مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

سیستم های اطلاعاتی جهانی سازی و آموزش

سیستم های اطلاعاتی جهانی سازی و آموزش

سیستم های اطلاعاتی جهانی سازی و آموزش – ایران ترجمه – Irantarjomeh

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه کامپیوتر
مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات

چگونگی سفارش مقاله

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه(شماره حساب)ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.comشامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر --مقالات آماده سفارش داده شده پس از تایید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.

قیمت

قیمت این مقاله: 38000 تومان (ایران ترجمه - Irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

مقالات ترجمه شده کامپیوتر - ایران ترجمه - irantarjomeh

شماره       
۲۳۳
کد مقاله
COM233
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
سیستم های اطلاعاتی در فرآیند جهانی سازی و بازتاب های آن ها در مبحث آموزش
نام انگلیسی
Information Systems in Globalization Process and Their Reflections in Education
تعداد صفحه به فارسی
۱۷
تعداد صفحه به انگلیسی
۶
کلمات کلیدی به فارسی
جهانی سازی, سیستم های اطلاعاتی, آموزش
کلمات کلیدی به انگلیسی
globalization, information systems, education
مرجع به فارسی
مقالات علوم اجتماعی و رفتاری
دانشگاه سلجوق، قونیه، ترکیه، الزویر
مرجع به انگلیسی
Procedia – Social and Behavioral Science; Selçuk University, Konya, Turkey; Elsevier
کشور
ترکیه
 

 سیستم های اطلاعاتی در فرآیند جهانی سازی و بازتاب های آن ها در مبحث آموزش

 چکیده
کامپیوترها و سیستم های اطلاعاتی به سرعت در کلیه فعالیت ها و نواحی کاربردی مرتبط با زندگی انسان ها گسترش می یابند. شرکت هایی که اقدام به انجام فعالیت های خود در یک دنیای جهانی سازی شده نموده اند وابستگی زیادی به سیستم های اطلاعاتی به منظور تداوم زیست خود دارند. در عصر کنونی فناوری که شاهد این موضوع می باشیم که سیستم های اطلاعاتی به عنوان جزء لاینفکی از زندگی انسان ها می باشند، فرآیند آموزش را می توان به عنوان یکی از مؤلفه های مختلفی در نظر گرفت که در آن شاهد بازتاب سیستم های اطلاعاتی می باشیم. به همین صورت، شاهد ایجاد فاز جدیدی در مبحث آموزش می باشیم که علت آن را می توان خلاقیت، تأثیرگذاری، بهینگی و نرخ موفقیت حداکثری این سیستم ها دانست. بنابراین، مولفه هایی نظیر تعریف، ترکیب، به کارگیری مناسب، توسعه و تعدیل سیستم های اطلاعاتی و تفسیر نتایج آن ها نیازمند تصمیم گیری استراتژیک، همراه با به کارگیری و تحلیل فرآیندهای مرتبط می باشد. در این مطالعه، با توجه به فرآیند جهانی سازی، ساختار اصلی سیستم های اطلاعاتی در تعامل با نواحی آموزشی و بازیگران دیگر مرتبط با فرآیندهای تجاری مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. به همین دلیل،  مفاهیم و فعالیت هایی که شکل دهنده مبنای این فرآیند می باشند تشریح گردیده و کاربردهای کنونی مرتبط با اطلاعات تئوریکی نیز ارائه خواهند شد. به همین روش، هدف درک بیشتر چنین فرآیندی می باشد.

کلمات کلیدی: جهانی سازی، سیستم های اطلاعاتی، آموزش

سیستم های اطلاعاتی جهانی سازی و آموزش

 

