مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

سطح پلیمر خودگرمایشی تله باز بسته

سطح پلیمر خودگرمایشی تله باز بسته

سطح پلیمر خودگرمایشی تله باز بسته –  ایران ترجمه – Irantarjomeh

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه مهندسی صنایع
مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات

چگونگی سفارش مقاله

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه(شماره حساب)ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.comشامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر --مقالات آماده سفارش داده شده پس از تایید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.

قیمت

قیمت این مقاله: 38000 تومان (ایران ترجمه - Irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

مقالات ترجمه شده صنایع - ایران ترجمه - irantarjomeh

 

شماره
۴۶
کد مقاله
IND46
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
طراحی سطح با پلیمرهای خود گرمایشی برای تله های قابل سوئیچ باز و بسته
نام انگلیسی
Surface design with self-heating smart polymers for on–off switchable traps
تعداد صفحه به فارسی
۲۸
تعداد صفحه به انگلیسی
۸
کلمات کلیدی به فارسی
پلیمر هوشمند, پلی (ان- ایزوپروپیلاکریلامید), ذره مغناطیسی,  میدان مغناطیسی متناوب (AMF), کروماتوگرافی / رنگ نگاری مایع, عملکرد بالا
کلمات کلیدی به انگلیسی
smart polymer, poly(N-isopropylacrylamide), magnetic particle, alternating magnetic field (AMF), high-performance liquid chromatography (HPLC)
مرجع به فارسی
دپارتمان مهندسی مواد، کالج علوم محض و کاربردی، دنشگاه تسوکوبا، ژاپن
مرکز بیومواد، انستیتو ملی مواد، ژاپن
دپارتمان مواد پیشرفته و نانوساختار، کالج علوم و مهندسی کاگوشیما، ژاپن
مرجع به انگلیسی
Materials Engineering, Graduate School of Pure and Applied Sciences, University of Tsukuba, Tennodai, Tsukuba, Ibaraki , Japan; Biomaterials Center, National Institute for Materials Science,  Namiki, Tsukuba, Ibaraki , Japan; Department of Nanostructure and Advanced Materials, Graduate School of Science and Engineering, Kagoshima
کشور
ژاپن

 

طراحی سطح با پلیمرهای خود گرمایشی برای تله های قابل سوئیچ باز و بسته

چکیده
در این مقاله ما برای جداسازی موثر بیومولکول ها یک سیستم کروماتوگرافی / رنگ نگاری واکنش پذیر در برابر حرارت خود گرمایشی نوین را ارائه می نماییم. برای این از پیوند کووالانسی به سطح  poly(N-isopropylacrylamide-co-N-hydroxymethylacrylamidepoly(NIPAAm-co-HMAAm با قابلیت واکنش پذیری مناسب در برابر حرارت کامپوزیت های مگنتیت / سیلیکا بعنوان تله های سطحی قابل سوئیچ باز و بسته استفاده شد. دمای محلول بحرانی پایین تر (LCST) (poly(NIPAAm-co-HMAAmها از ۳۵ الی ۵۵ درجه سلسیوس از طریق تغییر محتوای HMAAm کنترل شد. با استفاده از گرمای تولید شده بوسیله ذرات مغناطیسی در یک میدان مغناطیسی متناوب (AMF) قابلیت القای ویژگی هیدروفیلیک / آبدوستی در برابر جدایی فاز هیدروفوبیک / آبگریزی پلیمرهای واکنش پذیر – دمایی پیوندی بوجود خواهد آمد. جهت ارزیابی امکان پذیری ذرات poly(NIPAAm-co-HMAAm) – پیوندی مغناطیس / سیلیکا بعنوان یک فاز ثابت برای کروماتوگرافی، ما این ذرات را در یک مجموعه متشکل از ستون شیشه ای یک سیستم کروماتوگرافی مایع در آورده و نسبت به آنالیز پروفیل های گریزان برای استروئیدها اقدام نمودیم. زمان ابقاء برای استروئیدهای آبگریز در AMF بطور قابل توجهی افزایش یافته است که علت آن را می توان ارتقای برهمکنش آبگریزی از طریق خودگرمایشی ذرات مغناطیس / سیلیکای پیوندی عنوان داشته، و این تاثیر را می توان از طریق تغییر زمان تابش AMF کنترل نمود. با بستن AMF قابلیت کوتاه کردن مجموع زمان تحلیل برای استروئیدها وجود دارد. سیستم پیشنهادی برای جداسازی مولفه های بیواکتیو یا زیست فعال مفید می باشد چرا که پروفیل های گریزان آنها را می توان به آسانی بوسیله یک AMF کنترل کرد.

