مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

داده کاوی شاخص عملکرد کلید مرتبط

داده کاوی شاخص عملکرد کلید مرتبط

داده کاوی شاخص عملکرد کلید مرتبط – ایران ترجمه – irantarjomeh.ir

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه کامپیوتر
مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات

چگونگی سفارش مقاله

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه(شماره حساب)ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.comشامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر --مقالات آماده سفارش داده شده پس از تایید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.

قیمت

قیمت این مقاله: 48000 تومان (ایران ترجمه - Irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

مقالات ترجمه شده کامپیوتر - ایران ترجمه - irantarjomeh

 

شماره
۲۳۹
کد مقاله
COM239
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – www.irantarjomeh.ir
نام فارسی
کاربرد تکنیک های داده کاوی جهت مشخص سازی شاخص های عملکرد کلید مرتبط
نام انگلیسی
Application of Data Mining techniques to identify
relevant Key Performance Indicators
تعداد صفحه به فارسی
۴۱
تعداد صفحه به انگلیسی
۲۱
کلمات کلیدی به فارسی
KPIs ، داده کاوی، داده های بزرگ، درختان تصمیم، داده های باز
کلمات کلیدی به انگلیسی
KPIs, Data mining, big data, decision trees, Open Data
مرجع به فارسی
دپارتمان سیستم های نرم افزاری و رایانشی، دانشگاه آلیکانته، اسپانیا
الزویر
مرجع به انگلیسی
Department of Software and Computing Systems, University of Alicante, Spain
کشور
اسپانیا

 

کاربرد تکنیک های داده کاوی جهت مشخص سازی شاخص های عملکرد کلید مرتبط

چکیده

داشبردهای کنونی به عنوان ابزارهای ترجیحی در بین سازمان های مختلف جهت نظارت بر عملکرد تجاری به شمار می آیند. این داشبردها غالباً متشکل از تکنیک های ویژال / بصری یا دیداری مختلف می باشند، که در بین آن ها می توان از شاخص های عملکرد کلیدی (KPIs) نام برد که نقش مهمی را در زمینه فراهم آوردن سریع اطلاعات دقیق از طریق عملکرد مقایسه جاری در برابر اهداف مورد نظر در ارتباط با اهداف تجاری مرتبط بازی می نمایند. با این حال، KPIs عمدتا به خوبی شناخته شده نمی باشد و در برخی از موارد یافتن یک KPI متناسب با یک رابطه مطلوب با هر یک از اهداف تجاری چندان آسان نیست. به علاوه، تکنیک های داده کاوی نیز به هنگامی مورد استفاده قرار می گیرند که قابلیت پیش بینی خط مشی ها و ارائه همبستگی ها با توجه به داده های ویژال / بصری یا دیداری وجود داشته باشد. در این مقاله ما رویکرد جدیدی را جهت ترکیب این دو ویژگی به منظور حاصل آوردن تکنیک های داده کاوی جهت تحصیل KPIs خاص برای اهداف تجاری در یک روش نیمه اتوماتیک عرضه می نماییم. مزیت اصلی رویکرد ما آن است که سازمان ها به هنگامی که خواستار تحلیل رفتار خود با استفاده از داده های موجود می باشند نیازی به تکیه بر لیست های KPI موجود نداشته و یا نیازی جهت تست KPIs در یک چرخه مرتبط نخواهند داشت. به منظور نشان دادن کاربردپذیری این رویکرد، ما پیشنهاد خود را در خصوص دوره های آزاد انبوه بر خط (MOOCs) عرضه نموده و به علاوه از داده های باز / آزاد استخراج شده از دانشگاه آلیکانته به منظور مشخص سازی KPIs استفاده می نماییم.

