مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات زمین شناسی – جغرافی – بخش 15

در این قسمت  لغات زمین شناسی – جغرافی بخش 15 عرضه شده است.

 

لغات زمین شناسی – جغرافی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات زمین شناسی – جغرافی / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات زمین شناسی - جغرافی - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات زمین شناسی – جغرافی بخش 15
آبكند- آبراهه تنگ و طویلی كه بر اثر شسته شدن زمین پدید آمده باشد
Water gap
توده آب: توده اى از آب که بخشى از اقیانوس یا دریاچه را پر مى کند و با توجه به ویژگیهاى خاص خودش همانند دما و شورى شناخته مى شود.
Water Mass
سطح ایستابى: سطحى است که در آن فشار سیال برابر فشار آتمسفر است.
Water Table
آبشار ریزش قائم یا پرشیب آب یک رودخانه از ارتفاع زیاد.
Waterfall
آب پخشان رشته کوه یا منطقه برجسته ای واقع در میان حوضه و یا آبگیر دو یا چند رودخانه که شاخابه رودخانه های مزبور را از یکدیگر جدا می سازد.
Watershed/divide
هوا وضعیت جوی یک منطقه در یک زمان معین یا در نظر گرفتن عواملی چون درجه حرارت، نور خورشید، باد، ابر، مه و تبخیر.
Weather
جغرافیای رفاه،رویکردی در جغرافیای انسانی که بر مسائل نابرابری تأکید دارد.
Welfare geography
چاه: حفره ایست (گودال، سوراخ، تونل) که معمولا بصورت استوانه اى حفر مى شود و آب را در خود ذخیره میکند.
Well
اقلیم استوایی مرطوب واقع در کمربند کم فشار استوایی به عرض تقریبا\” ˚10 است. در تمام ماههای سال گرم و مرطوب و در طول سال بطور یکنواخت و احتمالا\” هر روز باران می بارد.
Wet equatorial climate
گندم گیاهی از تیره گندمیان از نوع تریتیکوم که غذای اصلی و مهمترین جنس در بازار غله جهانی و به احتمال قوی نخستین دانه اهلی شده به دست انسان است .
Wheat
گندم خیز جایی که در آن گندم فراوان به عمل آید .
Wheat belt
گرداب،یک گرداب کوچک دایره ای شکل در دریا یا رودخانه ای که از شکل کانال مربوط، یا بوسیله برخورد دو جریان، یا به علل مشابه ایجاد می شود.
Whirlpool
گردباد ستون در هم پیچنده ای از هوا که براثر گرم شدن سطح زمین و صعود هوای گرم بسوی طبقات بالا پدید آید .
Whirlwind
باد- جریان افقی هوا با شدتهای متفاوتی از آرام ترین تا شدیدترین آنها كه توفند نام دارد
Wind
باد شكن- پناهگاههای طبیعی یا مصنوعی كه جلوی سرعت و شدت باد را بگیرند
Wind break
گلباد + بادنقش
Wind rose
بادنما دستگاهی است برای نشان دادن سمت وزش باد
Wind vane
قشلاق سرزمین گرمی که مردم چادرنشین زمستان را در آن جا به سر می برند .
Winter quarter
چاه زیر زمینى که به سمت پایین حفر شده باشد.
Winze
بیگانه سنگ: نمونه اى از سنگ که داراى ترکیب کانى شناسى متفاوتى با سنگ میزبان است.
Xenolith
ژئومورف- یه نوع بافت سنگ آتشفشانی است كه بلورها فاقد سطوح و یالها مشخص بوده و در زیر میكروسكوپ حدود بلورها نامنظم، كروی و یا دندانه ای است
xenomorphe
یارد واحد انگلیسی برای اندازه گیری مسافت که برابر914399/0 متر است .
Yard
کلوتک – بقایای باقی مانده بصورت پشته ناشی از سایش بادی بخشی از رسوبها
yardang
زامبو آدم های دورگه ای که از آمیزش نژادهای سرخ و سایه در آمریکای لاتین بوجود آمده اند.
Zambo
نقطه‌اى در کره آسمانى که درست بالاى سر واقع شود.
