مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

بررسی پدیده وابستگی به مدت در چرخه بازار بورس آمریکا

بررسی پدیده وابستگی به مدت در چرخه بازار بورس آمریکا

بررسی پدیده وابستگی به مدت در چرخه بازار بورس آمریکا – ایران ترجمه – Irantarjomeh

مقالات ترجمه شده آماده گروه حسابداری
مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات

چگونگی سفارش مقاله

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه(شماره حساب)ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.comشامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر --مقالات آماده سفارش داده شده پس از تایید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.

قیمت

قیمت این مقاله: 38000 تومان (ایران ترجمه - Irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

مقالات ترجمه شده حسابداری - ایران ترجمه - irantarjomeh
شماره
۵۰
کد مقاله
ACC50
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
بررسی پدیده وابستگی به مدت در چرخه بازار بورس آمریکا
نام انگلیسی
An investigation of duration dependence in the American stock market cycle
تعداد صفحه به فارسی
۲۰
تعداد صفحه به انگلیسی
۱۱
کلمات کلیدی به فارسی
وابستگی به مدت، چرخه های بازار بورس، میانگین متحرک
کلمات کلیدی به انگلیسی
duration dependence; stock market cycles; moving average
مرجع به فارسی
ژورنال آمار کاربردی
دپارتمان اقتصاد، دانشگاه چینی هنگ کنگ
دپارتمان اقتصاد، دانشگاه کورنل، ایتاکا، ایالات متحده
لابراتوار تحقیقات کاربردی، دانشگاه تگزاس، استین، ایالات متحده
مرجع به انگلیسی
Journal of Applied Statistics, Department of Economics, The Chinese University of Hong Kong, Department of Economics, Cornell University, Ithaca, USA; Applied Research Laboratories, University of Texas at Austin, Austin, USA
کشور
ایالات متحده، هنگ کنگ

 

  

بررسی پدیده وابستگی به مدت در چرخه بازار بورس آمریکا
 چکیده
این مقاله نسبت به بررسی پدیده وابستگی به مدت یا دوره های رخداد مرتبط با چرخه های بازار بورس ایالات متحده اقدام می نماید. یک روش دسته بندی جدید برای رویه های صعودی و نزولی بازار بر مبنای عبور از شاخص بازار و میانگین متحرک آن ارائه شده است. در این رابطه، ما نسبت به ارائه شواهدی، در کل این چرخه ها، در ارتباط با وابستگی به مدت، اقدام می نمائیم. با این وجود، چرخه های نصفه (نیم- چرخه ها)، به نظر مستقل از این مدت می باشند. مهمتر آنکه ما دریافتیم که میزان وابستگی به مدت چرخه های بازار بورس ایالات متحده پس از شروع به کار شاخص نزدک (NASDAQ) کاهش یافته است.

کلمات کلیدی: وابستگی به مدت، چرخه های بازار بورس، میانگین متحرک

۱- مقدمه
مطالعات قبلی در زمینه وابستگی به مدت بر روی چرخه های تجاری تمرکز داشته اند. به طور مثال، Diebold و Rudebusch (4، ۵) اقدام به بررسی ویژگی های طول مدت چرخه های تجاری آمریکا نمودند. این موضوع مشخص شده است که چرخه های انبساط و انقباض بازاری جزء موارد وابسته به این پارامتر بحساب می آیند، در حالیکه کل چرخه ها را نمی توان در این زمره قرار داد. Sichel (16) در خصوص چرخه های انبساط بازار، قبل از جنگ جهانی دوم،  و انقباض بازار، پس از جنگ جهانی دوم، وابستگی مثبتی را نشان داد. Durland و McCurdy (6) نیز در ارتباط با چرخه های انقباض بازار، با توجه به وابستگی به مدت، شواهدی را مشخص نمودند. مدت یک چرخه تجاری ممکن است بسیار طولانی باشد. یک چرخه کامل انبساط و انقباض غالبا به مدت یک دهه یا حتی بیشتر طول می کشد. در نتیجه، تعداد مشاهدات موجود برای آنالیز طول مدت تقریبا محدود می باشد و آزمایشات مرتبط با طول  مدت وابستگی را نمی توان با اطمینان کامل انجام داد. در این مقاله، ما نسبت به بررسی وابستگی به مدت چرخه های بازار بورس ایالات متحده اقدام می نماییم. وضعیت مرتبط با چرخه موجود در بازار بورس ایالات متحده برای مدت مدیدی مشاهده شده است. چرخه های بازار بورس فی النفسه مشابه با چرخه های تجاری می باشند اما از نظر مدت بسیار کوتاه تر هستند. یک چرخه کامل بازار بورس به طور معمولی کمتر از ۴ سال طول می کشد. در نتیجه، مشاهدات و اطلاعات بیشتری را می توان برای آنالیز مدت حاصل آورد.