کلمات کلیدی: پلیمر هوشمند، پلی (ان- ایزوپروپیلاکریلامید)، ذره مغناطیسی،  میدان مغناطیسی متناوب (AMF)، کروماتوگرافی / رنگ نگاری مایع دارای عملکرد بالا (HPLC)

 

سطح پلیمر خودگرمایشی تله باز بسته

 

۱- مقدمه
پلیمرهای هوشمند، که همچنین تحت عنوان پلیمرهای واکنش پذیر در برابر محرک نیز شناخته می شوند، بعنوان یک کلاس مهم مواد بشمار آمده و محدوده کاربرد آنها همچنان بصورت یکنواخت در حال افزایش می باشد. خواص آنها را می توان بوسیله محرک های خارجی نظیر دما [۱، ۲]، نور [۳، ۴]، میدان های الکتریکی و مغناطیسی [۵-۷]، مقاومت یا قدرت یونی [۸]، pH [9] و مواد شیمیایی [۱۰، ۱۱] تغییر داد. بنابراین، پلیمرهای هوشمند در بیوتکنولوژی یا فن آوری های زیستی، پزشکی و مهندسی، همانند کاربرد در سیستم دارو رسانی به یک نقطه خاص بدن [۱۲-۱۴]، جداسازی شیمیایی [۱۵، ۱۶]، حسگرها [۱۷] و راه اندازهای یا محرک ها [۱۸، ۱۹] مورد استفاده گرفته می شوند. پلیمر هوشمند که بطور گسترده ای مورد بررسی قرار گرفته است  poly(N-isopropylacrylamide)  (PNIPAAm) می باشد [۲۰-۲۵]. PNIPAAm بصورت محلول در آب در زیر دمای انحلال بحرانی پایین تر (LCST) 32 درجه سلسیوس باقی می ماند و بصورت سریع در دماهای بالاتر ته نشین می شود. PNIPAAm را می توان از طریق مشتق سازی زنجیره های جانبی گروه های انتهایی جهت تشکیل گروه های واکنشی برای اصلاح سطح به هم پیوستگی یا اتصال شیمیایی عامل دار نمود [۲۶-۳۰].
از این نقطه نظر ما یک ماده بسته بندی خود گرمایشی را ایجاد نمودیم که از نانوذرات مگنتیک، بعنوان فاز ثابت برای کروماتوگرافی واکنش – دمایی، تشکیل شده اند (شکل ۱). یک ذره مگنتیک فری مغناطیسی (Fe3O4) به هنگامی که با یک میدان مغناطیسی متناوب (AMF) روبرو شود قابلیت ایجاد حرارت را خواهد داشت که علت آن را می توان پسماند مغناطیسی خواند [۴۳]. بنابراین نانوذرات مغناطیسی برای کاربردهای بیوپزشکی مختلف نظیر درمان های سرطان که در آنها تب بالای غیر عادی وجود دارد [۴۴، ۴۵] و یا تصویربرداری با تشدید مغناطیسی (MRI) [46، ۴۷] یک رویکرد نوید بخشی را ارائه می دهند. در مطالعه قبلی ما، کوپلیمرهای مبتنی بر – PNIPAAm را بصورت موفقیت آمیزی بر روی نانوذرات مغناطیسی تثبیت نموده و  فاز آبدوستی / آبگریزی جداسازی پلیمر پیوندی از طریق سوئیچینگ باز یا بسته AMF کنترل کردیم [۴۸-۵۰].
در این مطالعه، ما تاثیر زمان کاربرد AMF بر روی برهمکنش استروئیدهای آبگریز با استفاده از ذرات مغناطیسی پیوند – پلی (NIPAAm-co-HMAAm) را مورد بررسی قرار می دهیم. Hydroxymethylacrylamide (HMAAm) جهت کنترل LCST پلیمر پیوندی بکار گرفته شد، در حالی که پروفیل حرارتی در این ستون از طریق تغییر ترکیب مگنتیک توان AMF بصورت متغیر مشخص گردید[۵۰]. یک رویکرد «پیوند – از» با یک عامل سیلان – جفت شدگی نیز بکار گرفته شد چرا که این مورد منجر به حصول یک روش متنوع و تک مرحله ای شده که بسیار ساده تر از رویکرد «پیوند – به» می باشد. پیوند سطحی بطور موفقیت آمیز بوسیله تحلیل ترموثقل سنجی (TGA) و طیف بینی فوتوالکترون اشعه X (XPS) مورد تایید قرار گرفت. ذرات مغناطیسی یا مگنتیک حاصله در یک ستون شیشه ای بر روی یک سیستم کروماتوگرافی مایع متصل به یک دستگاه دارای توان فرکانس بالا قرار گرفت. پروفیل های گریزان برای استروئیدها بعنوان یک تابع زمان کاربرد AMF تحلیل گردیدند.