Zenith
منطقه، ناحیه، نیسنگ
zone
منطقه الف-قسمتی از زمین که به واسطه نوع حیوانات یا نباتات آن کاملاً مشخص و متمایز است و یا از نظر رشد پاره ای گیاهان و حیوانات دارای شرایط مناسب باشد. ب- هر یک از پنج منطقه زمین که از نظر آب و هوا طبقه بندی شده است .
Zone/belt
زو یا دره محلی است که از آن آبهای دائمی یا فصلی می گذرد. در مسیر گریوان دو زو وجود دارد. از یکی بطور دائم آب منطقه گریوان به بش قارداش وبجنورد می رسد و دیگری چون فقط در فصول بارندگی آب دارد به خشکه زو معروف شده است .
zoo
نرم‌افزار یا سخت‌افزارى که امکان نمایش نواحى پى‌در پى کوچکتر (Zoom in) یا پى‌در پى بزرگتر (Zoom out) تصویر را روى دستگاه نمایش تعاملى فراهم مى‌آورد. 2-فرایند استفاده زوم.
Zoom
نقشه كش
Cartographer
كارتوگرافی
Cartography
نصف النهار مركزی
Central Meridian
تونل
Channel
صخره
Cliff
قطب نما
Compass
رز كمپاس
Compass Rose
تصویرسازی مخروطی
Conic Projection
صخره
Cliff
قطب نما
Compass
رز كمپاس
Compass Rose
تصویرسازی مخروطی
Conic Projection
قاره
Continent
كنتور
Contour
خلیج
Cove
تصویرسازی استوانه ای
Cylindrical Project
درجه
Degree
دلتا
delta
بیابان
Desert
دون
Dune
نیمكره شرقی
Eastern Hemisphere
خط استوا
Equator
مصب
Estuary
فیورد
Fjord
نقشه جنگل
Forestry map
جغرافی
Geography
نقشه زمین شناسی
Geologic map
ژئومورفولوژی
Geomorphology
ژیزر
geyser
سیستم مختصات جغرافیایی
Geographical Coordinate System
گلایزر
Glacier
جی پی اس
GPS
پوسته یخی
ice shelf
خلیج
gulf
تپه
hill
خط تاریخ بین المللی
International Date Line
جزیره
island
تنگه
isthmus
كلید
key
لاگون
lagoon
لندمارك
land mark
عرض جغرافیایی
Latitude
راهنما
Legend
طول جغرافیایی
Longitude
نقشه
map
تصویرسازی نقشه
map projections
مقیاس نقشه
map scale
مرداب
‌ marsh
تصویرسازی مركاتور
Mercator Projection
نصف النهار
meridian
مزا
mesa
كوه
Mountain
نیمكره شمالی
Northern Hemisphere
قطب شمال مغناطیسی
North Magnetic Pole
قطب شمال
North Pole
واحه
Oasis
اقیانوس
Ocean
تصویرسازی ارتوگرافی
Orthographic Projection
تصویرسازی ارتوفانیك
Orthophonic Projection
مدار
Parallel
شبه جزیره
Peninsula
نقشه فیزیكی
Physical map
دشت
Plain
تصویرسازی مسطح
Planar Projection
نقشه پلانیمتری
Planimetric Map
فلات
Plateau
نقشه سیاسی
Political Map
حوضچه
Pond
چمن زار
Prairie
نصف النهار مبدأ
Prime Meridian )
تصویر سازی
Projection
چهارگوش
quadrangle
سلسله
range
ریف
Reef
نقشه برجسته
relief map
مخزن
Reservoir
رودخانه
river
نقشه راه
road map
تصویرسازی رابینسون
Robinson Projection
مقیاس
scale
دریا
sea
سطح تراز دریا
Sea Level
تصویرسازی سینوسئیدال
Sinusoidal Projection
تنگه یا بغاز
sound
منشأ
Source
نیمكره جنوبی
