مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات صنایع غذایی بخش 1

در این قسمت  لغات صنایع غذایی بخش 1 عرضه شده است.

 

لغات صنایع غذایی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات صنایع غذایی/ مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات صنایع غذایی - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات صنایع غذایی بخش 1
دمفشار
autoclave/ retort
پنیر رگه‌آبی
blue cheese
برگک
chips
پنیر کلبه
cottage cheese
تردک
cracker
پنیر خامه‌ای
cream cheese
پنیر سفید
feta cheese
الیاف
fiber
ماهی لقمه
fish finger
پرک
flake
ژلاتین
gelatin
دم‌نوش
herb tea
قهوه فوری
instant coffee
چای فوری
instant tea
لرزانک
jelly
خمیربرگ
lasagna/ lasagne
ماندگار
long life
نی‌رشته
macaroni
نیم‌پز
parboiled
نیم‌پز کردن
parboiling
خمیراک
pasta
پاستوریزه‌سازی
pasteurization
پاستوریزه‌کردن
pasteurize
پاستوریزه
pasteurized
پاستوریزه‌ساز
pasteurizer
تراوه
permeate
ذرت‌پفکی
popcorn
کیسه‌بالشی
pouch
پنیر پرورده
process cheese
ناتراوه
retentate
روغن قنادی
shortening
کنجار لوبیاروغنی
soya meal
رشتار
spaghetti
سترون‌شده
sterilized
سترون‌ساز
sterilizer
چای کیسه‌ای
tea bag
ترد کردن
tenderization
تردکننده
tenderizer
فراپالایی
ultrafiltration
پنیر فراپالیده
ultrafiltration cheese
رشته‌فرنگی
vermicelli
چای عطری
aromatic tea
برنج سبوس‌دار
brown rice
ماده حجم‌افزا
bulking agent
دوغ کره
buttermilk
شیر چگال
condensed milk
دوغ کره کشت‌شده
cultured buttermilk
دلمه
curd
نیم‌گیاهخوار
demi-vegetarian
شیر تبخیری
evaporated milk
شیر تخمیری
fermented milk
نواری
fettuccine
روغن حیوانی
ghee/ butter oil/ butterfat
شیر سفت‌دلمه
hard-curd milk
شیر پرتودیده
irradiated milk
کفیر
kefir
شیرخاگ گیاهخوار
lacto-ovovegetarian
شیرگیاهخوار
lactovegetarian
شیر کم‌سدیم
low sodium milk
شیر کم‌چربی
low-fat milk
شیر کم‌لاکتوز
low-lactose milk
کره گیاهی
margarine/ butterine
پف‌نبات
marshmallow
آب‌پنیر تغییریافته
modified whey
کام‌پذیری
palatability
کام‌پذیر
palatable
کره بادام‌زمینی
peanut butter
تندشده
rancid
تندشدگی
rancidity
غذای آماده
readymeal
شیر نوترکیب
recombined milk
پنیرمایه
rennet
غذای ملکه
royal jelly
برنج نیم‌سفید
semi milled rice
بسته چسبان
shrink wrap/ shrink pack/ shrink film
بسته‌بندی چسبان
shrink wrapping/ shrink packaging
شیر بی‌چربی
skim milk/ skimmed milk/ nonfat milk
شیر نرم‌دلمه
soft-curd milk
دوغ کره ترش
sour buttermilk
خامه ترش
sour cream/ acidified cream/ ripened cream
پخشینه
spread
میان‌پر
strudel
نرم‌نبات
toffee/ taffy
کره آب‌پنیر
whey butter
لور
whey cheese
آب‌پنیر ریزدانه
whey granules
گرد آب‌پنیر
whey powder/ dried whey
آب‌پنیر
whey/ lactoserum
شیر کامل
whole milk
برنج سفید
wholly milled rice/ white rice/ polished rice
اسیدی‌کننده
