مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

تحلیل سیاست دموکراسی

تحلیل سیاست دموکراسی

تحلیل سیاست دموکراسی – ایران ترجمه – Irantarjomeh

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه علوم اجتماعی
مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات

چگونگی سفارش مقاله

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه(شماره حساب)ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.comشامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر --مقالات آماده سفارش داده شده پس از تایید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.

قیمت

قیمت این مقاله: 25000 تومان (ایران ترجمه - irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

مقالات ترجمه شده علوم اجتماعی - ایران ترجمه - irantarjomeh
شماره
۲۳
کد مقاله
SOC23
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
تحلیل سیاست برای دموکراسی
نام انگلیسی
POLICY ANALYSIS FOR DEMOCRACY
تعداد صفحه به فارسی
۱۷
تعداد صفحه به انگلیسی
۱۰
کلمات کلیدی به فارسی
سیاست, دموکراسی
کلمات کلیدی به انگلیسی
POLICY, DEMOCRACY
مرجع به فارسی
مرجع به انگلیسی
کشور
فصل ۸

تحلیل سیاست برای دموکراسی

۱- مقدمه
اکثر آنچه که در بسیاری از برنامه های سیاسی برای تحلیلگران سیاسی مسئله دار تصور می شود، ایشان را قادر می سازد با مباحث مربوط به کیفیت دموکراسی ارتباط برقرار کنند. به طور سنتی، تحلیل سیاست دموکراسی را از طریق تمرکز روی راندمان و اثربخشی میزان دستیابی به اهداف سیاسی بیان شده از سایر مباحث متمایز می کند. تحلیلگران سیاسی با استفاده از ابزاری از اقتصاد کلان ابزارهای ساختگی زیادی ساخته اند- ارزیابی اهداف و تئوریهای نقش مناسب دولت در برابر بازار. درحالیکه علوم سیاسی جایگاه اساسی در برنامه های سیاسی دارند، توجه تحلیلگران سیاسی بیشتر به مباحث امکان سنجی و حمایت برنامه های سیاسی، پاسخگو بودن سیاست به شهروندان، ارزیابی روشهایی که سیاستها با آنها پایه گذاری می شوند تا به توافق برسند و چگونگی ارتباط آژانسها با حوزه های انتخاباتی و با یکدیگر معطوف شده است. امروزه، فرض اینکه راندمان، اثربخشی و عملی بودن سیاستها تنها معیارهایی هستند که تحلیلگران سیاسی باید در اندازه گیری سهم سیاستهای مختلف در دموکراسی اعمال کنند کاملاً ناقص است. کارهای تئوری و تجربی متعددی وجود دارند که ثابت می کنند سیاستهای عمومی و عناصر موجود در طرحهای آنها تأثیر مهمی در شهروندان، قضاوتها و عدالت دارند. اهمیت سیاست عمومی در ایجاد یک جامعه عادلانه تر مشخصاً در سطح جهانی مطرح می شود. مباحث عدالت توزیعی و رهبری پاسخگو را نمی توان تنها به تحقیقات آکادمیک واگذار کرد، بلکه این مباحث باید در کار تحلیلگران سیاسی مرکزیت بیشتری پیدا کنند. علاوه بر این، زمینه اصلی که تحلیل سیاسی در آن در حال اجرا شدن است ایجاد تغییرات در طرق مهمی که رابطه سیاست با دموکراسی را بسیار برجسته می کند، می باشد.
طرح اولیه ما پیشنهاد حوزه هایی است که اکثر سیاستهای عمومی در آن زمینه تحت تغییرات سریع قرار گرفته اند؛ این زمینه ها نیازمند این هستند که روی شکاف دموکراسی که قبلاً تحلیلگران سیاسی کمتر بدان توجه داشته اند، بیشتر تمرکز شود. سپس، مختصراً معانی شرایط دموکراسی را تشریح خواهیم کرد. در ادامه، برخی از روابط ممکن بین شرایط دموکراسی و برنامه یا طرح سیاست عمومی را نشان خواهیم داد. حجم عمده این فصل به توسعه این روابط، به عنوان یک موضوع مهم برای تحلیل سیاسی، اختصاص خواهد یافت. در نهایت، بررسی خواهیم کرد که ابزار و اهداف تحلیلگران سیاسی معاصر برای توصیف بهتر دموکراسی چگونه باید تغییر کند. در حالیکه تمرکز اصلی ما روی توسعه در ایالات متحده ، که بهترین موردی است که می شناسیم، خواهد بود، به توسعه های مواردی در هر جای دیگر نیز ارجاع خواهیم کرد.