 

بورس داو جونز (Dow Jones) و شاخص کامپوزیت / ترکیبی نزدک (NASDAQ) به کار گرفته شده است. ما شواهدی دال بر این وابستگی در کل چرخه های مربوط به این دو شاخص را مشخص نمودیم. نیم – چرخه ها با این حال به نظر به صورت مستقل از طول مدت می باشند. جهت بررسی پویایی طول مدت، ما همچنین اقدام به انجام آنالیزی برای تغییر ساختاری وابستگی به مدت در خلال زمان نمودیم. این موضوع مشخص گردید که میزان وابستگی به مدت چرخه های بازار بورس آمریکا پس از شروع به کار بورس نزدک تنزل نموده است.

 

ادامه این مقاله به شرح ذیل سازماندهی شده است: بخش ۲ ارائه دهنده آزمایشاتی در زمینه وابستگی به مدت می باشد. بخش ۳ اقدام به آنالیز داده ها نموده و خلاصه آمار مربوط به چرخه های بازار بورس آمریکا را ارائه می نماید. بخش ۴ نتایج تجربی را عرضه داشته و بخش ۵ به نتیجه گیری مقاله می پردازد.

بررسی پدیده وابستگی به مدت در چرخه بازار بورس آمریکا

 

۲- آزمایشاتی در زمینه وابستگی به مدت
یکی از عناصر کلیدی در زمینه آزمایش وابستگی به مدت میزان خطر می باشد که به عنوان احتمال نهایی یک وضعیت مشخص شده تلقی می شود. وابستگی به مدت بصورت منفی (مثبت) به هنگامی رخ خواهد داد که میزان خطر با توجه به طول یک فاز با کاهش (افزایش) روبرو می شود. در یک بازار کارا، که در آن شاخص بورس دنبال کننده یک گام / سیر تصادفی می باشد، احتمال ختم حالت موجود نباید منوط به مدت آن وضعیت باشد. یک ضروریت فوری مرتبط با وجود وابستگی به مدت رد فرضیه سیر تصادفی است.
 ۱-۲٫ آزمایشات W و W(t0 = a)
یک تابع کلی خطر را در نظر بگیرید که بر مبنای پارامتر λ(t) مشخص شده است که خود قابلیت برآورد احتمال شرطی این موضوع را خواهد داشت که یک فرآیند پس از طول مدت t خاتمه خواهد یافت. ما متمایل به آزمایش این فرضیه هستیم که هیچ گونه وابستگی به مدت در چرخه های بازار بورس ایالت متحده وجود ندارد، که خود به صورت هم ارز با تست این موضوع خواهد بود که آیا تابع خطر λ(t) به صورت یک ثابت مدنظر است یا خیر. دقیقتر آنکه، ما اقدام به آزمایش فرضیه زیر به شرح ذیل می نماییم:
۲-۲٫ آزمایشات Z  و Z (t0 = a)  
جهت بررسی توانمندی این نتایج، ما اقدام به انجام آزمایش Brain و Shapiro (1) نمودیم. بر این مبنا اجازه دهید تا معادله ذیل حاصل شود:
که در آن  و  متغیرهای ‘de-meaned’ هستند،  و  به ترتیب. Yi  فضای نرمال شده بین مدت های ترتیبی است که به شرح ذیل تعریف می شود:           
تحت فرض صفر، Brain و Shapiro (1) نشان دادند که آماره Z به صورت مجانب به عنوان نرمال استاندارد شده تلقی شده و به طور مشابه، یک مدت حداقل از قبل مشخص شده t0 = a را می توان به کار گرفت. آماره تصحیح شده به وسیله Z(t0 = a) تخصیص می یابد، که خود دارای توزیع نرمال استاندارد شده مجانب است.

