مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

سیستم های اطلاعاتی جهانی سازی و آموزش

سیستم های اطلاعاتی جهانی سازی و آموزش

سیستم های اطلاعاتی جهانی سازی و آموزش – ایران ترجمه – Irantarjomeh

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه کامپیوتر
مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات رایگان

مطالعه 20 الی 100% رایگان مقالات ترجمه شده

1- قابلیت مطالعه رایگان 20 الی 100 درصدی مقالات 2- قابلیت سفارش فایل های این ترجمه با قیمتی مناسب مشتمل بر 3 فایل: pdf انگیسی و فارسی مقاله همراه با msword فارسی -- تذکر: برای استفاده گسترده تر کاربران گرامی از مقالات آماده ترجمه شده، قیمت خرید این مقالات بسیار کمتر از قیمت سفارش ترجمه می باشد.  

چگونگی سفارش

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه (شماره حساب) ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.com شامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر -- مقالات آماده سفارش داده شده عرفا در زمان اندک یا حداکثر ظرف مدت چند ساعت به ایمیل شما ارسال خواهند شد. در صورت نیاز فوری از طریق اس ام اس اطلاع دهید.

قیمت

قیمت این مقاله: 10000 تومان (ایران ترجمه - irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

مقالات ترجمه شده کامپیوتر - ایران ترجمه - irantarjomeh

سیستم های اطلاعاتی جهانی سازی و آموزش

شماره       
233
کد مقاله
COM233
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
سیستم های اطلاعاتی در فرآیند جهانی سازی و بازتاب های آن ها در مبحث آموزش
نام انگلیسی
Information Systems in Globalization Process and Their Reflections in Education
تعداد صفحه به فارسی
17
تعداد صفحه به انگلیسی
6
کلمات کلیدی به فارسی
جهانی سازی, سیستم های اطلاعاتی, آموزش
کلمات کلیدی به انگلیسی
globalization, information systems, education
مرجع به فارسی
مقالات علوم اجتماعی و رفتاری
دانشگاه سلجوق، قونیه، ترکیه، الزویر
مرجع به انگلیسی
Procedia – Social and Behavioral Science; Selçuk University, Konya, Turkey; Elsevier
سال
2015
کشور
ترکیه

سیستم های اطلاعاتی جهانی سازی و آموزش

 
 سیستم های اطلاعاتی در فرآیند جهانی سازی و بازتاب های آن ها در مبحث آموزش
 
چکیده
کامپیوترها و سیستم های اطلاعاتی به سرعت در کلیه فعالیت ها و نواحی کاربردی مرتبط با زندگی انسان ها گسترش می یابند. شرکت هایی که اقدام به انجام فعالیت های خود در یک دنیای جهانی سازی شده نموده اند وابستگی زیادی به سیستم های اطلاعاتی به منظور تداوم زیست خود دارند. در عصر کنونی فناوری که شاهد این موضوع می باشیم که سیستم های اطلاعاتی به عنوان جزء لاینفکی از زندگی انسان ها می باشند، فرآیند آموزش را می توان به عنوان یکی از مؤلفه های مختلفی در نظر گرفت که در آن شاهد بازتاب سیستم های اطلاعاتی می باشیم. به همین صورت، شاهد ایجاد فاز جدیدی در مبحث آموزش می باشیم که علت آن را می توان خلاقیت، تأثیرگذاری، بهینگی و نرخ موفقیت حداکثری این سیستم ها دانست. بنابراین، مولفه هایی نظیر تعریف، ترکیب، به کارگیری مناسب، توسعه و تعدیل سیستم های اطلاعاتی و تفسیر نتایج آن ها نیازمند تصمیم گیری استراتژیک، همراه با به کارگیری و تحلیل فرآیندهای مرتبط می باشد. در این مطالعه، با توجه به فرآیند جهانی سازی، ساختار اصلی سیستم های اطلاعاتی در تعامل با نواحی آموزشی و بازیگران دیگر مرتبط با فرآیندهای تجاری مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. به همین دلیل،  مفاهیم و فعالیت هایی که شکل دهنده مبنای این فرآیند می باشند تشریح گردیده و کاربردهای کنونی مرتبط با اطلاعات تئوریکی نیز ارائه خواهند شد. به همین روش، هدف درک بیشتر چنین فرآیندی می باشد.
کلمات کلیدی: جهانی سازی، سیستم های اطلاعاتی، آموزش

