مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

رشد پراکنده رویی شهری حسگری راه دور

رشد پراکنده رویی شهری حسگری راه دور

رشد پراکنده رویی شهری حسگری راه دور – ایران ترجمه – irantarjomeh.ir

مقالات ترجمه شده آماده گروه راه – ساختمان، معماری، عمران
مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات

چگونگی سفارش مقاله

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه(شماره حساب)ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.comشامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر --مقالات آماده سفارش داده شده پس از تایید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.

قیمت

قیمت این مقاله: 38000 تومان (ایران ترجمه - Irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

مقالات ترجمه شده راه و ساختمان، معماری، عمران، ایران ترجمه - irantarjomeh

 

شماره
۱۲۰
کد مقاله
CVL120
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – www.irantarjomeh.ir
نام فارسی
تحلیل رشد و پراکنده رویی شهری با استفاده از داده های حسگری از راه دور: مطالعه موردی ناحیه فز، مراکش
نام انگلیسی
Analysis of urban growth and sprawl from remote sensing data: Case of Fez, Morocco
تعداد صفحه به فارسی
۲۷
تعداد صفحه به انگلیسی
۱۰
کلمات کلیدی به فارسی
گسترش شهری، GIS، حسگری از راه دور، ناحیه فز، مراکش
کلمات کلیدی به انگلیسی
Urban expansion; GIS; Remote sensing; Fez; Morocco
مرجع به فارسی
ژورنال بین المللی محیط سازه ای و ساختمانی پایدار
کالج علوم و فناوری، مراکش
دپارتمان خاک، آب و شرایط آب و هوایی، دانشگاه مینیسوتا، ایالات متحده
الزویر
مرجع به انگلیسی
International Journal of Sustainable Built Environment
 Faculty of Sciences and Techniques, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Morocco
 Department of Soil, Water, and Climate, University of Minnesota, Minneapolis, MN, USA
Elsevier
کشور
ایالات متحده – مراکش

 

تحلیل رشد و پراکنده رویی شهری با استفاده از داده های حسگری از راه دور: مطالعه موردی ناحیه فز، مراکش

چکیده

منطقه فز به عنوان یکی از قدیمی ترین شهرهای امپراطوری مراکش به شمار می آید. در این منطقه نرخ رشد جمعیت در خلال ایام اخیر چشمگیر بوده است (۴۸۴۳۰۰ سکنه در سال ۱۹۸۲ و ۱۱۲۹۷۶۸ در سال ۲۰۱۴). نرخ فزاینده رشد جمعیت سبب رشد گسترده بی رویه شهری یا پراکنده رویی شهری در شکل های کلی آن شده و سبب ایجاد مشکلات جدی محیط زیستی گردیده است. در این تحقیق، ما نسبت به تحلیل ارتباط بین شهرنشینی و پدیده مرتبط با تغییرات کاربرد اراضی و تاثیرات آن ها بر روی منظر یا نمای شهری در این منطقه و افزایش تراکم آن اقدام می نماییم. تصاویر ماهواره ای و داده های آماری جهت مشخص نمودن الگوهای مختلف تغییرات کاربرد اراضی و رشد شهر برای دوره ۱۹۸۴ الی ۲۰۱۳ مورد استفاده قرار گرفته اند. دسته بندی و تحلیل تصاویر ماهواره ای با استفاده از نرم افزار Erdas  و ArcGIS Software  انجام شده است. گستردگی بی رویه شهری در این منطقه در خلال ۲۹ سال (۲۰۱۳-۱۹۸۴) مورد ارزیابی قرار گرفته است. دقت کلی نقشه های تغییر پوشش اراضی، حاصل آمده از روش های تشخیصی تغییر پسا- دسته بندی و ارزیابی شده با استفاده از رویکردهای مختلف، در محدوده ای از ۷۸ الی ۸۷ درصد، مشخص شده است. این نقشه ها نشان دهنده این موضوع هستند که بین سالیان ۱۹۸۴ و ۲۰۱۳ میزان فضای شهری یا اراضی توسعه یافته در حدود ۱۲۱ درصد رشد داشته است، در حالی که پوشش روستایی با توجه مشخصه های کشاورزی و کاهش سطح پوشش جنگلی به ترتیب به میزان ۱۱ و ۳% کاهش داشته است.

