مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات زمین شناسی – جغرافی – بخش 2

در این قسمت  لغات زمین شناسی – جغرافی بخش 2 عرضه شده است.

 

لغات زمین شناسی – جغرافی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات زمین شناسی – جغرافی / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات زمین شناسی - جغرافی - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات زمین شناسی – جغرافی بخش 2
بریدگی- پرتگاه و یا صخره ای كه دارای جبهه ای قائم باشد
Bluff
خلاش ،زمین اسفنجی، مرطوب و نرمی که عمدتاً مرکب از خزه تخریب شده یا در حال تخریب و سایر مواد نباتی می باشد آن غالباً در دریاچه ها یا مخازن راکد کم عمق تشکیل می شود و بیشتر بوسیله خزه اسفاگنام ایجاد می شود پدیده اخیر از سواحل انتشار می یابد که شناور در سطح است و نهشتی از مواد نباتی در روی کف می دهد
Bog
بغاز واژه صربستانی، به معنای منطقه ای آهکی که به مرور بوسیله تخلیه و جابجایی آبهای سطحی شسته و بصورت باریکه ای از آب، دو دریا را بهم متصل کرده باشد. مانند بغازهای بسفرو داردانل
Bogaz
نقطه جوش یا نقطه غلیان هر مایع دمای معینی است که در آن دما، مایع در فشار 76 سانتیمتر جیوه به جوش می آید .
Boiling point
تابش سنج- دستگاه برقی حساسی برای اندازه گیری تشعشعات حرارتی بكار رود. از این وسیله برای آشكار ساختن دمای سطح ستارگان و بررسی ناحیه زیر قرمز طیف استفاده می شود
Bolometer
مرز خط یا نواری که در حد فاصل میان دو کشور یا دو سرزمین مختلف واقع شده باشد .
Border
اشترک موجی از آب که در مد به صورت دیواری از آب در دهانه رودخانه های باریکی که به دریا می ریزند، دیده می شود.
Bore
مرز، محدوده- خط جداكننده واحد سیاسی از واحد دیگر
boundary
موج شکن دیوار یا سدی از بتون مسلح که برای جلوگیری از نیروی امواج آب در دریا ساخته شده و منطقه آرامی را در پناه خود بوجود آورده باشد .
Breakwater
نسیم عبارت از هوایی که خیلی آرام جریان یابد و شدت جریان هوا به اندازه ای است که تولید باد نمی کند .
Breeze
پل طاقی که با مصالح ساختمانی بر روی رودخانه یا دره می سازند که از روی آن عبور کنند.
Bridge
پهناب- سطح پهناوری از آب یك رودخانه واقع در دهانۀ آن(منظور از دهانه محلی است كه رودخانه به دریا می پیوندد)
Broad
جوی رود کوچک، مجرایی که آب را جهت مشروب کردن زمین از آن عبور دهند.
Brook
بودجه- برنامۀ مالی دولت برای یك سال مالی كه شامل پیش بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه ها برای دستیابی به اهداف دولت می باشد
Budget
بوران باد شدیدی که معمولا در تمام فصل های سال در آسیای مرکزی می وزد. وزش این باد در زمستان زندگی را صاقت فرسا ساخته و به توفان برف سرد مبدل می گردد.
Buran
نقب راه باریک زیرزمینی
Burrow
بات، تل، تپه
Butte
اتوبان کمربندی، بزرگراه بین شهری کمربندی،اگر آزادراه شهرهای سرراه خود را دور بزند آزادراه کمربندی نمایده شده و دارای تمام مشخصات آزاد راه است.
by pass freeway
تقویم گاهنامه
Calendar
یخزائی تشکیل یک کوه یخ شناور از راه خرد شدن توده یخی که از زبانه یک یخچال واقع در دریا یا یک دیواره یخی جدا شده باشد .
Calving
آبراهه الف-مجرایی که بطور مصنوعی برای حمل ونقل آبی کنده شده. ب – رشته های باریک آب یا جویباری که دو دریای مجاور را بهم بپیوندد. پ-مجرایی که بمنظور آبیاری مناطق کشاورزی ایجاد شده.
Canal / waterway
کنف گیاهی از تیره پنیرکیان که مانند کتان از الیاف آن جهت تهیه طناب و گونی و پارچه های ضخیم استفاده میکنند .
Cannabis
بخش،حوزه،یکی از واحدهای تقسیمات کشوری در برخی از کشورهای اروپایی،بخش در تقسیمات سیاسی -اداری ایران،محدوده جغرافیایی معینی که از به هم پیوستن چند دهستان تشکیل می شود که در آن عوامل طبیعی و اوضاع اجتماعی -اقتصادی فرهنگی واحد همگنی بوجود می آورند.
canton
کانیون دره ژرفی که دیواره های آن دارای شیب تند بوده و معمولا رودخانه ای در کف آن جریان داشته باشد .
