مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

سیستم گزارش دهی هزینه کیفیت (COQ) شرکت های تولیدی مالزی

سیستم گزارش دهی هزینه کیفیت (COQ) شرکت های تولیدی مالزی

سیستم گزارش دهی هزینه کیفیت (COQ) شرکت های تولیدی مالزی – ایران ترجمه – Irantarjomeh

مقالات ترجمه شده آماده گروه حسابداری
مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات

چگونگی سفارش مقاله

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه(شماره حساب)ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.comشامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر --مقالات آماده سفارش داده شده پس از تایید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.

قیمت

قیمت این مقاله: 25000 تومان (ایران ترجمه - irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

مقالات ترجمه شده حسابداری - ایران ترجمه - irantarjomeh
شماره
۴۳
کد مقاله
ACC43
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
پیاده سازی سیستم گزارش دهی هزینه کیفیت (COQ) در شرکت های تولیدی مالزی: مشکلات روبرو شده و مزیت های حاصل آمده
نام انگلیسی
The Implementation of Cost of Quality (COQ) Reporting System in Malaysian Manufacturing Companies : Difficulties Encountered and Benefits Acquired
تعداد صفحه به فارسی
۲۱
تعداد صفحه به انگلیسی
۵
کلمات کلیدی به فارسی
هزینه کیفیت، پیاده سازی، تولید، مشکلات، مزیت ها
کلمات کلیدی به انگلیسی
Cost of Quality, implementation, manufacturing, difficulties, benefits
مرجع به فارسی
ژورنال بین المللی علوم انسانی و اجتماعی
کالج مدیریت و حسابداری، دانشگاه مالزی
مرجع به انگلیسی
International Journal of Business and Social Science; Faculty of Business and Accountancy, University of Malaya
کشور
مالزی
پیاده سازی سیستم گزارش دهی هزینه کیفیت (COQ) در شرکت های تولیدی مالزی:
 مشکلات روبرو شده و مزیت های حاصله
چکیده
این مطالعه سعی بر تشریح مشکلات ایجاد شده در مبحث پیاده سازی سیستم گزارش دهی هزینه کیفیت (COQ) در بین شرکت های تولیدی در مالزی دارد. بر این مبنا از یک روش تحقیق پرسشنامه ای جهت یافتن مشکلات حاصله در طی پیاده سازی COQ و همچنین مزیت های آن، پس از پیاده سازی COQ، استفاده شد. یافته های این مطالعه مشخص ساخت که تنها ۳۳ شرکت (یا ۳/۳۹%) از بین ۸۴ شرکت اقدام به پیاده سازی سیستم گزارش دهی COQ نموده اند. عدم همکاری در بین واحدها و مشکلات در زمینه حاصل آوردن اطلاعات جزء دو چالش اصلی در این مبحث می باشند که این ۳۳ موسسه در طی پیاده سازی COQ با آن روبرو بوده اند. با این وجود، مزیت هایی نیز پس از پیاده سازی سیستم گزارش دهی COQ در این سازمان ها مشخص شده است. مزیت های اصلی حاصله عبارتند از: ارتقاء برحسب کیفیت محصول / خدمات و کاهش نرخ شکست یا عدم موفقیت شرکت ها.
 

کلمات کلیدی: هزینه کیفیت، پیاده سازی، تولید، مشکلات، مزیت ها.

 