بررسی پدیده وابستگی به مدت در چرخه بازار بورس آمریکا

 

۳- داده ها
شاخص های دو بازار بورس اصلی ایالات متحده، شاخص میانگین صنعتی داو جونز (DowJones) و کامپوزیت نزدک ((NASDAQ)) مورد آنالیز قرار می گیرند. میانگین متحرک منطبق نیز محاسبه می گردد. دوره نمونه شاخص میانگین صنعتی داو جونز از ۱ اکتبر ۱۹۲۸ الی ۳ آوریل ۲۰۰۶ مشخص شد. بازارهای صعودی و نزولی از طریق مقایسه شاخص ماهیانه با میانگین متحرک ۱۲ ماهه آن (۱۲MMA) تعریف شدند. دوره ای که در آن این شاخص فراتر از ۱۲MMA می شود به عنوان بازار صعودی تلقی می گردد. در غیر اینصورت چنین دوره ای تحت عنوان بازار نزولی مشخص خواهد شد. یک فاز تنها در صورتی تخصیص خواهد یافت که یک حد رسیدگی مشخص حاصل شده باشد. در پی مطالعات Pagan و Sossounov (14) یک مدت حداقلی ۴ ماه برای چرخه های نیمه به کار گرفته شد. با توجه بدین نیم- چرخه ها، چرخه کامل صعودی – به- نزولی (نزولی – به – صعودی) به عنوان مدت از آغاز یک فاز صعودی (نزولی) تا انتهای یک فاز نزولی (صعودی) مشخص شد. جدول ۱ نشان دهنده بازارهای صعودی و نزولی و مدت های منطبق با آنها می باشد. دو ستون آخر در جدول ۱ مشخص کننده مدت در ماه های مرتبط برای چرخه های کامل نزولی – به – صعودی و صعودی – به – نزولی می باشد. جدول ۲ خلاصه آماره های هر نمونه مربوط به مدت در جدول ۱ را مشخص نموده است.

 

علاوه بر این ما اقدام به بررسی شاخص کامپوزیت نزدک به صورت ماهیانه از ۸ فوریه ۱۹۷۱ الی ۲۷ مارس ۲۰۰۶ نمودیم. سابقه بورس نزدک بسیار کمتر از سابقه بورس داو جونز می باشد. به منظور ایجاد داده های مکفی مرتبط با طول مدت، ما اقدام به مقایسه شاخص هفتگی با میانگین متحرک ۲۶ هفته قبلی (۲۶WMA) نمودیم. این دوره که در آن شاخص فراتر  از  ۲۶WMA  قبلی  خود  می شود تحت عنوان بازار صعودی شناخته می شود. در غیر اینصورت، این مشخصه را می توان تحت عنوان بازار نزولی شناخت. حداقل مدت نیم- چرخه ها به میزان ۸ هفته مشخص شد. جدول ۳ ارائه دهنده بازارهای صعودی و نزولی و مدت های منطبق با آنها می باشد. بعلاوه، جدول ۴ نیز خلاصه ای از آماره های مرتبط با داده های مدت در جدول ۳ را فراهم آورده است.