Canyon
پوشنگ چینه مقاومی از جنس سنگ که لبه یا پای آبشارهای بزرگ را تشکیل می دهد و یا توده سنگهایی که روی یک معدن را پوشانیده باشد و یا بصورت لایه غیرقابل نفوذی روی یک چینه آبزا را بپوشاند، اطلاق می شود.
Cap rock
ظرفیت گنجایش یک ظرف یا مخزن از نظر حجم مایع یا گازی که در آن جای می گیرد .
Capacity
دماغه
Cape
پایتخت
capital
سرمایه داری- نظام اقتصادی كه در آن مالكیت خصوصی وسایل تولید در دست طبقه ای متمركز شده است كه فقط بخش كمی از افراد جامعه را تشكیل می دهند و در برابر این طبقه، طبقه انبوه و فقیر كارگر قرار دارد كه تنها منبع درآمد برای ادامه حیاتش ارزش كار اوست كه مانند یك كالا در بازار عرضه و تقاضا به فروش گذاشته می شود
Capitalism
کاپیتولاسیون اتباع دولت زورمند پس از ورود به قلمرو دولت ناتوان تحت حاکمیت محاکم دول متبوع خود باقی می مانند و محاکم کشور ضعیف حق محاکمه آنها را ندراند .
Capitulation
جَدی دهمین صورت فلکی در منطقه البروج و دهمین برج.
Capricorn
جهات اربعه ←چهار جهت اصلی
Cardinal points
فرقه گروهی از مردم با یک سری آداب و رسوم سنتی و موروثی که افراد آن از لحظه تولد تا دم مرگ شدیداً خود را وابسته به آن دانسته و در رعایت آداب مربوطه مقید و محدود باشند .
Caste
جبر محیطی- توجیه كنندۀ خطاها بوده به طوری كه تكلیف و مسئولیت را از انسان سلب می نماید
Casual determinism
آبریز- زمینی كه آب باران كلیه اراضی اطراف به آن وارد گردد و آبهای جمع شده فقط به وسیلۀ یك رودخانه یا یك رشته جوی از آن خارج و به دریا، یا دریاچه وارد شود
Catchment area
حوضه آبریز ،ناحیه ای که تمام آب بارانی که در آن فرو می ریزد سوای انچه که تبخیر می شود به داخل رودخانه یا نهری تخلیه می شود که سپس این رودخانه آب را به طرف دریا یا دریاچه ای هدایت می کند
Catchment Basin
غارنشین ساکنان غار و انسان هایی که در پناهگاههای طبیعی زندگی می کنند.
Cave dweller
زاغه- سوراخی كه در كوه، تپه، و بیابان برای استراحت چارپایان آماده كنند
Cave/ hut
زاغه سوراخی که در کوه، تپه و یا بیابان برای استراحت چارپایان آماده کنند.
Cave/hut
غار- فضای خالی زیرزمینی كه بطور طبیعی بوجود آمده و با فضاهای خارج پوسته زمین بوسیله روزنه یا دهانه ای پیوستگی داشته باشد
Cavern / cave
غار فضای خالی زیرزمینی که بطور طبیعی بوجود آمده و با فضای خارج پوسته زمین بوسیله روزنه یا دهانه ای پیوستگی داشته باشد .
Cavern/cave
یاخته کوچکترین واحد زنده بدن موجودات زنده که از دو قسمت مهم سیتوپلاسم و هسته تشکیل یافته است .
Cell
سرداب اطاقی در زیر زمین که برای استفاده از خنکی هوا در تابستان ساخته شود.
Cellar
آتوماتای سلولی یکی از سیستم های پشتیبانی برنامه ریزی شهری می باشد. تاکنون چند رساله دکتری تخصصی در گروه های علوم جغرافیایی جهان در طی سالهای اخیر در این مورد کار شده است. در ایران دکتر اکبر کیانی دانش آموخته دکتری تخصصی دانشگاه تربیت مدرس توانست آتوماتای سلولی را با سنسورهای هوشمند ترکیب نماید و ضمن ارائه قابلیتهای این سیستم برای اولین بار ایده ابرنقشه الکترونیکی دوطرفه را ثبت نماید.
Cellular Automata
سیمان – مواد آهنی یا سیلیسی و یا آهکی که بوسیله آب روان ته نشین شده و در نتیجه آمیختن با رسوبات سستی چون شن و ماسه و آمیزه سخت و بهم فشرده ای را بوجود آورده باشد.