سیستم گزارش دهی هزینه کیفیت (COQ) شرکت های تولیدی مالزی

۱- مقدمه

از حدود چهار دهه قبل مبحث هزینه کیفیت (COQ) مطرح شده و محیط کاملا رقابتی و جهانی تجاری امروزه COQ را به عنوان یک ابزار مفید در زمینه بررسی و حصول کاهش های هزینه مشخص ساخته است تا آنکه قابلیت رقابت پذیری تامین گردد. قابلیت گزارش دهی هزینه کیفیت جهت مشخص نمودن مولفه های بالقوه برای ارتقای مطلوب آنها به وسیله محققین مورد شناسایی قرار گرفته است (Setijono و Dahlgaard، ۲۰۰۸). چنین مسئله ای همچنین تحت عنوان شاخص عملکرد برای راهکارهای صرفه جویی در هزینه مدنظر قرار گرفته است (Arvaiova و همکاران، ۲۰۰۹). با این وجود، مطالعات قبلی نشان دهنده آن هستند که گزارش Arvaiova به طور گسترده و در سطح جهانی اتخاذ نشده است (Yang، C.C، ۱۹۹۹؛ Rapley و همکاران، ۱۹۹۹؛ Oliver و Qu (1999) و Arvaiova و همکاران، ۲۰۰۹). دلایل متعددی در زمینه عدم اتخاذ گزارش دهی COQ بیان شده است و شایع ترین دلیل عدم آگاهی و درک اصول هزینه کیفیت می باشد (Arvaiova و همکاران، ۲۰۰۹؛ Sower و همکاران،۲۰۰۷ و Wheldon و Ross، ۱۹۹۸). دلایل دیگر گزارش شده در زمینه عدم اتخاذ سیستم گزارش دهی COQ نیز عبارتند از: عدم وجود پشتیبانی مدیریت و این طرز فکر که سیستم حسابداری موجود که در سازمان ها مورد استفاده قرار می گیرد مکفی می باشد (Arvaiova و همکاران، ۲۰۰۹).

 

صرفنظر از دلایل فوق الذکر، پیاده سازی گزارش دهی کیفیت هزینه (COQ) به خودی خود به هنگامی که سازمان ها با مشکلات بی شماری در طی دوره پیاده سازی روبرو می باشند، چندان آسان نخواهد بود. البته کمبود تحقیقات جهت بررسی مشکلات مواجه شده بوسیله سازمان ها در زمان اجرای این سیستم نیز جزء موارد مشکل آفرین است، مخصوصا در کشورهای در حال توسعه این مشکلات بیشتر به چشم می خورند. بنابراین، این تحقیق جهت بررسی مشکلات روبرو شده و همچنین مزیت های حاصله به واسطه پیاده سازی گزارش دهی COQ در بین سازمان های تولیدی در مالزی انجام شده است. با مشخص نمودن مشکلات روبرو شده، مشارکت کنندگان قابلیت برنامه ریزی بهتر را داشته و بدینوسیله می توانند بر مشکلات اصلی فایق آمده و از مزیت های گزارش دهی COQ استفاده نمایند. چنین موردی به شرکت های مالزی مخصوصا بخش تولیدی جهت بهبود راهکارهای صرفه جویی در هزینه کمک می نماید تا قابلیت رقابتی خود را حفظ نموده و از رقابت مطلوبی در مقایسه با کشورهای همجوار در آسیا برخوردار باشند.

 

اهداف این مقاله تحقیقاتی به شرح ذیل مشخص شده است:
۱- تعیین مشکلات روبرو شده در طی پیاده سازی سیستم گزارش دهی COQ در بین  سازمان های تولیدی در مالزی.
۲- تعیین مزیت های حاصله به وسیله سازمان های تولیدی در مالزی از طریق پیاده سازی سیستم گزارش دهی COQ.

