مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات تورسیم – گردشگری – بخش 4

در این قسمت  لغات توریسم – گردشگری بخش 4 عرضه شده است.

 

لغات توریسم – گردشگری صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات توریسم – گردشگری / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات توریسم - ایران ترجمه - Irantarjomeh

لغات توریسم – گردشگری بخش 4
خدمات پذیرایی قراردادی
contract catering
خدمات پذیرایی پخته ـ سرد
cook-chill
خدمات پذیرایی پخته ـ منجمد
cook-freeze
خدمات پذیرایی شرکتی
corporate catering
خدمات پذیرایی مناسبتی
event catering
خدمات طبقات
floor service
حوزه میزبان‌یار
food server station
صنعت خدمات غذایی
food service industry
خدمات غذایی
foodservice/ food service
متصدی پیشخان
front desk agent
راهنمای خدمات مهمان
guest services directory
مهماندار مخصوص
hotel butler
خدمات لباسشویی
laundry service
خدمات خودرو تشریفات
limousine service
ستون درآمدهای اصلی
major operated department
ستون درآمدهای متفرقه
minor operated department
خدمات پذیرایی سیار
mobile catering
خدمات پذیرایی برون‌کارگاهی
off-premises catering service/ outside catering
خدمات پذیرایی کارگاهی
on-premises catering service
خدمات پذیرایی فضای باز
outdoor catering
پیش‌پذیرایی
pre-service
بازبینی پیش‌پذیرایی
pre-service checks
نوشگاهک
service bar
دستمال پذیرایی
service cloth
با حق‌خدمات
service complet/ service compris
چرخه خدمات
service cycle
کاشانه باخدمات
service flat
بدون حق‌خدمات
service non compris
ایستگاه خدمات
service station
خدمات اقامتی باغذا
serviced accommodation
ظروف غذاخوری
serviceware
محل تحویل
serving
محل پذیرایی
serving area
دریچه آشپزخانه
serving hatch
میز کناری
sideboard
پذیرایی با بشقاب سرپوش‌دار
special plate service
پذیرایی مرحله‌ای
split service
خدمات پذیرایی کارکنان
staff catering
خدمات خشک‌شویی
valet service/ pressing service
خدمات پذیرایی انبوه
volume catering
خدمات پذیرایی رفاهی
welfare catering
آگهی‌مهمانخانه
advertised hotel
اتراقگاه
lodge
ارزیاب مهمانخانه
hotel inspector
بازرس بهداشت و ایمنی
hotel inspector
بخش مهمانخانه‌داری
hotel division
برگه ثبت‌نام
registration card/ registration form
پرونده پیشینه مهمان
guest history file
پیشینه مهمان
guest history
تعرفه با صبحانه کامل
Bermuda plan/ BP
تعرفه مهمانخانه
hotel tariff
ثبت اقامتگاه‌ها
hotel registration
ثبت‌نام مهمان
hotel registration
چرخه مالی مهمان
hotel guest cycle
خدمات اقامتی خودپذیرا
self-catering accommodation
دسته‌بندی
categorization
دفتر ثبت مهمانان
hotel register
راه‌سرای روستایی
lodge
رخ‌نمای مهمانان
guest profile
رده‌بندی مهمانخانه
hotel classification
زنجیره مهمانخانه‌ها
hotel chain/ chain of hotels
زنجیره مهمانخانه‌های همکار
corporate hotel chain
سامانه ارجاع
referral system
عرصه و اعیان مهمانخانه
hotel premises
عوارض اقامت
hotel tax/ bed tax/ resort tax/ room tax
قفسه میزبان
sidestand
کلبه کوهستانی
chalet
کلبه‌دار
chalet maid
کلبه ساحلی
beach chalet
کوشک‌مهمانخانه
townhouse hotel
مجوز مهمانخانه
hotel licence/ hotel license
مدرسه عالی مهمانخانه‌داری
hotel school
مهمانخانه ساحلی
beach hotel
مهمانخانه وابسته
affiliated hotel
مهمانخانه چهارستاره ممتاز
B hotel
مهمانخانه اقتصادی
budget hotels
مهمانسرای ژاپنی
ryokan/ royakan
مهمانخانه مالکیت‌مشترک
condo hotel/ condominium hotel/ condotel
مهمانخانه خشک
temperance hotel
مهمانخانه تجاری
commercial hotel
مهمانخانه مستقل
independent hotel
مهمانخانه اصلی
flagship hotel
مهمانخانه گذری
transit hotel
مهمانخانه فرودگاهی
airport hotel
مهمانخانه خانواده‌گردان
private hotel
هتل‌پیشه
hotelman
هتل نوبتی
timesharing hotel/ holiday vacation ownership/ holiday ownership/ interval ownership/ multi-ownership
گردشگری تلفیقی
ACE tourism
active ecotourism → hard ecotourism
activity coordinator → animateur
مشی سازگار
adaptancy platform
admission fee → entrance fee
admission ticket → entrance ticket
مشی سودمحور
advocacy platform
خدمات جنبی
ancillary services
برنامه‌گردان
animateur
syn. activity coordinator
سفریاری
assistance during travel
قیمت پایه
basic price
bath blanket → bath sheet
حولة لباسی
bathrobe
ملزومات حوله‌ای
bathroom linen
حولة قدی
bath sheet
syn. bath blanket
bedclothes → bed linen
bedcover → bedspread
لوازم تختخواب
bedding
ملزومات پارچه‌ای تخت
bed linen
syn. bedclothes
روتختی
bedspread
syn. bedcover
آغاز سفر
