مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

خواص گرمایی پارچه‌های سلولزی

خواص گرمایی پارچه‌های سلولزی

خواص گرمایی پارچه‌های سلولزی – ایران ترجمه – Irantarjomeh

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه  نساجی
مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات

چگونگی سفارش مقاله

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه(شماره حساب)ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.comشامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر --مقالات آماده سفارش داده شده پس از تایید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.

قیمت

قیمت این مقاله: 38000 تومان (ایران ترجمه - Irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

 

 

مقالات ترجمه شده نساجی - ایران ترجمه - irantarjomeh

 

شماره      
۹۰
کد مقاله
TXT90
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
خواص گرمایی پارچه‌های بافته شده از الیاف سلولزی طبیعی و بازیافت شده
نام انگلیسی
Thermal properties of textile fabrics made of natural and regenerated cellulose fibers
تعداد صفحه به فارسی
۲۵
تعداد صفحه به انگلیسی
۸
کلمات کلیدی به فارسی
منسوجات- الیاف سلولزی- خواص گرمایی- تخلخل- قابلیت نفوذ پذیری هوا- خواص سطحی نخ
کلمات کلیدی به انگلیسی
Textiles- Cellulose fibers- Thermal properties- Porosity- Air permeability- Yarn surface properties
مرجع به فارسی
دپارتمان مهندسی منسوجات- کالج تکنولوژی و متالورژی- دانشگاه بلگراد
کالج فیزیک- دانشگاه بلگراد- یوگسلاوی – الزویر
مرجع به انگلیسی
Textile Engineering Department- Faculty of Technology and Metallurgy- University of Belgrade-  Serbia
Faculty of Physics- University of Belgrade-  Serbia; Elsevier
کشور        

 

خواص گرمایی پارچه‌های بافته شده از الیاف سلولزی طبیعی و بازیافت شده

چکیده
الیاف پنبه (سلولز) و ویسکوز (سلولز بازیافت شده) بطور معمول در بافت پارچه‌های پوشاک مورد استفاده قرار می‌گیرند. با توجه به خواص منحصر بفرد الیاف کنف (لینگو سلولز) و خصوصیات اکولوژیکی مناسب (زیست تجزیه پذیر)، امروزه این مواد مجددا به عنوان مواد اولیه در بافت پارچه‌های پوشاک معرفی شده‌اند. در این مقاله، به منظور آشنایی با پدیده انتقال حرارت از پارچه‌های سلولزی، خواص گرمایی و خواص مرتبط با رفتار حرارتی پارچه‌ها (تخلخل و قابلیت نفوذ پذیری هوا) مورد بررسی قرار گرفت. علاوه بر این، برای تعیین خواص حرارتی پارچه‌ها آزمایش جدیدی نیز بصورت موفقیت‌آمیزی انجام شد. نتایج حاصله نشان می‌دهند که انتقال گرما از پارچه‌ها به مقدار زیادی وابسته به ساختار موئینگی و خواص سطحی نخ همچون توزیع حجم هوا درون پارچه است.

کلمات کلیدی: منسوجات، الیاف سلولزی، خواص گرمایی، تخلخل، قابلیت نفوذ پذیری هوا، خواص سطحی نخ

خواص گرمایی پارچه‌های سلولزی

 

۱- مقدمه
وظیفه اصلی البسه محافظت از بدن در برابر سرما و گرما می‌باشد. همچنین لباس باید انتقال حرارت مناسبی را به منظور حفظ حرارت فیزیولوژیکی بدن و محیط، فراهم کند. به دلیل آنکه راحتی حرارتی سهم زیادی در زمینه راحتی لباس خواهد داشت، خصوصیات انتقال حرارت پارچه‌ها در ارزیابی راحتی پوشاک بسیار مهم است.
با توجه به جریان حرارت در مسیر نرمال به سمت سطح پارچه، چگالی جریان حرارت j (W/m2) در این مسیر برابر است با [۱]:

خواص گرمایی پارچه‌های سلولزی

 

۲- متغیرهای تاثیرگذار بر روی رفتار حرارتی پارچه
خواص حرارتی پارچه تحت تاثیر فاکتورهای زیادی است که در سه سطح قابل مطالعه است: خصوصیات مورفولوژیکی الیاف (سطح میکروسکوپیک)، خواص و ساختمان نخ (سطح میسوسکوپیک) و خصوصیات ساختاری و فیزیکی پارچه (سطح ماکروسکوپیک). عموما لیف نساجی بدین صورت تعریف می‌شود: ماده پلیمری با دانسیته پایین با هوای محبوس شده درون ساختمان موئینه‌ای. پلیمرهای لیف نساجی، ‌پلیمرهای نیمه بلورینی می‌باشند که هدایت حرارتی آنها تحت تاثیر ساختمان مولکولی، دانسیته، سطح کریستالی، زاویه آرایش یافتگی کریستالی و جابجایی زنجیره‌های مولکولی درون نواحی آمورف است [۱۷و۱۲]. گرمای ویژه (ظرفیت گرمایی در واحد جرم) سلولز kJ/kgK 25/1 است [۱۸]، اما مورفولوژی الیاف سلولزی چه طبیعی و چه بازیافتی، عامل تعیین کننده ظرفیت گرمایی در خصوص هدایت گرمایی است.