سیستم گزارش دهی هزینه کیفیت (COQ) شرکت های تولیدی مالزی

۲- بررسی مقاله

۱-۲٫ تعاریف (COQ)
مدل کاملا پذیرفته شده COQ اقدام به دسته بندی هزینه کیفیت به سه طبقه نموده است: هزینه پیشگیری، هزینه ارزیابی و هزینه شکست (Plunket و Dale، ۱۹۸۷).
پس از آن Juran هزینه شکست را به دو دسته هزینه شکست خارجی و داخی تقسیم نمود (Juran،J.M. ، Gryna، , F.M. Jr.، ۱۹۸۰). همانگونه که بوسیله Plunket و Dale (1987) تاکید شد، مدل PAF به عنوان شایع ترین مدل استفاده شده COQ در ایالات متحده و بریتانیا به شمار می آید. Sower، E.V. ، Quarles، R. و Quarles، E.  (۲۰۰۷) تاکید نمودند که انجمن آمریکایی کیفیت (ASQ) دسته بندی COQ با ۴ طبقه بندی مشخصه را مورد پذیرش قرار داده است (که در آن هزینه شکست به دو قسمت هزینه های شکست خارجی  و داخلی تقسیم شده است)، بر مبنای مدل PAF . دسته بندی مشابه COQ نیز در خلال این مبحث مورد بررسی قرار می گیرد.
مشکلات در طی پیاده سازی سیستم گزارش گیری هزینه کیفیت
کمبود داده ها یا مشکلات در زمینه جمع آوری داده ها، عدم همکاری از سوی مدیریت ارشد و کمبود درک اصول هزینه کیفیت (COQ) جزء مشکلات شایع مشخص شده در طی پیاده سازی سیستم گزارش گیری هزینه کیفیت می باشند (Rodchua،۲۰۰۹؛ Bamford و Land،۲۰۰۶ و Elridge و همکاران،۲۰۰۶). Roden و Dale (2001) مشکلاتی را در زمینه جمع آوری داده های هزینه کیفیت در یک شرکت مهندسی به شرح ذیل مشخص نمودند:
۳-۲٫ مزیت های اکتسابی از طریق پیاده سازی سیستم گزارش دهی هزینه کیفیت COQ))
برحسب Kiani و همکاران (۲۰۰۹)، علیرغم موانع روبرو شده در طی پیاده سازی گزارش دهی هزینه کیفیت، این سیستم دارای نقش اصلی در حاصل آوردن اهداف نهایی هر یک از سازمان ها می باشد تا بدین وسیله قابلیت تحصیل و ارتقای سطح رضایت مشتری بوجود آید (Kiani و همکاران، ۲۰۰۹). این ایده به وسیله یافته های اولیه ای مورد پشتیبانی قرار می گیرد که بر مبنای آن سیستم گزارش دهی هزینه کیفیت سبب شناسایی نواحی بالقوه برای حصول ارتقاء خواهد شد که خود منجر به برنامه های کیفیت موثر شده و در نهایت سبب ارتقای کلی سازمانی می گردد. در عین حال، Meanwhile، Ramudhin و همکاران (۲۰۰۸) اظهار داشتند که سیستم  گزارش دهی هزینه کیفیت سبب کاهش هزینه کلی و هزینه عملیاتی به کمترین میزان شده است و علاوه بر این C.C Yang (2008) نیز گزارش نمود که این سیستم موجب ارتقای سطح  رقابت پذیری سازمانی از طریق تحصیل کیفیت بالاتر و حصول هزینه های پایین تر شده است. Roden و Dale (2000) پیشرفت های پیاده سازی هزینه کیفیت را به شرح ذیل مشخص نمودند:

سیستم گزارش دهی هزینه کیفیت (COQ) شرکت های تولیدی مالزی

 