سطح پلیمر خودگرمایشی تله باز بسته

 

۲- مواد و روش ها
۲-۱٫ مواد
NIPAAm به وسیله شرکت Kohjin (توکیو ژاپن) تامین گردیده و با استفاده از بنزن تحت فرآیند تبلور مجدد قرار گرفت. HMAAm و ۲,۲’-azobis (ایزوبوتیرونیتریل) (AIBN) نیز از شرکت Wako (توکیو، ژاپن) خریداری شده و مجدداً با استفاده از اتانول بلوری گردید. ذرات سیلیکا (Wakogel (R) C-200، اندازه ذره ۷۵ – ۱۵۰ میکرو متر)، آهن (II) کلوراید (FeCl2 . 4H2O)، آهن (III) کلوراید (FeCl3 . 6H2O)، تولوئن و ۲۸% محلول آمونیاک از شرکت Wako (توکیو، ژاپن) خریداری شد. یک عامل کوپلینگ یا جفت شدگی سیلان، ۳– (متاآکریلوکسیپروپیل) تری اتوکسیسیلان (MPTES) نیز از شرکت صنایع شیمیایی توکیو (توکیو، ژاپن) خریداری گردیده و پس از انجام فرآیند خالص سازی بکار گرفته شد. داروهای مدل نیز از شرکت Wako (توکیو، ژاپن) خریداری شد که شامل هیدروکورتیزون (HCO)، دکزامتازون (DEX) و تستوسترون (TES) می باشند. کلیه دیگر مواد شیمیایی و محلول ها نیز از نقطه نظر تجاری در دسترس بوده و جزء  رتبه های تحلیلی به شمار می آیند. آب فوق خالص Milli-Q نیز در این آزمایشات مورد استفاده قرار گرفت.
۲-۴٫ توصیفات سطحی به وسیله TGA و XPS
هر مرحله مهیا سازی از طریق کاهش وزن به عنوان یک تابع دمایی به وسیله TGA (EXSTAR6000 TG/DTA، نانو فناوری SII، توکیو، ژاپن) مورد ارزیابی قرار گرفت. تقریباً ۰/۲ میلی گرم از یک نمونه در یک ظرف Al قرار داده شده و در نرخ ۱۰°C min-1 20 الی ۵۰۰ درجه سلسیوس حرارت دید. وجود ترکیبات آلی بر روی سطح ذرات از کاهش وزن بین ۲۰۰ و ۵۰۰ درجه سلسیوس مشخص شد. اصلاح سطح نیز با استفاده از XPS (ESCA، توکیو، ژاپن) از طریق پیک N1 s (410-390 eV) تصدیق شد.
۲-۷٫ نمایه های شویش القایی AMF استروئیدها
 (NIPAAm-co-HMAAm) poly – اصلاح شده ذرات مگنتیت / سیلیکا در آب Milli-Q تعلیق شد. این ذرات متعاقباً در یک ستون شیشه ای (۰/۳۰ × ۰/۱۰ mm Tokyo Rikakikai، توکیو، ژاپن) قرار گرفته و در یک سیستم رنگ نگاری مایع دارای عملکرد بالا (Elite LaChrom، هیتاچی، توکیو، ژاپن)، مجهز به یک حسگر UV با  قابلیت تشخیص نور ۲۵۴ nm، نصب شد. ستون شیشه ای با کویل سه پیچشه فوق الذکر با قطر های داخلی ۵ و ۶ سانتی متر به ترتیب پوشیده شد. فاز سیار در یک نرخ ۵/۰ ml min-1 قرار داده شد. استروئیدهای مدل سوم، HCO (0.1 g l-1)، DEX (0.1 g l-1)و TES (0.5 g l-1) در آب Milli-Q حل گردیدند. رفتارهای شویش استروئیدها با و بدون یک AMF ثبت شد. این AMF به وسیله عبور جریان متناوب (۴۰۰ A، فرکانس ۲۸۰ kHz، توان ۲kW ) از طریق کویل مربوطه برای مدت ۰، ۳، ۵، ۱۰، ۱۵ یا ۳۰ دقیقه ایجاد شد. جهت بررسی برهمکنش فاز ثابت با استروئیدها در دماهای مختلف، رفتار شویش استروئیدها در دماهای مختلف در محدوده ۲۰-۶۰ درجه سلسیوس نیز بدون یک AMF ذکر شد. دمای ستون با استفاده از یک استخر آب دما پاینده کنترل شد (Tokyo Rikakikai، توکیو، ژاپن).

