مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

کارایی کالج های محلی کانکتیکت: تحلیل پوششی داده ها (DEA) – فصل ۴

کارایی کالج های محلی کانکتیکت: تحلیل پوششی داده ها (DEA) – فصل ۴

کارایی کالج های محلی کانکتیکت: تحلیل پوششی داده ها (DEA) – فصل ۴-  ایران ترجمه – Irantarjomeh

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه آموزش

مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

 

مقالات

چگونگی سفارش مقاله

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه(شماره حساب)ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.comشامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر --مقالات آماده سفارش داده شده پس از تایید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.

قیمت

قیمت این مقاله: 88000 تومان (ایران ترجمه - Irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

ترجمه گروه آموزش - ایران نرجمه - Irantarjomeh

شماره
۳۶
کد مقاله
EDU36
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
دستورالعمل های ارزیابی کارایی و بهبود عملکرد برای کالج های محلی ایالت کانکتیکت: با رویکرد تحلیل پوششی داده ها (DEA) – فصل ۴
نام انگلیسی
Efficiency evaluation and improvement guidelines for community colleges of Connecticut: a data envelopment analysis (DEA) approach – chapter 4
تعداد صفحه به فارسی
۸۲
تعداد صفحه به انگلیسی
۷۱
کلمات کلیدی به فارسی
تحلیل پوششی داده ها
کلمات کلیدی به انگلیسی
(Data Envelopment Analysis  (DEA
مرجع به فارسی
دانشگاه دورهام، انگلستان، میلز، جوزف جی
مرجع به انگلیسی
Mills, Joseph J.  Durham University, UK
کشور
انگلستان

 

 دستورالعمل های ارزیابی کارایی و بهبود عملکرد برای کالج های محلی ایالت کانکتیکت:
با رویکرد تحلیل پوششی داده ها (DEA)

 فصل ۴

تحلیل داده ها
۱-۴٫ تشریح DEA مدل (تحلیل مرزی)
مدیران جهت ارتقای عملکرد موسسات خود و استفاده از بهترین منابع موجود بطور پیوسته  تحت  فشار  می باشند. تحلیل مرزی می تواند به آنها در خصوص تعیین کارایی نسبی هر واحد سازمانی کمک نماید، خواه این سازمان یک دپارتمان یا اداره باشد و یا خواه یک بانک، یک شعبه، یک کالج یا هر سیستمی که اقدام به مدیریت آن می نمایید تلقی شود. تحلیل مرزی به عنوان مدل DEA این مطالعه در حقیقت یک ابزار تحلیل کارایی مبتنی بر سیستم عامل ویندوز مایکروسافت است، که از تکنیک تحلیل پوشش داده ها (DEA) جهت تعیین کارایی نسبی واحدهایی استفاده می نماید که تقریبا دارای وظایف یکسانی هستند. بر این مبنا این مدل دارای بهترین تناسب جهت استفاده در سازمان ها یا سیستم هایی همانند بانک ها، بیمارستان ها و کالج هایی می باشد که از شعبات مختلفی با عملکردهای یکسانی برخوردار می باشند. همان گونه که قبلا در این مطالعه ذکر شد، تکنیک DEA خود نشات گرفته از تحلیلی می باشد که در ابتدا در سازمان های غیر انتفاعی بخش دولتی مورد استفاده قرار گرفته است و در آن اقدام به برآورد مواردی غیر از مسائل صرف مالی جهت ارزیابی عملکرد شده است.
جهت تسهیل حالت کاربردی این مطالعه، ایجاد یک برنامه حقیقی کامپیوتری برای DEA ملغی گردید و به جای آن یک بسته نرم افزاری از شرکت نرم افزاری Banxia Softwar بریتانیا به منظور ایجاد مدل مورد استفاده قرار گرفت.
تشریح این مدل خود به سه بخش اصلی تقسیم می گردد: الف) ثبت داده های اولیه، ب) ساختاربندی پروژه، ج) تحلیل نتایج. جهت شروع تحلیل عملکرد گروهی از واحدها، لازم است تا نسبت به مشخص نمودن دو اپراتور (متغیر) اصلی در چارچوب این مطالعه اقدام نماییم: این موارد عمدتا شامل ورودی ها (منابع) و خروجی ها (محصولات) می باشند. محصول ریاضی وزن های تعیین شده – مدل (همان گونه که در فصل های قبلی این مطالعه بررسی شد) و متغیرهای منطبق که سبب حاصل آمدن ورودی ها وخروجی های حقیقی می شوند در این مبحث مورد کنکاش قرار می گیرند. نسبت مجموع خروجی های مجازی به مجموع ورودی های مجازی برای هر واحد در ارتباط با کلیه متغیرها تعیین می شوند، که خود منجر به حصول نمره کارایی نسبی برای هریک از واحدهای مورد بررسی خواهد شد.
مقایسه ای بین واحدهای ناکارآمد و واحدهای کارآمد نیز اعمال شده که در آن هر گونه ارتقای بالقوه در واحدهای دارای عملکرد ناکارامدی سطح پایین مشخص گردید. انتخاب این ورودی ها و خروجی ها که در این ارزیابی کارایی مورد استفاده قرار گرفته اند کاملا مهم می باشد چرا که این متغیرها تعیین کننده مبنایی هستند که بر حسب آن کارایی واحدهای مربوطه محاسبه می شود. از اینرو، تنها آن دسته از متغیرهای ورودی و خروجی که در حد بالاترین تناسب و ارتباط با عملیات واحدهای مورد بررسی هستند را می بایست در این مطالعه شامل نمود.
 

