مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

آموزش کارآفرینی رفتار دانشجویان در موقعیتهای کارآفرینی

آموزش کارآفرینی رفتار دانشجویان در موقعیتهای کارآفرینی

آموزش کارآفرینی رفتار دانشجویان در موقعیتهای کارآفرینی – ایران ترجمه – Irantarjomeh

مقالات ترجمه شده آماده گروه آموزش

مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

 

مقالات

چگونگی سفارش مقاله

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه(شماره حساب)ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.comشامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر --مقالات آماده سفارش داده شده پس از تایید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.

قیمت

قیمت این مقاله: 38000 تومان (ایران ترجمه - Irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.


ترجمه گروه آموزش - ایران نرجمه - Irantarjomeh

جنبه های آموزنده آموزش کارآفرینی توضیح و درک رفتار دانشجویان در موقعیتهای کارآفرینی – ایران ترجمه – Irantarjomeh

شماره
۶
کد مقاله
EDU06
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
جنبه های آموزنده آموزش کارآفرینی توضیح و درک رفتار دانشجویان در موقعیتهای کارآفرینی
نام انگلیسی
Didactic aspects on the education of entrepreneurship Explaining and understanding students’ actions in entrepreneur-oriented situations
تعداد صفحه به فارسی
۳۵
تعداد صفحه به انگلیسی
۱۲
کلمات کلیدی به فارسی
کارآفرینی، کودکان، مدرسه، ‌آموزش، کنشها و رفتارها، منطق اتفاقات
کلمات کلیدی به انگلیسی
Entrepreneurship, children, school, education, actions,
logic-of- events
مرجع به فارسی
انستیتوی آموزش استکهلم
مرجع به انگلیسی
The Stockholm Institute of Education
کشور
سوئد
جنبه‌های آموزنده آموزش کارآفرینی
توضیح و درک رفتار دانشجویان در موقعیتهای کارآفرینی
چکیده   Abstract
چنانچه علاقه‌مند به تبدیل کودکان امروزی به کارآفرینان فردا باشیم، ضروری است که اطلاعات خود را در مورد اینکه این دسته از افراد چگونه، به چه هنگام و چرا به کارآفرینی توجه می‌کنند را افزایش دهیم. زمانیکه کودکان (یا بزرگسالان) با وظائف یا مسائل مرتبط با کارآفرینی، مواجه می‌شوند رفتارهای پیامد آن و اینکه فرد چگونه با آن برخورد می‌کند از اهمیت زیادی برخوردار است. نحوه برخورد فرد با موضوع منجر به بروز نتایجی در تجربه شخص (احساس موفقیت یا شکست) و نتایجی واقعی (رسیدن یا عدم رسیدن به مقاصد مورد نظر) می‌گردد. روشهای مختلف درک نحوه برخورد دانشجویان با این مسائل یک وظیفه مهم برای آموزش دهندگان کارآفرینی است.
یک روش ابتدائی برای این آموزگاران به منظور یافتن راههای انطباق روش تدریس آنها با موقعیت و محیط دانشجویان، استفاده از تحلیل رفتارهای آنها در چنین موقعیتهائی می‌باشد. مدل توضیحی من در این مقاله – کاربرد آموزشی فرضیه منطق اتفاقات گئورگ هنریک فون رایت (فون رایت، ۱۹۸۳)-  هر دو مورد تعامل فرد با محیط و رفتار فرد در ارتباط با اتفاق یا موقعیت خاص را در نظر می‌گیرد، بطور مثال، رفتار دانشجویان در موقعیتهای کارآفرینی.
در ابتدا، بعضی نتایج منبعث از مطالعات سوئد در زمینه طرز برخورد آموزگاران و دانشجویان با کارآفرینی نشان داده شده است. پس از آن گزارش قابل درکی از یک تحقیق- پروژه ارزیابی آموزش کارآفرینی در سیستم شهری مدرسه کارآفرینی و فناوری  ارائه شده است. پس از شرح مختصری از فرضیه فون رایت در مورد منطق اتفاقات و کاربرد آموزش این فرضیه، که مدل تحلیلی من بر اساس آن بنا شده است، با یک مثال نشان می‌دهم که چگونه از این مدل به عنوان عنصر پایه‌ای برای تحلیل رفتار دانشجویان در برخورد با یک وظیفه کارآفرینی استفاده کرده‌ام.