Cement
سرشماری
census
شهر مركزی- شهری كه بازار اصلی و مركز خدماتی در برخی از نواحی تجاری بزرگتر است و مكانی مركزی است
Central city
مكان مركزی- مركز شهر یا آبادی كه كاركرد اولیۀ آن، فراهم آوردن كالاها و خدمات برای جامعۀ مصرف كنندۀ پیرامون آن است
Central place
نظریۀ مكان مركزی- نظریه ای كه از سوی \”والتر كریستالر\” بین سالهای 1893-1969 میلادی پیشنهاد شد. وی كوشید تا اندازه و پراكنشهای آبادی را با توجه به كالاها و خدماتی مورد مطالعه قرار دهد كه یك شهر برای روستاهای پراكنده پیرامون فراهم می كند
Central place theory
مرکزیت محلی که نسبت به پیرامون خود دارای اهمیت خاصی باشد .
Centrality
تمرکز
centralization
برنامه ریزی متمرکز،نظامی که در آن دولت تعیین می کند چه باید تولید شود و چگونه عوامل تولیدی بین مصارف مختلف توزیع شوند.
centralized planning
قرن
century
قیفاووس صورت فلکی نیمکره شمالی.
Cepheus
غلاّت آن دسته از دانه های گیاهی مانند گندم ،جو، چاودار،ذرت،برنج ،ارزن و امثال آن که خوراک اصلی انسان را تشکیل می دهند .
Cereals
گواهینامه
certificate
سلسله کوه +رشته کوه
Chain/range of mountain
تنگه- باریكه ای از آب كه دو دریای مجاور را بطور طبیعی به یكدیگر متصل سازد. به این عارضه با ب نیز می گویند
Channel /strait
تنگاب- جوی و یا نهر و رودخانه ای كه در یك بستر نسبتا عمیق و باریك و تنگ جریان داشته باشد
Channel flow
سیل بند- دیواره ای كه روی رودخانه های سیلابی ساخته می شود تا از جریان سیل جلوگیری كند
Channel storage
خط مجموعه نشانه هایی که برای تحریر در یک زبان بکار می رود.
Character
زغال ماده ای که بیشتر آن کربن خالص است و از تقطیر تخریبی چوب، مواد حیوانی و یا قند بدست می آید و معمولا سوختنی و حرارت زا هستند.
Charcoal
نقشه، نمودار
chart
خاك چرنوزیوم- خاك حاصلخیز پربار و مرغوبی، برنگ سیاه یا قهوه ای تیره كه سرزمین پهناوری واقع در جنوب اتحاد جماهیر شوروی و شمال دریای سیاه را فراگرفته و همچنین قسمتهایی از كشورهای مجارستان و رومانی را نیز زیر پوشش قرار داده
Chernozem
بچه
child
چینوك- باد گرم و خشك از نوع فون كه در امتداد شرقی كوههای راكی در كانادا و ایالات متحده می وزد
Chinook
گاهشماری علم تاریخگذاری از راه تعیین ادوار و تقسیمات زمان و تعیین زمان رویداد حوادث تاریخی در ادوار و تفسیمات مذکور.
Chronology
دایره روشنایی- دایره عظیمه مرز میان قسمت های روشن و تاریك زمین را دایره روشنایی می نامند كه در واقع حد میان شب و روز را روی كره زمین مشخص می سازد
Circle of light
محیط کره زمین محیط استوایی برابر با 40073 کیلومتر و محیط نصف النهاری 39944 کیلومتر است .
Circumference of Earth
شهروند
citizen
تابعیت- رعایای یك كشور و یك دولت بودن، تبعه مملكتی بودن
Citizenship
مرکبات درختان همیشه سبزی مانند لیمو، پرتقال، توسرح،گریپ فروت، نارنج و لیموترش که به میزان گسترده و فراوانی در مناطقی با آب و هوای مدیترانه ای می رویند .
Citrus fruits
شهر
city
حریم شهر(استحفاظی)- آن قسمت از مناطق خارج از محدودۀ قانونی شهر كه در آن كنترل فعالیتهای عمرانی از قبیل تفكیك اراضی، احداث و تعریض معابر و ایجاد ساختمان باید بنا به دلایلی زیر نظر شهرداری بوده و بر اساس قوانین مربوط به شهرداری انجام شود.
City exclusion
سلسله مراتب شهری-یك شبكۀ شهری كه به تبع شرایط جغرافیایی با نظم خاصی شكل گرفته است
City hierarchy
شبكۀ شهری- به مجموعه ای از شهرها گفته می شود كه از فضای جغرافیایی نواحی مانند حلقه های زنجیر به هم پیوسته شكل گرفته اند و به علت رشد ناهماهنگ، پرتو افشانی متفاوتی بر ناحیه دارند
City network
دولتشهر- منظور از دولتشهر آن نظامهای سیاسی است كه در آنها فعالیت سیاسی و رهبری در شهری واحد متمركز باشد و این تمركز، نمودار كمال مطلوب سازمان اجتماعی پنداشته می شود
City state
جنگ داخلی
civil war
تمدن
civilization
برخورد تمدنها- عنوان نظریه ای كه در سال 1993 میلادب توسط ساموئل هانتینگتون استاد علوم سیاسی دانشگاه هاوارد مطرح شد.