 ۱- مقدمه
جهانی سازی به عنوان یکی از مهم ترین پدیده های قرن جاری به شمار می آید. با توجه به ابعاد روزمره اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و زندگی یومیه، فرآیند جهانی سازی بر روی کلیه اشخاص، جوامع، کشورها و سازمان ها تأثیرگذار می باشد و تعاملات مرتبط با آن به واسطه این پدیده بیشتر و بیشتر می گردد. در موقعیت هرج و مرج کنونی که در آن آینده سرشار از موارد غیرقطعی و نامشخص می باشد، منابع به سرعت تهی گردیده و رقابت به عنوان یک ویژگی مهم تلقی می شود. در موقعیت کنونی تکنولوژی از طریق ایجاد جوامع شبکه ای توسعه می یابد، براین مبنا اطلاعات یک ویژگی بسیار مهم برای اشخاص به شمار خواهد آمد. سیستم های کامپیوتری و اطلاعاتی در کلیه نواحی و چشم اندازهای زندگی به سرعت راه خود را باز نموده و گسترش می یابند. در موقعیت کنونی، می توان این گونه اذعان داشت که بشریت به منظور تداوم حیات خود وابسته به سیستم های اطلاعاتی گردیده است. بنابراین، در عصر کنونی اطلاعات، چنین سیستم هایی به عنوان جزء لاینفکی از فرآیندهای روزمره به شمار آمده و در این راستا آموزش یکی از چشم اندازهای مهمی به شمار می آید که بر مبنای آن شاهد بازتاب های ارائه چنین سیستم هایی می باشیم. در این مطالعه، با توجه به فرآیند جهانی سازی، ساختار اصلی سیستم های اطلاعاتی در تعامل با بازیگران دیگر عرصه تجاری و آموزشی تشریح گردیده و نهایتا هدف بهره گیری از سیستم های اطلاعاتی و درک مناسب بیشتر آن ها در زمینه آموزش می باشد.

سیستم های اطلاعاتی جهانی سازی و آموزش

 

۲- سیستم های اطلاعاتی
۲-۱٫ تعریف سیستم های اطلاعاتی
مفاهیمی نظیر «داده»، «اطلاعات» و «دانش» شکل دهنده اساس سیستم های اطلاعاتی (IT) می باشند. داده ها در زمینه تولید اطلاعات به کار گرفته می شوند و در این عرصه شاهد داده های عددی، الفبایی، علامت ها و فرم های گرافیکی می باشیم. اطلاعات به هنگامی حاصل می شود که داده های مرتبط با برخی از مشخصه های حقیقی به گونه ای تغییر شکل یابند که برای کاربران معنی دار گردند (Akolaş ، ۲۰۰۴). دانش به عنوان نوعی از اطلاعات به شمار می آید که از طریق تفسیر بر مبنای قواعد مشخص شده وابسته به موضوعات خاص و اطلاعات مرتبط با اهداف مشخص گردیده و بنابراین قابلیت به کارگیری آن در فرآیندهای مختلف بوجود می آید (Öğüt ، ۲۰۰۱).
قبل از توصیف شکل فوق، لازم است تا قابلیت تشریح مفاهیم داده، اطلاعات و دانش را داشته باشیم. باتوجه به درک این مبحث با در نظرگیری توصیفات ارائه شده، این سه مفهوم مرتبط با یکدیگر تلقی می گردند اما درعین حال دارای تفاوت های محتوایی خاصی نیز هستند. با این حال، در قالب مؤلفه های نوشتاری علمی، تمایلی جهت ارزیابی داده ها، اطلاعات و دانش تحت یک عنوان واحد وجود دارد (Yılmaz ، ۲۰۰۹). بر مبنای نظر Bateson  (۱۹۷۹)،  داده ها به عنوان تفاوت بین دو موقعیت سیستمی به شمار می آیند، اطلاعات نیز به عنوان موقعیتی محسوب می شود که قابلیت ایجاد تفاوت را خواهد داشت. با توجه به نظر Kalseth  و Cummings (2001)،  داده از طریق فرآیندهای خاصی به اطلاعات تبدیل شده و این مورد از طریق اضافه نمودن ارزش در طی چنین فرآیندی حاصل خواهد شد. Davenport  و Prusak  (۲۰۰۱) نیز این بحث را مطرح می نمایند که داده هیچ ایده خاصی را در خصوص اهمیت خود ارائه نمی نماید. بر مبنای نظر Laudon  و Laudon  (۱۹۹۸) داده در حقیقت دارای یک طبیعت بدون نظم می باشد و صرفا در اطلاعات است که ما قابلیت مشاهده مفاهیمی نظیر نظم، شکل، سرویس یا خدمات ارائه شده و مزیت های مرتبط را خواهیم داشت (Yılmaz ، ۲۰۰۹). …
۲-۲٫ سیر تکامل و توسعه سیستم های اطلاعاتی
کاربردهای سیستم های اطلاعاتی در ابتدا به وسیله تمدن اینکاها ارائه شد. این تمدن قابلیت ارائه یک سیستم اطلاعات اولیه متشکل از هزاران گره و ریسمان را به وجود آورده بود. برای یادگیری این سیستم که تحت عنوان «Quipus» خوانده می شد زمانی در حدود ۴ الی ۵ سال مورد نیاز بود. افرادی که این آموزش را دریافت می داشتند دارای یک وضعیت ممتاز در جامعه خود بودند. کاربرد دیگر در دوره پدیدار شدن ایالات ها / شهرها ایتالیایی مشاهده شد. در سال ۱۴۹۴، یک پروفسور از ونیز تحت عنوان لوکاپاسیولی یک سیستم کتابداری نمودار دوبل بر مبنای تراکنش های حسابداری بستانکار- بدهکار را ارائه نمود. این نوع از مطالعات در زمان های متعاقب دنبال شد، اما فرآیند توسعه تا روی کار آمدن کامپیوتر با کاهش بسیار شدیدی تداوم یافت. بکارگیری صنعت فناوری اطلاعات مخصوصا از دهه ۱۹۵۰ به هنگام روی کار آمدن کامپیوترها شتاب گرفت و در این زمان شاهد کاربرد این سیستم ها در زندگی روزمره تجاری بودیم. به طور کلی، سه دوره اصلی در این زمینه مشخص شده اند. این دوره ها تحت عنوان «دوره پردازش اطلاعات»، «دوره میکرو» و «دوره شبکه» شناخته شده اند که زمان چندانی از شروع این دوره ها نمی گذرد (Ersoy،۲۰۱۱). دوره پردازش اطلاعات دربردارنده دهه ۱۹۸۰ می باشد و در طی این دوره فناوری اطلاعات غالبا در برنامه های کاربردی داخلی سازمان ها عرضه شد. با این وجود، در دوره میکرو، کاربرد سیستم های اتوماسیون به سرعت شتاب گرفت. در طی دوره آخر، تغییرات بزرگ و تغییر شکل های عمده ای در این زمینه با توجه به فرآیند جهانی سازی ارائه گردیدند. تا دهه ۱۹۸۰، اطلاعات به عنوان یک مؤلفه مهم برای مدیران مد نظر نبود، اما توسعه فناوری اطلاعات با توجه به حذف زمان و فضا سبب گردید تا اطلاعات به عنوان یک جزء مهم و لاینفک برای مدیران قلمداد شود (Akolaş،۲۰۰۴).