acidulant/ acidulent
ریزاندامگان اسیدپای
aciduric microorganism/ acid tolerant
رنگ شنگار
alkannet/ alkanet/ orcanella/ alkannin/ alkanna
زغال حیوانی
animal charcoal
ماده ضدکلوخه
anti-caking agent
ماده ضدپاشش
antispattering agent
ماده ضدبیاتی
antistaling agent
ذره‌سازی
atomization
ذره‌ساز
atomizer
باکتری‌ایستان
bacteriostat/ bacteriostatic agent
مخمر نانوایی
baker’s yeast
خمیرابه
batter
یخ‌زن نقاله‌ای
belt freezer
زی‌مایه‌بر
blancher
زی‌مایه‌بری
blanching
یخ‌زن دمشی
blast freezer/ air blast freezer
زغال استخوان
bone charcoal
آرد استخوان
bone meal
بهبوددهنده نان
bread improver/ bread modifier
آب‌نمک
brine
بریان کردن
broil
بریان‌کن
broiler
واکنش قهوه‌ای شدن
browning reaction/ browning
خمیرابه کیک
cake batter
سرمازدگی
chilling injury
سفیدک شکلات
chocolate bloom
کره کاکائو
cocoa butter
سترون‌سازی سرد
cold sterilization
یخ‌زن فوق‌سریع
cryogenic freezer
قوطی استوانه‌ای
cylinder can
برفک‌زدا
defroster
برفک‌زدایی
defrosting
یخ‌زدایی
defrosting/ thawing
قوطی آسان‌بازشو
easy open can/ easy-to-open can
واکنش قهوه‌ای شدن زی‌مایه‌ای
enzymatic browning reaction
قوطی تخت
flat can
ترشیدگی بی‌نشان
flat sour spoilage/ flat sour/ F.S.S.
بادکردگی خفیف
flipper
یخ‌زن بسترسیال
fluidized bed freezer
افزودنی‌های غذایی
food additives
تجزیه مواد غذایی
food analysis
زیست‌شیمی مواد غذایی
food biochemistry
رنگ خوراک
food colourant/ food colour
مهندس مواد غذایی
food engineer
مهندسی مواد غذایی
food engineering
صنایع غذایی
food industry
عفونت غذایی
food infection/ food-borne infection
تلفات مواد غذایی
food losses
ساخت محصولات غذایی
food manufacturing
میکرب‌شناسی مواد غذایی
food microbiology
بسته‌بندی مواد غذایی
food packaging
نگهداری مواد غذایی
food preservation
مهندسی فراوری غذا
food process engineering
فراوری مواد غذایی
food processing
علوم غذایی
food science
علوم و فناوری غذایی
food science and technology
متخصص علوم غذایی
food scientist
فساد مواد غذایی
food spoilage
فناور غذا
food technologist
فناوری غذا
food technology
ضایعات مواد غذایی
food waste
تغلیظ انجمادی
freeze concentration
یخ سوختگی
freezer burn
بادکردگی سخت
hard swell
سرفضا
head space
عطر سرفضا
head space aroma
زی‌مایه‌بری با آب داغ
hot-water blanching
بادکردگی هیدروژنی
hydrogen swell
یخ‌زن غرقه‌ای
immersion freezer
قوطی کلیددار
key-opening can/ Packer’s can
یخ‌زن بی‌برفک
nofrost freezer
واکنش قهوه‌ای شدن غیرزی‌مایه‌ای
non-enzymatic browning reaction
واکنش قهوه‌ای شدن غیراکسایشی
non-oxidative browning reaction
واکنش قهوه‌ای شدن اکسایشی
oxidative browning reaction
یخ‌زن صفحه‌ای
plate freezer
ماده غذایی فراوری‌شده
processed food
یخ‌زن سطح‌تراش
scraped surface freezer
بادکردگی نرم
