مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات صنایع غذایی بخش 3

در این قسمت  لغات صنایع غذایی بخش 3 عرضه شده است.

 

لغات صنایع غذایی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات صنایع غذایی/ مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات صنایع غذایی - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات صنایع غذایی بخش 3
قلاب بدنه
body hook
طول قلاب بدنه
body hook length
ضخامت بدنه
body thickness
بسته حبابدار
bubble pack
سر قوطی
canner’s end/ packer’s end
بدیل کره کاکائو
cocoa butter alternative/ CBA
معادل کره کاکائو
cocoa butter equivalent/ CBE
گسترده‌ساز کره کاکائو
cocoa butter extender/ CBEx
بهبوددهنده کره کاکائو
cocoa butter improver/ CBI
جایگزین کره کاکائو
cocoa butter replacer/ CBR
جانشین کره کاکائو
cocoa butter substitute/ CBS
درزگیری سرد
cold sealing
کوتاه‌سازی سرد
cold shortening
پرک متخلخل
collet/ porous collet/ pellet
ورزآمایی
conching
خامه قنادی
confectionery cream
طول قلاب در
cover hook length/ end hook lengh
قلاب در
cover hook/ end hook
دانه‌خردکنی
cracking
آسیاب خردکن
cracking mill
تشتک
crown
روغن خام
crude oil
خمه
curl
بریدگی
cutover/ cut through
چربی برشی
cutting fat/ cutting-floor
پوشش تزیینی
decorative coating
درزگیری دی‌الکتریکی
dielectric sealing
درز مضاعف
double seam
غری
droop
چرب‌مایه جامد
dry shortening
ظرف خوردنی
edible container
بسته‌بندی خوردنی
edible pack
پیه خوراکی
edible tallow
ضخامت در
end thickness
عطرمایه روغنی
essential oil
روغن‌زیتون بکر ممتاز
extra virgin olive oil
ته قوطی
factory end/ manufacturer’s end
درز کاذب
false seam
شبه‌چربی
fat mimetic
جایگزینی چربی
fat replacement
جایگزین چربی
fat replacer
جانشین چربی
fat substitute
چرب‌مایه پرکننده
filler fat shortening
روغن‌زیتون بکر مرغوب
fine virgin olive oil
روغن ماهی
fish oil
بسته تخت
flat pack
چرب‌مایه مایع
fluid shortening
چرب‌مایه سرخ‌کردنی
frying shortening
بسته‌بندی گازی
gas packing
لفاف‌پیچی دستی
hand wrapping
در گرمابست
heat sealed cover
درزگیری گرمایی
heat sealing
ظرف آب‌بندی‌شده
hermetically sealed container
درزگیر میله‌داغ
hot-bar sealer
داغ‌پرکنی
hot-fill process
درزگیری با سیم داغ
hot-wire sealing
یخ‌چینه
icing
چرب‌مایه یخ‌چینه
icing shortening
شکر یخ‌چینه
icing sugar
درزگیری ضربه الکتریکی
impulse sealing
پیه غیرخوراکی
inedible tallow
چربی پنهان
invisible fat
درز برجسته
jumped seam
چربی کشتاری
killing fat/ killing-floor
لچکی
lip/ vee
روغن دریایی
marine oil
ظرف موج‌پز
microwaveable container
بسته‌بندی موج‌پز
microwaveable packaging
چربی شیر
milk fat
ظرف خمیرکاغذی قالبی
moulded pulp container/ molded pulp container
بسته‌بندی خمیر کاغذی قالبی
moulded pulp packaging/ molded pulp packaging
گشته‌عطر
off aroma
گشته‌رنگ
off colour
گشته‌طعم
off flavour
گشته‌بو
off odour
روغن‌زیتون
olive oil
روغن تفاله زیتون
olive pomace oil
چسب بسته‌بندی
packaging adhesive
مواد بسته‌بندی
packaging materials
آردینک
pastry
چرب‌مایه آردینک
pastry shortening
استرول گیاهی
phytosterol
پای
pie
چرب‌مایه رویه پای
pie crust shortening
پرکننده پای
pie filling
چسب پروتئین‌پایه
protein-based adhesive
حلقه
pull tab
در فشاری
push-on cover
روغن‌زیتون پالیده
refined olive oil
بسته سخت
rigid pack
بسته‌بندی سخت
rigid packaging
دندان‌اره‌ای
sawtooth
شیار بازشو
score line
در پیچی
screw cap/ twist-off lid
درزگیری
sealing
عمق درز
seam countersink/ seam depth/ countersink depth
ضخامت درز
seam thickness
پهنای درز
seam width/ seam height/ seam length
درزبند
seamer
درزبندی
seaming
روغن‌زیتون بکر معمولی
semifine virgin olive oil/ ordinary virgin olive oil
بسته‌بندی نیم‌سخت
semirigid packaging
چرب‌مایه
shortening
کوتاه‌سازی
shortening
درز بدنه
side seam
چربی تک‌یاخته‌ای
single cell oil/ SCO
پروتئین تک‌یاخته‌ای
single cell protein/ SCP
نیم‌بست
skidder/ spinner/ dead head/ slip
بسته پوست‌پیازی
skin pack