سیستم های اطلاعاتی جهانی سازی و آموزش

 

 1- مقدمه
جهانی سازی به عنوان یکی از مهم ترین پدیده های قرن جاری به شمار می آید. با توجه به ابعاد روزمره اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و زندگی یومیه، فرآیند جهانی سازی بر روی کلیه اشخاص، جوامع، کشورها و سازمان ها تأثیرگذار می باشد و تعاملات مرتبط با آن به واسطه این پدیده بیشتر و بیشتر می گردد. در موقعیت هرج و مرج کنونی که در آن آینده سرشار از موارد غیرقطعی و نامشخص می باشد، منابع به سرعت تهی گردیده و رقابت به عنوان یک ویژگی مهم تلقی می شود. در موقعیت کنونی تکنولوژی از طریق ایجاد جوامع شبکه ای توسعه می یابد، براین مبنا اطلاعات یک ویژگی بسیار مهم برای اشخاص به شمار خواهد آمد. سیستم های کامپیوتری و اطلاعاتی در کلیه نواحی و چشم اندازهای زندگی به سرعت راه خود را باز نموده و گسترش می یابند. در موقعیت کنونی، می توان این گونه اذعان داشت که بشریت به منظور تداوم حیات خود وابسته به سیستم های اطلاعاتی گردیده است. بنابراین، در عصر کنونی اطلاعات، چنین سیستم هایی به عنوان جزء لاینفکی از فرآیندهای روزمره به شمار آمده و در این راستا آموزش یکی از چشم اندازهای مهمی به شمار می آید که بر مبنای آن شاهد بازتاب های ارائه چنین سیستم هایی می باشیم. در این مطالعه، با توجه به فرآیند جهانی سازی، ساختار اصلی سیستم های اطلاعاتی در تعامل با بازیگران دیگر عرصه تجاری و آموزشی تشریح گردیده و نهایتا هدف بهره گیری از سیستم های اطلاعاتی و درک مناسب بیشتر آن ها در زمینه آموزش می باشد.

سیستم های اطلاعاتی جهانی سازی و آموزش

 