سطح پلیمر خودگرمایشی تله باز بسته

 

۳- نتایج و مباحث
۳-۱٫ سنتز و توصیفات ذرات مگنتیت / سیلیکا خود حرارتی با یک سطح قابل سوئیچ
جهت ایجاد یک حالت خود حرارتی نوین، سیستم رنگ نگاری واکنشی دمایی، یک ماده بسته بندی هوشمند به عنوان یک فاز ثابت مهیا شد. ذرات مگنتیت / سیلیکا در ابتدا به وسیله روش هم رسوبی سنتز شدند، که سبب ساخت ذرات مگنتیت (Fe3O4) از طریق هم رسوب Fe(II) و Fe(III) پس از اضافه نمودن آمونیاک می شود [۵۰]. این واکنش در حضور ذرات سیلیکا اعمال شد تا آنکه قابلیت حصول کامپوزیت های مگنتیت / سیلیکا وجود داشته باشد. در این مطالعه، از رویکرد «پیوند – از» با توجه به MPTES برای اصلاح سطح استفاده شد چرا که این مورد در مقایسه با رویکرد “پیوند – به” ساده تر و متنوع تر می باشد. به طور خلاصه، سطح سیلیکا کامپوزیت ها با MPTES اصلاح شده تا قابلیت ارائه گروه های ونیل وجود داشته باشد. پلیمریزاسیون متعاقب با NIPAAm، HMAAm و AIBN به عنوان یک آغازگر ایجاد کننده ذرات پیوندی – پلی (NIPAAm-co-HMAAmN90H10 و N80H20 به ترتیب می باشند.
۳-۲٫ کنترل شویش وابسته به دمایی استروئیدها
جهت حاصل آوردن درک بهتری از وابستگی دمایی برهمکنش بین ذرات و استروئیدها، رفتار شویشی استروئیدها از ستون های N90H10، N80H20 و N70H30 در دماهای مختلف بدون کاربرد یک AMF تحت بررسی قرار گرفت. در ابتدا، LCSTهای (NIPAAm-co-HMAAm) poly ها با استفاده از پلیمرهای آزاد غیر پیوندی جمع آوری شده از محلول های شناور بر روی سطح پس از اصلاح سطحی اندازه گیری شدند. شکل ۵ نشان دهنده وابستگی های دمایی عبور در ۵۰۰ nm است. عبور یا انتقال N90H10، N80H20 و N70H30 به ترتیب در ۱/۳۶، ۵/۴۵ و ۰/۵۶ درجه سلسیوس کاهش می یابد، که خود معرف آن است که LCSTهای کوپلیمرهای پیوندی ممکن است از طریق کنترل مقدار HMAAm دارای تنوع ملموسی باشند.
۳-۳٫ کنترل شویش قابل سوئیچ القا شده – AMF استروئیدها