 

کلمات کلیدی: گسترش شهری، GIS، حسگری از راه دور، ناحیه فز، مراکش

 

۱- مقدمه

پدیده شهرنشینی که به عنوان یک فرایند مثبت تلقی می شود در ارتباط با ویژگی مدرنسازی، صنعتی شدگی و یکپارچگی جهانی به شمار آمده که از نقطه نظر اقتصادی صرفاً به بخش اقلیتی از جمعیت شهری سود می رساند (Bhatta، ۲۰۱۰، Sharma). در خلال دهه اخیر، جامعه مراکش به طور فزاینده ای به سمت شهرها هجوم آوردند (شکل ۱). نرخ فزاینده شهرنشینی در کلیه شکل های آن و رشد جمعیت در مراکش سبب ایجاد مشکلات جدی محیط زیستی و نگرانی بخش های دولتی و بخش های ذینفع شده است (Lehzam،۲۰۱۲).
میزان فزاینده مساحت تحت پوشش در نواحی مرتبط به عنوان یک شاخصه مهم کیفیت زیستی به شمار می آید. این نواحی از خصیصه خاصی برخوردار می باشند، مثل عدم قابلیت نفوذ آب یا موارد دیگر که به طور ابتدا به ساکن در ارتباط با مشکلات حمل و نقل و حتی مسایل مربوط به پوشش های سقفی ساختمان ها نیز می شود (Bauer  و همکاران، ۲۰۰۷). این فشردگی سبب افزایش روان آب ها گردیده و بنابراین به عنوان یک معضل در ارتباط با حجم این روان آب ها در نواحی شهری تلقی شده است. این سطوح متراکم سبب ارائه نوعی برآورد در خصوص کاربرد اراضی شده است که به طور نزدیکی در ارتباط با تاثیرات آن ها می باشد (Arnold  و Gibbons، ۱۹۹۶). بر این مبنا اطلاعات مربوط به این پوشش متراکم به عنوان یک ویژگی حیاتی جهت ارزیابی خطرات مربوط به سیلاب ها و مدیریت آن ها در نواحی شهری تلقی گردیده است.

 

۲- ناحیه تحت بررسی

منطقه فز در بخش شمالی مراکش قرار گرفته است (شکل ۲). جامعه شهری فز متشکل از ۱۱۲۹۷۶۸ سکنه در سال ۲۰۱۴ بوده و این شهر دارای پوششی برابر با تقریبا ۳۰ کیلومتر مربع بوده است (El Garouani و همکاران، ۲۰۱۱). این ویژگی بر مبنای تحقیقات مرتبط به وسیله یکی از قدیمی ترین دانشگاه های جهان (Quaraouiyne ساخته شده در ۸۵۷) و تاسیس شده به وسیله موسسه مرتبط در ۷۸۹، مورد مطالعه قرار گرفته است. بر این مبنا منطقه فز در قرن سیزدهم و چهاردهم در بالاترین سطح خود تحت قیومیت مریدین ها قرار گرفت، آن هم به هنگامی که اقدام به تغییر پایتخت به مراکش به عنوان پایتخت پادشاهی شد. با وجود آن که پایتخت سیاسی مراکش از رباط در سال ۱۹۱۲ انتقال یافت، ناحیه فز همچنان ویژگی خود به را عنوان پایتخت فرهنگی و معنوی کشور حفظ نمود (Aouni و همکاران، ۱۹۹۲). این ناحیه به عنوان مرکز مذهبی، توریستی و علمی به شمار می آید. به واسطه اهمیت آن، شهر تاریخی فز به لیست میراث جهانی یونسکو در سال ۱۹۸۱ اضافه شد. در خلال ۲۰ سال گذشته، مشکلات و چالش های بسیاری به واسطه رشد سریع فز به وجود آمد، که مشابه با مشکلات دیگر شهرهای مراکش تلقی شده است.

 

۳- روش

مطالعه کنونی بر مبنای داده های حسگری فضایی از راه دور همراه با داده های غیر فضایی موجود از منابع مختلف برای دوره های متعدد می باشد. توسعه شهری منجر به گسترش منظر شهری منطقه فز گردیده و نهایتا موجب تغییرات در ارتباط با کاربرد اراضی شده است. این مطالعه مخصوصا بر روی تفسیر الگوهای تغییر کاربرد اراضی شهری و رشد آن بر مبنای داده های جمعیت شناسی و داده های ماهواره ای تمرکز دارد.
رویکرد ما متشکل از تصاویر گرفته شده در فصل بهار و تابستان می باشد. در تصویر تابستان، منطقه شهری فز به نظر بدون پوشش گیاهی می باشد و از مناطق جنگلی و باغ ها تفکیک شده است. با این حال، تصویر بهار نیازمند جداسازی نواحی دارای پوشش گیاهی از مناطق شهری است و از مقادیر زیادی از پوشش های آسفالتی و بتن و دیگر سطوح مرتبط برخوردار است که از نکته نظر طیفی مشابه با خاک در تصویر تابستان است. اهمیت تصویر چند زمانی بر مبنای مشخصه های واگرایی های تبدیلی مرتبط با مجموعه اطلاعاتی تصدیق گردیده است (دو تصویر در سال ۱۹۸۴ و دو تصویر در سال ۲۰۱۳). در مقایسه با داده های واحد، هر دوی میانگین و مشخصه های تفکیکی حداقلی کلاس های مربوطه بر مبنای ترکیب تصاویر فصل بهار و تابستان افزایش یافته اند.