Southern Hemisphere
قطب جنوب مغناطیسی
South Magnetic Pole
قطب جنوب
south pole
باریكه
Strait
باتلاق
Swamp
نقشه توپوگرافی
Topographic map
شاخه فرعی
Tributary
رأس سرطان
Tropic of cancer
رأس الجدی
Tropic of Capricorn
مدارات
Tropics
تندرا
Tundra
آبشار
Water fall
نقشه هواشناسی
Weather map
دره
Valley
آتشفشان
Volcano
نیمكره غربی
Western Hemisphere
سرزمین مرطوب، تالاب
Wetland
به معنی آنچه كه برخلاف جهت تابش آفتاب می باشد
AVER
 (اصطلاح كانی شناسی) عقیق چخماقی
 AGATE MOLAIRE
 آئكینیت
 AIKINITE
 آئنیگماتیت
 AENIGMATITE
 آئیگرین
 ACMITE
 آئیگرین
 AEGRITE
 آئیگرین
 AEGRINE
 آب آرتزین،آب زیرسطحی است كه دارای فشار كافی برای بالا آمدن از شكاف ها یا سایر دهانه های یك لایه نفوذ پذیر است
 ARTESIAN WATER
 آب آشام روئی
 ADSORPTION WATER
 آب پوسته ای
 ADHESIVE WATER
 آب قلیائی
 ALKALINE WATER
 آب گاز كربنیك دار
 ATTACK (MINERALS)
 آبرفت
 ALLUVIAL
 آبرفت
 ALLUVIUM
 آبرفت ورسوبات آواری را گویند
 ATREDADURIOU
 آبرفت های ماسه ای
 ASSABLISSEMENS
 آبیاری برای تهویه خاك
 AERATION IRRIGATION
 آبیاری كردن
 AIVAR
 آپتیكوس
 APTYCHUS
 آپسین، از اشكوب های كرتاسه زیرین دوران دوم
 APTIAN
 آپلیت، میكرورگرانیت های دانه ریز كه تركیب آن بسیار ساده می باشد
 APLITE
 آپوفیر، در پتروگرافی قسمت جلو آمده و طویل یك با تولیت را گویند
 APOPHYSIS OFF SHOOT
 آپوفیلیت
 APOPHYLLITE
 آتاپولوژیت كانی های رسی با ساختمان فیبری بوده كه اغلب با منیزیوم همراه است وبه صورت لوله های خالی با منافذی كه اندازه شعاع آن كمتر از 15 انگسترم است
 ATTAPULGITE
 آتراكتیت از بلمینیت های بزرگ كه پراكندگی جغرافیائی آن از تریاس تا ژوراسیك تحتانی بوده است
 ATRACTITES
 آتریو،به چاله با فرورفتگی اطلاق می گردد
 ATRIO
 آتلستیت
 ATELESTITE
 آجونك
 AJONC
 آدامیت
 ADAMITE
 آدم، در خاك شناسی زمین سرخ را می گویند
 ADAM
 آدوكسیون- پهن رفت
 ADUSTE
 آدولاریا، حجرالقمر، سنگ ماه
 ADULARIA
 آدیاباتیك، برونكار، بی گذر
 ADIABATIC
 آدینول ( از انواع سنگهای دگرگونی)
 ADINOLE
 آراگونیت، یكی از اشكال بلورین كربنات كلسیم طبیعی است
 ARAGONITE
 آرتزین، ناحیه ای كه در آن یك ساخت زمین شناسی یا یك سنگ ویژه شرایط مناسب را برای به وجود آمدن چاه های آرتزین فراهم كرده است
 ARTESIAN
 آرتین سكین
 ARTINSKIAN
 آرژیلولیت سنگی كه تولید رس می نماید
 ARGILOLITE
 آرژیلیت، به گونه ای از خاك های رسی اطلاق می شود كه بر خلاف رس معمولی آب آن كم بوده وسخت می باشد
 ARGILLITE
 آركئن، زمین های بسیار قدیمی وكهن زمین را گویند
 ARCHEAN
 آركئوسیاتیده ها
 ARCHEOCYATHIDEA
 آركوز، ماسه سنگ های فدلسپات دار را گویند
 ARKOSE
 آرگنین، در ردیف مونواسیدهای آمینه دو ظرفیتی بوده واز پروتئین ها مشتق شده است.
