مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

آموزش محلی از راه دور کامپیوتر با تکنولوژی گرید

آموزش محلی از راه دور کامپیوتر با تکنولوژی گرید

آموزش محلی از راه دور کامپیوتر با تکنولوژی گرید – ایران ترجمه – Irantarjomeh

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه آموزش

 

مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

 

مقالات

چگونگی سفارش مقاله

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه(شماره حساب)ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.comشامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر --مقالات آماده سفارش داده شده پس از تایید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.

قیمت

قیمت این مقاله: 25000 تومان (ایران ترجمه - irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.


ترجمه گروه آموزش - ایران نرجمه - Irantarjomeh

دیدگاهی در زمینه آموزش محلی و از راه دور به کمک کامپیوتر با تکنولوژی گرید – ایران ترجمه – Irantarjomeh

شماره
۱۲
کد مقاله
EDU12
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
دیدگاهی در زمینه آموزش محلی و از راه دور به کمک کامپیوتر با تکنولوژی گرید
نام انگلیسی
An Approach to Computer Assisted Education, Local and Remote, with Respect to GRID Technologies
تعداد صفحه به فارسی
۱۰
تعداد صفحه به انگلیسی
۱۰
کلمات کلیدی به فارسی
آموزش و فراگیری با کمک کامپیوتر (CAI)، تکنولوژیهای گرید  (GT)
کلمات کلیدی به انگلیسی
Text and voice chat; foreign language education
مرجع به فارسی
دانشگاه فنی مهندسی راه و ساختمان، بخارست، رومانی
مرجع به انگلیسی
Computer Assisted Instruction (CAI), GRID Technologies (GT)
کشور
رومانی

 

دیدگاهی در زمینه آموزش محلی و از راه دور به کمک کامپیوتر با تکنولوژی GRID
چکیده
روال آموزش و فراگیری هم اکنون در اغلب موارد به صورت سنتی آن انجام می‌پذیرد، بدین مفهوم که یک استاد در جلوی گروهی از دانشجویان کلاس ایستاده و نسبت به تدریس سیلابسهای آموزشی اقدام می‌نماید. تدریجاً استفاده از کامپیوتر در جهت آموزش نمود بیشتری در مضامین آموزشی و فراگیری درسی یافته و به عنوان یک جایگزین دیدگاه کلاسیک مطرح شد که هدف از  آن ارائه آموزش بصورت فردی بجای آموزش گروهی می‌باشد. بر این مبنا اینترنت راهکارها و ادوات جایگزین اساسی بسیاری را ارائه نموده است که قابلیت جایگزینی با سیستم های آموزش کلاسیک را دارا می‌باشند. این امر به معنای داشتن یک مزیت قابل توجه در زمینه سیستم آموزش از راه دور می‌باشد و بدینسان پیشرفت حقیقی در زمینه تکمیل یا حتی جایگزینی اساتید، بواسطه وجود امکانات گسترده جهت ذخیره سازی اطلاعات در فایل های آرشیوی بزرگ، مهیا شده است. این مقاله تکنولوژی های GRID جهت ذخیره سازی و پردازش مقادیر زیادی از داده ها، اطلاعات و مضامین علمی را عرضه می‌دارد، مضامینی که به صورت مطلق در فرآیند آموزشی مورد نیاز می‌باشند.

کلمات کلیدی:  آموزش و فراگیری با کمک کامپیوتر (CAI)، تکنولوژیهای GRID  (GT)

آموزش محلی از راه دور کامپیوتر با تکنولوژی گرید

 

۱- فعالیت های گذشته و حال
از آنجایی که اولین تلاش ها جهت بکارگیری کامپیوتر در زمینه سیستم های کمک آموزشی در ابتدای دهه ۶۰ حاصل شده است و تاکنون نیز تداوم داشته است، انتخاب های زیادی در زمینه محصولات موفق در این مبحث وجود داشته اند و بر این اساس تعدادی از موارد قابل ارزیابی و مضامین تبدیلی ذهنی را باید مدنظر قرار داد. البته لازم به ذکر است که چنین مبحثی خود منشعب از تکامل قابل توجه در زمینه تکنولوژی های اطلاعات در هر دو مقوله سخت افزار و نرم افزار بوده است.
امروزه، تعداد زیادی از کاربردها، همانند «مشق ها و تمرین ها» مضامین آموزشی، بازی های مختلف مربوط به یادگیری و موارد بسیار دیگری را می‌توان در بازار یافت.
۲- ضروریات
سیستم های آموزش به وسیله کامپیوتر تعداد زیادی از گروه های خاص و کاربران جوامع را هدف قرار داده است:
  • آموزش و فراگیری
  • شرکت هایی که قابلیت آپدیت دانش و فن و فوت کارکنان خود را دارند و در این مقوله متمرکز می‌شوند
  • مدیرانی که در امر بوجود آوردن نیروهای ماهر انسانی مشغول بکار می‌باشند.
۳- جهانی سازی آموزش. تلاش جهت ساخت کاربردهای حوزه ای بر مبنای استانداردها
فرآیند جهانی سازی نیازمند وجود استانداردها در حوزه های مختلف در جهت مشخص نمودن کیفیت و دستورالعمل های خاص و همچنین برنامه ریزی آموزشی و سیلابسهای درسی می‌باشد. بر این اساس یک نیاز مبرم برای «مبانی حداقلی دانش» و یا «هسته های دانش» برای حوزه های خاص وجود دارند و علاوه بر آن سیستم های ارزیابی مبتنی بر مضامین استاندارد از جمله ضروریات می‌باشند که باید قابلیت ارزیابی سطح کیفیت کارکنان برای آن حوزه خاص را داشته باشند. علاوه بر این نیروی انسانی باید توانایی کار و انجام وظایف خود در مقوله مورد بحث را دارا بوده و قابلیت انجام حرکت های ضروری در این عرصه را کسب کنند.