2- سیستم های اطلاعاتی
2-1. تعریف سیستم های اطلاعاتی
مفاهیمی نظیر «داده»، «اطلاعات» و «دانش» شکل دهنده اساس سیستم های اطلاعاتی (IT) می باشند. داده ها در زمینه تولید اطلاعات به کار گرفته می شوند و در این عرصه شاهد داده های عددی، الفبایی، علامت ها و فرم های گرافیکی می باشیم. اطلاعات به هنگامی حاصل می شود که داده های مرتبط با برخی از مشخصه های حقیقی به گونه ای تغییر شکل یابند که برای کاربران معنی دار گردند (Akolaş ، 2004). دانش به عنوان نوعی از اطلاعات به شمار می آید که از طریق تفسیر بر مبنای قواعد مشخص شده وابسته به موضوعات خاص و اطلاعات مرتبط با اهداف مشخص گردیده و بنابراین قابلیت به کارگیری آن در فرآیندهای مختلف بوجود می آید (Öğüt ، 2001).
قبل از توصیف شکل فوق، لازم است تا قابلیت تشریح مفاهیم داده، اطلاعات و دانش را داشته باشیم. باتوجه به درک این مبحث با در نظرگیری توصیفات ارائه شده، این سه مفهوم مرتبط با یکدیگر تلقی می گردند اما درعین حال دارای تفاوت های محتوایی خاصی نیز هستند. با این حال، در قالب مؤلفه های نوشتاری علمی، تمایلی جهت ارزیابی داده ها، اطلاعات و دانش تحت یک عنوان واحد وجود دارد (Yılmaz ، 2009). بر مبنای نظر Bateson  (1979)،  داده ها به عنوان تفاوت بین دو موقعیت سیستمی به شمار می آیند، اطلاعات نیز به عنوان موقعیتی محسوب می شود که قابلیت ایجاد تفاوت را خواهد داشت. با توجه به نظر Kalseth  و Cummings (2001)،  داده از طریق فرآیندهای خاصی به اطلاعات تبدیل شده و این مورد از طریق اضافه نمودن ارزش در طی چنین فرآیندی حاصل خواهد شد. Davenport  و Prusak  (2001) نیز این بحث را مطرح می نمایند که داده هیچ ایده خاصی را در خصوص اهمیت خود ارائه نمی نماید. بر مبنای نظر Laudon  و Laudon  (1998) داده در حقیقت دارای یک طبیعت بدون نظم می باشد و صرفا در اطلاعات است که ما قابلیت مشاهده مفاهیمی نظیر نظم، شکل، سرویس یا خدمات ارائه شده و مزیت های مرتبط را خواهیم داشت (Yılmaz ، 2009). بر مبنای توصیفات فوق، داده را می توان به عنوان اطلاعات خام تعریف نمود که به خودی خود معنایی را تداعی نمی نماید، بلکه تشکیل دهنده مبنایی جهت ایجاد دانش و اطلاعات می باشد و در نهایت در نتیجه اعمال فرآیندهای خاصی معنی دار می گردد. داده تحت روابط خاصی ترکیب شده و نهایتا به دانش تبدیل می شود. همان گونه که می توان در شکل 1 ملاحظه نمود، سیستم اطلاعات اقدام به پردازش داده ها و ایجاد دانش می نماید. دانش نیز به وسیله یک سیستم مدیریت اطلاعات به منظور ایجاد اطلاعات مرتبط پردازش می شود. سیستم های اطلاعاتی خود به عنوان سیستم هایی به شمار می آیند که قابلیت انجام پردازش داده ها از طریق گردآوری مؤلفه های سیستماتیک و رسمی به منظور مرتفع سازی نیازهای مربوط به پردازش داده های وابسته به یک وظیفه خاص را داشته و در این راستا به مدیریت در زمینه برنامه ریزی، کنترل و تصمیم گیری از طریق فراهم آوردن اطلاعات و گزارشات مشخص شده در زمینه شرایط داخلی و خارجی کمک می نمایند. سیستم های اطلاعاتی به عنوان سیستم های کلی به شمار می آیند که از فرآیند تصمیم گیری پشتیبانی نموده و تضمین کننده گسترش اطلاعات، جمع آوری داده ها و مؤلفه های مرتبط با آن به هنگام لزوم با توجه به بازخوردهای مناسب می باشند. به طور خلاصه،  سیستم اطلاعات، داده را به عنوان یک عنصر ورودی به شمار آورده و آن را مورد پردازش قرار داده و نهایتا آن را به عنوان یک جزء خروجی بر مبنای مؤلفه های تصمیم گیری عرضه می دارد. این نوع از سیستم ها قابلیت ارائه راه حل های مناسب، به هنگام رویارویی سازمان ها با بحران های مختلف، را خواهند داشت و بنابراین آن ها خود معرف یک نوع ویژگی جمعی یا انباشته به شمار می آیند که شامل بخش های مختلفی نظیر کادر مدیریت، سازمان و فناوری می باشد (Gurbaxani و همکاران، 2000).