۳- روش تحقیقاتی
برای جمع آوری داده های مرتبط از تحقیق پرسشنامه ای خودکار استفاده گردید.
این پرسشنامه که در ابتدا به وسیله Arvaiova، M.، Aspinwall، M.E. و Walker S.D. (2009) توسعه یافته و مورد ارزیابی قرار گرفت، به میزان اندکی جهت تناسب با محتوای مالزی اصلاح شد. چارچوب نمونه برداری مورد استفاده اتحادیه تولید کنندگان مالزیایی FMM))- Directory,  ۲۰۰۹، شرکت های تولیدی جزء این اتحادیه، می باشد. این لیست حاوی ۳۹۷۴ شرکت تولیدی از ۲۳ بخش مختلف است. پرسشنامه از طریق ایمیل به تناسب به یک نمونه طبقه ای متشکل از ۲۰۰ شرکت تولیدی ارسال شد. پاسخ دهندگان محدود به رؤسای دپارتمان های کیفیت، مدیران کیفیت، مهندسین کیفیت و مدیران مسئول مدیریت کیفیت بودند. قبل از توزیع پرسشنامه ها، یک مطالعه یا بررسی مقدماتی جهت ارزیابی شفافیت پرسشنامه و تناسب آن انجام پذیرفت. ۱۰ مشارکت کننده در بین مدیران کیفیت از بخش تولیدی در این بررسی مقدماتی شرکت داشتند. به جز آنها، این بررسی مقدماتی همچنین مشارکت پنج دانشگاه یا مؤسسات آکادمیکی که دارای تجربه تولیدی می باشند را نیز در نظر گرفته بود. با توجه به نقطه نظرات حاصله از این بررسی مقدماتی، قبل از توزیع حقیقی پرسشنامه ها  اصلاحیه های بسیار اندکی در آن اعمال شد. نرخ پاسخ تنها ۱۸%، پس از شش هفته (حتی پس از پیگیری های تلفنی بسیار) گزارش شد. جهت افزایش نرخ پاسخ، ۴۸ پرسشنامه اضافه به طور مستقیم به مشارکت کنندگان وابسته ارسال شد که در برنامه های آموزشی انجام شده بوسیله انجمن FMM. A شرکت نموده بودند. بر این مبنا مجموع ۸۴ پاسخ مفید حاصل آمد که از بین آنها نهایتا ۲۴۸ پرسشنامه صادر شد. نرخ پاسخ نهایی ۹/۳۳% گزارش شد.

سیستم گزارش دهی هزینه کیفیت (COQ) شرکت های تولیدی مالزی

 

۴- نتایج این بررسی
۱-۴٫ نمایه سازمان های پاسخ دهنده
از بین ۸۴ سازمان پاسخ دهنده، ۱۷ % از آنها تولید کننده محصولات غذایی و آشامیدنی بودند، ۱۲% نیز محصولات فلزی را تولید می کردند. ۱۰% تولید کننده ادوات موتوری، شامل موتورهای تریلر کوچک و تریلر و ۸ % محصولات شیمیایی و محصولات فلزی پایه، ۷% رادیو، تلویزیون و محصولات ارتباطاتی، ۶ % ماشین آلات برقی و محصولات مرتبط همراه با محصولات کائوچویی و پلاستیکی، ۵ % ماشین آلات و محصولات ابزار آلات و مبلمان و اثاثیه منزل، ۴ % کاغذ، محصولات غیر فلزی و چاپی، ۲% دفتری، محصولات پزشکی و اندازه گیری و ۱% (زغال کک، محصولات پالایشی) را بعهده داشتند. برحسب مدت اشتغال، ۶/۴۷ % (۴۰) مورد از سازمان ها برای بیش از ۲۰ سال در مشاغل خود مشغول به کار بودند، ۹/۳۶ % (۳۱) از آنها بین ۱۰ الی ۲۰ سال تجربه کاری داشتند و ۵/۱۵ (۱۳) از آنها نیز سابقه کاری کمتر از ده سال داشتند. بر مبنای حجم فروش سالیانه ۲/۴۵ % (۳۸) از سازمان ها جزء شرکت های بزرگ به شمار آمده، در حالیکه ۸/۵۴% (۴۶) از آنها جزء سازمان های کوچک و متوسط محسوب می شوند. از بین ۸۴ پاسخ دهنده، ۶/۹۷% آز آنها (۸۲ پاسخ دهنده) به طور حداقلی دارای یک سیستم مدیریت کیفیت (ISO 9000، ISO/TS 16949، ISO 13845، ISO 22000 و ۲۷۰۰۱ ISO/IEC) بوده اند. تنها ۳۳ سازمان (یا ۳/۳۹%) از بین ۸۴ سازمان اقدام به پیاده سازی سیستم گزارش دهی هزینه کیفیت COQ)) نموده بودند. پاسخ های حاصله از این سازمان ها مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت تا آنکه مشکلات روبرو شده و مزیت های حاصله در زمینه پیاده سازی سیستم گزارش دهی هزینه کیفیت مشخص گردد.
 ۲-۴٫ مشکلات مواجه شده در طی پیاده سازی سیستم گزارش دهی هزینه کیفیت COQ))
از ۳۳ سازمان پاسخ دهنده درخواست شد تا نسبت به مشخص نمودن مشکلاتی که آنها در طی پیاده سازی سیستم گزارش دهی هزینه کیفیت در سازمان خود برحسب سطح مشکل، بر مبنای مقیاس ۱ الی ۵، با آن روبرو بوده اند را مشخص نمایند، که در این مقیاس ۱- مشخص کننده بسیار مشکل، ۲- نسبتا مشکل، ۳- معمولی، ۴- نه چندان مشکل و ۵- بدون مشکل می باشد. مقادیر اصلی و رتبه بندی های این ۵ مورد در جدول ۱ نشان داده شده اند.
مقادیر میانگین در محدوده ای از ۸۸/۲ الی ۴۸/۳ قرار می گیرند. کلیه مقادیر میانگین زیر ۴ هستند، که به معنای آن است که سازمان های پاسخ دهنده در کلیه ده حوزه مورد بحث دارای مشکلاتی می باشند. این رتبه بندی بر مبنای مقادیر میانگین معرف عدم وجود مشارکت با دیگر دپارتمان ها (۸۸/۲) می باشد که به عنوان مشکل عمده مواجه شده در طی پیاده سازی سیستم گزارش دهی هزینه کیفیت مطرح می باشد. پس از آن مشکلاتی در زمینه دسترسی به داده های خاص مالی (۹۱/۲) و خصوصی سازی یا تطابق برنامه با شرکت ها می باشد، که در این زمینه تنها علاقه وافر از سوی پاسخ دهندگان اندکی (۹۷/۲) نشان داده شده است.
 
