مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

حسابداری مالی سبز و خدمات اكوسیستم

حسابداری مالی سبز و خدمات اكوسیستم

حسابداری مالی سبز و خدمات اكوسیستم – ایران ترجمه – Irantarjomeh

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه حسابداری

مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات رایگان

مطالعه 20 الی 100% رایگان مقالات ترجمه شده

1- قابلیت مطالعه رایگان 20 الی 100 درصدی مقالات 2- قابلیت سفارش فایل های این ترجمه با قیمتی مناسب مشتمل بر 3 فایل: pdf انگیسی و فارسی مقاله همراه با msword فارسی -- تذکر: برای استفاده گسترده تر کاربران گرامی از مقالات آماده ترجمه شده، قیمت خرید این مقالات بسیار کمتر از قیمت سفارش ترجمه می باشد.  

چگونگی سفارش

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه (شماره حساب) ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.com شامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر -- مقالات آماده سفارش داده شده عرفا در زمان اندک یا حداکثر ظرف مدت چند ساعت به ایمیل شما ارسال خواهند شد. در صورت نیاز فوری از طریق اس ام اس اطلاع دهید.
مقالات ترجمه شده حسابداری - ایران ترجمه - irantarjomeh
شماره
17
کد مقاله
ACC17
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
حسابداری مالی سبز و خدمات اكوسیستم
نام انگلیسی
Monetary Green Accounting and Ecosystem Services
تعداد صفحه به فارسی
40
تعداد صفحه به انگلیسی
23
کلمات کلیدی به فارسی
حسابداری مالی سبز ، اكوسیستم
کلمات کلیدی به انگلیسی
Green Accounting , Ecosystem
مرجع به فارسی
انستیتو ملی تحقیقات اقتصادی استكهلم، سوئد
مرجع به انگلیسی
National Institute of Economic Research, Stockholm
قیمت به تومان
15000
سال
2003
کشور
سوئد
حسابداری مالی سبز و خدمات اكوسیستم
Monetary Green Accounting and
Ecosystem Services
 انستیتو ملی تحقیقات اقتصادی
استكهلم، سوئد
2003
چكیده
نقطه آغازین این مقاله حسابداری مالی سبز می‌باشد كه هدف از آن ارائه سرویس‌هایی است كه بازتاب دهنده تغییرات ثروت، استفاده پایدار از سرمایه‌ طبیعی و عملكرد سیاست محیطی می‌باشد. بر این اساس این مقاله نسبت به بررسی چگونگی تغییرات ثروت و توسعه پایدار سرمایه طبیعی و روش‌های ارزیابی آن از طریق خدمات یا سرویس‌های اكوسیستم اقدام می‌كند. این خدمات بعنوان بروندادهای سرمایه طبیعی بشمار می‌آیند. مقدار تغییرات در سرمایه طبیعی، یا تغییر ثروت، بر این اساس بعنوان مقدار تاثیرات بر روی تولید حال و آتی سرویس‌های اكوسیستم مد نظر می‌باشد. با توجه به این مضمون نشان داده می‌شود كه چگونه این برآورد را می‌توان بعنوان یك شاخص استفاده پایدار سرمایه طبیعی انبوه بكار گرفت و همچنین چگونه این مورد می‌تواند سیاست‌های موثر محیطی را در بر داشته باشد. یك مثال تجربی در خصوص محاسبه تغییرات ثروت در جنگل‌های سوئد، زمین‌های كشاورزی، تالابها‌، كیفیت‌ هوا و اكوسیستم‌های ساحلی و دریایی انجام می‌پذیرد. این مثال نشان دهنده آن است كه مشاركت شبكه‌های رفاه اجتماعی در مقوله ارزیابی‌های سرمایه طبیعی در طی دوره تحت مطالعه مثبت بوده است، اما در عین حال بازتاب دهنده آن است كه استفاده از دارایی‌ها بصورت ناپایدار انجام شده است.
 