 ARGININE
 آرنیژین
 ARENIGIAN
 آرومتر، دستگاهی كه برای اندازه گیری غلظت و وزن مخصوص مایعات به كار می رود
 AREOMETER
 آزبست، پنبه سوز
 ASBESTOS
امیانت، آزبست، پنبه سوز
 AMIANTHUS
 آزوریت كربنات آبدار در سیستم مونوكلینیك متبلور می شود به رنگ آبی پروسی،لاجوردی در زمان های مختلف وجود دارد
 AZURITE
 آزوریت آبی سنگ سبز نوعی مالاكیت كه از مالاكیت سبز و آزوریت آبی به وجود آمده است
 AZURE STONE
 آزیموت، سمت
 AZIMUTH
 آسپارگین، مجموعه اسیدهای آمیدی وآمینه را گویند
 ASPARAGIN
 آستروبلم، سوراخ یا دهانه آتشفشانی كه در اثر برخورد متئوریت ها با سطح زمین به وجود می آید
 ASTROBLEME
 آستروفیلیت، در سیستم مونوكلینیك متبلور می شود
 ASTROPHYLLITE
 آستنوسفر(سست كره)
 ASTHENOPHERE
 آستنولیت، حجم بزرگی از سنگ های موضعی كه به صورت جزئی در مركز وهسته توده های صلب وجامد ذوب شده،قطعه ذوب شده زون موجود را ترك كرده پس از تولید ماگما به سطح زمین باز می گردد
 ASTHENOLITE
 آستین از اشكوب های پلیوسن بالائی دوران سوم
 ASTIAN
 آسفالت، قیر
 ASPHALTUM
 آسفالت، قیر
 ASPHALT
 آشام روئی
 ADSORPTION COLLOID
 آغاز یك دوره یخبندان
 ANAGLACIER
 آفانیتیك، نهان بلور
 APHANITIC
 آفوتیك،محیط های بسیار عمیق دریایی را گویند
 APHOTIC
 آفینیته، پیوستگی، گرایش، میل تركیبی
 AFFINITY
 آك، به معنی نوك
 AK
 آكتینوت
 ACTINOTE
 آكتینوكاماكس
 ACTINOCAMAX
 آكتینیوم
 ACTINIUM
 آكرمانیت
 AKERMANITE
 آكروكوردیت
 AKROCHORDITE
 آكری تراش ها
 ACRITARCHES
 آكسینیت
 AXINITE
 آكمیت به فرمول Na,Fe[Si2O6]
 ACMITE
 آكی تانین از اشكوب های دوران سوم حد پائین میوسن را گویند وارتباطی با اولیگوسن بالائی ندارد
 AQUITANIAN
 آكیتنومیست ها، موجودات تك یاخته گیاهی
 ACTYNOMYCES
 آگاریك كانی
 AGARIC MINERAL
 آگپائیتیك
 AGPAITIC
 آگروسترین
 AGROSTERIN
 آگرونوم، متخصص زراعت
 AGRONOM
 آگله، توده متراكم و ناپایدار
 AKLE
 آگنوتوزوئیك، حیات ناشناخته
 AGNOTOZOIC
انجمن بهمن آمریکا
American Avalanche Association (A.A.A)
مهار
anchor
بلوک­های گوشه­دار
angular blocks
محرک‌های مصنوعی
artificial triggers
صعود (بالا رفتن)
Ascend
صنوبر لرزان
aspen
مرکز اطلاعات بهمن کلرادو
Avalanche Information Center (CAIC)
پیش‌گیری، بقا و نجات
avoidance, survival and rescue
مسافران مناطق کوستانی
backcountry users/travelers
برآمدگی، شکم
bulge
محل اقامت و شب‌مانی
campsite
تكه‌ی‌ بزرگ‌ یا كلفت‌ وكوتاه‌ (درمورد سنگ‌ ویخ‌ وچوب‌)
chunks
سرنخ
clue
بدون چسبندگى
cohesionless
یکپارچه (چسبناک)
cohesive
استحکام یکپارچگی
cohesive strength
تیم نجات آلپاین کلرادو
Colorado’s Alpine Rescue Team
کاو (مقعر)
concave
کوژ (محدب)
convex
نقاب
cornice
گذر كردن
cross
نقشه­راههای محلی و روستایی
cross-country trail map
آوار، خرده و باقیمانده شن و خاک…
debris
تصمیم­‌گیرنده
decision-maker
پوشش گیاهی انبوه
dense timber
فرود (پایین آمدن)
descend
موارد ثبت شده
documented cases
طبل­مانند
drum-like
در معرض قرار دادن
expose
رها كردن
extricate
خط شکست
fracture line
دستكش
glove
جعبه‌ كوچك‌ مخصوص‌ اچار و غیره‌ در جلو اتومبیل‌، جعبه‌ داش‌ بورد
glove compartment