2-2. سیر تکامل و توسعه سیستم های اطلاعاتی
کاربردهای سیستم های اطلاعاتی در ابتدا به وسیله تمدن اینکاها ارائه شد. این تمدن قابلیت ارائه یک سیستم اطلاعات اولیه متشکل از هزاران گره و ریسمان را به وجود آورده بود. برای یادگیری این سیستم که تحت عنوان «Quipus» خوانده می شد زمانی در حدود 4 الی 5 سال مورد نیاز بود. افرادی که این آموزش را دریافت می داشتند دارای یک وضعیت ممتاز در جامعه خود بودند. کاربرد دیگر در دوره پدیدار شدن ایالات ها / شهرها ایتالیایی مشاهده شد. در سال 1494، یک پروفسور از ونیز تحت عنوان لوکاپاسیولی یک سیستم کتابداری نمودار دوبل بر مبنای تراکنش های حسابداری بستانکار- بدهکار را ارائه نمود. این نوع از مطالعات در زمان های متعاقب دنبال شد، اما فرآیند توسعه تا روی کار آمدن کامپیوتر با کاهش بسیار شدیدی تداوم یافت. بکارگیری صنعت فناوری اطلاعات مخصوصا از دهه 1950 به هنگام روی کار آمدن کامپیوترها شتاب گرفت و در این زمان شاهد کاربرد این سیستم ها در زندگی روزمره تجاری بودیم. به طور کلی، سه دوره اصلی در این زمینه مشخص شده اند. این دوره ها تحت عنوان «دوره پردازش اطلاعات»، «دوره میکرو» و «دوره شبکه» شناخته شده اند که زمان چندانی از شروع این دوره ها نمی گذرد (Ersoy،2011). دوره پردازش اطلاعات دربردارنده دهه 1980 می باشد و در طی این دوره فناوری اطلاعات غالبا در برنامه های کاربردی داخلی سازمان ها عرضه شد. با این وجود، در دوره میکرو، کاربرد سیستم های اتوماسیون به سرعت شتاب گرفت. در طی دوره آخر، تغییرات بزرگ و تغییر شکل های عمده ای در این زمینه با توجه به فرآیند جهانی سازی ارائه گردیدند. تا دهه 1980، اطلاعات به عنوان یک مؤلفه مهم برای مدیران مد نظر نبود، اما توسعه فناوری اطلاعات با توجه به حذف زمان و فضا سبب گردید تا اطلاعات به عنوان یک جزء مهم و لاینفک برای مدیران قلمداد شود (Akolaş،2004).
در طی دهه 2000، شبکه های اجتماعی بر مبنای علایق عمومی افراد ایجاد گردیده و اعضای این شبکه ها اقدام به اشتراک گذاری فایل ها و پیام ها با یکدیگر نمودند. شبکه های اجتماعی به عنوان یک موضوع مهم برای دانشگاه ها و مؤسسات تحقیقاتی به شمار آمدند. نقش سیستم های اطلاعاتی در خلال زمان تغییر نموده است. در طی دهه 1950 و 1960 سیستم های اطلاعاتی برای پردازش داده ها مورد استفاده قرار گرفته بودند. در دهه 1960 و 1970، این سیستم ها وظایف مهم گزارش دهی مدیریتی را به عهده داشتند. سیستم های اطلاعاتی، در طی دهه 1970 و 1980، قابلیت پشتیبانی از تصمیم گیری را ارائه داده و در عین حال در طی دهه 1980 و 1990 فرآیندهای استراتژیک پشتیبانی از کاربران نهایی را عرضه داشتند ( Dysonو O’Brien،1998). اینترنت به عنوان یک فناوری مهم تلقی می گردد. این پدیده بعد از سال 1980 عرضه شده و به سرعت پس از سال 1995 گسترش یافته به گونه ای که قابلیت ایجاد جوامع مختلف مربوط به شبکه های متفاوت را حاصل آورده است. فناوری اینترنت سبب ایجاد فرصت های لازم برای استفاده سریع تر و ارزان تر از سیستم های اطلاعاتی شده و به علاوه فرصت های کاربرپسندانه مختلفی را در دسترس عموم قرار داده است (Bradford و Florin،2003).