1- مقدمه
در این مقاله، هدف ادراك شده حساب‌های مالی سبز بر مبنای سه مقوله ذیل استوار است: 1) اندازه‌گیری ثروت، 2) شاخص ثبات و پایداری، 3) تصمیم‌گیری جهت پشتیبانی از اهدف محیطی. این موارد در برخی از مقوله‌های تئوریكی بعنوان نقطه آغازین بشمار می‌آیند، با این حال بحث‌های مكرری در خصوص روال‌های اندازه‌گیری متناسب ثروت در رابطه با تغییرات محیطی در جریان است. در اغلب مقاله‌های تئوریكی، محیط معمولاً بعنوان جریان‌های آلاینده و منابع مرتبط با آن مورد بررسی قرار می‌گیرد. با این وجود، در عمل، بسیاری از تاثیرات محیطی از نظر اصول كاربرد، معمولاً از طریق تدارك یا بوجود آوردن سرویسهای اكوسیستمی نظیر غذا، تنوع زیستی و خدمات مرتبط با اوقات فراغت رخ می‌دهند. هدف از این مقاله مشخص نمودن سیستم‌های مالی سبز می‌باشد، جاییكه ارزش تغییرات در سرمایه طبیعی از تولید خدمات اكوسیستمی منبعث می‌گردد. مثال تجربی سیستم حسابداری سبز در خصوص برخی از دارایی‌های سرمایه طبیعی در این مقاله كشور سوئد می‌باشد.
پس از یك دوره طولانی متعارف و سنتی، این مقاله نسبت به مرتبط نمودن ثروت با دارایی سرمایه اجتماعی اقدام می‌نماید كه خود شامل كلیه سرمایه‌های مربوطه می‌باشد. با وجود آنكه مباحثی در بین اقتصاد‌دانهای محیطی در زمینه مبنای تئوریكی مناسب برای اندازه‌گیری تغییرات ثروت محیطی وجود دارد، این مقاله در زمینه درآمد و ثروت، توافق‌های كلی مرتبط با سرمایه طبیعی، بعنوان مبنایی برای برآورده‌سازی رفاه اجتماعی مناسب، را بعنوان یك نظریه قابل قبول پذیرفته است. این مبنای سرمایه‌ای بازتاب دهنده ظرفیت آتی جامعه در خصوص تولید مقوله‌های مرتبط با رفاه اجتماعی انسان می‌باشد. بطورمثال،‌ وضعیت جاری اكوسیستم جنگل‌ها معرف توانایی جهت تولید الوار، تنوع زیستی و خدمات تفریحی و اوقات فراغت در آینده می‌باشد. تغییرات در ثروت بر این اساس از طریق سرمایه‌گذاری خالص و حقیقی مشخص می‌گردد كه در مقابل، خود بوسیله قیمت‌های حسابداری سرمایه طبیعی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
مفاهیم تئوریكی برآورد ارزش تغییرات در سرمایه‌های طبیعی بوسیله قیمت‌های حسابداری نسبتاً بخوبی جای خود را باز كرده‌اند. با این وجود، مطالعات بعمل آمده با توجه به ملاحظات صریح در زمینه خدمات اكوسیستم، یعنی بازده سرمایه طبیعی، بندرت انجام شده‌اند. بر این اساس مطالعات اندك موجود خدمات محیطی را به مسائلی نظیر آلودگی نسبت می‌دهند و نه به ارزیابی‌های سرمایه‌ طبیعی. ارزیابی‌های تجربی قیمت‌های حسابداری برای سیستم حسابداری سبز غالباً اندك می‌باشند، اما در عین حال مطالعات اندكی در این زمینه انجام شده است.
این مقاله به شرح ذیل طبقه‌بندی شده است. در ابتدا یك مدل تئوریكی ساده دارایی‌های سرمایه‌ای و تولید خدمات اكوسیستم و همچنین كالاهای بازاری معرفی می‌گردد، كه مبنایی برای موارد منتج شده از نمادها یا شاخص‌های ثروت، توسعه پایدار و عملكرد سیاسی می‌باشند. در وهله بعد،‌ سیستم حسابداری پیشنهادی بطور عملی برای جنگل‌های سوئد، تالابها‌، مسائل مرتبط با كیفیت هوا و اكوسیستم‌های دریایی و ساحلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در نهایت این مقاله با نتیجه‌گیریهای تجربی پایان می‌پذیرد.
 