ما سعی در کنترل شویش استروئیدها از طریق گرم کردن ذرات مگنتیت/ سیلیکا با استفاده از AMF نمودیم. شکل ۷ نشان دهنده تغییرات در زمان ابقا برای سه استروئید بر روی ستون های N90H10، N80H20 و N70H30  به عنوان تابع زمان تابش AMF می باشد. زمان ابقا در کلیه موارد به واسطه برهمکنش ارتقا یافته آبگریزی در AMF افزایش داشت. زمان ابقا برای ستون N90H10 تقریباً تا تابش ۱۰ دقیقه ای ثابت بوده و پس از آن به سرعت افزایش داشته است. با وجود آن که این دما فراتر از دمای LCST مرتبط با N90H10 در محدوده تابش چند دقیقه ای تحت شرایط عدم جریان بوده است (شکل ۴)، در اینجا نمایه دما در این ستون می بایست به واسطه جریان داخل ستون متفاوت باشد. کنترل دما در طی آزمایش شویش مشکل می باشد، اما می توان این مورد را فرض کرد که آب زدایی پلیمرهای پیوندی با توجه به جریان، و بدون وجود آن، زمان بیشتری را طلب می نماید. یک افزایش در زمان ابقا بر روی ستون N80H20 پس از تابش ۱۵ دقیقه ای مشاهده شد.

سطح پلیمر خودگرمایشی تله باز بسته

 

۴- نتیجه گیری
ما یک ماده بسته بندی جدید متشکل از ذرات مگنتیت / سیلیکا با قابلیت خود حرارتی و واکنش پذیر در برابر دما را برای بکارگیری به عنوان فاز ثابت در کروماتوگرافی یا رنگ نگاری بکار گرفتیم. قابلیت ذرات مغناطیسی جهت ایجاد حرارت به هنگام مواجهه با یک AMF به ما اجازه کنترل جداسازی فاز آب دوستی  به  آبگریزی  در  پلیمر پیوندی را خواهد داد و این کار  را  به سادگی می توان از طریق باز و بسته نمودن AMF انجام داد. جهت ارزیابی امکان پذیری ذرات پیوندی در یک ستون شیشه ای سیستم رنگ نگاری مایع آبی قرار گرفته و نمایه های شویش استروئیدها نیز آنالیز گردیدند. زمان های ابقا استروئیدهای آبگریز به طور قابل توجهی تحت تابش AMF افزایش یافتند که به واسطه ارتقا برهمکنش آبگریزی می باشد. به علاوه، با خاموش نمودن AMF در طی فرآیند شویش مجموع زمان آنالیز استروئیدها کاهش می یابد. از طریق بهینه سازی LCST پلیمرهای پیوندی، توان AMF و ترکیب مگنتیت، این سیستم ارائه دهنده یک روش کنترل ساده و سریع و در عین حال دقیق نمایه های شویش مولکول های آبگریز می باشد چرا که به فرآیند حرارت دهی و خنک سازی کل فاز سیار نیازی نخواهد بود.
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.