مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات حمل و نقل – بخش 6

در این قسمت  لغات حمل و نقل بخش 6 عرضه شده است.

 

لغات حمل و نقل صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات حمل و نقل / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات حمل و نقل - ایران ترجمه - Irantarjomeh

لغات حمل و نقل بخش 6
بارقلاب
cargo hook
سیاهه بارگیری
cargo list
بارپلاس
cargo mat
تور بار
cargo net
درگاهی بار
cargo port/ side port/ port
سیاهه بار
cargo sheet
متصدی سیاهه بار
cargo sheet clerk/ ship’s clerk
بارسره
cargo skid
بارجا
cargo space
ناظر بارگیری
cargo superintendent
عرق بار
cargo sweat
مخزن بار
cargo tank
بیمه‌گر بار
cargo underwriter
شناور باری
cargo vessel
بارشایانی
cargoworthiness
بارشایان
cargoworthy
شناور دوبدنه
catamaran
کشتی تمام‌بارگنجی
cellular-container ship
گواهینامه شایستگی
certificate of competency
هزینه
charge
هزینه کمینه
charge minimum
انجمن رده‌بندی
classification society
وارسی رده‌بندی
classification survey
بارنامه بی‌توضیح
clean bill of lading
بارگنج تاشو
collapsible container
بارنامه ترکیبی
combined bill of lading/ multimodal bill of lading/ combined transport bill of lading/ intermodal bill of lading/ multimodal transport bill of lading/ combicon bill/ combined transport document/ combidoc
مرسوله
consignment
شرط ارسال
consignment clause
رسید مرسوله
consignment note
ارسال
consignment1
بارگنج‌ـ دوبه‌بر
container barge carrier
گوشه‌بست بارگنج
container corner fitting/ container corner casting/ corner fitting/ corner casting
سردر بارگنج
container door header/ header bar/ container header
بادامک کلون بارگنج
container door locking bar cam/ container cam
کلون بارگنج
container door locking bar/ container door locking rod
پادر بارگنج
container door sill
در بارگنج
container end door/ end door
چارچوب انتهایی بارگنج
container end frame/ end frame
دیواره انتهایی بارگنج
container end wall/ container end panel/ end panel/ end wall
بارگنج‌های تبادلی
container exchange
فرستگاه بارگنج
container freight station/ CFS/ container base
چارچوب جانبی بارگنج
container side frame/ side frame
پایانه بارگنج
container terminal/ container port/ container base
بارگنجان
container yard
بارگنج‌ـ فله‌بر
container-bulk carrier/ bulk-container carrier/ conbulker
کشتی بارگنجی
containership/ cont.ship/ container vessel
شناسنامه دریانوردی
continuous discharge book/ CDB/ continuous discharge certificate/ CDC/ seaman’s book / discharge book
ظرفیت حجمی
cubic capacity/ measurement capacity
قایق روزگشت
day cruiser
کرایه فضای مرده
dead freight
بار وزنی
deadweight cargo
ظرفیت حمل
deadweight/ deadweight all told/ deadweight cargo capacity/ deadweight capacity/ deadweight tonnage/ total deadweight/ deadweight carrying capacity/ net capacity/ useful capacity/ cargo carrying capacity
بار عرشه
deck cargo/ deck load
کفی بازودار
drawbar trailer
رسید تحویل تجهیزات
equipment interchange receipt/ EIR
سبک‌سازبر واسطه
feeder for lighter aboard ship/ feeder LASH
واچ
FEU
سابو
FLASH
نیام شاخک افرازه
fork lift pocket
واحد چهل‌پایی
forty-foot equivalent unit
بارنامه توضیح‌دار
foul bill of lading/ dirty bill of lading/ claused bill of lading/ unclean bill of lading/ dirty bill
کرایه فرست
freight/ freightage
صورت‌حساب فرست
freight account
کرایه واحد بار
freight all kinds/ FAK
واسطه حمل
freight broker
باریاب
freight canvasser
شرط اجاره کشتی
freight clause/ hire and payment clause
شرط برگشت کرایه در تصادم
freight collision clause
بیمه کرایه و دیرانه و دادگاه
freight demurrage and defense/ FDD
کرایه‌درمقصد
freight forward/ freight collect/ freight payable at destination/ freight at risk
کارگزار فرست
freight forwarder
کرایه کامل
freight in full
بیمه فرست
freight insurance
کرایه معلق
freight pending
بیمه‌نامه فرست
freight policy
کرایه پیش‌پرداخته
freight prepaid/ freight paid in advance/ freight release/ advance freight
اعلام کرایه فرست
freight quotation
نرخ کرایه
freight rate/ rate of freight
راهبرد کرایه فرست
freight strategy
ظرفیت کرایه‌ساز
freight tonnage
جرثقیل دروازه‌ای
gantry crane/ bridge crane
گردن‌غازی
gooseneck/ pacific iron
کاسچنگ
grab
جرثقیل کاسچنگی
grab crane/ grabbing crane
آسیب کاسچنگ
grab damage
شرط تخلیه با کاسچنگ
grab discharge clause
کنده‌گیر
grapple/ log grapple
ظرفیت ناخالص
gross tonnage/ GT
بارنامه گروهی
groupage bill of lading/ collective bill of lading/ omnibus bill of lading
بارگنج حرارتی