عینك محافظ
goggle
گرانش، جاذبه
gravity
راهنمایی
guidance
آب­کند، آبراه (دره­ی تنگ و عمیق)
gully
خطر
hazard
علفهای انبوه
heavy brush
بالگرد
helicopter
صداهای پوک، توخالی
hollow sounds
انحراف­ سنج
inclinometer
نشست بین­المللی نجات فنی
International Technical Rescue Symposium
بادپناه
leeward
شُل (سست)
loose
روانکار
lubricant
مانور
maneuver
آیین­نامه­
manual
مربیگیری، رابطه­ی توسعه یابنده­ی کمک فرد کارآزموده به مبتدی
mentorship
باور نادرست
misconception
انجمن نجات کوهستان
Mountain Rescue Association
دامنه­ی کوه
mountainside
انجمن ملی جستجو و نجات
National Association of Search & Rescue
سرویس(خدمات) جنگل ملی
National Forest Service
گشت اسکی ملی
National Ski Patrol
سبقت گرفتن
overtake
مضطرب
panic
محیط­­بان
patroller
بالشتک
pillow
کاج، صنوبر
pine
پره، پر نازک
plume
آب­پخشان، خط­الراس
ridge
انتخاب مسیر
route selection
شال گردن
scarf
جستجوی قدم به قدم
scuff search
نشست
settling
فریاد زدن
shout out
قالبی(تخته­ای)
slab
به نرمی و یکنواختی سرخوردن، سُرسُره
slide
شیبهایی کمتر از 100فوت
slides Less than 100 ft
جهت شیب
slope orientation
نوع شیب
slope profile
تندی شیب
slope steepness
برف­انباشت
snow pack
دانش برف­شناسی(برف­شناخت)
snow science
پهنه­ی برفی- برف­پهنه
snowfield
ماشین ­برف ­سواران
Snow-machines
ماشین برفی
snowmobile
برف­انباشت
snowpack
تُنُک
sparse
آب ­شدن‌های بهاری
spring thaw
توفان
storm
ردپا
swath
نشست
symposium
خط رشد، (در مناط‌ق‌ سرد و كوهستانی‌) خط‌ مفروضی‌ كه‌ بالای‌ آن‌ هیچ‌ درختی‌ رشد نمیكند.
timberline
مسیر
track
گذر عرضی
traverse
مرز درختان
Tree-line
رها كردن
trigger
پوشش گیاهی
vegetation
قربانی
victim
بهمن­ تر(خیس)
wet avalanche
جامعه­ی پزشکی صحرایی
Wilderness Medical Society
درخت بید
willow
بارگذاری بادی، بادروب
wind-loading
بازتوزیع باد
wind-redistribution
بادگیر
windward
در طول سال
year round
ریوداسیت
rhyodacite
برشی شدن ، خردشدگی
تشکیل قطعات زاویه دار تا نیمه زاویه دار در یک زمینه ریزتر در امتداد گسل دلیلی بر عملکرد گسل و خرد شدن سنگهای مقاوم است.
Brecciation
برش گسلی
fault breccia
تنش زدایی
stress relief
مثلث بافت خاك
texture soil angular
 نفوذ پذیری
Permeability
هدایت آبی
Hydraulic conductivity
تاثیر مصرف گوگرد در حاصلخیزی خاکهای زراعی
affect Consumption of sulfur in Agricultural soil Fertility
نقطه پژمردگی
wilting point
اندازه گیری کربن آلی خاک
 module of organic carbon(OM)
 ظرفیت نگهداری آب در خاک
field capacity
ظرفیت اشباع
saturation percentage
تقسیمات رطوبتی خاک
Divisions of soil moisture
آب هیگروسکوپیک
 Hygroscopic water
 آب کاپیلاریته
capillary water
 آب اشباع
gravitation water
رطوبت خاک و نیروی مربوطه
Soil moisture and force Relevant
وضعیت آب در خاک
Water status in soil
مقدار رطوبت
moisture content
اهمیت رنگ خاک
Importance of soil color
عوامل مؤثر در رنگ خاک
Factors in color of soil
رنگ خاک
color of soil
لغات زمین شناسی – جغرافی بخش 15
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.