۳-۴٫ مزیت های حاصله از طریق پیاده سازی سیستم گزارش دهی هزینه کیفیت COQ))
از ۳۳ سازمانی که قبلا اقدام به پیاده سازی سیستم گزارش دهی هزینه کیفیت نموده بودند در خواست شد تا اقدام به مشخص نمودن رتبه خود در خصوص ۱۳ مزیت حاصله پس از پیاده سازی سیستم گزارش دهی هزینه کیفیت نمایند. این رتبه بندی نیز بر مبنای مقیاس ۱ الی ۵ و برحسب سطح تاثیر گذاری مشخص شده بود، که در آن، ۱- بیشترین تاثیر، ۲- تاثیر متوسط، ۳- تاثیر نسبی ۴- تاثیر اندک و ۵- بدون تاثیر می باشد. مقادیر اصلی و رتبه بندی های عمده مربوط به مزیت های سیزده گانه در جدول ۲ نشان داده شده اند.
محدوده مقادیر اصلی از ۶۴/۱ الی ۲۱/۲ می باشند. این موضوع معرف آن است که پس از پیاده سازی سیستم گزارش دهی هزینه کیفیت، سازمان های پاسخ دهنده از کلیه سیزده ویژگی مطرح شده سود برده اند. بر مبنای مقادیر میانگین و رتبه بندی های مرتبط، سیستم گزارش دهی هزینه کیفیت دارای بالاترین میزان تاثیر بر روی ارتقای کیفیت محصول و خدمات و همچنین کاهش نرخ فروپاشی یا شکست شرکت ها (۶۴/۱) بوده است.

سیستم گزارش دهی هزینه کیفیت (COQ) شرکت های تولیدی مالزی

 