تحلیل سیاست دموکراسی

 

۲- چارچوب معاصر برای سیاست عمومی
چارچوب عقاید عمومی که تحلیل های سیاسی امروزه در مورد آنها انجام می شوند نه تنها در ایالات متحده بلکه در سایر دموکراسی های غربی فوق العاده در مورد دولت و سیاست عمومی حساس هستند. در ایالات متحده نسبت بزرگی از عموم دیگر باور ندارند که دولت قادر باشد وعده هایی که در اهداف سیاسی گنجانده شده بودند را تأمین کنند. دولت اغلب بیش از آنکه به عنوان حلال اصلی مسئله دیده شود، به همان اندازه که به عنوان یک راه حل مطرح می شود همان قدر هم به عنوان یک مسئله مطرح می شود. علاوه بر این، انگیزه های دولتمردان قابل اعتماد نیستند. افراد بسیاری باور ندارند که دولت سعی می کند به افرادی مثل خودشان کمک کند و در عوض باورشان بر این است که منافع دولتمردان و اعضای دولت بالاتر از منافع شهروندان عادی قرار دارد.

تحلیل سیاست دموکراسی

 

۳- رابطه سیاست با دموکراسی
حتی از آنجا که دموکراسی به سیستم انتخاب سیاسی واضحی برای بسیاری از ملل در سراسر جهان تبدیل شده است، در ایالات متحده همچنان به عنوان یک پروژه باز و نیمه تمام باقی مانده است و همانگونه که دریزک ( Dryzek) بیان کرده است، دولت دموکراتیک عمدتا در تلاش است امتیاز ، حوزه و صحت دموکراسی را توسعه دهد. منظور از امتیار تعداد شرکت کنندگان در هر گونه فعالیت سیاسی می باشد. منظور از حوزه نیز محدوده های زندگی که تحت کنترل عمومی دموکراتیک قرار می گیرند می باشد. صحت درجه میزانی است که کنترل دموکراتیک حقیقی اطلاع رسانی شده و شایسته است. هیچ یک از این توسعه های مطرح شده نباید با هزینه دیگری صورت گیرند: حق امتیاز توسه یافته نباید منجر به بررسی های ظاهری شود که به صحت دموکراسی آسیب برساند. البته قدرتهای زیادی جدا از سیاست وجود دارند که بر دموکراسی تأثیر می گذارند؛ از جمله گروههای ذینفع، احزاب سیاسی، رهبری و مطبوعات.

 

تحلیل سیاست دموکراسی

۴- ایجاد جلسه های عمومی و انجمن های آزاد برای مذاکرات
دموکراسی محض مستلزم وجود انجمن های عمومی آزاد است که در آن از شهروندان خواسته می شود و ایشان باید مسائل سیاسی که مستقیما بر آنها تأثیر می گذارند را مطرح کنند. در چنین انجمن هایی مردم تشویق می شوند که با مسائل سیاسی نه تنها به عنوان مشتری یا گروههای ذینفع مواجه شوند بلکه خود را شهروندانی بدانند که می توانند دیدگاه دیگران را در مورد مسائل شهروندی که رفاه عمومی را ایجاد می کنند ترکیب کنند. وجود چنین جلسه هایی حداقل بخشی از وظیفه سیاست در زمینه قالب بندی و طراحی ضرورت دارد.

 

