مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

کارایی آموزش دبیرستان های ترکیه: تحلیل پوششی داده ها – کل مقاله

کارایی آموزش دبیرستان های ترکیه: تحلیل پوششی داده ها – کل مقاله

کارایی آموزش دبیرستان های ترکیه: تحلیل پوششی داده ها – کل مقاله – کل مقاله – ایران ترجمه – Irantarjomeh

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه آموزش

مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

 

مقالات

چگونگی سفارش مقاله

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه(شماره حساب)ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.comشامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر --مقالات آماده سفارش داده شده پس از تایید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.

قیمت

قیمت این مقاله: 150000 تومان (ایران ترجمه - Irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

ترجمه گروه آموزش - ایران نرجمه - Irantarjomeh

شماره
۲۰
کد مقاله
EDU20
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
برآورد کارایی آموزش دبیرستان های استان های ترکیه:  کاربرد تحلیل پوششی داده ها – کل مقاله
نام انگلیسی
Measuring Secondary School Education Efficiencies of Turkish Provinces:  Application of Data Envelopment Analysis
تعداد صفحه به فارسی
۱۶۷
تعداد صفحه به انگلیسی
۱۱۱
کلمات کلیدی به فارسی
کارایی, تحلیل پوششی داده ها  (DEA), آموزش, غیر اختیاری / غیرقابل کنترل, رگرسیون, توبیت/ Tobit, چند مرحله ای
کلمات کلیدی به انگلیسی
Efficiency, DEA, Education, Non-discretionary, Regression, Tobit, Multistage
مرجع به فارسی
دانشگاه مرمره
انستیتو تحصیلات دانشگاهی علوم محض و کاربردی
مرجع به انگلیسی
Marmara University, Institute for Graduate Students in Pure and Applied Sciences, Istanbul, Turkey
کشور
ترکیه
برآورد کارایی آموزش دبیرستان های استان های ترکیه:  کاربرد تحلیل پوششی داده ها
 چکیده
رتبه بندی استان ها با توجه به (واحدهای تصمیم گیری (DMUs )[1]) بر مبنای میانگین نمرات امتحان گزینش دانش آموزان (OSS)[2]  جهت نشان دادن آنکه کدام استان بر حسب دستاوردهای آموزشی عملکرد بهتری دارد به عنوان یک رویه شایع تلقی می گردد. روزنامه ها و کانال های تلویزیونی این نوع از مقایسات را به منظور جذب توجه عمومی انجام می دهند. اما برای مدیران آموزشی و سیاست گذاران، ارزیابی عملکرد DMU ها، با نگاه به تاثیر فرآیند تبدیل آنها، مهمتر و با ارزش تر خواهد بود. به عبارت دیگر، نکته قابل توجه در این مقوله چگونگی تبدیل موثر ورودی ها به خروجی ها است، که خود به عنوان هدف اصلی این پایان نامه بشمار می آید.
در این پایان نامه، با توجه به اهداف ذکر شده، نگارنده اقدام به برآورد و ارزیابی کارایی فنی و مقیاسی دبیرستان های ترکیه در خلال سالیان ۲۰۰۳ الی ۲۰۰۴ نموده و برای انجام این مهم، استان های مختلف (در حقیقت وزارت آموزش ملی و دفاتر/ بخش های استانی آن) به عنوان DMUها  در این مبحث مد نظر قرار گرفتند. بر این مبنا، نسبت مدرسه / دانش آموز، کلاس / دانش آموز و معلم /  دانش آموز به عنوان ورودی ها و در مقابل نمرات OSS بعنوان خروجی ها مشخص شدند. پنج مدل مختلف تحلیل پوششی داده ها (DEA)[3] ، که به صورت مدل های اصلی CCR و BCC تک مرحله ای، مدل های Ray و Tobit دو مرحله ای و مدل سه مرحله ای Ruggiero مد نظر می باشند، جهت برآورد میزان کارایی مورد استفاده قرار گرفتند. از مدل های دو و سه مرحله ای جهت بکارگیری متغیرهای غیر اختیاری (غیر قابل کنترل) در تحلیل هایی چون میانگین اندازه خانواده، تعداد دانش آموزانی که در دوره های پشتیبانی شرکت داشته اند و غیره استفاده شد. این متغیرها برای برون سازی عوامل اجتماعی – اقتصادی و برآورد کارایی مطلق مدارس ضروری می باشند.
نتایج مرحله اول نشان دهنده آن می باشند که استان های شرقی در مقایسه با استان های غربی بر حسب کاربرد موثر ورودی ها از کارایی بیشتری برخوردار هستند. پس از به حساب آوردن متغیرهای غیر قابل کنترل، شکاف مرتبط با کارایی بین دو ناحیه عریض تر گردید. علاوه براین، از طریق استنباط حاصله از همبستگی ها، ما دریافتیم که غالب مدارس مخصوصا در نواحی شرقی دارای کادر مکفی نمی باشند که خود منجر به نتایج امتحانی ضعیفی شده است.
 

