مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

تر ‌ریسی

تر ‌ریسی

تر ‌ریسی – ایران ترجمه – Irantarjomeh

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه  نساجی
مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات رایگان

مطالعه 20 الی 100% رایگان مقالات ترجمه شده

1- قابلیت مطالعه رایگان 20 الی 100 درصدی مقالات 2- قابلیت سفارش فایل های این ترجمه با قیمتی مناسب مشتمل بر 3 فایل: pdf انگیسی و فارسی مقاله همراه با msword فارسی -- تذکر: برای استفاده گسترده تر کاربران گرامی از مقالات آماده ترجمه شده، قیمت خرید این مقالات بسیار کمتر از قیمت سفارش ترجمه می باشد.  

چگونگی سفارش

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه (شماره حساب) ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.com شامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر -- مقالات آماده سفارش داده شده عرفا در زمان اندک یا حداکثر ظرف مدت چند ساعت به ایمیل شما ارسال خواهند شد. در صورت نیاز فوری از طریق اس ام اس اطلاع دهید.

قیمت

قیمت این مقاله: 20000 تومان (ایران ترجمه - irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

مقالات ترجمه شده نساجی - ایران ترجمه - irantarjomeh

تر ‌ریسی

شماره      
11
کد مقاله
TXT11
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
تر ‌ریسی
نام انگلیسی
Wet spinning
تعداد صفحه به فارسی
19
تعداد صفحه به انگلیسی
8
کلمات کلیدی به فارسی
تر ‌ریسی
کلمات کلیدی به انگلیسی
Wet spinning
مرجع به فارسی
دپارتمان مهندسی شیمی دانشگاه Drexel
مرجع به انگلیسی
Drexel University
سال      
1996
کشور        

 

ریسندگی – تر ریسی
الیاف بافته شده بوسیله ترریسی شامل رایون و كولر / کولار (Kevlar)  می‌باشد. رایون بصورت اولیه بعنوان ساخته‌ای مصنوعی جایگزین ابریشم بوجود آمده و كولر نیز بعنوان الیافی با قدرت و استحكام بالا برای مصرف در امور مختلف فضایی و كاربردهای خاص تولید گردید. پس از آن بسیاری از الیاف اكریلیك تجاری نیز با استفاده از روش ترریسی تولید شد.
تر ریسی
در اینجا پلیمر در یك محلول حل گشته و پس از عبور از رشته‌ساز با فشار بسمت یك مایع (معمولا آب) رانده می‌شود.
رایون ، كولر (ترریسی با فاصله هوایی یا  ایرگپ)
  • فرآیند دمایی كمتر در مقایسه با ذوب ریسی
  • برای پلیمرهایی كه بسادگی ذوب نمی‌شوند
               
سرعت اندكی نخ با روش خشك ریسی مقایسه شده است ، چرا كه غلظت مایع احاطه شده ، آب ، 100 برابر غلظت سیال احاطه شده (هوا) در پروسه خشك ریسی می‌باشد. این عمل موجب بروز نیروی كشیدگی بیشتری بر نخ شده و در نتیجه قدرت كشش آن را به میزان زیادی افزایش می‌دهد.
معادله تفاضلی نسبی همانند معادله خشك ریسی می‌باشد. شرایط مرزی؟
         

تر ‌ریسی

 