سیستم های اطلاعاتی جهانی سازی و آموزش

 

  ۳- اهمیت استراتژیک سیستم های اطلاعاتی
انگیزه حاصل آوردن پایداری در زندگی طرف های ذینفع با توجه به محیط در حال تغییر و تحصیل یک مزیت رقابتی پایدار شکل دهنده بنیانی برای رویکرد مدیریت استراتژیک می باشد. بر مبنای این رویکرد، حصول مزیت بر رقبا به عنوان یک ویژگی صرف به شمار نمی آید، بلکه لازم است تا در یک فرآیند دینامیکی توسعه پایدار و مزیت های مرتبط مشارکت نمود. چنین مؤلفه ای نیازمند درک مناسب تغییرات و محیط در حال توسعه می باشد. با توجه به این موضوع، ذکر این نکته که زندگی طرف های ذینفع منوط به حاصل آوردن مناسب دانش و تبدیل آن به اطلاعات مناسب می باشد چندان نادرست نخواهد بود (Acar، ۲۰۰۸).
کلید بکارگیری توأم با موفقیت فناوری اطلاعات تفکر استراتژیک می باشد. بدون داشتن رویکردها و مفاهیم مناسب استراتژیکی قابلیت تعریف نقش های مطلوب برای فناوری اطلاعات وجود ندارد. مدیریت ارشد می بایست قابلیت درک محیط و پتانسیل فناوری اطلاعات در زمینه تغییرات را داشته باشد. بنابراین، فناوری اطلاعات به عنوان یک عامل کاملا مهم در زمینه موفقیت تصمیمات استراتژیک سازمان ها به شمار می آید (Iraz، ۲۰۰۵).
ارتباط بین مدیریت اطلاعات و سرمایه فکری نیز به عنوان یک عامل مهم تلقی می شود. از این نکته نظر، مدیریت اطلاعات را می توان به عنوان مدیریت سرمایه عقلانی تلقی نمود که تحت کنترل سازمان می باشد. سرمایه فکری را می توان به عنوان یک ویژگی استراتژیکی با قابلیت برآورد در نظر گرفت. با توجه به ویژگی استراتژیکی، این مؤلفه بر روی ایجاد، بکارگیری دانش، اطلاعات و موفقیت ایجاد ارزش تمرکز دارد. در بعد برآورد، این مورد بر روی توسعه سیستم های اطلاعاتی و برآورد شاخص های مالی سنتی و همچنین داده های غیرمالی متمرکز می باشد. از این بعد، شکل ۲ نشان دهنده مدیریت اطلاعات است که مستقیما بر روی سرمایه فکری، توسعه دانش و پشتیبانی از دانش متمرکز است.