 
2- مدل
تفسیر ملموس سرمایه طبیعی آن است كه این مورد شامل اكوسیستم‌های مختلف، نظیر دریاچه‌ها، تالابها‌‌، جنگل‌ها،‌ زمین‌های كشاورزی و آبهای ساحلی می‌باشد. هر یك از این اكوسیستم‌ها بوجود آورنده تعدادی از برون‌دادها می‌باشند كه بنام سرویس‌های اكوسیستم خوانده می‌شوند. چند مورد از این سرویس‌های اكوسیستم نظیر ماهی‌گیری و الوار برای مدت مدیدی بوسیله انسان شناخته شده‌اند و همچنین در بازار مورد معامله قرار گرفته‌اند. موارد دیگر، نظیر مقادیر یا ارزش‌های مربوط به آلاینده‌ها، موارد تجزیه پذیر و مقوله‌های مربوط به اوقات فراغت،‌ توجه اندكی را بخود معطوف داشته‌اند چرا كه برون‌دادهای اكوسیستمی این مضامین دارای ارزش تجاری در بازار نمی‌باشد. اغلب اكوسیستم‌ها خدمات بازاری و غیر بازاری را تولید می‌كنند. مثالهایی از این دست عبارتند از جنگل‌ها، كه تولید كننده الوار، محصولات جنگلی و همچنین ارزش‌های تفریحی، تجزیه آلاینده‌ها و تنوع زیستی می‌باشند. كلیه این خدمات بجز الوار، همچنین بوسیله تالاب‌ها‌و آبهای ساحلی كه علاوه‌ بر این می‌توانند تولید كننده غذا نیز باشند، بوجود می‌آیند.
برای سادگی، كلیه كالاها و خدمات بازاری در ردیف‌های كالاهای تركیبیQ  قرار می‌گیرند و خدمات اكوسیستمی نیز در ردیف سرویس تركیبی واحد E قرار داده می‌شوند. هر دو دسته از كالاها جزء سرمایه طبیعی، S ، بعنوان ضریب تولید، قرار می‌گیرند. كالای بازاری و سرویس اكوسیستم همچنین نیازمند سرمایه ساخته شده انسانی، K و آلاینده‌های انتشاری، N، بعنوان محصولات جانبی می‌باشند، كه تحت نام درون داد‌های وارده به سیستم تولید كالاهای بازاری تلقی می‌گردند. بطور مثال اغلب كالاها، انرژی را بعنوان ورودی خود بكار می‌برند كه باعث نشر دی‌اكسید كربن، دی اكسید سولفور، اكسید نیتروژن و مواد دیگر می‌گردند. تولید اكوسیستم كالاهای غیر بازاری و خدمات همچنین تحت تاثیر آلاینده‌ها می‌باشد. بطور مثال، تجزیه كربن جنگل‌ها و پاكسازی مواد مغذی بوسیله تالاب‌ها‌ بطور مثبت بترتیب مرتبط با غلظت آلاینده‌ها در هوا و آب می‌باشند. توابع تولید بر این اساس بصورت Q=Q(K,S,N) وE=E(S, N) نوشته می‌شوند. بجز برای ارتباط بین E وN (كه در ذیل تشریح می‌شود)، تولید كالاهای بازاری و خدمات اكوسیستم در كلیه آرگومان‌های آن با افزایش روبرو می‌باشند.
با این وجود، آلاینده‌ها ممكن است دارای تاثیر منفی بر روی تولید سرویس‌های اكوسیستم باشند، كه بر اساس فرضیات از طریق تاثیر آنها بر S رخ می‌دهند. بطور كلی، این تاثیر منفی می‌باشد،  اما برای برخی از آلاینده‌های خاص نظیر مواد مغزی، تاثیر مثبت ممكن است تا سطح آلودگی مشخصی روی دهد. فراتر از این سطح آلودگی، حالت انشعاب ممكن است رخ داده و خصیصه‌های اكوسیستم تغییر یافته و تبدیل به نوع دیگری از اكوسیستم شود. مثالی در این زمینه بوسیله لاهلم‌بی (Laholm Bay) در جنوب سوئد ارائه گردیده است كه دارای آلودگی شدیدی بوسیله نیتروژن در طی دهه 1980 بوده است. پوشش گیاهی نواحی بزرگی از بخش كف دریا ناپدید گردیده و گونه‌هایی نظیر ماهی كری‌فیش (cray fish) منقرض شدند. چنین تغییراتی معرف عدم برجستگی و مشكلات موجود در زمینه ارزیابی ارزش‌های اكوسیستم‌ها می‌باشد، اما این موضوع در ادامه نادیده گرفته می‌شود.

