مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

فناوری اطلاعات بازمهندسی سازمانهای دولتی

فناوری اطلاعات بازمهندسی سازمانهای دولتی

فناوری اطلاعات بازمهندسی سازمانهای دولتی – ایران ترجمه – Irantarjomeh

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه  مدیریت – بازرگانی
مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات

چگونگی سفارش مقاله

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه(شماره حساب)ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.comشامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر --مقالات آماده سفارش داده شده پس از تایید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.

قیمت

قیمت این مقاله: 58000 تومان (ایران ترجمه - Irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

مقالات ترجمه شده مدیریت - بازرگانی - ایران ترجمه - irantarjomeh

شماره      
۱۸۹
کد مقاله
MNG189
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
باز مهندسی سازمان های بخش دولتی با استفاده از فناوری اطلاعات
نام انگلیسی
REENGINEERING PUBLIC SECTOR ORGANISATIONS USING INFORMATION TECHNOLOGY
تعداد صفحه به فارسی
۴۸
تعداد صفحه به انگلیسی
۲۰
کلمات کلیدی به فارسی
بازمهندسی, سازمان های بخش دولتی, فناوری اطلاعات
کلمات کلیدی به انگلیسی
REENGINEERING , PUBLIC SECTOR
ORGANISATIONS, INFORMATION TECHNOLOGY
مرجع به فارسی
تحلیل خط مشی های دولتی و مدیریت
مرجع به انگلیسی
Comparative Public Administration: The Essential Readings Research in Public Policy Analysis and Management
کشور        

 

باز مهندسی سازمان های بخش دولتی با استفاده از فناوری اطلاعات

چکیده
باز مهندسی فرایند تجاری، با وجود آنکه در ابتدا به ساکن در محدوده های مرتبط با بخش خصوصی ارائه  شده است، به عنوان رویکردی تلقی می گردد که در صورتی که قابلیت تبدیل و تغییر شکل فرایندهای کاری سازمان های بخش دولتی را داشته باشد، می تواند بخش با ارزشی از اصلاحات عصر اطلاعات را بخود اختصاص دهد.  فناوری اطلاعات (IT) نقش مهمی را در باز مهندسی به عهده دارد. بنابراین فصل جاری تشریح کننده راهکارهای مختلفی می باشد که بر مبنای آن قابلیت استفاده از فناوری اطلاعات جهت پشتیبانی از باز مهندسی بخش دولتی، شامل  رویه های کاربردی مشخص شده از  تحلیل  “زنجیره ارزش سیاسی”  بدست می آید. با این وجود، باز مهندسی پشتیبانی شده از سوی رویه فناوری اطلاعات خود نشات گرفته از مدل های سازمانی فنی / عقلانی می باشد که به طور الزامی قابلیت بازتاب واقعیت های بخش دولتی را نخواهد داشت. بنابراین فصل جاری مفهوم نوسازی فرایند بخش دولتی (PUPREB) را ارائه می نماید: یک رویکرد در ارتباط با باز مهندسی که شامل هوشیاری خاصی در خصوص محتوای بخش دولتی می باشد.

 

فناوری اطلاعات بازمهندسی سازمانهای دولتی

 

