مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

سن‌ ها، زیرراسته جوربالان، حشرات سپردار، سفید بالک، بسیل‌ها، شته‌ها، زنجره‌ها

سن‌ ها، زیرراسته جوربالان، حشرات سپردار، سفید بالک، بسیل‌ها، شته‌ها، زنجره‌ها

سن‌ ها، زیرراسته جوربالان، حشرات سپردار، سفید بالک، بسیل‌ها، شته‌ها، زنجره‌ها – ایران ترجمه – Irantarjomeh

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه حشره شناسی

مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات

چگونگی سفارش مقاله

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه(شماره حساب)ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.comشامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر --مقالات آماده سفارش داده شده پس از تایید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.

قیمت

قیمت این مقاله: 15000 تومان (ایران ترجمه - irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

مقالات ترجمه شده حشره شناسی - ایران ترجمه - irantarjomeh
شماره
۲
کد مقاله
Entom02
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
سن‌ ها، زیرراسته جوربالان، حشرات سپردار، سفید بالک، بسیل‌ها، شته‌ها، زنجره‌ها
نام انگلیسی
Leafhoppers, Planthoppers, Treehoppers,
Cicadas, Aphids, Psyllids, Whiteflies, Scale Insects
تعداد صفحه به فارسی
۸
تعداد صفحه به انگلیسی
۶
کلمات کلیدی به فارسی
سن‌ها، زیرراسته، حشرات سپردار، سفید بالک، بسیل‌ها، شته‌ها، زنجره‌ها
کلمات کلیدی به انگلیسی
Leafhoppers, Planthoppers, Treehoppers,
Cicadas, Aphids, Psyllids, Whiteflies, Scale Insects
مرجع به فارسی
مرجع به انگلیسی
کشور
 سن‌ها
زیرراسته جوربالان
حشرات سپردار، سفید بالک، بسیل‌ها، شته‌ها، زنجره‌ها
نام   Homoptera از  کلمه یونانی homo    به  معنای پوشش و ptera  به معنای بال  گرفته شده است و به ساختمان  یکنواخت بالهای جلویی اشاره می‌کند.
تاریخچه زندگی و اکولوژی :
تمام اعضای زیرراسته قطعات دهانی ساینده مکنده دارند و از شیره آوندهای گیاهان تغذیه می‌کنند. خرطوم نسبت به سن‌های واقعی کوتاهتر است و خرطوم نزدیک حاشیه عقبی شکم از کپسول سر ظاهر می شود. اگر چه بعضی از سن‌ها بدون بال ثانویه هستند اکثراً بالهای یکنواخت یا غشایی دارند که هنگام استراحت روی هم تا می‌خورند. مشکل است که بیولوژی تمام این حشرات را بشناسیم.زنجره‌ها بزرگترین اعضا از این راسته هستند. در مراحل پورگی آنها زیر زمین زندگی می‌کنند و از درختان و درختچه‌ها تغذیه می‌کنند. بعضی گونه‌ها مراحل رشد و نموشان کمتر از ۴ سال طول می‌کشد اما بعضی دیگر ۱۳ تا ۱۷ سیکل زندگی در سال دارند برعکس شته‌ها حشراتی کوچک با بدنی نرم با چندین نسل در سال هستند. بعضی گونه‌ها سیکل زندگی پیچیده ای دارند که بیش از از یک گیاه میزبان دارند. فرمهای بال‌دار و بی‌بال در گونه‌های مشابه ممکن است در زمانهای متفاوت در سال رشد پیدا کند.
تولید مثل غیرجنسی (بکرزایی) معمول است و نرها در بعضی گونه‌ها شناخته نشده‌اند. حشرات سپردار بیشتر تخصص یافته‌اند. در طول سیکل زندگی آنها بی‌تحرک هستند و در زیر پوشش نفوذناپذیری از واکس یا موم یا کوتیکول زندگی می‌کنند که آنها خود را مخفی می‌کنند. پاها و شاخک‌ها در اولین پوست اندازی ناپدید می‌شوند. تنها پوره‌های جدید تازه تفریخ شده و نرهای بالغین هیچ شباهتی به حشرات دیگر ندارند. ماده‌ها تا بلوغ جنسی رشد می‌کنند، جفت گیری می‌کنند، زاد و ولد می‌کنند و بدون رها کردن پوشش محافظ خو می‌میرند. در بیشتر جوربالان یک بخش از دستگاه گوارش به اتاقک تصفیه تبدیل شده است. این ساختمان اجازه می دهد که حشرات مقدار بیشتری از شیره گیاهی را هضم کنند. آب اضافی ، قند و آمینواسیدهای مشخص بیشتر به معده میانی و برای ترشح عسلک مستقیماً به معده عقبی می روند. تنها مقدار کمی از شیره گیاهی تصفیه شده برای هضم و جذب از معده میانی عبور می‌کند. بسیاری از گونه‌های مورچه‌ها به عسلک جذب شدند و یک پوششی را اطراف شته‌ها به منظور تبادلات عسلک‌هایی که آنها ترشح می‌کنند آماده می‌کنند.
  