beginning of the journey
ثبت ذخیرة یكجا
block booking
آب‌گشت
boat trip
ظرفیت‌تكمیل
booked up
ثبت ذخیره
booking
can. → cancellation
canc. → cancellation
لغو
cancellation
abbr. canc., can.
لغو به خواست مسافر
cancellation by the traveler
خسارت لغو
cancellation charge
شرایط لغو
cancellation clause
ورود
check-in
روال ورود
check-in procedure
زمان ورود
check-in time
خروج
check – out
روال خروج
check – out procedure
زمان خروج
check – out time
سامانة رایانه‌ای اطلاعات و ذخیرة جا
computer information and booking system
حمل‌ونقل رابط
connecting transport
گردشگری طبیعت‌كاه
consumptive tourism
چینی‌جات
crockery
گردشگری و جهانگردی
cruet → cruet set
چاشنی‌دان
cruet set
syn. cruet
مدیر تفریحات كشتی
cruise director
كارد و چنگال
cutlery
deep ecotourism → hard ecotourism
اطلاعات مقصد
destination information
ثبت ذخیرة مكرر
double booking
syn. duplicate booking
duplicate booking → double booking
ثبت ذخیرة بهنگام
early booking
→ soft ecotourism
eco-generalist ecotourism
بوم‌كلبه
ecolodge
مجتمع طبیعی‌ـ تفریحی
ecoresort complex
→ hard ecotourism
eco-specialist ecotourism
پایان سفر
end of the journey
ورودی
entrance fee
syn. admission fee
بلیت ورودی
entrance ticket
syn. admission ticket
اطلاعات ورود
entry information about a country
زمین‌ ـ گردشگری
geotourism
بلورجات
glassware
طبیعت‌گردی تخصصی
hard ecotourism
syn. active ecotourism, deep ecotourism,eco-specialist ecotourism
household linen → linen
جاذبة نمادی
iconic attraction
اطلاعات فراغتی ـ ورزشی
information about sport and leisure facilities
اطلاعات هزینه‌های محلی
information about typical costs
خروج رایانه‌ای
in-room check-out
جاذبه‌پردازی
interpretation
مشی دانش‌محور
knowledge-based platform
خروج با تأخیر
late check-out
ملزومات پارچه‌ای
linen
syn. household linen
قفسة حوله‌ و ‌ملافه
linen cupboard
حد مجاز مسافر
maximum number of travelers
حداكثر اقامت
maximum stay
حد نصاب مسافر
minimum number of travelers
حداقل اقامت
minimum stay
كوه‌یار
mountain guide
دستمال سفره
napkin
syn. table napkin, serviette
لچكی
napperon
syn. slip cloth
گردشگری طبیعت‌محور
nature – based tourism
ثبت ذخیرة مهلت‌دار
option
خدمات اختیاری گردشگری
optional tourism service
منظرگشت
panoramic tour
passive ecotourism → soft ecotourism
وسایل غذاخوری یك‌نفره
place setting
popular ecotourism → soft ecotourism
پیش‌ذخیره
pre-booking
فعالیت تفریحی
recreation activity
مزایای فرصتهای تفریحی
recreation benefits
تنوع تفریحات بیرونی
recreation diversity
تجربة تفریحی
recreation experience
فرصت تفریحی
recreation opportunity
گردشگری و جهانگردی ـ موسیقی
abbr. RO
تفریحكده
recreation setting
syn. setting
كاستی قیمت مبدأ
reduction for place of departure
مسافر جانشین
replacement of a traveller
طبیعت‌گردی احیاگر
restoration ecotourism
RO → recreation opportunity
ساحل‌گردی
3S tourism
serviette → napkin
setting → recreation setting
shallow ecotourism → soft ecotourism
گشت یك‌روزة ساحلی
shore excursion
پیش‌دستی
side plate
صداگیر
silence cloth
هزینة اتاق‌تكی
single room supplement
پایدارسازی جاذبه
site hardening
slip cloth → napperon
ویژگیهای اجتماعی تفریحكده
social attributes setting
طبیعت‌گردی عمومی
soft ecotourism
syn. passive ecotourism, shallow
ecotourism, popular ecotourism,eco-generalist ecotourism
پیشنهاد ویژة مسافرتی
special offer of travel
مربی ورزش
sport instructor
عرصه‌های مناسب تفریحی
suitable recreation acres
فزونی قیمت مبدأ
supplement for place of departure
ملزومات پارچه‌ای میز
table linens
table napkin → napkin
طرح چیدمان میزها، طرح چیدمان
table plan
دامن میز
table skirt
تبلیغ رومیزی
table tent
syn. tent card
وسایل غذاخوری
tableware
tent card → table tent
خدمات تهیة بلیت
ticket service
tour director → tour manager
tour escort → tour manager
مدیر گشت
tour manager
syn. tour escort, tour director
ضریب افزایندة گردشگری
tourism multiplier
خدمات گردشگری
tourism services
سیروسفر
travel and tourism
ثبت ذخیرة سفر
travel booking
دفترك سفر
travel brochure
مشاورة مسافرتی
travel consulting
مدارك سفر
travel documentation
قیمت سفر
travel price
عرصه‌های نامناسب تفریحی
unsuitable recreation acres
اطلاعات روادید
visa information
خدمات روادید
visa service
لغات توریسم – گردشگری بخش 4
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.