بسته‌بندی پوست‌پیازی
skin packaging
چسب نشاسته‌پایه
starch-based adhesive
پیه
tallow
نوار بازکن
tear open strip
دماآماسنج
temper meter
دماآمایی
tempering
بسته هرمی
tetrahedral pack/ tetrapack
قوطی سه‌تکه
three-piece can
درز در
top seam
روچینه
topping
قوطی دوتکه
two-piece can
درزگیری فراصوتی
ultrasonic sealing
بسته خلئی
vacuum pack
بسته‌بندی خلئی
vacuum packaging
کره گیاهی
vegetable butter
چربی گیاهی
vegetable fat
روغن گیاهی
vegetable oil
روغن‌زیتون بکر
virgin olive oil
چربی پیدا
visible fat
طعم بیش‌گرمایی
warmed over flavour/ WOF
خامه زده
whipped cream
روچینه زده
whipped topping
کاغذ لفاف
wrapping paper
زیپی
zipper
مجتمع کشتارگاهی
abattoir
پروتئین ضدیخ
antifreeze protein
لرزانک گوشت
aspic/ aspic gelée/ aspic jelly
گوشت گاو
beef
عصاره گوشت گاو
beef extract
خون‌گیری
bleeding/ exsanguination
بوی نری
boar taint/ boar odour
استخوان‌زدایی
boning
پایه سوپ
bouillon
گوشت آب‌نمکی
brined meat
سرسینه
brisket
مرغ گوشتی
broiler/ chicken broiler/ broiler chicken
گوشت مرغ گوشتی
broiler meat/ chicken meat/ broiler muscles
گاو نر
bull
گوساله
calf
پنیرمایه گوساله
calf rennet
خروس اخته
capon
گوشت بزغاله‌شیری
capretto
لاشه
carcass
پوسته
casing
گاو
cattle
رنگوپخت
CCMP
فراورده گوشتی سرد
charcuterie product
رسیدن پنیر
cheese ripening
گوشت مرغ
chicken/ chicken meat
مرغ
chicken
ساق مرغ
chicken drumstick
مرغ چرخ‌کرده
chicken mince/ ground chicken
لقمه‌مرغ
chicken nugget
سوسیس مرغ
chicken sausage
تخته‌ساطور
chopping board
گردن
chuck
خروس بالغ
cock
جوجه‌خروس
cockerel
استخوان‌زدایی سرد
cold boning
زنجیره سرمایش
cold chain
دماآمایی سردخانه‌ای
cold room tempering
ساطوری کردن
comminution
تراکم‌سنج
compressimeter
رنگدانه گوشت عمل‌آمده پخته
cooked cured-meat pigment
گاو ماده
cow
بسته‌بندی زم‌خلئی
cryovac
گوشت عمل‌آمده
cured meat
سیاه‌برشی
dark cutting defect
گوشت سیاه‌برش
dark cutting meat/ black beef/ dark cutter beef
آسیب سیاهی‌سفتی‌خشکی
dark firm dry defect/ DFD
سیاه‌شدگی
darkening
استخوان‌گیری
deboning
پرکنی
defeathering
موگیری
dehairing
نگینی کردن
dicing
گنبدی شدن
doming
روریز
dressing
روریزی
dressing
لاشه‌پیرایی
dressing
گوشت خشک
dried meat
خونابه
drip
اشک کباب
dripping
تحریک برقی
electrical stimulation
بی حسی برقی
electrical stunning
دمای پایانی
endpoint temp/ endpoint temperature
آلایش‌گیری
evisceration
عصاره
extract
فیله‌گیری
filleting
قلوه‌گاه
flank
بستر سیال
fluidised bed/ fluidized bed
گوشت‌مایه
forcemeat stuffings
طیور
fowl
لقمه‌سوخاری
fritter
خواص عملکردی
functional properties
گوشت شکار
game meat
تخلیه شکم ماهی
gutting
تلیسه
heifer
مرغ بالغ
hen
گوشت مرغ بالغ
hen meat
استخوان‌زدایی گرم
hot boning
آبداری
juiciness/ succulence
آبدار
juicy/ succulent
گوشت کم‌چربی
lean
مرمری شدن
marbling
ترچاشنی
marinade
رسیده‌سازی گوشت
meat aging
شبه‌گوشت
meat analogue
گوشت قل‌قلی
meat ball
آمایش گوشت
meat conditioning
نامیزه گوشت
meat emulsion
گسترده‌ساز گوشت
meat extender
عصاره گوشت
meat extract
خمیر گوشت
meat paste
جاگوشتی
meat safe
جانشین گوشت
meat substitute/ meat alternative
کارخانه فراوری گوشت
meat-processing plant
استخوان‌زدایی مکانیکی
mechanical boning
پس‌گوشت
mechanically recovered meat
دماآمایی ریزموجی
microwave tempering
نیم‌شقه کردن
middle cutting
آلایش
offal/ variety meats
آسیب کم‌رنگی‌نرمی‌تراویدگی
pale soft exudative defect/ PSE
نفوذسنج
penetrometer
نفوذسنجی
penetrometry
سینه
plate
تفاله
pomace
ماکیان
poultry
جوجه گوشتی
pullet
پارک
pulp
پارک سازی
pulping
گداختن
rendering
فراورده گوشتی بازساخته
restructured meat product/ reconstituted meat product
دنده
rib
جمود لاشه
rigor mortis
جمودسنج
rigorometer
بالاران
round
فلس‌گیری
scaling
چاشنی زنی
seasoning
چاشنی مخلوط
seasonings/ seasoners
ران
shank
سردست
shank
غذای شبیه‌سازی شده
simulated food
راسته
sirloin
لغات صنایع غذایی بخش 3
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.