سابقه
با توجه به رشد فزاینده هزینه های فناوری اطلاعات (IT) به صورت سالیانه از سوی دولت ها، سهامداران بخش دولتی خواستار حاصل آوردن بازده های مشخصی در ارتباط با ویژگی های کمی و کیفی در زمینه سرمایه گذاری خود می باشند. چنین موردی می تواند شامل صرفه جویی در هزینه از طریق کاهش در سطوح نیروگیری، ارتقا در کیفیت خدمات به مشتریان داخلی و خارج از سازمان، یا افزایش در محدوده خدمات عرضه شده می باشد. متاسفانه، سیستم های جدید اطلاعات دولتی (IS) غالباً قابلیت تولید این بازده های مشخص شده را نداشته اند، بنابراین نوعی منبع پیوسته از مولفه های نگران کننده را برای مسئولین دولتی ایجاد می نمایند.
 دولتها می بایست چگونه در برابر نقدهای ایجادی در خصوص بودجه های فناوری اطلاعات و عدم قابلیت این عرصه در خصوص برآورد سازی انتظارات رفتار نمایند؟ یکی از روش ها ایجاد تغییر – در جای مناسب – از یک رویکرد مرتبط با فناوری اطلاعات به یک رویکرد مرتبط با سیستم های اطلاعاتی می باشد. به عبارت دیگر، به منظور گسترش محدوده این عوامل، لازم است تا  فرایند توسعه و پیاده سازی مولفه های مختلف را در نظر داشته و از حاصل آوردن صرف ویژگی های فنی به سمت حصول مولفه های انسانی، سازمانی و محیط زیستی حرکت نماییم. منطق مرتبط در اینجا آن است که چنین مواردی را می بایست به عنوان مولفه های اساسی برای موفقیت و یا در مقابل شکست فناوری اطلاعات در نظر داشت.
روش دیگر، که البته نمی توان آن را به صورت دو سویه و انحصاری در ارتباط با ویژگی اولی خواند، اعمال تغییر در خصوص رویکرد مربوط به فرایند می باشد. مطالعات اخیر اهمیت فرایندهای کاری داخلی و خارجی در سطوح خرد و کلان در سازمان را خاطرنشان ساخته اند. بعلاوه منافع قابل توجهی در ارتباط بین فناوری اطلاعات، باز مهندسی فرایند تجاری (BPR) و تغییر شکل سازمانی وجود دارد.
در این فصل، ما بر روی حاصل آوردن یک دید نزدیک تر به مفاهیم مرتبط با BPR تمرکز داشته و این موضوع را مورد بحث قرار می دهیم که چگونه قابلیت بکارگیری مولفه های مختلف در بخش دولتی با استفاده از فناوری اطلاعات را خواهیم داشت. بر این مبنا دو ویژگی اصلی مورد تاکید قرار می گیرند.

فناوری اطلاعات بازمهندسی سازمانهای دولتی

 

باز مهندسی بخش دولتی
Hammer و Champy  (۱۹۹۳، صفحه ۳۲)،   به عنوان  پدر مفهوم  باز مهندسی  به شمار  می آیند. آنها اقدام به تعریف این فرایند تحت عنوان “تفکر مجدد اساسی و طراحی مجدد اصلی فرایندهای تجاری به منظور ارتقای شدید در برآوردهای معاصر حیاتی مربوط به عملکرد نظیر هزینه، کیفیت، خدمات و سرعت” نمودند. سازماندهی فرایند باز مهندسی نیز به عنوان یک ویژگی فرایند مبنا به شمار می آید.
 • فرایندها مورد شناسایی و نام گذاری قرار می گیرند
 • هر شخص از فرایندها کاملاً آگاه است
 • اندازه گیری فرایند انجام می گیرد و
 • مدیریت فرایند به عنوان یک هنجار مدنظر قرار می گیرد.
با این وجود، مبداهای BPR کاملاً در محدوده بخش خصوصی قرار می گیرند. با این وجود سه سوال ذیل را مطرح می نمائیم.
آیا BPR را می توان برای بخش دولتی بکار گرفت؟
رویکرد BPR بر روی این نکته تاکید دارد که تغییرات در فرایندها می بایست به جای آن که به صورت افزایشی مدنظر قرار گیرند باید در قالب موثر و کارامد دنبال شوند. بعلاوه، این رویکرد به اعضای هیئت، فرایندهای بین کارکردی و در صورت نیاز یک تغییر اساسی در چنین فرایندهایی اشاره دارد. کلیه این موارد بدان معنا خواهد بود که BPR بر مبنای ایده تبدیل سازمانی موثر و کارامد ارائه شده است، آن هم با توجه به امکان بروز ریسک بالایی در خصوص شکست. چگونه کلیه این موارد در محتوای بخش دولتی جای می گیرند؟
آیا BPR را می بایست در بخش دولتی بکار گرفت؟
ایده مرتبط با فرایندهای باز مهندسی خود حاصل آمده از سئوالات اصلی ذیل می باشد: آیا ما راهکارهای تجاری خود را به یک روش بهینه انجام می دهیم؟ آیا مشاغل خود را نیز به خوبی اعمال می نماییم؟ آیا قابلیت حاصل آوردن کلیه چیزها از آنچه انجام داده ایم را داشته ایم؟ این سئوالات ممکن است به خوبی در بخش دولتی، در برابر بخش خصوصی، درک نشود اما در عین حال دارای ارتباط قابل توجهی نیز است.
آیا BPR در بخش دولتی بکار گرفته می شود؟
جواب این پرسش بلی است. به عنوان بخشی از تلاش های مرتبط با اصلاحات بخش دولتی، تقریباً کلیه دولت ها اقدام به انجام فرایند باز مهندسی نموده اند، با این حال همگی آنها به صورت صریح این مؤلفه را به رسمیت نشناخته اند. مثال های BPR در بخش دولتی شامل موارد ذیل هستند:
 • در فونیکس، آریزونا، یک شهر ۲۰ طبقه در مرکز تجاری شهر وجود دارد. مسئولین شهری بر روی ویژگی خدمات شهروندی تأکید دارند. هم اکنون این شهر ارائه دهنده مجموعه ای از خدمات به صورت گسترده به شهروندان بوده و قابلیت تعامل کامل با آنها را برقرار نموده است.
 