 

3- ثروت، توسعه پایدار و سیاست محیطی
رفاه بوسیله جریان‌های سودمند كنونی و نزول یافته آتی مشخص می‌شود كه می‌توان آن را به شرح ذیل نوشت:
 1-3. تغییر ثروت و حسابهای ملی
ارزش یك تغییر در ثروت در طی دوره زمانی هم اكنون به شرح ذیل تعریف می‌گردد:
 
2-3. توسعه پایدار
از زمان انتشار گزارش برانتلند (كمیسیون جهانی، 1987)، تلاش‌های بسیاری جهت تعریف پایداری هم بر حسب تئوریكی و هم برحسب عملیاتی انجام شده است. بطورمثال،‌ فردی ممكن است در نظر گیرد كه كالاهای سرمایه‌ای واحد بصورتی پایدار مورد استفاده قرار گیرد كه برای آن نیاز به این مورد می‌باشد كه موجودهای سرمایه‌ای در خلال زمان كاهش نیابند. با این وجود، این امر حتی بدون تاثیر انسانی غیر ممكن می‌باشد چرا كه اكوسیستم‌ها در حقیقت با فرآیندهای ارتقا مرتبط هستند، فرآیندهایی كه ممكن است بصورت مخرب باشند. دیدگاه دیگر، كه بوسیله این مقاله پی‌گیری می‌شود آن است كه رفاه اجتماعی نباید درخلال زمان كاهش یابد كه بر این اساس از معادله (5) نتیجه گرفته می‌شود كه:
3-3. سیاست محیطی
به هنگامی كه هیچ‌گونه كالاها و خدمات غیر بازاری وجود ندارد، قیمت بازاری غیرتعدیل شده كالاها وخدمات احتمالاً نادرست می‌باشند. این موضوع را می‌توان از شرایط معادله‌های (6)-(9) و استخراج مرتبط با قیمت‌های حسابداری دارایی طبیعی بهینه دریافت. در یك بازار بی‌قاعده، تاثیرات رفاه بر روی سرویس‌های اكوسیستم غیرتجاری در قیمت‌ها شامل نمی‌شوند. این بدان معنا است كه قیمت آلاینده‌ها بعنوان درون‌داد بسیار پایین می‌باشد و قیمت دارایی‌های سرمایه نیز همچنین بواسطه آنكه برخی از خدمات اكوسیستم دارای قیمت‌های صفر می‌باشند، پایین خواهد بود. برای سیاستی، كه كلیه تاثیرات را بحساب می‌آورد، میزان نفوذ بهینه و مالیات‌های دارایی طبیعی، بترتیب lN و lS ، را می‌توان از معادله‌های (6)-(9) استخراج نمود، كه بر این اساس خواهیم داشت:
4- یك نمایش تجربی از سیستم حسابداری سبز سوئد
در مدل تئوریكی ساده بالا تنها انتشار آلاینده‌ها به نظر به وجود آورنده تاثیرات محیطی بوده‌اند. با این وجود، تاثیرات محیطی غیر بازاری همچنین از طریق انجام فعالیت‌های دیگر، نظیر برخی از انواع مصارف زمین، رخ می‌دهند. علاوه براین، یك اقتصاد مجهز به دارایی‌های سرمایه‌ای طبیعی چند گانه می‌باشد كه هر یك از آنها تولید كننده یكسری از سرویس‌های اكوسیستم بازاری و غیر بازاری هستند. از نقطه نظر تئوریكی، چنین گسترشی را می‌توان برای مدل تئوریكی مربوطه ارائه دارد. دراین فصل، برخی از مثال‌های تاثیرات محیطی در زمینه فعالیت‌های آلاینده‌ها و استفاده زمین‌ها و همچنین موارد مرتبط با تولید خدمات اكوسیستمی مورد بررسی قرار می‌گیرند.
بطور ایده‌آل، مدل‌های دینامیك تجربی همراه با ارائه عددی تابع سودمندی، توابع تولید برای خدمات كالاها و اكوسیستم و معادلات، مرتبط با حركت دارایی‌های سرمایه‌ای می‌باشند. متاسفانه، چنین ملزومات داده‌ای به روشی موفق برای دارایی‌های سرمایه‌ای طبیعی سوئد تبدیل نشده است. بنابر این، محاسبه‌های بوجود آمده در این فصل تنها بعنوان مثال‌هایی برای چگونگی اندازه‌گیری ثروت دارایی‌های سرمایه‌ای طبیعی می‌توانند مورد محاسبه و استفاده قرار گیرند.
 