خواص گرمایی پارچه‌های سلولزی

 

۳- تجربیات
۱-۳٫ مواد
خصوصیات نخ‌های کنف، پنبه و ویسکوز مصرفی در تولید پارچه‌های حلقوی در جدول ۱ آورده شده است.
پارچه‌های حلقوی ساده (Jersey) از نخ‌های دولای ویسکوزیته و کنف برای بدست آوردن پنج نوع پارچه با درصد متفاوت الیاف تولید شدند: ۱۰۰% کنف، ۱۰۰% پنبه، ۱۰۰% ویسکوز، ۵۰% / ۵۰% کنف / پنبه، ۵۰% / ۵۰% کنف / ویسکوز. خواص این بافت‌ها که بر روی رفتار گرمایی آنها تاثیرگذار است در جدول ۲ ارائه شده است.
۲-۳٫ روش‌های آزمایش
خواص پارچه‌های حلقوی مرتبط با رفتار گرمایی: دانسیته حجمی، تخلخل و قابلیت نفوذپذیری هوا، دانسیته حجمی بافت‌ها (kg/m3) d بواسطه تقسیم دانسیته سطحی به ضخامت محاسبه شد. تخلخل کل بافت‌ها P (%) بصورت درصدی از تمام فضاهای موجود در پارچه حلقوی هم میان نخ‌ها و هم بین نخ‌ها، تعریف می‌شود و از رابطه زیر محاسبه شد [۲۲]:

خواص گرمایی پارچه‌های سلولزی

 

۴- بحث و نتایج
با توجه به یکسان بودن ساختاری نخ‌های مصرفی (نمره نخ، تاب) (جدول ۱)، پارچه‌های حلقوی در خصوصیات اساسی ساختاری قابل مقایسه‌ می‌باشند (جدول ۲)، اما آنها تنها در محتوای الیاف مصرفی با هم متفاوت هستند. گرچه تا آنجا که ممکن بوده پارچه‌ها دارای ضخامت یکسان و دانسیته سطحی یکسانی بوده‌اند (جدول ۲)، ولی در خواص فیزیکی همچون دانسیته حجمی، تخلخل و قابلیت نفوذپذیری هوا با هم متفاوت می‌باشند (جدول ۳).

خواص گرمایی پارچه‌های سلولزی

 

۵- نتایج
بر اساس نتایج حاصله می‌توان اینگونه استنباط نمود که ساختار موئینگی الیاف و نخ‌ها و همچنین هندسه سطحی نخ تعیین کننده توزیع حجم هوا درون پارچه می‌باشند که بر روی میزان باز بودن ساختار پارچه تاثیرگذار هستند، موضوعی که قویا بر روی قابلیت نفوذپذیری هوا و خواص حرارتی از طریق تاثیر بر روی پدیده انتقال حرارت از پارچه، اثر خواهد داشت. مطالعه روابط میان تخلخل، قابلیت نفوذپذیری هوا و هدایت گرمایی پارچه‌ها بصورت همزمان ضروری است، چرا که این روابط همیشه ساده نیستند.
در این تحقیق نشان داده شد که پارچه‌های بافته شده از الیاف کنف یا مخلوط این الیاف دارای ویژگیهای گرمایی قابل مقایسه با پارچه پنبه‌ای و ویسکوز هستند.
به نظر می‌رسد که روش ارزیابی رفتار گرمایی پارچه‌های استفاده شده در این تحقیق موفقیت‌آمیز بوده است. به دلیل اینکه بسیاری از خواص منسوجات تحت تاثیر هوای محیط قرار می‌گیرند، مزیت استفاده از این روش در آن است که دمای محیط هیچگونه تاثیری بر روی آزمایش ندارد. تنظیم شرایط آزمایش امکان ارزیابی خصوصیات گرمایی در ضخامت اصلی (اولیه) نمونه و تحت شرایط دقیق اندازه‌گیری را فراهم می‌آورد.
می‌توان اینگونه اذعان داشت که این روش و یا اصلاح شده این روش قابل استفاده برای آزمایش ویژگیهای گرمایی فیلم‌های پلیمری، کامپوزیت‌های قابل انعطاف و یا سایر مواد همگن یا متخلخل می‌باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.