Clash of civilizations
طبقه بندی
classification
تندان صخره یا پرتگاهی از سنگ ه راست و بلند قرار گرفته باشد
Cliff
آب و هوا
climate
مناطق آب و هوایی برخی از جغرافیدانان کره زمین را از نظر آب و هوا به چهار منطقه عمده حاره، معتدله و قطبی تقسیم می کنند .
Climatic region
آب و هوا شناسی- دانشی است كه پدیده هائی را كه سبب پیدایش آب و هواهای گوناگون گشته مورد مطالعه قرار داده و تاثیر آنها را بر زندگی روی كرۀ زمین بررسی می كند
climatology
کلوخ گل خشک شده، خاک بهم چسبیده و سخت شده .
Clod
جبهه سرد- مرز میان یك توده هوای گرم و یك توده هوای سرد پیش رونده ای كه توده هوای گرم را به طرف بالا براند. با ایجاد چنین وضعیتی درجه حرارت به مقدار قابل ملاحظه ای افت كرده و با افزایش فشار جو موجبات تغییر جهت بادها را فراهم ساخته و رگبار شدید توام با باد و توفان را بهمراه دارد
Clod front
ابر- توده ای از ذرات خیلی ریز آب به قطر2% تا 6% میلیمتر كه گاه یخ بسته و اغلب با گرد و غبار و دود و سایر مواد موجود در جو همراه بوده و دارای بار الكتریسیته منفی است
Cloud
رگبار، ریزش باران فوق العاده شدیدی، معمولا همراه با یک طوفان تندری، رگبارها امکان دارد هرجایی که باران ریزش می کند پدید آیند ولی از همه بیشتر در نواحی کوهستانی ریزش می کنند
Cloudburst
خوشه ها دسته هایی از ستارگان که دارای خواص مشترکی از نظر فاصله از زمین و سرعت و جهت حرکت یکسان هستند و ظاهرا\” دارای منشاء مشترکی می باشند.
Clusters
زغال سنگ- ماده ای معدنی، از بقایای گیاهان پدید آمده و دارای مقداری كربن و مقداری تركیبات آلی و مقداری آب است
Coal
ساحل
coast
جلگه ساحلی ←دشت ساحلی
Coastal plain
ضریب انبساط – نسبت ازدیاد طول یا سطح یا حجم یک جسم بازاء یک درجه افزایش دما به طول یا سطج و یا حجم اولیه آن
Coefficient of expansion
همزیستی با هم زندگی کردن – زندگانی مردم دو یا چند کشور با کمکهای اقتصادی و سیاسی به یکدیگر.
Coexistence
جبهه سرد،خط مرزی در سطح زمین بین یک توده هوای سرد در حال پیشروی و یک توده هوای گرم که در زیر آن هوای سرد به مانند یک گوه فشار می آورد
Cold Front
باد صرصر باد شدید و سرد را گویند.
Cold wind
جمع آوری
collection
مستعمره
Colony
همکاری اصطلاحی در جغرافیای شهری و عبارت از نوعی پیوستگی که میان واحدهای صنفی یک منطقه که عهده دار یک نوع کار هستند وجود داشته باشد .
Commensalism
خردشدگی خرد و کوچک شدن تدریجی مواد سنگی بر اثر عواملی مانند آب و هوا و فرسایش و یا جنبش های زمینی.
Comminution
مشترک المنافع مجموعه کشورهای مرکب از بریتانیا و مستملکات سابق وکنونی آن که تشکیل یک واحد داده اند .
Commonwealth
کمونیسم نظام و مکتبی اجتماعی و مخالف رژیم سرمایه داری .
Communism
جامعه
Community
جامعه-1:گروه مردم یك شهر، یك كشور، جهان و یا صنفی از مردم 2: دسته ای از گیاهان كه با ویژگی های مشابه در یك منطقۀ مخصوص روییده باشند
Community /society
مقایسه کردن
Compare
نیروهای فشاری
compression
تمركز- در پراكنش مكانی، تجمع پدیده ها پیرامون یك محل مركزی را گویند
Concentration
کنفدراسیون عنوان جامعه ای از جند کشور که به منظور همکار ی متقابل و اقدام مشترک در امور دفاعی با یکدیگر متحد می شوند اما بر شهروندان کشورهای عضو حکومت مستقیم ندارد .
Confederation
ناحیۀ متراكم- ناحیه ای كه در آن بر اثر تراكم خودروها و افراد پیاده، رفت و آمد دشوار و كند و با فشار صورت می گیرد
Congested area
لغات زمین شناسی – جغرافی بخش 2
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.