 

کلمات کلیدی: KPIs ، داده کاوی، داده های بزرگ، درختان تصمیم، داده های باز

 

 

۱- مقدمه

داشبردها و کارت های امتیاز [۱۵] به تصمیم سازان اجازه می دهند تا به طور سریع قابلیت ارزیابی عملکرد یک سازمان از طریق فرایند دیداری سازی یا ویژوال سازی داده های انباشته با استفاده از انواع مختلف این فرایندها را داشته باشند. این ظرفیت سبب شده است تا داشبردها به عنوان ابزار ترجیحی در بین سازمان های مختلف جهت بررسی عملکرد تجاری به شمار آیند. با توجه به مشخصه های دیداری سازی مختلف شامل شده در مبحث داشبردها، شاخص های عملکرد کلیدی (KPIs) [22] نقش مهمی را به عهده دارند چرا که آن ها قابلیت ارائه اطلاعات سریع و با ارزش و دقیق از طریق مقایسه اطلاعات موجود در برابر اهداف مرتبط با توجه به ویژگی های قابل انجام تجاری را فراهم می آورند.
با این وجود، KPI ها عمدتا به خوبی شناخته شده و در برخی از موارد یافتن یک KPI مناسب جهت ارتباط دادن آن با هر کدام از اهداف تجاری آسان نمی باشد [۲]. در چنین مواردی، رجوع به لیست های موجود KPI ها نظیرAPQC ، به عنوان یک امر شایع به شمار می آید تا قابلیت تست کاندیدهای مرتبط در یک دوره کوتاه مدت زمانی، تا یافتن یک ویژگی مطلوب میسر شود. با این حال، سوال به وجود آمده آن است که چه چیزی رخ خواهد داد آن هم به هنگامی که یک سازمان اقدام به پذیرش یک فعالیت نوآورانه یا بررسی منابع اطلاعاتی جدید به عنوان رسانه اجتماعی می نماید؟ عدم وجود لیست های KPI سبب می گردد تا مدیران به ادراک خود رجوع نمایند تا قابلیت انتخاب کاندید بالقوه KPI را داشته باشند. چنین موردی دارای چندین پیامد نامطلوب می باشد. در ابتدا برخی از KPI ها ممکن است دارای ویژگی های تکراری باشند [۲۴]، یا آن که قابلیت هدایت متناسب تلاش ها و منابع سازمانی را نداشته باشند. دوما، اشخاص مسئول KPI (نادرست) اقدام به ایجاد نوعی مقاومت در برابر تغییر خواهند نمود آن هم به هنگامی که دریابند که چگونه قابلیت به حداکثر رسانی ارزش خاص خود را خواهند داشت [۲۲]. سوما، به خودی خود تمایلی جهت تمرکز بر روی نتایج وجود دارد [۲۲،۲] (همانند فروش) به جای تمرکز بر شاخص های حقیقی که قابلیت استفاده از آن ها به خوبی مد نظر است (نظیر مشخصه های مربوط به ارائه توام با موفقیت یا مجموع عوامل مرتبط با فروش) که در نهایت چنین مواردی می توانند منجر به تحصیل نتایج مطلوب گردند. بنابراین، در حال حاضر نیازی برای حاصل آوردن تکنیک ها و روش های مطلوبی احساس می شود که قابلیت ارتقای فرایند استخراج و استنباط KPI را داشته باشد، و بنابراین توان فراهم آوری مشخصه های مطلوب برای تصمیم گیران و ارائه اطلاعات مورد نیاز در خصوص ارتباطات بین KPI ها و مشخصه های مرتبط با آن را فراهم آورد. این اطلاعات می تواند در انتخاب KPI کاملا با ارزش باشد، و این ارزش نه تنها برای بانک های اطلاعاتی یا مجموعه های اطلاعاتی متعارف مد نظر خواهد بود بلکه برای داده های بزرگ مطلوب قلمداد می گردد که در آن مشخصه های ضروری شرکت ها از نقطه نظر اطلاعاتی و داده ای چندان شناخته شده نیست و بنابراین لازم است تا قابلیت استنباط چنین ارتباطاتی با KPI داخلی وجود داشته باشد تا از این طریق بتوان اقدام به عرضه مطلوب این داده ها به صورت عملی نموده و قابلیت اضافه نمودن ارزش مطلوب به آن ها را نیز فراهم ساخت.

 

ادامه این مقاله به شرح ذیل سازماندهی شده است. بخش ۲ مباحث مرتبط را مورد بررسی قرار می دهد. بخش ۳ تشریح کننده پیشنهاد ما برای استخراج KPI است. بخش های ۴ و ۵ نیز عرضه کننده مطالعات موردی هستند که در دانشگاه آلیکانته انجام شده اند. نهایتا بخش ۶ عرضه کننده نتیجه گیری و مباحث مرتبط با تحقیقات آینده می باشد.