یکی از امور واضح در سیاست این است که هرکس مسئله ای را تعریف می کند کنترل طراحی راه حل های آن را نیز دارد. مشکلات خود به خود بوجود نمی آیند؛ بلکه از طریق برهم کنش های پدیده های سیاسی مختلف که در سیاست های عمومی وجود دارند بروز می کنند. تعاریف دیگر در سیاستها که ویژگی های آنچه در آن هدف سیاسی خاص وجود دارد را تعیین می کنند می توانند منجر به فرایند پوشش دموکراسی یا محدود کردن مشارکت ها و مذاکرات گردند. تعاریف مختلف از مسئله شوراهای سیاسی را در ارزشهای مفهومی خاصی قرار داده و انواع خاصی از شرکاء ، مشارکت ها و پاسخ های سازمانی را ایجاد می کنند. بر اساس روشی که یک مبحث قالب بندی/ طرح بندی می شود، مرزهای مختلفی از علایق یا قضاوتها بوجود می آیند. به عنوان مثال، وقتی خشونت خانگی به عنوان مسئله سلامت تعریف می شود نسبت به وقتی که مبحث قضاوتهای جنایی مطرح می شود گروههایی که درگیر می شوند مختلف هستند. وقتی یک مبحث در قالب واژه های اخلاقی قالب بندی می شود نسبت به وقتی که با واژه های اقتصادی مطرح می شود ارزشهای متفاوتی ایجاد می شوند. قالب بندی طرح همچنین بر همدلی و رضایت شرکاء برای در نظر گرفتن سایر دیدگاهها و احتمال سازش نیز تأثیر می گذارد.
یک مثال دیگر از اینکه سیاست چگونه می تواند مبحثی را به روشی طرح بندی/ قالب بندی کند که اثرات متفاوتی بر انجمن ها داشته باشد قونین سرمایه گذاری کلان می باشد. مارک لندی (Mark landy) بیان کرده است که هدف فعالیت، که بر پاکسازی تمام زباله های سمّی و خطرناک به تمام استانداردهای قابل اجرا تأکید دارد، مردم را تشویق نمی کند در مورد این مبحث هوشمندانه فکر کنند. به نظر می رسد این مسئله یک آزادی کامل از ریسکها ایجاد می کند، اما تعداد بسیاری از سایت های دور وجود دارند و هزینه پاکسازی برای دستیابی به این هدف بسیار بالاست. از آنجا که دلارهای فدرال که از آلاینده ها بازیابی می شوند اکثر هزینه ها را در بر می گیرند، شهروندان فکر نمی کنند اختصاص تلاشها برای پاکسازی مطلوب ترین کار باشد. در نتیجه، منابع حفاظت زیست محیطی با ارزش به اشتباه تخصیص شده اند و در مکتب کلبین شهروندی هیچ یک از وعده ها عملی نمی شود.

تحلیل سیاست دموکراسی

 

این موارد نشان می دهند طرحهای سیاسی چگونه مباحث محتلف و در نتیجه شکل جلسات تصمیم گیری و نوع اطلاعاتی که صرفا برای اشاره به تعداد زیاد مباحث مشابه که مستلزم تحلیل سیاسی هوشمند هستند را طراحی می کنند. تأثیر ایجاد محدوده های خاص برای ارائه خدمات خاص چیست؟ اثرات بیانیه های قضاوت های اجتماعی که اکنون در بسیاری از حوزه های سیاسی در استرالی لازم اند چگونه  بوده اند؟ اثرات حرکت جدا از خطوط قضاوتی خدمت مدار که بر اساس جغرافیا می باشند چیست؟ سیاستهای عمومی در ایالات متحده US انگیزه هایی برای شهروندان ایجاد می کند و رفراندمی در قالب دموکراسی مستقیم ایجاد می کند که به طور روزافزون مورد استفاده قرار می گیرند. این امر امتیاز دموکراسی را افزایش می دهد، بطوریکه دموکراسی به  روی رأی گیری عمومی گشوده شده و منجر به ممیزی قانونی می شود؛ اما اثرات واقعی میزی قانون ( بر روی مذاکرات انجام شده و ساسا هوشمند با نتایح قابل پیش بینی) چه خواهد بود؟ سیاستهایی که انواع مختلف حوزه ها برای مشارکت عمومی را ایجاد کرده بودند به هیچ وجه ضرورت اینترنت و توانایی مردم برای برقراری سریع ارتباط در چنین فاصله های زیادی و با سایر عقاید مشابه را پیش بینی نکرده اند. این امر چگونه بر طراحی مباحث سیاسی، ضرورت حرکتهای اجتماعی و تشکیل حوزه های کاملا جدید برای مذاکره تأثیر می گذارد؟ شواهدی وجود دارند که حرکتهای زیست محیطی فراکشوری که گروههای اجتماع محلی با منافع مشترک در نواحی مختلف مرزهای بین المللی قادرند به طور توافقی از طریق به اشتراک گذاری اطلاعات و شبکه هایی که در فضاهای مجازی ساخته شده انداقداماتی انجام می دهند. افراد بومی در سراسر جهان ارتباط برقرار می کند و به طور روزافزونی مورد خود برای کسب حقوق بومی به حوزه های بین المللی می برند.
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.