کلمات کلیدی: کارایی، تحلیل پوششی داده ها  (DEA)، آموزش، غیر اختیاری / غیرقابل کنترل، رگرسیون، توبیت/ Tobit، چند مرحله ای

 

 

[۱] DMUs)) Decision Making Units
[۲] (OSS) Student Selection Examination
[۳] (DEA) Data Envelopment Analysis

کارایی آموزش دبیرستان های ترکیه: تحلیل پوششی داده ها – کل مقاله

 

بخش ۱
مقدمه
برای یک سیستم آموزشی فراهم آوردن و ارتقای فرصت برابر، کارایی و آگاهی از کیفیت به منظور ایجاد یک نیروی کار با کیفیت و شایسته که به عنوان یک بخش لاینفک و الزامی در زمینه توسعه اجتماعی اقتصادی کشور به شمار می آید امری حیاتی می باشد. هدف این پایان نامه مطالعه بخش آموزشی (همانند آموزش متوسطه) در ترکیه به صورت استان به استان بر حسب کارایی، رقابت و جامعیت در خصوص ایجاد یک محیط آموزشی است که برای دستاوردهای بعدی مناسب باشد. هدف کلی، توسعه یک مبنای تحلیلی با توجه به سیستم آموزش ترکیه برای انجام آنالیزی موثر و کارا بر اساس بررسی هر یک از استان ها می باشد. به منظور سنجش کارایی، آموزش متوسطه به عنوان محیط کانونی مد نظر قرار گرفت که در آن پتانسیل مشخص نمودن عملکرد دستاورد- محور وجود دارد. نمرات OSS نیز به عنوان برآوردهای خروجی، با هدف ارزیابی کارایی آموزشی، مورد استفاده قرار گرفت.

 

