مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

خواص گرمایی پارچه‌های سلولزی طبیعی و بازیافت شده

خواص گرمایی پارچه‌های سلولزی طبیعی و بازیافت شده

خواص گرمایی پارچه‌های سلولزی طبیعی و بازیافت شده – ایران ترجمه – Irantarjomeh

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه  نساجی
مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات رایگان

مطالعه 20 الی 100% رایگان مقالات ترجمه شده

1- قابلیت مطالعه رایگان 20 الی 100 درصدی مقالات 2- قابلیت سفارش فایل های این ترجمه با قیمتی مناسب مشتمل بر 3 فایل: pdf انگیسی و فارسی مقاله همراه با msword فارسی -- تذکر: برای استفاده گسترده تر کاربران گرامی از مقالات آماده ترجمه شده، قیمت خرید این مقالات بسیار کمتر از قیمت سفارش ترجمه می باشد.  

چگونگی سفارش

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه (شماره حساب) ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.com شامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر -- مقالات آماده سفارش داده شده عرفا در زمان اندک یا حداکثر ظرف مدت چند ساعت به ایمیل شما ارسال خواهند شد. در صورت نیاز فوری از طریق اس ام اس اطلاع دهید.

قیمت

قیمت این مقاله: 32000 تومان (ایران ترجمه - Irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

 

 

مقالات ترجمه شده نساجی - ایران ترجمه - irantarjomeh

 

شماره      
90
کد مقاله
TXT90
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
خواص گرمایی پارچه‌های بافته شده از الیاف سلولزی طبیعی و بازیافت شده
نام انگلیسی
Thermal properties of textile fabrics made of natural and regenerated cellulose fibers
تعداد صفحه به فارسی
25
تعداد صفحه به انگلیسی
8
کلمات کلیدی به فارسی
منسوجات- الیاف سلولزی- خواص گرمایی- تخلخل- قابلیت نفوذ پذیری هوا- خواص سطحی نخ
کلمات کلیدی به انگلیسی
Textiles- Cellulose fibers- Thermal properties- Porosity- Air permeability- Yarn surface properties
مرجع به فارسی
دپارتمان مهندسی منسوجات- كالج تكنولوژی و متالورژی- دانشگاه بلگراد
كالج فیزیك- دانشگاه بلگراد- یوگسلاوی – الزویر
مرجع به انگلیسی
Textile Engineering Department- Faculty of Technology and Metallurgy- University of Belgrade-  Serbia
Faculty of Physics- University of Belgrade-  Serbia; Elsevier
سال      
2008
کشور        

خواص گرمایی پارچه‌های سلولزی طبیعی و بازیافت شده

 

خواص گرمایی پارچه‌های بافته شده از الیاف سلولزی طبیعی و بازیافت شده
چكیده
الیاف پنبه (سلولز) و ویسكوز (سلولز بازیافت شده) بطور معمول در بافت پارچه‌های پوشاك مورد استفاده قرار می‌گیرند. با توجه به خواص منحصر بفرد الیاف كنف (لینگو سلولز) و خصوصیات اكولوژیكی مناسب (زیست تجزیه پذیر)، امروزه این مواد مجددا به عنوان مواد اولیه در بافت پارچه‌های پوشاك معرفی شده‌اند. در این مقاله، به منظور آشنایی با پدیده انتقال حرارت از پارچه‌های سلولزی، خواص گرمایی و خواص مرتبط با رفتار حرارتی پارچه‌ها (تخلخل و قابلیت نفوذ پذیری هوا) مورد بررسی قرار گرفت. علاوه بر این، برای تعیین خواص حرارتی پارچه‌ها آزمایش جدیدی نیز بصورت موفقیت‌آمیزی انجام شد. نتایج حاصله نشان می‌دهند كه انتقال گرما از پارچه‌ها به مقدار زیادی وابسته به ساختار موئینگی و خواص سطحی نخ همچون توزیع حجم هوا درون پارچه است.

كلمات كلیدی: منسوجات، الیاف سلولزی، خواص گرمایی، تخلخل، قابلیت نفوذ پذیری هوا، خواص سطحی نخ

1- مقدمه
وظیفه اصلی البسه محافظت از بدن در برابر سرما و گرما می‌باشد. همچنین لباس باید انتقال حرارت مناسبی را به منظور حفظ حرارت فیزیولوژیكی بدن و محیط، فراهم كند. به دلیل آنكه راحتی حرارتی سهم زیادی در زمینه راحتی لباس خواهد داشت، خصوصیات انتقال حرارت پارچه‌ها در ارزیابی راحتی پوشاك بسیار مهم است.
با توجه به جریان حرارت در مسیر نرمال به سمت سطح پارچه، چگالی جریان حرارت j (W/m2) در این مسیر برابر است با [1]:

خواص گرمایی پارچه‌های سلولزی طبیعی و بازیافت شده

 