 

۳-۱٫ تصویربرداری ماهواره ای
جهت تکمیل اهداف مطالعه جاری، چهار تصویر ماهواره ای موجود از بانک های اطلاعاتی تحقیقات زمین شناسی ایالات متحده (USGS) حاصل آمد.
بکارگیری فرایند پوشش دهی تصویر فصل تابستان جهت اطمینان از مشخصه های زمین های کشاورزی اطراف ناحیه فز و ارزیابی کامل آن ها احراز شده است.

 

۳-۲٫ دسته بندی تصویر
دسته بندی تصویر به عنوان یک روش تشخیص تغییر متعارف یا کلاسیک به شمار می آید. مزیت دسته بندی تصویر قابلیت ایجاد یک سری از نقشه های پوشش اراضی می باشد. بر این مبنا ما از روش دسته بندی مدیریت شده یا نظارت شده حداکثر احتمال (MLC) برای سری های زمانی باندهای Landsat  و شاخص VSW اقدام نمودیم.

 

۴- نتایج و مباحث

۴-۱٫ تحلیل کاربرد اراضی
پدیده شهرنشینی به عنوان دلیل اصلی تغییرات کاربرد اراضی و تبدیل آن به شمار می آید. چنین فرایندی سبب تغییرات غیر قابل پیش بینی و دراز مدتی بر روی این اراضی و مشخصه های مرتبط با آن شده است. یکی از ویژگی های فرایند تشخیص مربوط به این تغییرات تعیین این موضوع می باشد که چه چیزی و تا چه حد در حقیقت تغییر یافته است، یعنی کدام یک از کلاس های کاربرد اراضی با توجه به موارد دیگر تغییر یافته است. با تحلیل تغییرات فضایی و زمانی در کاربرد اراضی و پوشش آن می توان راهکارهای کارآمدی را جهت درک وضعیت محیطی کنونی آن نواحی و تغییرات پیش روی به دست آورد (Arvind و همکاران، ۲۰۰۶، Yuan و همکاران، ۲۰۰۵، Zubair، ۲۰۰۶). نقشه های کاربرد اراضی دو نقطه ای بر مبنای زمان یعنی در خلال سال های ۱۹۸۴ و ۲۰۱۳ بر مبنای دسته بندی اتوماتیک و ویژگی های تفسیری به ترتیب معرف تغییرات رده بندی کاربرد اراضی نظیر تغییرات مسکونی، کشاورزی، صنعتی، آب، جنگل و غیره می باشند. (شکل ۶). رشد نواحی شهری و افزایش توام با آن سبب تاثیرگذاری بر روی نواحی فوق شده است.

 

۵- نتیجه گیری

در این تحقیق، گسترش شهری منطقه فز با توجه به دوره های مختلف و با استفاده از تصاویر ماهواره ای چند زمانی (Landsat – Google Earth) مورد بررسی قرار گرفت. شاخص دسته بندی و VSW نیز قابلیت مشخص سازی ویژگی های مربوط به خاک، آب، پوشش گیاهی و نواحی شهری را به خوبی در نظر گرفته است. مسیر اصلی توسعه شهری در منطقه فز گسترش و افزایش ساخت و سازها در ناحیه غربی و جنوبی شهر گزارش شده است. داده های مربوط به سطوح متراکم با کیفیت و سازگاری بالا سبب ارائه یک رویه مناسب در خصوص دسته بندی لندست شده است که به عنوان یک ویژگی حیاتی در ارتباط با ارائه استراتژی های مدیریتی جدید سیلاب ها در ارتباط با محافظت مناطق و احیای آن ها می باشد. اطلاعات حاصله از داده های حسگری از راه دور نیز نقش مهمی در مشخص سازی و درک طبیعت تغییرات در ارتباط با پوشش اراضی و چگونگی و محل رخداد آن ها ایفا می نمایند. چنین اطلاعاتی در زمینه برنامه ریزی رشد و توسعه شهری حیاتی می باشد.
الگوها و خط مشی های کلی تغییر کاربرد اراضی در منطقه فز با استفاده از دسته بندی میزان نواحی مرتبط و اراضی مشخص شده مورد ارزیابی قرار گرفته که خود در بردارنده فرایندهای تبدیلی از زمین های کشاورزی، جنگلی و مراتع و استفاده از این زمین ها در خصوص کاربردهای شهری (نواحی متراکم مورد بررسی) در طی دوره ۱۹۸۴ الی ۲۰۱۳ می باشد. با مقایسه نتایج آمارهای حاصل آمده از اطلاعات لندست قابلیت ارزیابی مشخصه های دیگر به وجود آمده و بر این مبنا می توان نسبت به برآورد دقیق نقشه های تشخیص تغییرات و تحلیل الگوهای تغییر کاربرد اراضی شهری اصلی در ارتباط با رشد جمعیت اقدام نمود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.