فناوری اطلاعات بازمهندسی سازمانهای دولتی

 

تحلیل: فناوری اطلاعات و باز مهندسی در بخش دولتی
در صورتی که BPR جایگاهی در بخش دولتی داشته باشد چنین موردی به چه معنا برای فناوری اطلاعات خواهد بود؟
به عنوان یک نقطه آغازین، ما قابلیت بررسی لیستی از توصیه های مشخص شده به وسیله OECD (1995) برای حاصل آوردن بیشترین مزیت سازمانی از سیستم  اطلاعاتی را خواهیم داشت:
 • ارتقای مدیریت، برنامه ریزی و کنترل عملکردهای فناوری اطلاعات
 • کاربرد فناوری جهت طراحی مجدد و ارتقای فرایندهای مدیریتی
 • فراهم آوردن دسترسی بهتر به اطلاعات کیفی
 • به بند کشیدن پتانسیل فناوری های جدید
 • ایجاد و بکارگیری استانداردها
 • جذب و حاصل آوردن متخصصین فناوری سطح بالا
 • افزایش تحقیقات در زمینه اقتصادی، اجتماعی، قانونی و ویژگی های سیاسی در خصوص فرصت های فناوری اطلاعات و
 

فناوری اطلاعات بازمهندسی سازمانهای دولتی

 

دسترسی به تجارب
مورد مشخص شده در لیست دوم ـ بکارگیری فناوری جهت طراحی مجدد و ارتقای فرایندهای مدیریتی ـ مشخص کننده نقش قابل توجه فناوری اطلاعات در زمینه ارتقا یا پشتیبانی از فرایند باز مهندسی می باشد. در محتوای بخش خصوصی، این نقش مورد بررسی قرار گرفته و به وسیله تعداد زیادی از نویسندگان از نقطه نظر ویژگی های متفاوت و مباحث دانشگاهی، فنی و مؤلفه های سازمانی مورد مطالعه قرار گرفته است.
عقلانیت، ویژگی های سیاسی و باز مهندسی در بخش دولتی
یکی از انتقادهای BPR آن است که چنین موردی معرف “شراب کهنه در یک بطری نو” می باشد چرا که این خصیصه خود حاصل آمده از ویژگی های “تفکر کلاسیک” سازمانی می باشد:
در صورتی که اقدام به تحلیل فلسفه بنیادین BPR نماییم، می توانیم مشاهده نماییم که این مورد دارای ارتباط تنگاتنگی با تفکرات کلاسیک می باشد. بر این مبنا به حداکثر رسانی سود به عنوان یک خصیصه اصلی به شمار می آید و تفکر اندکی در خصوص نتایج جمع گرایانه یا کثرت گرایانه حاصل می شود. بنابراین نگرانی اندکی در خصوص مباحث فراهنگی مسایل مفهومی و دیگر ویژگی های اجتماعی در ارتباط با انجام تغییرات ضروری مدنظر است.

