴

کارایی آموزش دبیرستان های ترکیه: تحلیل پوششی داده ها – بخش ۴ – ایران ترجمه – Irantarjomeh

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه آموزش

مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

 

مقالات

چگونگی سفارش مقاله

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه(شماره حساب)ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.comشامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر --مقالات آماده سفارش داده شده پس از تایید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.

قیمت

قیمت این مقاله: 58000 تومان (ایران ترجمه - Irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

ترجمه گروه آموزش - ایران نرجمه - Irantarjomeh

شماره
۲۴
کد مقاله
EDU24
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
برآورد کارایی آموزش دبیرستان های استان های ترکیه:  کاربرد تحلیل پوششی داده ها –  بخش ۴
نام انگلیسی
Measuring Secondary School Education Efficiencies of Turkish Provinces:  Application of Data Envelopment Analysis  – p4
تعداد صفحه به فارسی
۵۲
تعداد صفحه به انگلیسی
۲۴
کلمات کلیدی به فارسی
کارایی, تحلیل پوششی داده ها  (DEA), آموزش, غیر اختیاری / غیرقابل کنترل, رگرسیون, توبیت/ Tobit, چند مرحله ای
کلمات کلیدی به انگلیسی
Efficiency, DEA, Education, Non-discretionary, Regression, Tobit, Multistage
مرجع به فارسی
دانشگاه مرمره
انستیتو تحصیلات دانشگاهی علوم محض و کاربردی
مرجع به انگلیسی
Marmara University, Institute for Graduate Students in Pure and Applied Sciences, Istanbul, Turkey
کشور
ترکیه
برآورد کارایی آموزش دبیرستان های استان های ترکیه:  کاربرد تحلیل پوششی داده ها
بخش ۴
نتایج
۱-۴٫ نتایج
در این بخش، ما نتایج حاصله از روش های بدست آمده در بخش روش شناسی را عرضه می نماییم. در بین این موارد، DEA  روشی می باشد که تشکیل دهنده مبنای این مطالعه است. ما از دو مدل DEA مختلف استفاده نموده ایم که عبارتند از CCR (بر مبنای فرض بازده های ثابت نسبت به مقیاس) و BCC (بر مبنای فرض بازده های متغیر نسبت به مقیاس،). هر دوی مدل های CCR و BCC که در این مطالعه استفاده شده اند به عنوان نگارش های ورودی- محور این مدل ها به شمار می آیند، چرا که جهت گیری ورودی بر روی میزانی تمرکز می نماید که ممکن است به صورت نسبی از طریق (صرفه جویی)، بدون تقلیل در خروجی ها، کاهش یابد. با دانستن این موضوع که مدارس (استان ها) دارای کنترل بیشتری بر روی ورودی ها در مقایسه با کنترل خروجی ها (نمرات آزمون) دارند، ما تصور می کنیم که انتخاب ورودی برای ما کاملا یک انتخاب درست بوده است. اما توجه شود که حتی استان ها نیز به نظر به عنوان تصمیم گیرندگان در این مطالعه مشخص شده اند؛ نوعی تصمیم گیرنده حقیقی که از کنترل بر روی ورودی ها در آنکارا (دولت، وزارت آموزش ملی) و بر روی مدیریت بخش های زیردستی (مسئول استانی آموزش ملی) برخوردار است.
مدل CCR در ابتدا برای یافتن کارایی های مقیاسی به کار گرفته شد و بنابراین نباید در مرحله دوم آن را درج نمود. بر این مبنا ما تصمیم گرفتیم تا مدل CCR را در مرحله دوم مشارکت ندهیم، چرا که این مورد فراهم آورنده یک مجموعه مرجع ضعیف تری می باشد که ممکن است سبب برآورد بیش از اندازه ورودی های واحد، در تناسب با BCC، شود.
در پی ارائه اطلاعات و نکته نظرات در ارتباط با نتایج DEA  که در ابتدای این بخش عرضه شد، ما در ابتدا نشان می دهیم که چگونه کارایی در ارتباط با متغیرهای ورودی و خروجی می باشد و سپس نسبت به آزمایش استواری مدل های DEA و انتخاب ورودی ها / خروجی ها از طریق استفاده از روش جک نایفینگ اقدام می نماییم.
در بخش دوم این مبحث، ما نسبت به ارائه متغیرهای غیر اختیاری در این بررسی اقدام نموده و دو نوع از آنالیز رگرسیون را انجام می دهیم. اولین آنالیز رگرسیون یک مدل OLS ساده می باشد که به وسیله Ray در سال ۱۹۹۱ توسعه یافت. این مدل به هنگام مقایسه با دیگر مدل های چند مرحله که اخیرا توسعه یافته اند دارای معایبی می باشد، اما این معایب قابل درک هستند، چرا که Ray اقدام به ارائه اولین مدل چند مرحله ای در چنین مقوله ای نموده است. مورد دوم مدل رگرسیون توبیت است که فراهم آورنده راه حل هایی برای برخی از مشکلات بالقوه مدل Ray می باشد. هر دوی مدل های رگرسیون نیازمند تعدیلاتی جهت حصول سازگاری به منظور به دست آوردن نمرات کارایی می باشند.
در نهایت، ما یک مدل مرحله سوم را نتیجه گیری نمودیم که به وسیله Ruggiero برای ارزیابی استان ها (DMUها) در گروه های همتای خود توسعه یافته است، بنابراین اقدام به حذف این ارزیابی نامناسب برای استان های ضعیف نمودیم.