     
آنالیز لایه مرزی، به منظور تعیین مقدار نیروی كششی و ضریب انتقال جرم.
همانند ریسندگی خشك، پلیمر در یك محلول بصورت حلال یا سوسپانسیون در آمده تا آنكه یك مایع چسبناك و غلیظ « ماده بهساز ریسندگی » را تشكیل داده و همچنین فیلامنتها نیز بوسیله اكستروژن یا ترزیق با فشار بداخل سوراخهای كوچك در رشته‌ساز رانده می‌شوند. بطور مثال، در صورتی كه كولر  (Kevlar) ذوب شود از نقطه‌نظر دمایی تنزل خواهد یافت ، بنابراین باید از یك محلول استفاده شود. عبارت ترریسی بصورت دقیق‌تر ترسیم كننده فرآیندی بیش از خشك ریسی است ، چرا كه محلول عصاره‌گیری شده یا شاید بطور مناسب‌تر از فیلامنتها بوسیله محلول دیگری شستشو داده می‌شود . در بیشتر مواقع، محلول ثانویه را آب تشكیل می‌دهد.
از دیگر تفاوتهای موجود با خشك ریسی توانایی استفاده سوراخهای رشته‌ساز بسیار بیشتر در مورد ترریسی است. تعداد كل این سوراخها در یك رشته‌ساز می‌تواند تا 60000 سوراخ نیز برسد، البته در صورتی كه ریسندگی بصورت مستقیم در یك مایع پرغلظت یا لخته شده انجام پذیرد. بواسطه حضور این مایع، فیلامنت تقریبا بصورت سریع فرمی پوست مانند بخود گرفته و امكان آنكه فیلامنتها با هم برخورد و تركیب شوند، در مقایسه با خشك ریسی و ذوب ریسی،  تقریبا از بین می‌رود.
كولر / کولار كه خصیصه بالا بودن قدرت آن از طریق «ایر‌گپ» در ترریسی مورد توجه می‌باشد ، تا اندازه‌ای منحصر به همین پروسه ترریسی می‌باشد. در صورتی كه در ذوب ریسی و خشك ریسی، بخش كنترلی این فرآیند مرتبط با پرداخت یا توسعه ساختار فیلامنت می‌باشد، چه با خنك سازی فیلامنت و چه با برداشت محلول. معادلات انتشار یا نفوذپذیری در ترریسی با معادلات مشابه آن در خشك ریسی برابر می‌باشند، و تنها فرق آنها این است كه سیالی كه خارج از فیلامنتها عبور داده می‌شود مایع می‌باشد و نه گاز. همچنین این جریان ممكن است در امتداد فیلامنتها صورت نگیرد، ولی بهرحال ،  بصورت نسبی همراه با آنها جریان می‌یابد. بنابراین همبستگیها و طبیعت یا ذات جریان احاطه كننده فیلامنتها منجر به بروز مقادیر یا ارزشهای مختلف برای ضریب انتقال جرم سطحی می‌شود. خواه این موضوع باعث تغییر اساسی مقاومت نسبی شود یا خیر منوط به تولید الیاف خاص همراه با ابعاد و خصیصه‌های آن می‌باشد.
عناصر كلیدی فرآیند ترریسی عبارتند از:
  • مشابهت اصول حاكم بر معادلات همانند ذوب ریسی و خشك‌ ریسی
  • سرعت كمتر ریسندگی در ترریسی
  • بهبود ساختاری در ریسندگی – فاصله هوایی یا ایر‌گپ- كولر و تاثیرات مركز- پوسته
  • معرفی كیفی مفاهیم لایه – مرزی
 

تر ‌ریسی

 

 
روشهای بعمل آوری الیاف و موارد مختلف آن
به منظور راه‌انداری یك خط ریسندگی الیاف ، كلافهای فیلامنت می‌بایست در طول مسیر این فرآیند بصورت رشته‌هایی پایدار نمود یابند. اولین مرحله فرآیند ریسندگی حالت عمود بسمت پایین را داشته و بنابراین نیروی جاذبه خط مذكور را بسمت پایین هدایت می‌نماید. این خط بوسیله نازل واكیوم بزرگی گرفته شده و تقریبا بطور همزمان خط زیر این نازل بوسیله قیچیها برش می‌شود. اكنون خط مد نظر به نازل مكیده شده ، عملكردی مشابه با جارو برقی خانگی ، و سپس الیاف بر روی درام‌ها یا سیلندرهای بزرگ پیچیده می‌شود. عمل مكش نازل خط ریسندگی را تحت كشش متوالی قرار می‌دهد. این خط پس از آن بسمت جفتهای رول یا غلطت عبور داده می‌شود و پس از آن در صورت نیاز مراحل آرایش پذیری و كشش پذیری خاص انجام می‌گردد. در نهایت خط مورد نظر به یك دستگاه برداشت یا تیك‌آپ رسیده كه در این پروسه كلافهای الیاف بر روی بوبینها پیچیده می‌شوند. به منظور حفظ سرعت برداشت یكنواخت ، سرعت چرخشی بوبینها می‌بایست كاهش یابد، آن هم  به هنگامی كه الیاف اضافه‌تری بر روی آن قرار می‌گیرد و میانگین قطر افزایش می‌یابد. این كاهش در سرعت چرخشی بوسیله ثابت سازی میزان كشیدگی در برداشت خط كنترل می‌شود. این كشش بوسیله خمش یك چرخ بیكار احساس شده كه در بین آخرین درایو غلتك و ماشین برداشت قرار گرفته است. چرخ بیكار بر روی نوعی سگدست قرار گرفته و بنابراین خمش یا انحراف بوجود آمده بعنوان برآوردی از كشش موجود در خط می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. موقعیت این چرخ ، و بنابراین كشش خط ، بصورت ثابتی بوسیله تنظیم یا تعدیل سرعت برداشت كنترل و حفظ می‌گردد.

تر ‌ریسی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.
تماس با ما

اکنون آفلاین هستیم، اما امکان ارسال ایمیل وجود دارد.

به سیستم پشتیبانی سایت ایران ترجمه خوش آمدید.