سیستم های اطلاعاتی جهانی سازی و آموزش

 

 
 3- اهمیت استراتژیک سیستم های اطلاعاتی
انگیزه حاصل آوردن پایداری در زندگی طرف های ذینفع با توجه به محیط در حال تغییر و تحصیل یک مزیت رقابتی پایدار شکل دهنده بنیانی برای رویکرد مدیریت استراتژیک می باشد. بر مبنای این رویکرد، حصول مزیت بر رقبا به عنوان یک ویژگی صرف به شمار نمی آید، بلکه لازم است تا در یک فرآیند دینامیکی توسعه پایدار و مزیت های مرتبط مشارکت نمود. چنین مؤلفه ای نیازمند درک مناسب تغییرات و محیط در حال توسعه می باشد. با توجه به این موضوع، ذکر این نکته که زندگی طرف های ذینفع منوط به حاصل آوردن مناسب دانش و تبدیل آن به اطلاعات مناسب می باشد چندان نادرست نخواهد بود (Acar، 2008).
کلید بکارگیری توأم با موفقیت فناوری اطلاعات تفکر استراتژیک می باشد. بدون داشتن رویکردها و مفاهیم مناسب استراتژیکی قابلیت تعریف نقش های مطلوب برای فناوری اطلاعات وجود ندارد. مدیریت ارشد می بایست قابلیت درک محیط و پتانسیل فناوری اطلاعات در زمینه تغییرات را داشته باشد. بنابراین، فناوری اطلاعات به عنوان یک عامل کاملا مهم در زمینه موفقیت تصمیمات استراتژیک سازمان ها به شمار می آید (Iraz، 2005).
ارتباط بین مدیریت اطلاعات و سرمایه فکری نیز به عنوان یک عامل مهم تلقی می شود. از این نکته نظر، مدیریت اطلاعات را می توان به عنوان مدیریت سرمایه عقلانی تلقی نمود که تحت کنترل سازمان می باشد. سرمایه فکری را می توان به عنوان یک ویژگی استراتژیکی با قابلیت برآورد در نظر گرفت. با توجه به ویژگی استراتژیکی، این مؤلفه بر روی ایجاد، بکارگیری دانش، اطلاعات و موفقیت ایجاد ارزش تمرکز دارد. در بعد برآورد، این مورد بر روی توسعه سیستم های اطلاعاتی و برآورد شاخص های مالی سنتی و همچنین داده های غیرمالی متمرکز می باشد. از این بعد، شکل 2 نشان دهنده مدیریت اطلاعات است که مستقیما بر روی سرمایه فکری، توسعه دانش و پشتیبانی از دانش متمرکز است.

سیستم های اطلاعاتی جهانی سازی و آموزش

 