کارایی آموزش دبیرستان های ترکیه: تحلیل پوششی داده ها – بخش ۴

 

۱-۱-۴٫ نتایج اولین مرحله
سه متغیر مختلف ورودی اختیاری در مرحله اول مطالعه فاز DEA)) مورد استفاده قرار گرفت. این متغیرها عبارتند از (۱) نسبت معلم/ دانش آموز (۲) نسبت کلاس/ دانش آموز و (۳) نسبت مدرسه/ دانش آموز. سه متغیر خروجی مختلف که به عنوان سه نوع نمره های آزمون OSS نیز شناخته می شوند عبارتند از: (۱) OSS –وزن دار برابر (۲) OSS – کمی (۳) OSS – شفاهی. نتایج در جدول ۵-۴ ذیل (رتبه بندی ها بر مبنای نمرات کارایی BCC) لیست شده اند. این نتایج با کمک برنامه DEA Excel Solver که به وسیله Joe Zhu توسعه یافت محاسبه شده اند.
جک نایفینگ و مناطق دور افتاده
استواری نمرات کارایی BCC که در مرحله اول حاصله آمده است به وسیله کاربرد روش جک نایفینگ مورد بررسی قرار گرفت. جک نایفینگ به عنوان روشی جهت کنترل تاثیر مناطق دور افتاده (تشکیل شده به وسیله DMU های کارا) بر روی کارایی ها می باشد. سه مدل اضافه DEA از طریق انداختن ۴ استان کارا (آخری پنجمین می باشد) از این مدل، بصورت پشت سر هم، تا آنکه کلیه استان های کارا خارج شوند، حل گردید. برای مدل BCC، ضریب همبستگی رتبه اسپیرمن بین ۹۶۳/۰ و ۱ مشخص شد که به معنای آن می باشد که نمرات کارایی حاصل آمده از مدل BCC کاملا با توجه به استان های دور افتاده، که مشخص کننده مرز کارایی می باشند، قابل تکیه و اطمینان خواهد بود. ضرایب همبستگی مرتبه اسپیرمن در جدول ۴-۴ به شرح ذیل ارائه شده اند.
۲-۱-۴٫ همبستگی بین متغیرها و نمرات کارایی
در این مقاله، ما نسبت به بررسی همبستگی بین نمرات کارایی BCC و متغیرهای ورودی/ خروجی اقدام می نماییم. ذیلا نشان می دهیم که چگونه برآوردهای خروجی در ارتباط با (متفاوت از) نمرات کارایی می باشند. ما بدین علت این ارتباطات را خاطر نشان نمودیم، چرا که همان گونه که قبلا ذکر شد، بهینه سنجی از طریق مقایسه خروجی ها به عنوان یک مقایسه مطلوب به شمار نمی آید که علت آن کاربرد ورودی مختلف بین DMU ها می باشد. نمودار پراکندگی که در آن کارایی همراه با یک برآورد خروجی و جدول همبستگی مشخص شده است به شرح ذیل عرضه می گردد:

کارایی آموزش دبیرستان های ترکیه: تحلیل پوششی داده ها – بخش ۴

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.