مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

تئوری ذهن در نمادهای استراتژی

تئوری ذهن در نمادهای استراتژی

تئوری ذهن در نمادهای استراتژی – ایران ترجمه – Irantarjomeh

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه علوم اجتماعی
مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات

چگونگی سفارش مقاله

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه(شماره حساب)ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.comشامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر --مقالات آماده سفارش داده شده پس از تایید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.

قیمت

قیمت این مقاله: 38000 تومان (ایران ترجمه - Irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

مقالات ترجمه شده علوم اجتماعی - ایران ترجمه - irantarjomeh

 

شماره
۱
کد مقاله
SOC01
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
تئوری ذهن در نمادهای استراتژی
نام انگلیسی
The Theory of Mind in Strategy Representations
تعداد صفحه به فارسی
۲۲
تعداد صفحه به انگلیسی
۶
کلمات کلیدی به فارسی
تئوری ذهن، نمادهای استراتژی
کلمات کلیدی به انگلیسی
The Theory of Mind, Strategy Representations
مرجع به فارسی
انستیتو تکنولوژی خلاقانه، کالیفرنیای جنوبی
مرجع به انگلیسی
Institute for creative technologies, southern California
کشور
ایالات متحده

تئوری ذهن در نمادهای استراتژی

بررسی تئوری ذهن
یکی از نواحی غالبا بحث برانگیز تحقیقات در علوم ادراکی توجه به تئوری ذهن و توانایی درک و برهان انسان در خصوص حالت روحی خود و حالات روحی دیگر انسانهاست به همراه مشکلات ذاتی در بررسی رفتار که به اندازه زیادی غیر قابل مشاهده می‌باشد. محققینی که در این خصوص به تحقیق مشغولند باید در این زمینه کاملا براساس موازین علمی حرکت نمایند. با وجود آنکه روشهای جمع‌آوری شواهد متفاوت می‌باشند، بسیاری از فیلدهای تحقیقاتی دارای چنان شواهدی هستند که بر طرز تلقی و برداشت ما تاثیر می‌گذارند.
محققین در بخش توسعه روانشناسی بطور گسترده‌ای تئوری ذهن را برای بررسی و تحقیق بعنوان یکسری از توانائیهایی که بطور مداومی در رشد نرمال زمان کودکی دخیلند، انتخاب کرده‌اند(ولمن و لگاتوتا،۲۰۰۰). پس از گذشت نیمه سال دوم است که کودک نوپا، از خود فهم عملکردهای قصدی را نشان داده و می‌فهمد که دیگران نیز دارای تجارب ذهنی هستند. تا سال ۴ و ۵، کودک فهم یک لغت ذهنی مانند فکر، تخیل و دانش را درک کرده می‌تواند آنرا مقایسه و به کار برد .به هنگامی که کودک پا به سنین دبیرستان و نوجوانی می‌گذارد قادر است تا تفکر خود را به آن اندازه رشد دهد که مردم را بعنوان سازندگان فعال و مفسرین علم مورد تحسین و تشویق قرار دهد. و در نظر داشته باشد که دیگران نیز دارای افکار متداومی هستند. شواهدی در دست است که خاطرنشان می‌سازد توانائیهای تئوری ذهن به رشد خود در سنین بزرگسالی نیز ادامه می‌دهد .حتی در زمانی که تعقل غیراجتماعی شروع به تنزل می‌نماید(هیپ ۱۹۸۸) .

تئوری ذهن در نمادهای استراتژی

 

قیاس به عنوان یک ابزار بررسی
در کار قبلی(گوردن a2001) ما در خصوص پیشرفت در زمینه‌های مختلف ادراک بحث نمودیم ـ برهان قیاسی ـ می‌توانست به عنوان پایه برای اسلوب‌شناسی داستان جهت بررسی نمادهای ذهنی باشد. به عنوان یک پروسه ادراکی، برهان قیاسی هم از نظر تئوری و هم از نظر تجربی توجه زیادی را به خود معطوف داشته است. هدف از آن فهم این نکته است که چگونه مردم در ذهن خود دو موضوع مختلف را با هم قیاس می‌نمایند. توضیحات آشکار شده بر مبنای ایده ساختار نمادهای ذهنی می‌باشد که در مردم وجود دارد(جنتنر ۱۹۸۳ ). این بدان معناست که، دو حالت مختلف مورد قضاوت و قیاس قوی قرار می‌گیرد آن هم به هنگامی که قسمتی از ساختار نماد ذهنی یک قضیه می‌تواند بر روی قسمت دیگری از ساختار واحد قضیه دیگر قرار گیرد. پشتیبانی تجربی قوی برای تئوری نقشه ساختار برهان قیاسی(جنتنر و مارکمن، ۱۹۷۷) یک فرصت را بوجود آورد: آیا تنظیم ساختاری نمادها جهت پردازش موارد مورد قیاس الزامی است، اگرچنین است آیا آنالیز قیاسهایی که مردم به صورت طبیعی می‌سازند می‌تواند نشان‌دهنده نمادهایی باشد که آنها استعمال می‌نمایند.