 

۲- تحقیقات مرتبط

در مرجع [۱۵] نویسندگان یک کارت امتیاز متوازن را عرضه داشتند، که به عنوان ابزاری به شمار می آید که متشکل از یک لیست متوازن از KPI های مرتبط با اهداف شرکتی است که پوشش دهنده نواحی مختلف تجاری می باشد. کارایی این کارت امتیاز متوازن سبب پذیرش آن به وسیله کلیه شرکت ها در گوشه و کنار جهان شده است. با این حال، در عین آن که ساختار این کارت امتیاز متوازن آشکار است، محتوای آن از شفافیت چندانی برخوردار نمی باشد. با توجه به آن که بسیاری از شرکت ها سعی در ارائه راهکارهای توام با موفقیت در KPI های خود هستند، در مرجع [۱۶] نویسندگان نقشه های استراتژی را عرضه داشته اند. این نقشه ها یا نگاشت های استراتژیکی تشریح کننده راهکاری می باشد که بر مبنای آن سازمان ها قابلیت حاصل آوردن اهداف خود از طریق تحصیل ارتباطات بین آن ها در یک راهکار غیر رسمی را خواهند داشت. اخیرا این مفاهیم شامل کارت های امتیاز و نقشه های استراتژی به طور متعاقب در مدل های استراتژی تجاری شامل شده است. مدل های استراتژی تجاری [۱۴] سبب ارائه مطلوب KPI ها، اهداف مربوطه، و ارتباطات مشخص شده در یک حالت یا ویژگی رسمی گردیده است.

 

۳- روش پیشنهادی

در این مقاله ما یک روش جدید را برای استخراج KPI مرتبط از مدل استراتژی تجاری مرتبط با فعالیت یک شرکت خاص پیشنهاد می نماییم. شش مرحله مرتبط با این روش در شکل ۱ نشان داده شده است. ذیلا ما مراحل مختلف را مورد بررسی قرار می دهیم.
مرحله ۱ و ۲: تعریف مدل استراتژی تجاری. در ابتدا، ما کار خود را با تمرکز بر روی مدلسازی استراتژی تجاری آغاز نموده و KPI های شناخته شده را جهت کمک به این فرایند در صورت وجود مشخص می سازیم. در بسیاری از سازمان ها، برخی از این اهداف و KPI ها قبلا در کارت امتیاز متوازن لیست شده اند [۱۵]. با این حال، مدل استراتژی تجاری می تواند اطلاعات بیشتری را در اختیار ما قرار دهد. مخصوصا، چنین موردی شامل ارتباطات بین اهداف مختلف تجاری (به صورت گزینه ای) و همچنین فرایندهای پشتیبان می باشد. در صورتی که یک تحلیل بیشتر جامع مورد نیاز باشد، می توان شامل سازی تحلیل SWOT را در نظر گرفت (که شامل نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و خطرات است) [۱۳] که این مبحث را می توان در مقوله استراتژی تجاری اعمال داشت. این تحلیل مشخص کننده المان های مرتبط به صورت خارجی و داخلی می باشد که تحت تاثیر قرار دهنده یک یا چند هدف مرتبط با اولویت ها خواهد بود.

 

۴- مطالعه موردی قبلی و محدودیت ها

در خلال سالیان اخیر، تاثیر جهانی سازی همراه با تکثیر منابع باز آنلاین سبب تغییر سریع بخش های آموزشی سنتی شده است. در عین آن که فناوری های جدید ارائه دهنده فرصت های بیشماری هستند، چالش های بیشماری وجود دارند که می بایست جهت حاصل آوردن مزیت کامل بر آن ها فائق آمد [۱].
اخیرا، یک نوع جدید دوره آنلاین ارائه شده است: MOOCs. این دوره در حقیقت به عنوان یک دوره آنلاین با هدف تعامل و ارتقای شرکت کنندگان و دسترسی آزاد از طریق وب می باشد. علاوه بر منابع متعارف نظیر اسلایدها، MOOC ها ارائه دهنده مباحث ویدئویی، مباحث آفلاین و آنلاین و فروم های یا نشست های کاربران می باشد که قابلیت کمک به آن ها جهت ایجاد یک جامعه تخصصی و حرفه ای برای دانشجویان و دانش آموزان و مربیان آن ها را خواهد داشت. این مزیت ها سبب شده است که چنین دوره ای به سرعت به عنوان یک ویژگی شایع و معروف به شمار آمده و قابلیت افزایش تعداد دانشجویان به صورت نمایی در خلال چندین سال اخیر فراهم شود.