heated container
بارنامه داخلی
house bill of lading
یخ‌شکن
ice breaker
آیین‌نامه کالای خطرناک
IMDG code
اتاقک بدون پنجره
inside cabin
ساب
LASH
بام
LCL
بارگنج مشترک
less than container load
سبک‌ساز
lighter
سبک‌سازبر
lighter aboard ship/ LASH ship
سبک‌سازی
lighterage
هزینه سبک‌سازی
lighterage
بارگیری
loading
نماینده بارگیری
loading agent
پهلوگاه بارگیری
loading berth
واسطه بارگیری
loading broker
بارگیری به‌نوبت
loading in turn
علامت خط شاهین
loading mark/ loadline mark/ loadline disc/ Plimsoll mark
محل بارگیری
loading spot
نوبت بارگیری
loading turn
محدودیت حمل
loading warranties
الوارگیر
log grab
لوـ لو
lo-lo/ lift-on lift-off
کرایه سرجمع
lump sum freight/ lump sum
بار حجمی
measurement cargo/ measurement goods/ measurement freight
کلان‌بندر
megaport
قایق تفریحی موتوری
motor yacht
چنگه
multigrab/ multi grap
ظرفیت خالص
net tonnage/ NT
بارگنج روباز
open-top container/ open top/ OT
اتاقک روبه‌دریا
outside cabin
بارکف‌چین
palletizer
چندمایع‌بر
parcel tanker
پیش‌نقشه بارچینی
prestowage plan
بالارس
reach stacker
بارگنج حرارتی‌ـ یخچالی
refrigerated and heated container
کفی رورو
roll trailer
پهلوگاه رورو
ro-ro berth
کشتی رورو
ro-ro ship/ roll-on roll-off ship
شناور رورو
ro-ro vessel/ roll-on roll-off vessel
رورو
ro-ro/ roll-on roll-off
کشتی روروبارگنجی
ro-ro/container ship/ con-ro ship
شناور روروبارگنجی
ro-ro/container vessel/ con-ro vessel
فرابر رورومسافری
ro-ro/vehicle/passenger ferry/ ro-ro/passenger ferry
ردیف
row
دریامانایی
sea keeping ability
دریاسازگاری
sea kindliness
دریاشایانی
seaworthiness/ navigability
دریاشایان
seaworthy/ navigable
کشتی نیمه‌بارگنجی
semi-container ship
جرثقیل دوپایه‌بلند
semi-portal crane
چارک شناور
ship’s quarter/ quarter
پهلوبر
side loader
شیب‌راهه جانبی
side ramp
دوال
sling/ rope sling
وزن‌گستر
spreader
روی‌هم‌چینی
stacking
بارچینی
stowage
گواهینامه بارچینی
stowage certificate
ضریب بارچینی
stowage factor
دستورالعمل بارچینی
stowage instruction
پذیرش‌نامه بارچینی
stowage order
نقشه بارچینی
stowage plan/ cargo plan
میان‌پایه‌بر
straddle carrier
بارگنج مخزنی
tank container
شناور مایع‌بر
tank vessel
مایع‌بر
tanker/ tankship
وزن ظرف
tare/ tare weight
قایق خدماتی
tender
واب
TEU
بارگنج عایق
thermal container
بارنامه سراسری
through bill of lading/ through bill
طبقه
tier
ظرفیت
tonnage
بالاگیر
top lift
کفی
trailer
شناور سه‌بدنه
trimaran
واحد بیست‌پایی
twenty-foot equivalent unit
قفل چرخان
twist lock/ twistlock
نفت‌کش کوه‌پیکر
ultra large crude carrier/ ULCC
تخلیه
unloading/ discharge/ discharging
بارگنج تهویه‌ای
ventilated container
نفت‌کش غول‌پیکر
very large crude carrier/ VLCC
دفتر ثبت انبار
warehouse book
شرط انباربه‌انبار
warehouse to warehouse clause
رسید انبار
warehouse warrant/ warehouse receipt
قایق تفریحی
yacht
وزن مجاز رویهم‌چینی
allowable stacking weight
چراغ تمام‌دور
all-round light
اجاره صرفاً کشتی
bareboat charter/ demise charter/ bare-hull charter/ bare-pole charter
جرم خدمه
barratry
محوطه گمرکی
bonded area
کالای گمرکی
bonded stores/ bonded goods/ bonded cargo
برق‌زدایی
bonding
کشتی راه‌ده
burdened ship
گواهینامه رده‌بندی
certificate of classification/ classification certificate
گواهی آسیب‌دیدگی
certificate of damage/ certificate of survey
گواهی ابطال ثبت
certificate of deletion
گواهی عضویت
certificate of entry
گواهی پذیرش رده‌بندی
certificate of first entry classification
گواهینامه برازش
certificate of fitness
گواهی مالکیت
certificate of ownership/ owner’s oath for license
گواهی سلامت شناور
certificate of pratique/ free pratique/ bill of health/ certificate of free pratique
گواهینامه ثبت
certificate of registry/ ship’s certificate of registry/ ship’s register
گواهی انبار مواد مصرفی
certificate of sea stores
گواهی وارسی
certificate of survey
لوازم شخصی خدمه
crew’s effect
بازده ظرفیت حمل
deadweight efficiency
نسبت ظرفیت حمل
deadweight ratio, deadweight displacement coefficient
مقیاس ظرفیت حمل
deadweight scale/ displacement scale
اعلام وصول
delivery note/ DN
برگ ترخیص
delivery order/ DO/ landing order
مالک بدل
disponent owner
اضطرار
distress
پرچم اضطرار
distress flag
بسامد اضطرار
distress frequency
منورانداز اضطرار
distress gun
چراغ اضطرار
distress light
علامت اضطرار
distress signal
سند انطباق
document of compliance/ DOC/ certificate of compliance
مجوز حمل کالای خطرناک
document of compliance
لغات حمل و نقل بخش 6
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.