تئوری ذهن در نمادهای استراتژی

 

نمادهای تئوری ذهن
برای آنکه حالات روحی و اجزای پروسه ذهنی را که در سازماندهی واژگان نمادین استراتژی نقش دارند تشریح کنیم، این بخش بطور خلاصه هر یک از ۱۳ نواحی نمادین(از کل ۴۰ ناحیه)، که بطور خاص مرتبط با برهان تئوری ذهن می‌باشند را توضیح می‌دهد. هر ناحیه دارای یک عنوان کوتاه می‌باشد، تعدادی از واژگان نمادین واحد(از کل ۹۸۹) در تعریف استراتژی یافت می‌شوند، یک تعریف مختصر از محدوده نواحی، و چند مثل از واژگان خاص در ناحیه.
  • دانش مدیریتی(۳۰ مورد): دانشی که نمایندگان دارند و شامل یکسری از عقاید که می‌تواند، براساس توجیه خاص، درست و یا غلط باشد، و بطورت پویایی ممکن است درست جلوه‌گر شود و تصدیق گردد و یا آنکه بطور کل رد شود. مثل: فرضیه، توجیه، عقیده غلط آشکار.
  • مقایسه مشابهت(۱۶ مورد): نمایندگان می‌توانند در خصوص مشابهت چیزهای متفاوت، براساس واحد‌های اندازه‌گیری چیزهای مشابه، و در جایی که قیاسها تنها در سطح مجرد با هم مشابه می‌باشند، تعقل نمایند. مانند: مشابهت کلاس، مشابهت اندازه، همانندسازی.
  • بازیافت حافظه(۳ مورد): نمایندگان دارای حافظه‌ای هستند که جهت ذخیره‌سازی اطلاعات، از طریق پروسه حفظ نمودن، از آن استفاده می‌کنند. جهت تسهیل بازیافت این اطلاعات ممکن است آنها از وسایل کمک حافظه‌ای و نکات کلیدی استفاده نمایند. مانند: نشان حافظه، بازیافت حافظه، حفظ کردن.
۱۰- تعقل نماینده دیگر(۸ مورد): محیطها به یک نماینده اجازه می‌دهد تا در   خصوص طراحها و تعقل دیگر نمایندگان در صورتی که بجای آنها بودند   تصوراتی داشته باشند. مثل: هدف حدس، استنباط برنانه دیگر نمایندگان.

تئوری ذهن در نمادهای استراتژی

 

مباحثه
هیچگونه تکنیک عاری از خطا در خصوص تعیین محتویات نمادهای ذهنی بکار رفته در برهان و تعقل وجود ندارد. دیدگاه تشریح شده در اینجا، درک تئوریکی ما از برهان قیاسی بوده و بعنوان یک ابزار کاوش مورد استفاده قرار گرفته است. این ابزار بطور زیادی متکی به تواناییهای آنالیزی ما در توضیح ساختار ارتباطی مشترک از موارد قیاسی مانند اعتبار تئوری ترسیم ساختار می‌باشد. ما احساس می‌کنیم که مفاهیم خاص در مرحله استراتژی‌های ۳۷۲ نماد ماقبل رسمی را می‌توان زیر سؤال برد، اما مفاهیم کلی آنرا نمی‌توان زیر سؤال برد. شواهدی که توسط این موارد در معرفی استراتژی آمده پیشنهاد می‌کند که محدوده نمادهای ذهنی که توانائیهای تئوری ذهن را شامل می‌شود در بردارنده مفاهیم حالات روحی مردم و پردازشهای ادراکی مورد استفاده آنها می باشد .

تئوری ذهن در نمادهای استراتژی

 

نتیجه‌گیری 
در حالیکه علاقه زیادی جهت فهم توانائیهای تئوری ذهنی مردم وجود دارد نظریه‌های تئوری و تجربی بطور گسترده‌ای از مقوله‌هایی که در خصوص محتویات نمادین بکار گرفته در این کلاس برهان و منطق می‌باشد جلوگیری بعمل آورده است. در این مقوله، ما مباحثی در خصوص رشد ادراک خود در پروسه مختلف ادراک بیان داشته‌ایم مانند برهان قیاسی که ابزار لازم را برای بررسی این نمادها به روش جدید ارائه نموده است. طبیعت کنجکاوانه استراتژی‌های حس مشترک در به حساب‌آوری قیاسها در طراحی محدوده‌ها و شمول رفرانسها در حالات و عملکردهای روحی، آنها را بعنوان یک موضوع نسبتاً مهم مورد آنالیز مطرح نموده است. با انجام آنالیز در مقیاس بزرگ از استراتژی‌ها در محدوده‌های طرحهای زیاد، که برای هر یک از نمادهای ماقبل رسمی مطالبی نوشته شده، ما فهم خود را در محدوده نمادهایی که می‌تواند در پشتیبانی از تئوری ذهنی و توانائیهای تعقل مورد استفاده قرار گیرد زیاد نموده‌ایم. علاوه بر مفاهیم حالت ذهنی که به صورت سنتی در تحقیقات تئوری ذهن مورد بحث قرار می‌گیرد. این تحقیق پیشنهاد می‌نماید که نمادهای پربار پردازشهای ذهنی همچنین بعنوان بخشی از نمادهای ما مورد نظر می‌باشد.

 

Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.