کارایی کالج های محلی کانکتیکت: تحلیل پوششی داده ها (DEA) – فصل ۴

 

الف) ثبت داده های اصلی
داده ها را می توان به سه روش مختلف در این مدل شامل نمود: الف) از طریق انتقال داده ها به حافظه موقت، ب) انتقال داده ها از دیسک و ج) ثبت دستی اطلاعات در برنامه مورد نظر. ثبت مستقیم داده ها در برنامه به عنوان ساده ترین رویه به شمار آمده و این روش در حقیقت روش انتخاب شده در این مطالعه نیز به شمار می آید. در اینجا با یک ویژگی ایمنی جهت ورود داده ها در این مدل روبرو می باشیم: یک سلول خالی با یک رنگ پس زمینه صورتی که معرف خالی بودن آن سلول است پدیدار می گردد، با این حال، دقیقا پس از وارد کردن اطلاعات رنگ پس زمینه به آبی، زرد یا سبز بر حسب نوع ورودی یا خروجی وارد شده، تغییر خواهد نمود. انواع ورودی/ خروجی شامل موارد ذیل هستند:
 
 متغیر کنترل شده
یک متغیر ورودی یا خروجی کنترل شده در حقیقت جزء آن دسته از متغیری به شمار می آید که مدیریت آن واحد قابلیت کنترل آن را دارد و بنابراین تحلیل گر می تواند مقدار منبع استفاده شده یا محصول تولید شده را به صورت متغیر در نظر بگیرد.
این موارد در برخی از مواقع تحت عنوان متغیرهای غیر اختیاری خوانده می شود. در پی ورود این مقدار متغیر به سلول رنگ آن سلول به سبز تغییر خواهد نمود.
ورودی کنترل نشده
یک متغیر کنترل نشده در حقیقت شامل متغیری خواهد بود که مدیریت هیچ گونه کنترلی بر آن نداشته و بنابراین قابلیت تغییر سطح استفاده یا تولید آن نیز وجود نخواهد داشت. چنین مواردی تحت عنوان متغیرهای برون زاد یا مستقل ثابت یا متغیرهای غیر اختیاری خوانده می شود.
 خروجی
خروجی ها محصولاتی به شمار می آیند که خود حاصل آمده از پردازش و مصرف ورودی ها (منابع) هستند. چنین مواردی ممکن است شامل کالاها، خدمات و یا آنکه میزان کارایی حصول یک هدف به وسیله یک دستگاه باشد. این سلول به هنگامی که تایپ متغیر در آن به اتمام رسید به رنگ آبی در می آید.
متن
فیلتهای متنی مورد تحلیل قرار نمی گیرند. آنها جهت فیلتر نمودن دستگاه ها بر حسب نواحی یا دسته بندی های خاص استفاده می شوند.
 