1-4. تاثیرات ثروت و استفاده پایدار سرمایه طبیعی سوئد
بر حسب (4) برآورد ثروت از طریق ضرب قیمت حسابداری موجودی با تغییر در طی دوره زمانی تحت مطالعه به دست آمده است. این امر از طریق جمع مقادیر سرمایه گذاری در جدول 1 حاصل شده است. تغییر مجموع ثروت از -16.8 الی 20.4 بیلیون SEK متغیر بوده و بنابراین منفی می‌باشد. سرمایه‌ منفی در مقادیر مرتبط با استفاده از اوقات فراغت در جنگل‌ها، زمین‌های كشاورزی و اكوسیستم‌های ساحلی و دریایی بیش از سرمایه گذاری مثبت در زمینه مقادیر پالایش آلایندها می‌باشد.
 2-4. تغییرات دارایی محیطی و حساب‌های ملی
تاثیر بر روی NDP از طریق دارایی‌های سرمایه طبیعی به سمت تدارك آنها برای مصرف بازاری و غیر بازاری خدمات اكوسیستم و همچنین سرمایه گذاری در سرمایه طبیعی رخ می‌دهد. در نظر داشته باشید كه یك ارتباط خطی بین سودمندی یا استفاده و مصرف وجود دارد، ارزش خدمات اكوسیستم غیر بازاری برای مصرف از طریق برآورد مالی كاربردهای نهایی آن كه قیمت‌های حسابداری سرمایه طبیعی را مد نظر قرار می‌دهد، به دست می‌آید.
 