آموزش محلی از راه دور کامپیوتر با تکنولوژی گرید

 

۴- ویژگی های مورد تقاضا یک سیستم کمک آموزشی توسط کامپیوتر
چنین سیستمی ‌باید ویژگی های ذیل را دارا باشد:
  • یک مدل خود آموزشی با قابلیت دسترسی به دوره مرتبط در قالب فرمهای الکترونیکی که دانشجویان ب‌توانند ن ها را به روش های مختلف مورد استفاده قرار دهند.
  • یک مدل خود ارزیابی – با قابلیت دسترسی به سوالات، همراه با موضوعات مرتبط با دوره های مربوطه و پاسخگویی، بگونه ای که دانشجویان بتوانند جواب های خود را مورد کنترل و بررسی قرار دهند.
  • یک مدل ارزیابی – موجود در زمینه سوالات دارای مضامین کمی‌ خاص که باید دانشجویان بدانها پاسخ داده و در انتها کامپیوتر توانایی رتبه بندی پاسخها را داشته باشد.
  • یک مدل مستند سازی- با قابلیت دسترسی به سیستم کتابخانه بگونه ای که دانشجویان قابلیت دسترسی آسان به کتابها، مجلات و دیگر مواد خواندنی و درس های قابل فراگیری را داشته باشند.
۵- شامل نمودن تکنولوژی GRID در مضامین آموزشی به کمک کامپیوتر.
   یک مرکز GRID چگونه باید به نظر برسد
بر این اساس می‌توان کلیه مضامین قابل توجه را در یک سازمان بصری مد نظر قرار داد و بر این اساس مشخص نمود که سازمانی مربوطه توانایی استفاده از تکنولوژی های GRID را داشته باشد و قابلیت بوجود آوردن یک پاسخ و راه حل سازگار با آن را دارا ‌باشد و همچنین از یک سیستم توزیعی و انعطاف پذیر (تطبیق شده)، برنامه های آموزشی کمک رایانه ای، بهره ‌جوید.
الف- مرکز GRID در عرضه اطلاعات مهم برای چنین سازمانی می‌تواند به عنوان یک مرکز حیاتی مد نظر قرار گیرد، که بر این اساس باید ویژگی های ذیل را دارا باشد:
  • کار در زمان واقعی
  • کار با پردازش های سریع اولیه و همچنین ثانویه
ب- مرکز GRID در امر فعالیت های پیوسته مدیریتی، نظارتی و ذخیره داده ها، اطلاعات و همچنین دانش ضروری درگیر می‌باشد.
ج- مرکز GRID در داخل یک سازمان پیشنهاد شده بصری، می‌تواند به میزان قابل توجهی باعث افزایش کارایی فرآیند آموزشی آن سازمان گردد.
اعضای سازمان بصری می‌توانند موارد ذکر شده فوق در زمینه مرکز GRID را مورد استفاده قرار دهند (همانند تازه کاران در محیط های دانشگاهی) و هدف از آن شامل نمودن مشارکت کنندگان علاقه مند دیگر در آینده نیز می‌باشد.
تکنولوژی GRID همراه با مضامین جایگزین، روشی جهت بوجود آوردن یک راه حل سازگار برای پردازش داده ها  و ذخیره سازی آنها می‌باشد. این تکنولوژی سازگار با بهره گیری از واحدهای کامپیوتری و ارتباطات میانی سری بین دستگاه های رایانه و سرورهای ذخیره سازی اطلاعات می‌باشد و همچنین قابلیت تقلید از یک سوپرکامپیوتر هم ارز خود را خواهد داشت. در صورتی که به صورت تقریبی اولین مرحله محتمل را در نظر بگیریم، تاکنون استفاده از واحدهای کامپیوتری خاص مد نظر قرار نگرفته است و بر این مبنا لازم است تا نسبت به برپایی تعدادی از مراکز اقدام شود که قابلیت مدیریت و عملیاتی سازی مقدار قابل توجه و بالایی از توان کامپیوتری را داشته باشند و علاوه بر این از امکانات  بالای ذخیره سازی اطلاعات بر روی دیسک های پرظرفیت برخوردار باشند، نظیر واحدهای کامپیوتری که میزان ذخیره سازی اطلاعات آنها به ده ها ترابایت فضای ذخیره سازی رسیده باشد.
مفهوم GRID در حقیقت جزء مفاهیم متعلق به گذشته نمی‌باشد و تلاش های قابل توجهی در گوشه و کنار جهان جهت سازگار نمودن و توسعه چنین مفهومی‌در حال انجام می‌باشد. یکی از مهم ترین مراکز GRID در CERN (مرکز تحقیقات هسته ای اروپا) می‌باشد که ارائه دهنده دانشمندان و متخصصین فیزیک در امر تحقیقات اولیه و پردازش های داده های حجیم و همچنین تأسیسات ذخیره سازی انبوه است و در انطباق با تقاضاهای برنامه های ذخیره سازی LSC (Large Hadron Collider) فعالیت دارد.