2- متغیرهای تاثیرگذار بر روی رفتار حرارتی پارچه
خواص حرارتی پارچه تحت تاثیر فاكتورهای زیادی است كه در سه سطح قابل مطالعه است: خصوصیات مورفولوژیكی الیاف (سطح میكروسكوپیك)، خواص و ساختمان نخ (سطح میسوسكوپیك) و خصوصیات ساختاری و فیزیكی پارچه (سطح ماكروسكوپیك). عموما لیف نساجی بدین صورت تعریف می‌شود: ماده پلیمری با دانسیته پایین با هوای محبوس شده درون ساختمان موئینه‌ای. پلیمرهای لیف نساجی، ‌پلیمرهای نیمه بلورینی می‌باشند كه هدایت حرارتی آنها تحت تاثیر ساختمان مولكولی، دانسیته، سطح كریستالی، زاویه آرایش یافتگی كریستالی و جابجایی زنجیره‌های مولكولی درون نواحی آمورف است [17و12]. گرمای ویژه (ظرفیت گرمایی در واحد جرم) سلولز kJ/kgK 25/1 است [18]، اما مورفولوژی الیاف سلولزی چه طبیعی و چه بازیافتی، عامل تعیین كننده ظرفیت گرمایی در خصوص هدایت گرمایی است.

خواص گرمایی پارچه‌های سلولزی طبیعی و بازیافت شده

 

3- تجربیات
1-3. مواد
خصوصیات نخ‌های كنف، پنبه و ویسكوز مصرفی در تولید پارچه‌های حلقوی در جدول 1 آورده شده است.
پارچه‌های حلقوی ساده (Jersey) از نخ‌های دولای ویسكوزیته و كنف برای بدست آوردن پنج نوع پارچه با درصد متفاوت الیاف تولید شدند: 100% كنف، 100% پنبه، 100% ویسكوز، 50% / 50% كنف / پنبه، 50% / 50% كنف / ویسكوز. خواص این بافت‌ها كه بر روی رفتار گرمایی آنها تاثیرگذار است در جدول 2 ارائه شده است.
2-3. روش‌های آزمایش
خواص پارچه‌های حلقوی مرتبط با رفتار گرمایی: دانسیته حجمی، تخلخل و قابلیت نفوذپذیری هوا، دانسیته حجمی بافت‌ها (kg/m3) d بواسطه تقسیم دانسیته سطحی به ضخامت محاسبه شد. تخلخل كل بافت‌ها P (%) بصورت درصدی از تمام فضاهای موجود در پارچه حلقوی هم میان نخ‌ها و هم بین نخ‌ها، تعریف می‌شود و از رابطه زیر محاسبه شد [22]:

خواص گرمایی پارچه‌های سلولزی طبیعی و بازیافت شده

 

4- بحث و نتایج
با توجه به یكسان بودن ساختاری نخ‌های مصرفی (نمره نخ، تاب) (جدول 1)، پارچه‌های حلقوی در خصوصیات اساسی ساختاری قابل مقایسه‌ می‌باشند (جدول 2)، اما آنها تنها در محتوای الیاف مصرفی با هم متفاوت هستند. گرچه تا آنجا كه ممكن بوده پارچه‌ها دارای ضخامت یكسان و دانسیته سطحی یكسانی بوده‌اند (جدول 2)، ولی در خواص فیزیكی همچون دانسیته حجمی، تخلخل و قابلیت نفوذپذیری هوا با هم متفاوت می‌باشند (جدول 3).

خواص گرمایی پارچه‌های سلولزی طبیعی و بازیافت شده

 

5- نتایج
بر اساس نتایج حاصله می‌توان اینگونه استنباط نمود كه ساختار موئینگی الیاف و نخ‌ها و همچنین هندسه سطحی نخ تعیین كننده توزیع حجم هوا درون پارچه می‌باشند كه بر روی میزان باز بودن ساختار پارچه تاثیرگذار هستند، موضوعی كه قویا بر روی قابلیت نفوذپذیری هوا و خواص حرارتی از طریق تاثیر بر روی پدیده انتقال حرارت از پارچه، اثر خواهد داشت. مطالعه روابط میان تخلخل، قابلیت نفوذپذیری هوا و هدایت گرمایی پارچه‌ها بصورت همزمان ضروری است، چرا كه این روابط همیشه ساده نیستند.
در این تحقیق نشان داده شد كه پارچه‌های بافته شده از الیاف كنف یا مخلوط این الیاف دارای ویژگیهای گرمایی قابل مقایسه با پارچه پنبه‌ای و ویسكوز هستند.
به نظر می‌رسد كه روش ارزیابی رفتار گرمایی پارچه‌های استفاده شده در این تحقیق موفقیت‌آمیز بوده است. به دلیل اینكه بسیاری از خواص منسوجات تحت تاثیر هوای محیط قرار می‌گیرند، مزیت استفاده از این روش در آن است كه دمای محیط هیچگونه تاثیری بر روی آزمایش ندارد. تنظیم شرایط آزمایش امكان ارزیابی خصوصیات گرمایی در ضخامت اصلی (اولیه) نمونه و تحت شرایط دقیق اندازه‌گیری را فراهم می‌آورد.
می‌توان اینگونه اذعان داشت كه این روش و یا اصلاح شده این روش قابل استفاده برای آزمایش ویژگیهای گرمایی فیلم‌های پلیمری، كامپوزیت‌های قابل انعطاف و یا سایر مواد همگن یا متخلخل می‌باشد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.
تماس با ما

اکنون آفلاین هستیم، اما امکان ارسال ایمیل وجود دارد.

به سیستم پشتیبانی سایت ایران ترجمه خوش آمدید.