بررسی پدیده وابستگی به مدت در چرخه بازار بورس آمریکا

 

۴- نتایج
جدول ۵ نشان دهنده آماره های آزمایشی و مقادیر – p  (p-values ) منطبق با آنها می باشد. این مقادیر به عنوان احتمال حاصل آوردن آماره های آزمایشی مشاهده شده تحت فرض صفر وابستگی به مدت می باشند. یک مقدار p-value کوچک معرف حرکت یا خروج معنی دار از حالت نمایی خواهد بود. نتایج آزمایشات Z در توافق جامعی با نتایج حاصله از آزمایشات W می باشند.  نیم چرخه ها، فرضیه وابستگی به مدت را نمی توان در سطوح معنی دار متعارف رد نمود. برخی از شواهد مربوط به وابستگی به مدت در کل چرخه ها یافت شدند. جهت کنترل توانمندی و قابلیت منحصر بفرد این نتایج، ما همچنین اقدام به انجام آزمایشات W (t0 = γ )  و Z (t0 = γ )  نمودیم. مقادیر مندرج در ستون سوم هر جدول از طریق این فرآیند حاصل آمده است که در آن مدت حداقلی به عنوان کوتاه ترین مدت ملاحظه شده مدنظر قرار گرفت. مقادیر این آزمایش در دو ستون اول هر جدول با توجه به مقادیر  t0کوچکتر حاصل آمده اند. نتایج آزمایشات Z (t0 = γ )  در تطابق با نتایج آزمایشاتW (t0 = γ )  می باشند. برای بورس نزدک، چرخه های کامل معرف مدت وابستگی و غالب نیم چرخه ها به صورت مستقل از این طول مدت می باشند. ویژگی مدت کل چرخه ممکن است در ارتباط با چرخه های نیمه نباشد. وابستگی به مدت در کل چرخه ها معرف آن است که مجموعه ای از خوشه های مرتبط با این چرخه (بازارهای نزولی –به – صعودی یا بازارهای صعودی – به – نزولی) در امتداد یک مدت مشخص قرار داشته و معرف حالت دوره ای تصادفی می باشند. برای میانگین صنعتی بورس داو جونز، خوشه های چرخه کامل نزولی – به – صعودی حول و حوش ۴۲ ماه هستند. برای بورس نزدک این میزان تقریبا ۸۷ هفته خواهد بود.

بررسی پدیده وابستگی به مدت در چرخه بازار بورس آمریکا

 

۵- نتیجه گیری
در این مقاله، ما اقدام به تجزیه و تحلیل وابستگی به مدت چرخه های بازار بورس ایالات متحده نمودیم که به عنوان یک موضوع قابل توجه در خلال سالیان اخیر مطرح شده است. مقاله ما در تعامل با درک چرخه های بازار بورس با توجه به سه ویژگی مطرح شده است. در ابتدا، یک تعریف جدید از چرخه های بازار بورس ارائه می گردد. بر خلاف روش های دسته بندی متعارف، تعریف ما از بررسی های دیداری نقاط اوج و نزول بازاری خودداری نموده و یک دسته بندی بدون ابهام را در زمینه رژیم های بازاری فراهم آورده است. دوما، ما چهار آزمایش غیر پارامتری مختلف را انجام دادیم تا آنکه بتوانیم وابستگی به مدت چرخه های بازار بورس ایالات متحده را مورد بررسی قرار دهیم. یکی از مزیت های قابل توجه آزمایشات ما آن است که آنها نیازی به هیچ گونه فرضیه های پارامتریک  ندارند. فی النفسه، شواهد اندکی در خصوص وابستگی به مدت برای نیم چرخه ها مشخص شده است، در حالی که برخی از شواهد برای چرخه های کامل شاخص نزدک و برای چرخه های نزولی – به – صعودی شاخص بورس داو جونز یافت شدند. ما همچنین نشان دادیم که شاخص نزدک نشان دهنده میزان بیشتری از حالت دوره ای / تناوبی در مقایسه با بورس داو جونز می باشد. در نهایت، نتایج ما تلویحات معنی داری را برای فرضیه کارایی بازار ارائه داده است. دو نمونه فرعی شاخص داو جونز با استفاده از تاریخ شروع به کار شاخص نزدک به عنوان نقطه مجزا سازی مشخص و مقایسه شده است. این موضوع مشخص شد که میزان وابستگی به مدت شاخص داو جونز کمتر از نمونه فرعی ثانویه می باشد. چنین موردی شواهد غیر مستقیمی را فراهم می آورد دال بر آنکه کارایی بازار بورس ایالات متحده پس از استقرار بازار نزدک افزایش یافته است.
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.