 

۵- مطالعه موردی جدید

در هنگامی که MOOCها اقدام به جمع آوری اطلاعات گسترده از سوی تعاملات بین دانشجویان و دوره به واسطه طبیعت کامل فن آورانه آن نمود، چنین موردی را نباید به عنوان یک ویژگی یا منبع صرفا بزرگ اطلاعاتی آموزش مبنای موجود در نظر گرفت. با توجه به افزایشMOOC ها، دانشگاه های بیشتر و بیشتری اقدام به پذیرش خط مشی های داده های باز یا آزاد نموده اند. قالب دانشگاه ها دارای صفحات خاص خود و دانلودهای داده ای آزاد هستند تا قابلیت ارتقای شفافیت در عملیات خود را داشته باشند. این داده های در دسترس ممکن است از یک دانشگاه به دانشگاه دیگر متغیر باشد که خود منوط به میزان سرمایه گذاری آن دانشگاه بر روی راهکارهای اطلاعاتی و داده باز می باشد.

 

۶- مباحث و نتیجه گیری

داشبوردها به عنوان ابزارهای ترجیحی در سازمان های مختلف برای بررسی و کنترل عملکرد تجاری محسوب می شوند. آن ها عمدتا متشکل از تکنیک های ویژوال سازی یا دیداری سازی/ بصری سازی مختلف هستند، که در بین آن ها شاخص های عملکرد کلیدی (KPI ها) نقش مهمی را در زمینه فراهم آوری سریع اطلاعات دقیق از طریق مقایسه عملکرد جاری در برابر عملکرد هدفمند در ارتباط با تحقق اهداف تجاری بازی می کنند.
داشبوردها و شاخص های عملکرد کلیدی به عنوان مولفه های مهم و حیاتی به شمار می آیند و نقش مهمی در فراهم آوری اطلاعات دقیق و سریع دارند. چنین مولفه ای از طریق مقایسه عملکرد جاری در برابر میزان مورد هدف به منظور تحقق اهداف تجاری حاصل می شود.
غالبا یافتن یک KPI مکفی جهت ارتباط دادن با هر کدام از اهداف تجاری مشکل می باشد، و چنین موردی در حقیقت به عنوان نقطه ای به شمار می آید که پیشنهاد ما بر مبنای آن ارائه می گردد.
هدف اصلی حاصل آوردن KPI های کاندید مشخص برای اهداف تجاری در یک روش نیمه اتوماتیک می باشد. در این مقاله، ما یک روش جدید را برای استخراج KPIs مرتبط از مدل استراتژی تجاری مربوط به فعالیت های یک شرکت خاص در نظر گرفته ایم. به طور خاص، ما نسبت به تعریف یک فرایند جدید بر مبنای تکنیک های داده کاوی جهت مشخص سازی KPI های مرتبط اقدام نموده ایم. چنین موردی شامل پنج پروسه است: (۱) پیش پردازش، (۲) تشخیص ناهنجاری های بالقوه، (۳) محاسبه سری های تفاضلی، (۴) تحلیل ارتباطات جفتی بین سری ها و (۵) تحلیل ارتباطات مرکب. ما رویکرد خود را با دو مطالعه موردی نشان دادیم، یک مورد در خصوص دوره های MOOC، که به عنوان یک ناحیه کاملا جدید به شمار آمده و بنابراین برای این تحقیق بسیار مناسب است، و مورد دیگر داده های باز می باشد که از بخش تحصیلی و آموزشی حاصل آمده است. با توجه به تحقیقات آینده، ما سعی در تداوم تحقیقات خود در خصوص محیط های دارای داده های بزرگ با استفاده از روش های ویژوال یا بصری سازی می نماییم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.