4- فناوری اطلاعات در مبحث آموزش
فناوری اطلاعات به طور گسترده ای در کلیه مؤلفه های روزمره ما به کار گرفته شده است و آموزش از این امر مستثنی نمی باشد. از طرف دیگر، آموزش به عنوان یک مشخصه ای به شمار می آید که در آن فناوری اطلاعات به سرعت و به صورت گسترده مورد استفاده قرار گرفته است. با توجه به تغییر سطح و شدت فناوری اطلاعات از یک کشور به کشور دیگر، کاربرد این فناوری در آموزش نیز متفاوت تلقی می شود. با وجود آن که برخی از کشورها به عنوان کشورهای پیشرو در زمینه کاربرد فناوری اطلاعات در مبحث آموزش به شمار می آیند، تقریبا کلیه کشورها از تمایل کافی جهت بکارگیری فناوری اطلاعات در برنامه های آموزشی خود بهره مند می باشند. مخصوصا، در خلال دو دهه گذشته بسیاری از کشورها پروژه های مختلفی را آغاز نموده اند تا از این طریق قابلیت افزایش بهره گیری از فناوری اطلاعات در برنامه های آموزشی خود را داشته باشند. پروژه های مختلف که در کشورهای گوناگون توسعه یافته اند هدف استفاده از فناوری اطلاعات به منظور ارتقای سطح موفقیت در آموزش را دنبال می نمایند. مطالعات مختلف در خصوص تأثیرات مثبت فناوری اطلاعات در زمینه آموزش انجام شده اند (به طور مثال به مبحث Strampel و Oliver، 2007، Davis و همکاران، 1997 رجوع شود). به منظور اطمینان، فناوری اطلاعات تعامل زیادی در مبحث آموزش ایجاد نموده است. از طرف دیگر، مشخص نمودن این موضوع مهم تلقی می شود که کاربرد فناوری اطلاعات در آموزش به عنوان یک وظیفه آسان نمی باشد. در ابتدا، به منظور بکارگیری فناوری اطلاعات در آموزش، مدرسین می بایست از آموزش کافی در خصوص این فناوری برخوردار باشند. مدرسین می بایست از آموزش در زمینه فناوری های جدید اطلاعاتی و تکنیک های مرتبط با چگونگی تدریس این ویژگی های جدید بهره مند باشند. به علاوه، فناوری اطلاعات به سرعت در حال گسترش می باشد و عقب نماندن از فناوری جدید مخصوصا در نسل های قدیمی تر معلمین به عنوان یک وظیفه آسان تلقی نمی شود. صرفنظر از مشکلات مربوط به معلمین، بکارگیری فناوری اطلاعات در آموزش نیازمند وجود زیرساختارهای توسعه یافته مناسب می باشد. در بسیاری از کشورها، زیرساختارهای ملی با قابلیت پشتیبانی از فناوری اطلاعات وجود ندارند. حتی در کشورهایی که چنین زیرساختارهایی موجود هستند، بکارگیری فناوری اطلاعات در آموزش نیازمند هزینه بالا و تخصیص بودجه های دولتی می باشد. علی رغم تفاوت ها در بهره گیری از فناوری اطلاعات در آموزش، نه تنها کشورهای توسعه یافته، بلکه کشورهای در حال توسعه سرمایه گذاری های بزرگی را به منظور حاصل آوردن رویه های گسترده تر فناوری اطلاعات در آموزش خود در نظر داشته اند. به همین دلیل، هر دوی کشورهای توسعه یافته همانند ایالات متحده، ژاپن، فرانسه و کشورهای در حال توسعه نظیر چین، سنگاپور پروژه های مختلفی را جهت ارتقای کاربرد فناوری اطلاعات در آموزش مدنظر قرار داده اند. (Deloitte،  March 2013). ترکیه نیز به عنوان کشوری به شمار می آید که در آن پروژه های دولتی جهت ارتقای کاربرد فناوری اطلاعات در آموزش مورد استفاده قرار گرفته اند. به همین دلیل، مخصوصا وزارت آموزش ترکیه چندین پروژه را در دست اقدام دارد. جامع ترین پروژه شامل «جنبش ارتقای فرصت ها و ارتقای فناوری» می باشد که تحت عنوان FATIH با توجه به سر نام ترکی آن محسوب می شود. هدف اصلی این پروژه تبدیل آموزش و حرکت گسترده تر آن به سمت ویژگی های مطلوب تر فناوری اطلاعات می باشد. این پروژه همچنان ادامه داشته و صرفا به وسیله وزارت آموزش ترکیه با پشتیبانی از سوی وزارتخانه های دیگر دنبال می شود. پروژه FATIH به عنوان یک پروژه ملی تلقی می گردد که هدف آن تجهیز 570000 کلاس درس با وسایل مربوط به فناوری اطلاعات می باشد. هدف این پروژه فراهم آوردن تبلت ها و بردهای محاوره ای LCD برای کلیه سطوح قبل از دبستان، سطوح ابتدایی و سطوح آموزشی متوسطه است. برحسب پروژه FATIH، تعداد 42000 مدرسه و 570000 کلاس درس می بایست مجهز به فناوری اطلاعات شوند. در فاز پایلوت این پروژه، PCهای تبلت و بردهای محاوره ای LCD در 52 مدرسه در بخش های مختلف ترکیه توزیع گردیده اند. متعاقبا، تحت فاز گسترش یافته پایلوت، 49000 تبلت در بین دانش آموزان و مدرسین توزیع شد. تحت این پروژه، چندین برنامه جهت آموزش مدرسین در زمینه فناوری اطلاعات ارائه شده است. این فعالیت ها همچنان در حال انجام هستند تا قابلیت عرضه تبلت ها به کلیه مدرسین و دانش آموزان در سطح ملی فراهم شود (وزارت آموزش ترکیه). بکارگیری فناوری اطلاعات محدود به کلاس های درس در ترکیه نمی شود. دانش آموزان دارای نوعی مشق مشخص در منزل هستند که بر مبنای آن می بایست از اینترنت استفاده نمایند. علیرغم راهکارهای وزارت آموزش، سازمان های مختلف آموزشی در ترکیه در حال توسعه پروژه های جدید در زمینه پذیرش و تطبیق فعالیت های فناوری اطلاعات می باشند. بسیاری از دانشگاه ها کلاس های درس خود را با بردهای هوشمند و دیگر تجهیزات فناوری اطلاعات مجهز ساخته اند. برخی از دانشگاه های پیشرو نه تنها اقدام به استفاده از فناوری اطلاعات نموده اند، بلکه سعی در توسعه فناوری های موجود کرده و مطالعات متعددی را در این رابطه انجام داده اند. علیرغم نقش فناوری اطلاعات در آموزش، دانشگاه ها خدمات متعددی را برای دانشجویان خود با در نظرگیری فناوری اطلاعات عرضه داشته اند. به طور مثال، در بسیاری از دانشگاه ها دانشجویان رتبه های درسی خود را از طریق SMS دریافت داشته و متعاقبا این رویه از طریق اینترنت گسترش یافته است.