فناوری اطلاعات بازمهندسی سازمانهای دولتی

 

نتیجه گیری و توصیه ها
نتیجه گیری
در ابتدا، باز مهندسی مبتنی بر پشتیبانی فناوری اطلاعات به طور ابتدا به ساکن به عنوان یک مؤلفه مرتبط با بخش خصوصی به حساب می آید. امروزه، این مورد بیش از این صحت ندارد. استفاده از فناوری اطلاعات در بخش عمومی یا دولتی از یک حالت روتین اتوماسیون به سمت کاربردهای گسترده تری سوق یافته است و می توان این مورد را به عنوان یک ابزار حیاتی در خصوص تبدیل سازمان های دولتی محسوب کرد. با وجود آنکه غالباً ارزیابی این مورد مشکل است که آیا فرایند تبدیل به خودی خود یا کاربرد سیستم های اطلاعاتی می توانند به موفقیت برسند یا خیر، چنین موردی را می توان به صورت آشکار در نظر گرفت که اینگونه از فرایندها قابلیت ایجاد فرم های نوین سازمانی را داشته و می توانند سبب ایجاد الگوهای تعاملی و کاری جدیدی در داخل سازمان ها و در ارتباط با محیط های بیرونی و شهروندان، سیاستمداران، شرکتها و دیگر سازمان های دولتی شوند.
با این وجود، باز مهندسی مبتنی بر فناوری اطلاعات بخش دولتی می تواند دارای مزیت ها و معایبی به شرح ذیل باشد:
 • سازمان های مجازی و کارهای از راه دور را می توان به عنوان ابزاری جهت ایجاد مجدد سازمان های دولتی در نظر گرفت، اما در عین حال این مورد ممکن است به عنوان یک خطر برای کنترل مدیریتی و همچنین در ارتباط با فرهنگ سازمانی تلقی شود.
 

فناوری اطلاعات بازمهندسی سازمانهای دولتی

 

شکاف های مرتبط با مفهوم ـ واقعیت
باز مهندسی فرایند تجاری و بکارگیری مرتبط فناوری اطلاعات به صورت کلی بر مبنای ویژگی های فنی و مدل منطقی سازمانی شناخته شده است. چنین موردی بر روی ساختارهای رسمی و رفتارهای بی طرف در داخل سازمان تأکید دارد. با وجود آنکه BPR چیزهای زیادی را می تواند برای بخش دولتی عرضه دارد، ما مشاهده می نماییم که برخی از مفاهیم بنیادین دارای تطابق مناسبی با واقعیت های یافت شده در سازمان های بخش دولتی نمی باشند.
شکاف های مشخص شده در ارتباط با اهداف و مدیریت و همچنین ابعاد ساختاری مدل ITPOSMO می باشند، چرا که مفاهیم BPR سنتی در تطابق کامل با واقعیت های بخش دولتی و گروه بندی های غیررسمی، همراه با بازی های قدرت و رفتارهای مغرضانه نمی باشد. در این محتوا، شکاف بین واقعیت ممکن است سبب بروز مشکلات و شکست های بالقوه در خصوص پیاده سازی فرایند باز مهندسی با پشتیبانی از فناوری اطلاعات برای سازمان ها شود. ما امید داریم که رویکرد PUPREB به گونه ای درک شود که قابلیت بستن این شکاف ها را داشته باشد. در حقیقت، حاصل آوردن موفقیت یا شکست می تواند متکی به این پدیده باشد: میزانی که برمبنای آن قابلیت فراهم آوردن ویژگیهای تطبیقی با واقعیت های کنونی در ارتباط با بخش قابل توجهی از قسمت های دولتی وجود دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.