۵- مباحث
در این مطالعه، بالاترین نرخ پاسخ از صنعت مواد غذایی و آشامیدنی (۱۷%) حاصل آمد. دومین مرتبه از این نظر متعلق به صنعت فلزات (۱۲%) و سومین مرتبه صنعت شیمیایی (۱۰%) می باشد. اکثریت سازمان های پاسخ دهنده (۶/۴۷%) دارای بیش از ۲۰ سال تجربه در مشاغل خود بوده اند، در حالیکه تنها ۵/۱۵% از شرکت های پاسخ دهنده از سابقه ای کمتر از ده سال برخوردار بوده اند.
ویژگی سازمان ها، برحسب مدتی که در مشاغل خود به سر می برند، معرف آن است که اکثریت شرکت های پاسخ دهنده می بایست دارای تجاربی در دیدگاه های مختلف مدیریت کیفیت در خلال دهه های گذشته باشند. برحسب اندازه، ۲/۴۵% از سازمان های پاسخ دهنده همچنین جزء سازمان های بزرگ بوده اند. اندازه بزرگ این سازمان ها معرف آن است که کمبود نیروی انسانی به عنوان یک مانع جهت به کارگیری سیستم مدیریت کیفیت در این سازمان ها مطرح نمی باشد. برحسب کسب مدارک مدیریت کیفیت، ۶/۹۷% از سازمان های پاسخ دهنده دارای مدرک سیستم مدیریت کیفیت بوده اند. این درصد در مقایسه با مطالعه انجام شده بوسیله Arvaiova، M.، Aspinwall، M.E. وWalker S.D.  (۲۰۰۹) که تنها ۳۹% از سازمان های شرکت کننده دارای مدرک سیستم مدیریت کیفیت بوده اند بسیار بالاتر است. یافته های این تحقیق معرف آن است که ۳۳ سازمان شرکت کننده که نسبت به پیاده سازی سیستم گزارش دهی هزینه کیفیت اقدام    نموده اند در طی فاز پیاده سازی با مشکلات متعددی رو برو شده اند. سازمان های تولیدی در مالزی عدم مشارکت با دیگر دپارتمان ها را به عنوان مشکل اصلی مواجه شده در زمینه پیاده سازی سیستم گزارش دهی هزینه کیفیت را مشخص نموده اند.

سیستم گزارش دهی هزینه کیفیت (COQ) شرکت های تولیدی مالزی

 

۶- نتیجه گیری
نتیجه این تحقیق معرف آن است که پیاده سازی سیستم گزارش دهی هزینه کیفیت COQ)) در نهایت سبب سوددهی سازمانها خواهد شد. با این وجود، همانگونه که بوسیله سازمان های تولیدی در مالزی ذکر شد، فرآیند پیاده سازی چندان آسان نبوده و هر سازمانی می بایست با مشکلات مختلفی در طی دوره پیاده سازی روبرو شود. همانگونه که قبلا در این تحقیق ذکر شد، سیستم گزارش دهی هزینه کیفیت COQ)) سبب سود دهی برای آن دسته از سازمان هایی شده است که اقدام به پیاده سازی این سیستم، برحسب کلیه ویژگی های متفاوت ۱۳ گانه آن نموده اند. این تحقیق مشخص ساخت که سیستم گزارش دهی هزینه کیفیت COQ)) می تواند منجر به حاصل آوردن سطوح بالاتر کیفیت محصول و خدمات برای شرکت های تولیدی مالزی شود و در عین حال هزینه های محصول و خدمات را کاهش داده و در نهایت سطوح بالاتری از رضایت مشتریان را به ارمغان آورد. مشکلات مواجه شده به وسیله سازمان های مشارکت کننده در این بررسی را می توان به عنوان مثال هایی برای دیگر شرکت کنندگان در این تحقیق میدانی مدنظر قرار داد تا آنکه روش هایی را جهت فائق آمدن بر این مشکلات در طی فاز اجرایی این سیستم در سازمان های خود طراحی نمایند. مطالعه متعاقب را  می توان بر مبنای یک مقیاس بزرگتر انجام داد تا آنکه نمونه های بزرگتری از بخش های دولتی و خدماتی در آن شامل شوند. نیاز جهت بررسی پیاده سازی سیستم گزارش دهی هزینه کیفیت در سازمان های خدمات محور احساس می شود، چرا که این سازمان ها با رشد بسیار زیادی در بخش خدمات در خلال سالیان اخیر روبرو بوده اند. مطالعات موردی را نیز می توان جهت مشخص نمودن راههایی به منظور فائق آمدن بر این مشکلات و مشخص ساختن بهترین رویه ها در زمینه پیاده سازی سیستم گزارش دهی هزینه کیفیت COQ)) انجام داد.
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.