سیستم های اطلاعاتی جهانی سازی و آموزش

 

5- نتیجه گیری
در دنیای جهانی ما فناوری اطلاعات با سرعت غیر مترقبه در حال تغییر می باشد. فناوری اطلاعات به عنوان بخشی از زندگی روزمره ما در کلیه نواحی به شمار آمده و آموزش نیز از این قاعده مستثنی نبوده و بهره گیری از فناوری اطلاعات به عنوان یک ضرورت در این مبحث تلقی گردیده است. بکارگیری فناوری اطلاعات در آموزش دارای ویژگی ها و سزاواری های مختلفی می باشد. فناوری اطلاعات قابلیت تعامل معلمین و دانشجویان یا دانش آموزان فراتر از کلاس درس بدون محدودیت های زمانی و مکانی را فراهم می آورد. به هنگامی که آن ها از فناوری اطلاعات سود می برند، دانش آموزان / دانش جویان دیگر محدود به صرف استفاده از کتابخانه های محلی نمی باشند چرا که فناوری اطلاعات منابع مختلفی را در دسترس آن ها قرار داده است. بهره مندی از فناوری اطلاعات در آموزش نیازمند سرمایه گذاری های بزرگی می باشد. با این حال بسیاری از کشورها علیرغم منابع محدود خود، اقدام به انجام سرمایه گذاری های بزرگی برای یکپارچه سازی فناوری اطلاعات در سیستم های آموزشی خود نموده اند. بدون در نظرگیری میزان هزینه این فناوری، لازم به ذکر است که در یک محدوده گسترده، فناوری اطلاعات قابلیت ایجاد تأثیرات متعدد در زمینه های اجتماعی و اقتصادی را فراهم نموده است.
 

سیستم های اطلاعاتی جهانی سازی و آموزش

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.
تماس با ما

اکنون آفلاین هستیم، اما امکان ارسال ایمیل وجود دارد.

به سیستم پشتیبانی سایت ایران ترجمه خوش آمدید.