تاریخ
فیلدهای متن تاریخی نیز مورد تحلیل قرار نمی گیرند. آنها نیز جهت فیلتر نمودن دستگاه یا واحدها بر حسب دوره های خاص زمانی به کار گرفته می شوند.
تحلیل پوشش داده ها قابلیت پردازش صفر در بانک اطلاعات را نخواهد داشت. در حالتی که داده ها حاوی صفر باشند سیستم اجازه جایگزینی این صفر با یک عدد بسیار اندک را خواهد داد. این ویژگی جهت انتخاب استفاده از یک عدد کوچک به جای صفر کاملا اختیاری بوده و اتوماتیک نمی باشد، بنابراین به هنگامی که صفری در مجموعه داده ها پدیدار گشت محققین با استفاده از DEA از آن اطلاع یافته و قابلیت اعمال تغییرات لازم را خواهند داشت. فرایند ادیت کردن کلی داده ها در این سیستم منطبق با کلیه قواعد صفحه گسترده برنامه اکسل مایکروسافت مد نظر می باشد.
به هنگامی که این مدل با استفاده از گروه انتخابی از واحدها، یعنی ورودی ها و خروجی ها یا همان متغیرها اجرا شد، این سیستم به محققین اجازه می دهد تا قابلیت غیر فعال نمودن هر نوع پارامتری، که احتمالا سبب تغییر نتایج مرحله بعدی اجرای این سیستم میشوند، را داشته باشند. بنابراین، می توان متغیرهایی را انتخاب نمود که قابلیت تولید بهترین تاثیر در خصوص تعیین عملکرد کالج ها را داشته باشند. با این وجود، چنین موردی تنها در طی بخش تحلیل حساسیت مطالعه انجام خواهد شد. این ویژگی، یعنی قابلیت انتخاب متغیرهای موثر، سبب خواهد شد تا این مدل از بالاترین حد انعطاف پذیری بهر مند گردد. علاوه بر این به محققین نیز اجازه بررسی داده ها را داده تا آنها بتوانند مهمترین و تاثیرگذارترین متغیرها و واحدهای مربوطه را تعیین نموده و قابلیت تعیین کارایی نسبی هر واحد در این مطالعه را داشته باشند.

کارایی کالج های محلی کانکتیکت: تحلیل پوششی داده ها (DEA) – فصل ۴

 