3-4. مالیات‌های محیطی و پرداخت‌های جبرانی
این نكته را از مقدمه این متن در نظر آورید كه یكی از هدف‌های برآورد ثروت دارایی‌های محیطی در حقیقت ارائه خدمات بعنوان ابزار تصمیم‌سازی جهت سیاست‌های محیطی می‌باشد. این امر را حداقل می‌توان به سه روش انجام داد: بعنوان شاخصی برای اعمال عملكردها، بعنوان مبنایی برای طراحی و ارزیابی سیاست‌های محیطی. اولین روش استفاده از برآوردهای مرتبط با ثروت و پایداری بعنوان شاخصی برای اعمال رویه‌هایی در مقابل سرمایه گذاری منفی در برخی از دارایی‌های سرمایه‌ای طبیعی. بطور مثال، رجوع به مدیریت منفی در سیستم‌های آب‌های ساحلی و دریایی.
 
5- خلاصه و نتیجه‌گیری
هدف از این مقاله بررسی شرایط مرتبط با احراز یك شاخص رفاه اجتماعی مناسب در زمینه تغییرات اكوسیستم‌ها می‌باشد كه موارد ذیل را مورد برآورد و سنجش قرار می‌دهد: 1) تغییرات رفاهی، 2) استفاده پایدار از منابع، 3) تصحیح محصول خالص ملی و 4) سیاست‌های محیطی. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها بجز یك استثنا، ملاحظات صریح خدمات اكوسیستم، از مدل تحلیلی استفاده شد. سرمایه طبیعی بطور معمول بعنوان موردی خارج از مقوله تولید كالاها و خدمات بازاری مد نظر بوده است. اما در اینجا سرمایه طبیعی بعنوان یك درون‌داد در تولید سرویس‌های اكوسیستم مد نظر خواهد بود. این تفاوت تاثیر اندكی را بر مدل‌های تئوریكی خواهد داشت، اما در عوض دارای تلویحات مهم اجرایی متعددی می‌باشد.
آنالیز تئوریكی نشان داده است كه كلیه اهداف این شاخص را می‌توان بوسیله قیمت‌های حسابداری دارایی‌های طبیعی تحت پوشش قرار داد. این قیمت ارائه دهنده یك ارزش واحد از مقدار دارایی خدمات اكوسیستم بازاری و غیربازاری كنونی و آتی می‌باشد. یك حالت تغییر ارتقا یافته در رفاه اجتماعی در زمینه دارایی طبیعی یا گروه دارایی‌ها بهنگامی كه تغییر موجودی بصورت مثبت در قیمت حسابداری مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، مشاهده می‌شود. همانگونه كه نشان داده شد قیمت‌های حسابداری می‌توانند برای شاخص‌های رفاه اجتماعی و تغییرات دارایی‌های طبیعی تحت شرایط قیمت‌های غیر بهینه عمل نمایند. این مورد بعنوان یك نتیجه‌گیری دارای ارتباط عملی‌تر مطرح است، چرا كه شاخص‌ها از قیمت‌های بازاری موجود، احتمالاً غیر بهینه، و مقادیر ارزیابی شده خدمات اكوسیستم غیر بازاری استخراج شده‌اند.
یك شاخص استفاده پایدار دارایی‌های سرمایه‌ای طبیعی از طریق مجموع مقادیر تغییر یافته در كلیه دارایی‌ها تحصیل می‌شود. مقادیر برخی از تغییرات ممكن است منفی باشند و برخی دیگر نیز ممكن است بصورت مثبت ارائه شوند. استفاده پایدار از كلیه دارایی‌ها بهنگامی رخ خواهد داد كه جمع كلیه مقادیر تغییرات  مثبت باشد. بنابر این، ظرفیت تولید آتی كالاهای بازاری و غیر بازاری (در قیمت‌های ثابت) بصورت غیر كاهشی باقی می‌ماند.