سن‌ ها، زیرراسته جوربالان، حشرات سپردار، سفید بالک، بسیل‌ها، شته‌ها، زنجره‌ها

 

توزیع و پراکنش :
در سراسر جهان فراوان هستند. بیشتر گونه‌ها گیاه‌خوارهای خشکزی هستند. در شمال آمریکا تعداد خانواده‌ها ۳۸ و در سراسر جهان ۶۰ است و تعداد گونه‌ها در شمال آمریکا ۶۳۵۹ و در سراسر جهان بیشتر از ۳۲۰۰۰  است.
طبقه بندی :
دگردیسی ناقص : مراحل رشد و نمو غیر کامل (تخم، نمف، بالغ)
ارتباط نزدیک به تریپس‌ها و شپش‌ها دارند.
ویژگی های  فیزیکی :
بالغین : ۱٫ شاخک باریک یا نخی شکل۲٫ خرطوم کوتاه نزدیک حاشیه پایینی عقب سر ظاهر می شود.
۳- بال جلویی اگر وجود داشته باشند ساختمان
یکنواختی دارند  و هنگام استراحت بالها بر روی
شکم تا می‌خورند.
نابالغین : ۱٫ از لحاظ ساختمانی به بالغین شبیه
               هستند. ۲٫ همیشه بدون بال هستند.
 
اهمیت اقتصادی
جوربالان در میان بیشترین گیاه‌خواران پیدا شده در مناطق خشکزی فراوانترهستند. بیشتر گونه‌ها آفات زراعی هستند.
شته‌ها و زنجرک‌ها مهمترین ناقلین بیماری‌های گیاهی هستند.
 

سن‌ ها، زیرراسته جوربالان، حشرات سپردار، سفید بالک، بسیل‌ها، شته‌ها، زنجره‌ها

 

خانواده‌های مهم :
Cicadidae   زنجره ها-نمف ها (پوره ها) در زیر زمین زندگی کرده و از ریشه و بوته درختان تغذیه می‌کنند. بالغین بزرگترین گروه جوربالان هستند. نر با ایجاد صدابلند ماده را جذب می‌کند.
 • Cicadellidae زنجرک‌ها : بزرگترین خانواده جوربالان هستند و شامل بسیاری از آفات گیاهان زراعی هستند. زنجرک‌ها مهمترین ناقلین بیماری‌های گیاهی به ویژه مایکوپلاسم‌ها هستند.
 • Membracidae از لحاظ اکولوژیکی به زنجرک‌ها شبیه هستند. این حشرات یک پرونوتوم بزرگ دارند که بیشتر بدن را می‌پوشانند. آنها اغلب به شاخ و برگ‌های کوچک درختان شبیه هستند.
 • Cercopidae نمف‌ها در ساقه درختان زندگی می‌کنند و تولید یک ترشح دفاعی تف مانند اطراف خودشان می‌کنند.بالغین از لحاظ اندازه و ظاهر کلی به زنجرک‌ها شبیه هستند.
 • Fulgoridae این مورد یکی از یازده خانواده طبقه بندی شده بالا خانواده Fulgoroidea است.
این حشرات از لحاظ اکولوژیکی به زنجرک‌ها شبیه هستند. بسیاری از گونه‌ها شکلهای عجیبی دارند.
 • Psyllidae حشراتی کوچک شبیه شته‌ها با خرطوم سه بندی و شاخک ده بندی هستندبسیاری از گونه‌ها با یک لایه پشمی از موم پوشیده شده است.
 • Aleyrodidae (سفید بالک‌ها) بدن و بالهای بالغین از یک موم پودری سفیدی پوشیده شده. نمفها به اطراف برگ‌ها می‌روند و بی‌حرکت می‌شوند و به حشرات سپردار شبیه هستند.
 • Aphididae دومین خانواده بزرگ در زیر راسته جوربالان هستند بسیاری از این حشرات آفات گیاهان زراعی هستند. شته‌ها مهمترین ناقلین بیماری‌های گیاهان در نظر گرفته می‌شوند.
 • Coccidae (شپشک‌های نرم‌تن) این یکی از هفدهمین خانواده از بالاخانواده Coccoidea است (سپردارها و شپشک‌ها است. بیشتر گونه‌ها در طول سیکل زندگیشان یک پوشش مومی محافظ در اطراف بدنشان ترشح می‌کند. این حشرات مهمترین گونه‌های آفت در گیاهان زراعی هستند.
 • یک حشره سپردار، Laccifer lacca منبع لاک طبیعی است. این حشره‌ بر درختان انجیر متنوع در مناطق گرمسیری زندگی می‌کند.
 • Dactylopius coccus حشره قرمز دانه، به عنوان منبعی از رنگ قرمز که در منسوجات استفاده می‌شود. این حشره‌ بر روی گیاهان، انجیر هندی زندگی می‌کند.
 • شته‌ها در زیر خانواده Pemphiginae تولید گال می‌کنند. گال‌ها معمولا باز هستند و حشرات به راحتی می‌توانند داخل گال‌ها حرکت کنند.
 • خانواده Margarodidae یک گروه از حشرات سپردار هستند که در ریشه گیاهان زندگی می‌کنند. در بعضی از گونه‌های گرمسیری ماده‌ها تشکیل یک کیست مومی بزرگ می‌دهند که اغلب برنزه یا طلایی رنگ است، که مردم آنها را جمع می کنند و به عنوان دانه تسبیح استفاده می کنند.
 • عسلک یک ماده ترشحی است که غنی از آمینواسیدها و قندها است که به وسیله بسیاری از گونه‌های جوربالان  تولید شده است. موجودات دیگر از عسلک به عنوان یک منبع غذایی استفاده می‌کنند.
 • عسلک شپشک‌های آرد آلودTrabutina mannipara، به عنوان منبع احتمالی از ترنجبین Biblical  در نظر گرفته شده است.

سن‌ ها، زیرراسته جوربالان، حشرات سپردار، سفید بالک، بسیل‌ها، شته‌ها، زنجره‌ها

 

Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.