ب) ساختار بندی پروژه
در این بخش دو تصمیم عمده مشاهده می شود که باید آنها را در ارتباط با روشی که داده ها را می بایست در این مدل تحلیل نمود مورد قضاوت قرار داد. اولین روش انتخاب این مورد خواهد بود که آیا چنین مدلی می بایست قابلیت به حداقل رسانی ورودی ها و یا به حداکثر رسانی خروجی ها را داشته باشد یا خیر. از آنجایی که DEA جهت تعیین کارایی نسبی واحدهای مشابه به کار گرفته می شود، این مدل قابلیت انجام یکی از موارد ذیل را خواهد داشت:
الف) برای سطح ارائه شده خروجی یک واحد، می توان این موضوع را مشخص ساخت که به چه میزان می بایست نسبت به کاهش ورودی یک واحد اقدام نمود تا آنکه هنوز سطح یکسانی از خروجی را داشته باشیم. این فرایند تحت عنوان به حداقل رسانی ورودی شناخته می شود.
ب) برای سطح مشخص شده ورودی یک واحد، این واحد چه سطحی از خروجی را می تواند تولید نماید؟ چنین موردی بعنوان بحداکثر رسانی خروجی خوانده می شود.
برای این پروژه، به واسطه فرایند بودجه بندی یک موسسه آموزشی، جایی که مقدار محدودی از منابع جهت اجرای وظایف مرتبط با خروجی های مختلف تخصیص یافته است، می توان از گزینه به حداکثر رسانی خروجی استفاده نمود.
تصمیم دوم برای ساختار بندی این پروژه تعیین نوع بازده نسبت به مقیاس می باشد که می بایست آن را برای این مدل به کار گرفت. در صورتی که داده ها موکد آن باشند که یک ارتباط خطی بین ورودی ها و خروجی های مدل وجود دارد، در صورتی که برای یک افزایش مشخص شده مقادیر ورودی یک افزایش منطبق در خروجی و بالعکس نیز وجود داشته باشند، بنابراین بازده نسبت به مقیاس ثابت داده های این مدل وجود خواهد داشت. این داده را می توان به بهترین وجه با استفاده از مدل CCR حاصل آورد (مدلی که سرنام Chames، Cooper و Rhodes 1981 می باشد).
در این تحقیق داده ها نشان دهنده خطیت مورد انتظار در ارتباط بین مقادیر ورودی ها و مقادیر خروجی های وابسته می باشد، چنین موردی به واسطه مقدار بالای همبستگی موجود بین آنها کاملا آشکار خواهد بود. این مورد موکد آن است که مدل مربوطه را می توان با استفاده از بازده ثابت نسبت به مقیاس به کار گرفت. مدل CCR همراه با خط مرزی مستقیم، که بر مبنای فرضیه بازده ثابت نسبت به مقیاس می باشد، متضاد با مدل BCC (سرنام Banker، Charnes و Cooper، ۱۹۸۱) که در آن مرزهای تولید به وسیله غلاف محدب واحدهای موجود ایجاد می شوند، برای آنالیز داده ها مطلوب می باشد. شکل ۱-۴ و ۲-۴ ذیل نشان دهنده شاخص گرافیکی مدل های CCR و BCC می باشند که هرکدام از شش واحد (A ……. F) با یک ورودی و یک خروجی استفاده نموده اند.
مرز تولید خط مستقیم اتصال دهنده مبدا با واحدی که دارای بهترین عملکرد است (B) در این مجموعه در شکل ۱-۴ مشخص شده است که خود معرف رتبه کارایی ۱۰۰% می باشد. لازم است تا در فرایند DEA بدین موضوع توجه نمود که کارایی واحدهای یک سیستم به صورت نسبی با بهترین عمل کننده آن سیستم مشخص می گردد، در تضاد با مقایسه انجام شده با حد میانگین در روش های آماری. خط OB معرف بهترین تبدیل ورودی به خروجی در داخل گروه واحدها می باشد و بنابراین آمارهای کارایی کلیه واحدهای دیگر نیز به طور نسبی با OB تعیین می شوند. مدل CCR دارای تعداد کمتری از واحدهای کارآمد در مقایسه با مدل BCC می باشد، که برای خط مرزی تولید که خود به وسیله پوشش محدب محور –y شکل گرفته شده است به کار گرفته می شود، یعنی واحدها و محور –x. Banker و همکاران، ۱۹۸۴، نشان دادند که فرضیه CCR یا بازده ثابت نسبت به مقیاس به هنگامی مناسب خواهند بود که کلیه DMU ها در یک مقیاس بهینه عمل نمایند و عامل هایی همانند رقابت ناقص و محدودیت در زمینه مالی ممکن است سبب گردند تا یک DMU نتواند در یک سطح بهینه اعمال شود.
همان گونه که در شکل ۲-۴ مشخص شده است، BCC یا بازده متغیر نسبت به مقیاس ایجاد کننده DMU های کاراتری بر روی خط مرزی می باشد. با این وجود، این مدل دارای تسهیلات منحصر به فردی است که در آن قابلیت تولید نتایج مختلف و به هنگامی وجود خواهد داشت که جهت گیری از ورودی به خروجی متغیر باشد. این دو برآورد (جهت گیری ورودی و خروجی) در مدل CCR مشابه هستند، اما دارای مقدار یکسانی در مدل BCC نمی باشند. انتخاب جهت گیری عملی می باشد و هم از نقطه نظر تئوریکی ضروری خواهد بود. در برخی از برنامه های کاربردی، انتخاب جهتگیری آسان است، به طور مثال، در صنایع که تاکید بر روی کنترل – هزینه می باشد، انتخاب طبیعی جهت گیری یک ورودی است (Ferrier و Valdmanis، ۱۹۹۶). مطالعات اندکی اقدام به نشان دادن شاخصی جهت برآوردهای ورودی جهت دار نموده اند چرا که مقادیر ورودی به طور ابتدا به ساکن به عنوان متغیرهای تصمیم گیری در نظر گرفته شده است. این مبحث در کلیه صنایع ممکن است معتبر نباشد، چرا که توجه صرف به یک جهت گیری خاص ممکن است سبب نادیده گرفتن منابع اصلی کارایی فنی در مسیر دیگر شود. با این وجود، ذکر این نکته ضروری است که مدل های جهت دار خروجی و ورودی قابلیت ارزیابی مرز یکسان و مشخص نمودن مجموعه یکسانی از DMU های کارا را خواهند داشت. تنها برآوردهای کارایی مرتبط با DMU های ناکارآمد ممکن است دارای تنوع یا تغییر بین این مدل باشند.