تصحیح NDP یا NNI با توجه به خدمات اكوسیستم غیر بازاری بر مبنای مقادیر مربوط به مصرف و سرمایه‌گذاری انجام می‌پذیرد. مقادیر سرمایه‌گذاری از طریق رفاه اجتماعی و برآورد پایدار مقادیر آتی تغییرات در دارایی‌های سرمایه‌ای طبیعی حاصل می‌گردد. مقادیر مصرفی بازتاب دهنده كاربرد یا سودمندی از طریق استفاده جاری سرمایه طبیعی بعنوان دروندادها در تولید سرویس‌های اكوسیستم غیر بازاری می‌باشند. بر این اساس برای ارزیابی مقادیر مصرف و سرمایه گذاری سرمایه طبیعی داشتن اطلاعات مشابه و مرتبط ضروری می‌باشد.
اعمال چهارمین هدف این مقاله، یعنی مشخص نمودن شاخصی كه برای سیاست گذاری محیطی مفید باشد، ممكن است نیازمند بهره‌گیری از داده‌های بیشتر در مقایسه با داده‌های محیطی مرتبط با سه هدف دیگر باشد. از آنجایی كه سیاست‌ها در یك اقتصاد معمولاً به سمت بخش‌های تولیدی جهت می‌گیرند، اطلاعات در خصوص فعالیت‌های آن بخش و تاثیر محیطی آنها لازم خواهد بود. در صورتی كه چنین تاثیراتی از طریق انتشار آلاینده‌ها رخ دهند، مشكلی در زمینه تعیین ارتباط بین منابع انتشار آلودگی و تاثیرات آن بر روی اكوسیستم‌های مختلف وجود خواهد داشت. علاوه‌ براین، برای برخی از كشورها نظیر سوئد، اغلب آلاینده‌های ته نشست شده در مناطق ملی كشور بواسطه منابع انتشار خارجی می‌باشد، بنابر این طیف عملكرد در این زمینه ممكن است محدود گردد.
با وجود مبنای تئوریكی، این آنالیز بوجود آورنده برخی از نتیجه‌گیریها در زمینه وابستگی‌های عملی می‌باشد. در ابتدا، آلاینده‌ها به خودی خود بعنوان مقوله‌های مرتبط با ارزیابی مالی بشمار نمی‌آیند، اما در عوض تاثیرات محیطی آنها متغیرهایی هستند كه در این زمینه مورد استفاده قرار می‌گیرند. در مرحله دوم، ارزیابی مالی این تاثیرات با توجه به برآورد سرویس‌های اكوسیستم انجام می‌پذیرد، كه ممكن است بوسیله هر یك از اكوسیستم‌ها بوجود آمده باشند. بر این اساس، اشخاص نباید بصورت مستقیم نسبت به برآورد اكوسیستم‌ها اقدام نمایند، بلكه بجای آن اكوسیستم‌ها را می‌بایست مستقل از چگونگی بوجود آمدن آنها مورد بررسی قرار داد. در مرحله سوم،‌ از آنجایی كه نكته تمركز از منابع انتشار به اكوسیستم‌ها تغییر یافته است، كلاس‌های دیگر داده‌ها به منظور مشخص ساختن شاخص‌های رفاه اجتماعی مورد نیاز می‌باشند، كه شامل اطلاعات در زمینه تغییرات دارایی‌های طبیعی، ارتباط بین اندازه موجودی و تدارك مستقیم و غیر مستقیم خدمات اكوسیستم و همچنین ارزیابی مالی هر یك از خدمات اكوسیستمی می‌باشد.