بخش ۲
سوابق کلی
۱-۲٫ تفاوت های اجتماعی اقتصادی بین نواحی ترکیه
تخصیص منابع کشوری به استان ها یا نواحی غالبا به عنوان فرآیندی به شمار می آید که دارای مشکلات عدیده ای می باشد. مخصوصا در کشورهای در حال توسعه، منابع تخصیص یافته برای آموزش، بهداشت و دیگر خدمات به روشی ناهماهنگ بین استان ها یا نواحی متفاوت می باشند. این امر غالبا ناشی از عوامل اقتصادی یا به میزان کمتری به واسطه عوامل دیگر می باشد (قابل توجه است که این عوامل دارای تعاملات مستقیمی با فاکتورهای اقتصادی می باشند) همانند موقعیت جغرافیایی، تاریخی، فرهنگی و سوابق قومی و سیاسی. در نتیجه این مشکل مخصوصا در بین کشورهای توسعه نیافته یا در حال توسعه شدید می باشد چرا که منابع «کمتری» جهت توزیع وجود دارد. خط مشی های دولتی نقش مهمی را در زمینه اهداف تراز نمودن سطوح اجتماعی اقتصادی در خلال کشور به عهده دارند، اما در ترکیه بحث در باره آنچه این خط مشی ها ممکن است سبب شوند خود نیازمند یک پایان نامه دیگر می باشد.
بخش ۳
سابقه فنی
۳-۱٫ روش شناسی
DEA  روشی مبتنی بر برنامه ریزی خطی می باشد. با توجه به ویژگی های دوگانه آن که به ما در حل آسان مشکلات، از طریق تبدیل معادلات به گونه های ساده کمک می نماید، این روش تحلیلی  به منظور مقایسه کارایی انواع مختلف DMU ها نظیر شرکت ها، بیمارستان ها، بانک ها و یا مدارس، کاربرد گسترده ای یافته است. یکی از وضعیت های DEA در مقایسه با روش های متعارف دیگر آن است که این روش بخودی خود قابلیت تعیین وزن (قیمت ها) ورودی ها و خروجی ها را خواهد داشت. این ویژگی در مطالعات بخشی یا منطقه ای آموزش، بهداشت و غیره مفید خواهد بود، جایی که وزن در عمل وجود نخواهد داشت. دیگر روش های آماری قابلیت ارزیابی DMU ها با استفاده از گرایش به مرکز (احتمال مطابقت داده با مقادیر مورد انتظار) را داشته و می توانند میانگین DMU ها به عنوان نقطه مبنا را در نظر بگیرند اما DEA اقدام به ارزیابی هر  DMUدر حداکثر ممکن سطح تولید آن خواهد نمود.
بخش ۴
نتایج
۱-۴٫ نتایج
در این بخش، ما نتایج حاصله از روش های بدست آمده در بخش روش شناسی را عرضه می نماییم. در بین این موارد، DEA  روشی می باشد که تشکیل دهنده مبنای این مطالعه است. ما از دو مدل DEA مختلف استفاده نموده ایم که عبارتند از CCR (بر مبنای فرض بازده های ثابت نسبت به مقیاس) و BCC (بر مبنای فرض بازده های متغیر نسبت به مقیاس،). هر دوی مدل های CCR و BCC که در این مطالعه استفاده شده اند به عنوان نگارش های ورودی- محور این مدل ها به شمار می آیند، چرا که جهت گیری ورودی بر روی میزانی تمرکز می نماید که ممکن است به صورت نسبی از طریق (صرفه جویی)، بدون تقلیل در خروجی ها، کاهش یابد. با دانستن این موضوع که مدارس (استان ها) دارای کنترل بیشتری بر روی ورودی ها در مقایسه با کنترل خروجی ها (نمرات آزمون) دارند، ما تصور می کنیم که انتخاب ورودی برای ما کاملا یک انتخاب درست بوده است. اما توجه شود که حتی استان ها نیز به نظر به عنوان تصمیم گیرندگان در این مطالعه مشخص شده اند؛ نوعی تصمیم گیرنده حقیقی که از کنترل بر روی ورودی ها در آنکارا (دولت، وزارت آموزش ملی) و بر روی مدیریت بخش های زیردستی (مسئول استانی آموزش ملی) برخوردار است.
 بخش ۵
نتیجه گیری
در این پایان نامه ما نسبت به برآورد ۱۳ نمره کارایی مختلف جهت ارزیابی عملکردهای دبیرستان های ۸۱ استان ترکیه اقدام نمودیم. ۵ مدل مختلف و ۱۳ روش متفاوت برای انجام این رویه های سنجشی کارا اعمال شده اند.
در ابتدا، ما برخی از سوابق در خصوص سیستم آموزشی دبیرستان ها و تفاوت های اجتماعی- اقتصادی بین نواحی مختلف در ترکیه را بدست آوردیم. در این بخش، ما مشخص ساختیم که ترکیه دارای یک سیستم یا برنامه ریزی آموزشی «کیفیت- محور» نمی باشد. همانند بسیاری از کشورهای توسعه نیافته، فراهم آوردن معلمین بیشتر (بر روی کاغذ)، تجهیزات بیشتر تحصیلی یا مدارس به عنوان یک دستاورد آموزشی پذیرفته شده است. هیچ گونه دیدگاه سیستماتیک جهت ارتقای کیفیت این منابع توسعه نیافته است. یک دیدگاه سیستماتیک برای افزایش کیفیت آموزش پیاده سازی مناسب مدیریت محلی مقامات مسئول در امر آموزش مد نظر می باشد. با توجه به وجود مدیریت محلی، به واسطه آنکه ارتباطی بین مالیات های پرداختی محلی و وضعیت مالی مدارس محلی وجود دارد، والدین می توانند کنترل بیشتری را بر کیفیت و کمّیت منابع آموزشی داشته باشند و یا آنکه جلوی اتلاف منابع (که نسبت به پرداخت آنها اقدام نموده اند) یا کاربرد ناکارآمد منابع را گرفته و از این طریق نتایج بهتری را در خصوص عملکردهای آموزشی حاصل آورند.

کارایی آموزش دبیرستان های ترکیه: تحلیل پوششی داده ها – کل مقاله

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.