سیستم های اطلاعاتی جهانی سازی و آموزش

 

۴- فناوری اطلاعات در مبحث آموزش
فناوری اطلاعات به طور گسترده ای در کلیه مؤلفه های روزمره ما به کار گرفته شده است و آموزش از این امر مستثنی نمی باشد. از طرف دیگر، آموزش به عنوان یک مشخصه ای به شمار می آید که در آن فناوری اطلاعات به سرعت و به صورت گسترده مورد استفاده قرار گرفته است. با توجه به تغییر سطح و شدت فناوری اطلاعات از یک کشور به کشور دیگر، کاربرد این فناوری در آموزش نیز متفاوت تلقی می شود. با وجود آن که برخی از کشورها به عنوان کشورهای پیشرو در زمینه کاربرد فناوری اطلاعات در مبحث آموزش به شمار می آیند، تقریبا کلیه کشورها از تمایل کافی جهت بکارگیری فناوری اطلاعات در برنامه های آموزشی خود بهره مند می باشند. مخصوصا، در خلال دو دهه گذشته بسیاری از کشورها پروژه های مختلفی را آغاز نموده اند تا از این طریق قابلیت افزایش بهره گیری از فناوری اطلاعات در برنامه های آموزشی خود را داشته باشند. پروژه های مختلف که در کشورهای گوناگون توسعه یافته اند هدف استفاده از فناوری اطلاعات به منظور ارتقای سطح موفقیت در آموزش را دنبال می نمایند. مطالعات مختلف در خصوص تأثیرات مثبت فناوری اطلاعات در زمینه آموزش انجام شده اند (به طور مثال به مبحث Strampel و Oliver، ۲۰۰۷، Davis و همکاران، ۱۹۹۷ رجوع شود). به منظور اطمینان، فناوری اطلاعات تعامل زیادی در مبحث آموزش ایجاد نموده است. از طرف دیگر، مشخص نمودن این موضوع مهم تلقی می شود که کاربرد فناوری اطلاعات در آموزش به عنوان یک وظیفه آسان نمی باشد. …

سیستم های اطلاعاتی جهانی سازی و آموزش

 

۵- نتیجه گیری
در دنیای جهانی ما فناوری اطلاعات با سرعت غیر مترقبه در حال تغییر می باشد. فناوری اطلاعات به عنوان بخشی از زندگی روزمره ما در کلیه نواحی به شمار آمده و آموزش نیز از این قاعده مستثنی نبوده و بهره گیری از فناوری اطلاعات به عنوان یک ضرورت در این مبحث تلقی گردیده است. بکارگیری فناوری اطلاعات در آموزش دارای ویژگی ها و سزاواری های مختلفی می باشد. فناوری اطلاعات قابلیت تعامل معلمین و دانشجویان یا دانش آموزان فراتر از کلاس درس بدون محدودیت های زمانی و مکانی را فراهم می آورد. به هنگامی که آن ها از فناوری اطلاعات سود می برند، دانش آموزان / دانش جویان دیگر محدود به صرف استفاده از کتابخانه های محلی نمی باشند چرا که فناوری اطلاعات منابع مختلفی را در دسترس آن ها قرار داده است. بهره مندی از فناوری اطلاعات در آموزش نیازمند سرمایه گذاری های بزرگی می باشد. با این حال بسیاری از کشورها علیرغم منابع محدود خود، اقدام به انجام سرمایه گذاری های بزرگی برای یکپارچه سازی فناوری اطلاعات در سیستم های آموزشی خود نموده اند. بدون در نظرگیری میزان هزینه این فناوری، لازم به ذکر است که در یک محدوده گسترده، فناوری اطلاعات قابلیت ایجاد تأثیرات متعدد در زمینه های اجتماعی و اقتصادی را فراهم نموده است.
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.