گروه IFIN-HH در کشور رومانی وابسته به سازمان مجازی ATLAS است، که به عنوان بخشی از پروژه LCG فعالیت می‌نماید و نسبت به مدیریت سایت RO-02-NIPNE اقدام می‌کند، که این سایت خود در تعامل با این برنامه جهت بوجود آوردن رخدادهای شبیه سازی شده در مشارکت با ATLAS می‌باشد. بر این اساس این مبحث ذکر شده است که نتایج حاصل شده دارای کارایی ۹۲% در انجام مضامین شغلی بوده است.
برای انجام روال های تطبیقی، در صورتی که WEB قابلیت دسترسی به داده های جهانی توزیع شده را فراهم سازد، GRID در مقابل، قابلیت برقراری همان دسترسی را خواهد داشت و بدین منوال می‌تواند نسبت به پردازش و ذخیره سازی اطلاعات در حجم انبوه آن اقدام ورزد.
بر این اساس، می‌توان امروزه توسعه قابل توجهی را در زمینه راه حل های GRID در حوزه‌های غیرقابل تصور مدنظر قرار داد. بدین روش ، لازم به ذکر خواهد بود که مفهوم GRID به عنوان یک پیامد مستقیم مضامین تکاملی می‌باشد که در جامعه مدرن رخ داده و علی الخصوص این مضامین تکاملی در ارتباط با جوامع فنی و علمی ‌بوده است که درخواست کننده تکنولوژی های جدیدی می‌باشند، مضامینی که قابلیت ارائه فعالیت های مشارکتی و همچنین مدیریت و کنترل دسترسی به منابع را دارا می‌باشند.
فرآیند طراحی مرکز GRID قابلیت اعمال رویه های سازگار، توزیع شده و منطبق (با تقاضاهای اپراتورهای مختلف) را خواهد داشت و بر این مبنا در ابتدا لازم است تا خصیصه‌های چنین فرآیندی در زمینه جمع آوری داده ها، اطلاعات و دانش مدنظر قرار گرفته شود و در پی آن نیز ویژگی های عملیاتی و خصیصه های خاص آن مورد بررسی و کنکاش قرار گیرند.
۶- پیکربندی (حداقلی) یک مرکز GRID منطبق با ضروریات آموزش به کمک کامپیوتر
الف- یک جزء محاسباتی (CE) ارائه دهنده ارتباط با GRID دیگر می‌باشد و در ارتباط با توزیع وظایف کاری به منابع محلی عمل خواهد نمود.
ب- یک جزء ذخیره سازی (SE) در ارتباط با الزامات ذخیره سازی ورودی و خروجی فایل می‌باشد و این امور را در ارتباط با اجرای وظایف و ذخیره سازی های حاصله اعمال می‌شوند.
ج- گره های کاری (WN) که مسئول دریافت و اجرای وظایفی می‌باشند که بوسیله جزء محاسباتی ارائه گردیده است.
د- یک رابطه دسترسی به GRID، که به وسیله رابط کاربران (UI) ارائه شده است و شامل کلیه قابلیت های سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز می‌باشد وهمچنین دسترسی ایمن را به منابع GRID فراهم می‌سازد. دسترسی به GRID محدود به UI خواهد بود.
ه. سرور ارتباطات (CS)، که فراهم آورنده اتصال اینترنتی به میزان حداقل یک گیگا بایت در ثانیه خواهد بود.

آموزش محلی از راه دور کامپیوتر با تکنولوژی گرید

 

۷- نتیجه گیری
نگارنده‌های این مقاله تجربه های کافی را در این مبحث به دست آورده اند و بر این اساس در امر طراحی، مدیریت و اجرای پروژه های آموزشی با کمک رایانه های مختلف، داده ها و تجربیات منحصر به فردی را کسب کرده اند.
دانشگاه فنی مهندسی راه و ساختمان بخارست (TUCEB) – دانشکده هیدرو تکنیکال- در حال حاضر در امر توسعه سیستم CAI در انطباق با IV می‌باشد.
TUCEB نیز همچنین در امر ساخت یک مرکز GRID در انطباق با VI است.
اولین آزمایشات مربوط به ترکیب سه یا چهار مورد فوق در طی سال ۲۰۰۸ اعمال می‌گردد.

 

آموزش محلی از راه دور کامپیوتر با تکنولوژی گرید

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.