کارایی کالج های محلی کانکتیکت: تحلیل پوششی داده ها (DEA) – فصل ۴

 

اولین سوال تحقیقاتی
چگونه موسسات نظام کالج محلی کانکتیکت با توجه به سطوح کارایی خود با یکدیگر مقایسه می شوند؟
سوال تحقیقاتی به طور مستقیم به واسطه نتایج این مدل مورد خطاب قرار گرفته است که خود معرف آن است که هفت مورد از این کالج ها دارای کارایی ۱۰۰% می باشند و پنج کالج باقیمانده از کارایی کمتر از ۱۰۰% برخوردار هستند. برای دوره ۱۹۹۹ الی ۲۰۰۰ و صرفا برای چنین دوره ای، کالج های محلی Quinebaug، Asnuntuck، Middlesex، Capital، Housatonic، Gateway و Manchester دارای کارایی ۱۰۰% بوده اند. این مورد بر مبنای متغیرهای مدل DEA ذیل می باشد: مجموع هزینه دانشجویان برحسب خدمات دانشجویی، TSCHRS، مجموع کل فارغ التحصیلان، FTEINST، مجموع نمرات اعتباری، STUSERV، مجموع درآمد به وسیله کالج ها، TGANG، و درصد رتبه های اعتباری که برای هر کالج حاصل آمده است، SUCGRDS. برمبنای این متغیرها و تنها برای دوره ۱۹۹۹ الی ۲۰۰۰، این مدل نشان دهنده آن است که  کالج های محلی Northwest، Naugatuck، Tunxis، Three Rivers و Norwalk Community Colleges  دارای سطح کارایی کمتر از ۱۰۰% بوده اند. این داده ها در جدول ۲-۴ نشان داده شده اند.
دومین سوال تحقیقاتی:
چه شرایطی را می توان مسئول تفاوت ها در سطح موفقیت در بین کالج های دارای کارایی یکسان دانست؟
با وجود آنکه درصد زیادی از این پرسش در پاسخ به اولین بخش تحقیقاتی جواب داده شده است، در اینجا تلاشی جهت تشریح بیشتر تفاوت های موجود در کالج های کارا عرضه می گردد. همان گونه که قبلا ذکر شد کالج های محلی Asnuntuck، Capital، Housatonic، Manchester، Middlesex، Gateway، و  Quinebaug همگی دارای کارایی ۱۰۰% بوده اند. جهت بررسی تفاوت ها در مصرف منابع و تولید متغیرهای خروجی انتخابی، در این مطالعه اقدام به مقایسه واحدهای کارا به صورت پهلو به پهلو با استفاده از کلیه متغیرهای واحدهای کارآمد این مدل نموده ایم. جدول ۴-۳ نشان دهنده داده های این مقایسه می باشد.

کارایی کالج های محلی کانکتیکت: تحلیل پوششی داده ها (DEA) – فصل ۴

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.