soft swell
یخ‌زن مارپیچی
spiral freezer
بادکردگی پرشی
springer
زی‌مایه‌بری با بخار آب
steam blanching
قوطی بلند
tall can
خمیرابه ویفر
wafer batter
نشاسته اسیداصلاحی
acid modified starch
خشک‌کن هواراند
air-lift dryer/ flash dryer
پالایش قلیایی
alkali refining
روغن پالایش‌شده قلیایی
alkaline-refined oil/ alkali-refined oil
پالایش‌شده قلیایی
alkaline-refined/ alkali-refined
آرد چندمنظوره
all-purpose flour/ general-purpose flour
کشش‌نگاره حبابی
alveogram
کشش‌نگار حبابی
alveograph
آمیلازنگاره
amylogram
آمیلازنگار
amylograph
زمان ورود
arrival time
نانوایی
bakery
پختن
baking
تنور
baking oven
خواص نانوایی
baking properties
کیفیت نانوایی
baking quality
دستگاه بوزدای ناپیوسته
batch deodorizer
خشک‌کن ناپیوسته
batch dryer
خشک‌کن بسترسیال ناپیوسته
batch fluidized bed dryer
آب‌پز کردن
boiling
تفت‌آب‌پز کردن
braise
تفت‌آب‌پزی
braising
مغز نان
bread crumb
پوسته نان
bread crust
بیات شدن نان
bread staling
زبره مغز نان
breadcrumbs
شور
brined
شورانداختن
brining
آرد تیره
brown flour
خشک‌کن محفظه‌ای
cabinet dryer
پوسته بستن
case hardening
خشک‌کن اتاقکی
chamber dryer
زلال‌سازی
clarification
زلال‌شده
clarified
دستگاه زلال‌ساز
clarifier
زلال‌کردن
clarify
ماده زلال‌کننده
clarifying agent
خالص‌سازی اولیه
coarse purification
دودی کردن سرد
cold smoking
خشک‌کن تونلی ترکیبی
combined tunnel dryer
خشک‌کن نقاله‌ای هم‌سو
concurrent conveyor dryer
خشک‌کن افشانه‌ای هم‌سو
concurrent flow spray dryer
خشک‌کن تونلی هم‌سو
concurrent tunnel dryer
چاشنی
condiment
گندم آمایش‌شده
conditioned wheat
دستگاه بوزدای پیوسته
continuous deodorizer
خشک‌کن پیوسته
continuous dryer
خشک‌کن بسترسیال پیوسته
continuous fluidized bed dryer
خشک‌کن نقاله‌ای
conveyor dryer/ belt dryer
خشک‌کردن نقاله‌ای
conveyor drying
پختن
cooking
خشک‌کن نقاله‌ای ناهم‌سو
countercurrent conveyor dryer
خشک‌کن افشانه‌ای ناهم‌سو
countercurrent flow spray dryer
خشک‌کن دورانی ناهم‌سو
countercurrent rotary dryer
خشک‌کن تونلی ناهم‌سو
countercurrent tunnel dryer
نان‌ترد
crispbread
زبره‌پوشانی
crumbing
زبره‌سازی
crumbing
عمل‌آورده
cured
ماده عمل‌آور
curing agent
آب‌نمک عمل‌آوری
curing brine
نمک‌های عمل‌آوری
curing salts
نشاسته آسیب‌دیده
damaged starch
اسیدزدایی
deacidification
شوری‌زدایی
debrining
صمغ‌زدایی کردن
degum
صمغ‌زدوده
degummed
صمغ‌زدایی
degumming
ماده صمغ‌زدا
degumming agent
بوگیری
deodorization
بوگیری کردن
deodorize
بوزدایی‌شده
deodorized
دستگاه بوزدا
deodorizer
زمان خروج
departure time
استئارین‌زدایی
destearination
خشک‌کن دوغلتکی
double drum dryer
خشک‌شده
dried
خشک‌کن غلتکی
drum dryer
خشک کردن غلتکی
drum drying
لغات صنایع غذایی بخش 1

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.