 

کلمات کلیدی مقاله: کارآفرینی، کودکان، مدرسه، ‌آموزش، کنشها و رفتارها، منطق اتفاقات

 

آموزش کارآفرینی رفتار دانشجویان در موقعیتهای کارآفرینی

 

مقدمه  Introduction
توسعه تجارت و صنعت و رشد اقتصادی سوئد براساس این فرضیه استوار است که اغلب مردم تاثیر آموزش کارآفرینی را به عنوان یک فرصت شغلی و منبع درآمد مد نظر قرار می‌دهند.
هدف سیاستگزاری سوئد در زمینه تجارت و صنعت، ترقی قابل توجه رشد اقتصاد و توان استخدامی با تاسیس و پیشرفت شرکت های بیشتر در کل کشور است. برای رسیدن به این هدف، نیاز به تقویت کارآفرینی وجود دارد. هر دو جنبه شرایط اولیه و نحوه برخورد با کارآفرینی را باید تقویت کرد.
نیوتک (کمیسیون ملی سوئد جهت توسعه صنعتی و فنی) در پائیز ۲۰۰۳، تحت سرپرستی دایره ملی آمار، تحقیقی را در خصوص نحوه برخورد جوانان با کارآفرینی انجام داد. این تحقیق که بر روی ۳۰۰۰ نفر با سنهای بین ۱۸ تا ۳۰ سالگی انجام گردید، نشان داد که جوانان معاصر دارای نگرش مثبتی به کارآفرینی هستند. این مطالعه بیان می‌کند که اکثر سوال شوندگان (یعنی ۷۱%) گفته‌اند موضوع کارآفرین شدن خودشان را در نظر گرفته‌اند. اما وقتی از آنها بطور صریحتری از آمادگی آنها برای کار به عنوان یک کارآفرین سوال شده است (سوال این بود: دوست داری چه کاره شوی؟) تنها ۲۹% آنها گفته‌اند که دوست دارند کارآفرین شوند.
در مطالعه‌ای که در سال ۲۰۰۵[۱] در این خصوص انجام پذیرفت مشخص گردید که تعداد افرادی که در نظر دارند کارآفرین شوند به ۷۶% افزایش یافته است و وقتی از همین افراد پرسیده شد که ” دوست دارید چه کاره شوید؟” تعداد افرادی که جواب دادند می‌خواهند کارآفرین شوند ۳% نسبت به قبل زیاد شده است، یعنی ۳۲%.
این دو مطالعه که توسط دایره ملی آمار انجام شده است ارتباطات جالب زیادی نسبت به نگرش جوانان به کارآفرینی را مشخص می‌کند. براساس این دو مطالعه، بنظر می‌رسد که میزان تمایل به کارآفرینی بستگی مستقیم به این دارد که آیا فردی کارآفرین در بین نزدیکان و دوستان شخص وجود دارد یا خیر. یعنی وجود یک کارآفرین در بین اعضاء خانواده یا دوستان ایجاد انگیزه بیشتری برای کارآفرین شدن می‌کند. این مطالعات همچنین این سوال را در ذهن می‌پروراند که مدرسه تا چه اندازه اطلاعات در مورد کارآفرینی را فراهم می‌آورد و اینکه آیا مدرسه آنها را تشویق به کارآفرین شدن می‌کند یا خیر. نتایج نشان می‌دهند که تعداد افراد جوانی که کارآفرین شدن را مدنظر قرار داده‌اند در بین افرادی که اطلاعات کارآفرینی را از طریق مدرسه فرا گرفته بیشتر از کسانی است که از این اطلاعات بی‌بهره مانده‌اند. جنبه دیگر این مطالعات، موضوع درک ظرفیت کارآفرینی خود افراد جوان می‌باشد، یعنی اینکه آیا آنها فکر می‌کنند می‌توانند یک شرکت برای خود راه بیندازند یا خیر. نتایج نشان می‌دهد کسانی که اعتقادی قوی به ظرفیت کارآفرینی خود دارند به میزان قابل توجهی بیشتر از بقیه افراد اعلام می‌کنند که حاضرند از دانش خود برای ایجاد حرفه مختص خود استفاده کنند. بنظر می‌رسد که با استفاده از این نتایج به عنوان یک نقطه شروع، تعدادی از فاکتورهای اساسی، به تنهائی یا با یکدیگر، بدست می‌آید که علاقه فرد را به سمت کارآفرینی بیشتر می‌کند. این فاکتورها عبارتند از:

 

آموزش کارآفرینی رفتار دانشجویان در موقعیتهای کارآفرینی

 

کارآفرینی در مدرسه Entrepreneurship in the school
سازمان تمو[۱] (یکی از سازمانهای آمارگیری و سرشماری در سوئد) در یک ماموریت که توسط وتنسکاپ و آلمانهت در سال ۲۰۰۵ بدان واگذار شده بود یک سری مصاحبه[۲] با ۷۰۰ معلم (معلمهای ۹ سال اول مدرسه و سالهای تکمیلی بعد از آن و مدیران و استادان) برگزار کرده و از نگرش آنها به کارآفرینی سوال نمود. نتایج نشان می‌دهد که بیشتر معلمها این استنباط را داشتند که کارآفرینی موضوعی مربوط به داشتن یک حرفه توسط یک فرد است. در بین معلمهای ۹ سال اول مدرسه و استادان، یک گرایش خاص- حرفه سازی-  به عنوان موضوع مرتبط با کارآفرینی شناخته می‌شود. در میان معلمها و انجمنها خلاقیت و تفکرات ابداعی وجود دارد (بیشتر بین مدیران و معلمان سالهای آخر دبیرستان)، اما اینگونه انجمنها عمومیت ندارند.
در این مقاله من تلاش نموده‌ام تا این نکته را خاطر نشان نمایم که چگونه مدرسین، بوسیله آنالیز سیستماتیک دانشجویان یا دانش‌آموزان، می‌توانند فهم عمیق‌تری را در خصوص دانش‌ آموزان کسب نمایند تا بدینوسیله بتوان فرآیند تدریس کارآفرینی را براساس تجارب دانش‌آموزان استوار نمود. این مدل آنالیزی امکان تشخیص الگوهای بیشتر رفتاری در بین دانش آموزان را فراهم می‌سازد. این آگاهی در بردارنده راهنمای باارزشی برای محیط‌های آموزشی کارآفرینی آینده می‌باشد.
واژه نامه  Vocabulary
Didactic
آموزنده
education of entrepreneurship
آموزش کارآفرینی
Entrepreneurship in the school
کارآفرینی در مدرسه
The need for definition
ضرورت تعاریف
The spirit of entrepreneurship
روح کارآفرینی
Municipal Technology Centres
مراکز فناوری شهری
The logic of events
منطق حوادث
The concept of epistemic attitude
مفهوم گرایش شناخت-شناسی
External determinants
عوامل تعیین کننده خارجی
teaching situation
موقعیت آموزشی
historical context
مضمون تاریخی
Society
جامعه
Connections
اتصالات
Comparison
مقایسه
Key Factor
فاکتور کلیدی
Definition
تعریف
Interview
مصاحبه
Visible
آشکار
Opportunity
فرصت
Discovery
کشف

آموزش کارآفرینی رفتار دانشجویان در موقعیتهای کارآفرینی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.