روش پیشنهادی برای برآورد رفاه، شاخص پایداری تغییرات دارایی‌ها،‌ تصحیح NDP و NNI و موارد مرتبط با تغییرات محیطی كارآ و مباحث منتج شده از آن برای تنها چند مورد سرویس‌های اكوسیستم سوئد نشان داده شده است: مقادیر مرتبط با اوقات فراغت، مقادیر رسوب یا ته نشست آلاینده‌ها، زمین‌های كشاورزی، آبهای ساحلی و دریایی. جنگل‌ها و تالاب‌ها همچنین از طریق تجزیه كربن و نیتروژن به ترتیب عملكردی همانند روال رسوب آلاینده‌ها را بعهده دارند. با توجه به داده‌های مشخص شده، نتیجه خالص به دست آمده به استفاده ناپایدار اكوسیستم‌ها در سال تحت مطالعه، 1999، اشاره دارد. از طرف دیگر، تصحیح NDP معرف افزایشی می‌باشد كه بین 0.9 و 3.3%، بر مبنای فرضیه‌های مبتنی بر تولید اكوسیستم‌های مرتبط با خدمات اكوسیستمی، در نوسان می‌باشد. این نتیجه تجربی متفاوت از دیگر موارد تصحیح شده NDP سوئد می‌باشد، كه در عوض مشخص كننده یك كاهش در NDP است. این امر بواسطه تفاوت در نكته تمركز می‌باشد كه در مطالعات Ahlroth و بسیاری دیگری از مطالعات تجربی در زمینه انتشار آلاینده‌ها، كه بصورت مستقیم به تابع سودمندی وارد می‌شوند، به چشم می‌خورد. تاثیر منفی در زمینه سودمندی در رابطه با این آلاینده‌ها از NDP متعارف كسر می‌گردد. این مقاله همچنین اجازه بررسی تاثیر منفی در این زمینه را می‌دهد، اما تمركز اصلی بر روی اكوسیستم‌ها بعنوان درون‌دادهای تولید خدمات اكوسیستمی می‌باشد. این امر می‌تواند بوجود آورنده یك سودمندی مثبت از تولید خدمات اكوسیستمی غیر بازاری باشد، كهNDP متعارف را افزایش خواهد داد. آلاینده‌ها می‌توانند باعث كاهش ظرفیت تولید اكوسیستم‌ها شوند، اما تولید خدمات اكوسیستم نباید منفی گردد. تاثیرات منفی بر روی NDP متعارف تنها از طریق عدم سودمندی مستقیم آلاینده‌ها و عدم سرمایه‌گذاری در سرمایه طبیعی حاصل می‌شوند.
روال‌های تجربی بطور آشكار نشان دهنده مشكلات یافتن داده‌های مناسب، مخصوصاً در زمینه ارتباطات بین وضعیت دارایی طبیعی و تولید خدمات اكوسیستم، می‌باشند. این ارتباطات از طریق عدم تجانس یا ناهمگنی فضایی و دینامیكی نشان داده می‌شوند، با این وجود، این مورد برای بسیاری از كالاها و خدمات بازاری نیز صحت دارد. با وجود آنكه در حال حاضر اطلاعات اندكی در زمینه شكل تابع تولید برای خدمات اكوسیستمی در مقایسه با كالاهای بازاری وجود دارد، این كمبود داده می‌تواند در اصل با استفاده از روش‌های آماری كاهش یابد. چنین روش‌هایی در طی دهه‌های گذشته برای ارزیابی توابع تولید كالای بازاری مورد استفاده قرار گرفته‌‌اند. این امر موكد تمركز بر روی خدمات اكوسیستم بعنوان بروندادها همراه را با اكوسیستم‌های مختلف بعنوان درون‌دادها می‌باشد. اغلب برآوردهای این مقاله تاكنون دارای تمركز معكوس بوده‌اند، یعنی آنكه نكته تمركز آنها ارزیابی اكوسیستم‌ها بوده است. با وجود آنكه نتایج چنین تحقیقاتی برای تشریح تجربی در این مقوله بكار رفته است،‌ به دست آوردن اطلاعات در زمینه جایگزین یا تاثیرات مكمل در بین اكوسیستم‌ها در تولید انواع مشابه برون‌دادها، نظیر ارزش‌های مرتبط با اوقات فراغت، بسیار مشكل می‌باشد.
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.
تماس با ما

اکنون آفلاین هستیم، اما امکان ارسال ایمیل وجود دارد.

به سیستم پشتیبانی سایت ایران ترجمه خوش آمدید.