مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

تریپس ها

تریپس ها

تریپس ها – ایران ترجمه – Irantarjomeh

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه حشره شناسی

مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات

چگونگی سفارش مقاله

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه(شماره حساب)ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.comشامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر --مقالات آماده سفارش داده شده پس از تایید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.

قیمت

قیمت این مقاله: 15000 تومان (ایران ترجمه - irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

مقالات ترجمه شده حشره شناسی - ایران ترجمه - irantarjomeh
شماره
۴
کد مقاله
Entom04
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
تریپس ها
نام انگلیسی
THYSANOPTERA Thrips
تعداد صفحه به فارسی
۶
تعداد صفحه به انگلیسی
۵
کلمات کلیدی به فارسی
تریپس ها
کلمات کلیدی به انگلیسی
THYSANOPTERA Thrips
مرجع به فارسی
مرجع به انگلیسی
کشور
تریپس ها
Thysanoptera
 
 اصطلاح Thysanoptera از کلمه یونانی Thysano به معنای ریشه وPtera به معنای بال به بالهای باریک که تراکمی از ریشه های موههای بلند را در بر می‌گیرد اطلاق می‌شود.
 
تاریخچه زندگی واکولوژی :
 تریپس ها معمولاً حشراتی کوچک هستند ( کمتر از  ۳mm) بیشتر گونه ها از بافتهای گیاهی تغذیه می کنند (اغلب رأس گلها ) اما بعضی شکارگر کنه ها و حشرات کوچک متنوع هستند ( شامل تریپس های دیگر ) بسیاری ار گونه ها بکرزا هستند بالغین ممکن است بالدار یا بی بال باشند وقتی بالدار باشند بالهای باریک ریشه ای شکل با تراکمی از دسته موههای بلند دارند. اگر چه تریپس ها دگردیسی ناقص دارند بسیاری از گونه ها در معرض یک دگردیسی مابین قرار می گیرندکه مراحل پایانی نابالع، بی حرکت و بدون تغذیه و بعضی وقتها درون یک شفیره ی ابریشمی محصور می شوند این مراحل رشد و نمو شفیره نامیده می شود که تفکر زیادی را در حشره شناسان به وجود آورده که ادعا می‌کنند تریپس ها مرحله ی بینابینی رشد و نمو از دگردیسی ناقص و کامل را نشان می‌دهند یک آزمایش از شفیره ی تریپس ها اگر چه نشان داده که آنها در معرض هیچ انتقال داخلی قرار نگرفته اند بدون شواهد تکمیلی در حمایت ارتباط شجره شناسی از دگردیسی کامل نشان داده که ممکن است مراحل شفیرگی بیش از یک انطباق هوشیارانه در تکامل نباشد.
 

 

توزیع و پراکنش :
مکانهای عمومی شمال آمریکا تعداد خانواده ها ۵ و تعداد گونه ها ۶۹۴ در سرتاسر جهان تعداد خانواده ها ۸ و تعداد گونه ها بیشتر از ۴۵۰۰٫
 
طبقه بندی : دگردیسی ناقص ( تخم، نمف و حشره بالغ )
یک ارتباط نزدیک بهHemiptera  و Psocoptera دارند این خانواده ها به دو    زیر راسته Terebrantia و Tubulifera  تقسیم شده زیر راسته ها می توانند به وسیله ی شکل آخرین بند شکم که در Terebrantia کوتاه ونوک دار است و درTubulifera  بلند و لوله ای است تشخیص داده شوند.
 
 
ریخت ظاهری :
بالغین : شاخک کوتاه تا ۵ بند، سر باریک در قسمت جلویی تشکیل یک حفره دهانی مخلوطی شکل داده، بدن استوانه ای شکل است بالهای جلویی و عقبی باریک و میله‌ای شکل با تراکمی از دسته موههای بلند(ریشک دار) است. بسیاری از گونه ها بدون بال هستند. پنجه ۲ـ۱ بندی که در انتها بادکش مانند چسبنده است.                          
 
نابالغین : ۱ـ از لحاظ ساختمانی خیلی شیبه به بالغین هستند. ۲ـ همیشه بدون بال هستند.
 
اهمیت اقتصادی
بسیاری از تریپس ‌ها آفات مخربی برای گیاهان به ویژه غلات میوه و سیزیجات و گیاهان زینتی می‌باشند. فعالیتهای تغذیه در گیاهان نتیجه بد شکلی، زخم، کاهش بازده و در بسیاری از موارد انتقال پاتوژن های گیاهی است. تریپس های شکارگر ( پرداتور ) گونه های مفیدی هستند که ممکن است بسیاری از کنه های گیاهی وحشرات کوچک دیگر را کنترل کنند.
 
 
خانواده های مهم :
  • Aeolothripidae ( تریپس های شکارگر ) اکثراً گونه های مفید هستند.
  • Thripidae( تریپس های معمولی ) گیاهخوار و شامل بسیاری از آفات مثل تریپس گل Franklimiella tritici وتریپس لوبیا فرنگی Sericothrips Variabilis.
  • Phlaeothripidae ( تریپس دم لوله ای ) خانواده ای بزرگ در این راسته است شامل تعداد زیادی از آفات وهمچنین تعداد کمی از گونه های مفید ( برای مثال شکارچی سیاه Leptothrips mali ).
لغت تریپس هم مفرد است هم جمع و چیزی به عنوان تریپ وجود ندارد (Thrip).
تریپس ها تنها حشراتی هستند که قطعات دهانی نا متقارن دارند. از ۳ استایلت تغذیه کننده ۲ تا آنها از آرواره های پایین مشتق شده ویکی از آرواره ی بالای سمت چپ و آرواره ی سمت راست در طول دوران جنینی ناپدید شده است.
تریپس ها قادرند بر سطوح شیشه ای نرم راه بروند زیرا آنها یک بالشتک چسبنده در نوک هر پا بین ناخن ها دارند.
 
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.