مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات متالورژی – بخش 2

در این قسمت  لغات متالورژی بخش 2 عرضه شده است.

لغات متالورژی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات متالورژی / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات متالورژی - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات متالورژی بخش 2
قالبگیری فشار بالا
high-pressure moulding
قالبگیری ضربه ای-  فشاری
jolt squeeze moulding, jolt-squeezing
ماشین قالبگیری بی درجه
boxless moulding machine
قابِ ماسه، قابِ روی درجه
sand frame, filling frame, upset frame
قابِ زیرِ درجه
down sand frame
ماشین قالبگیری دو لِنگه
cope and drag moulding machine
درجه گَردان
flask turnover device, flask rollover device
قالب جفت كُن
mould closing device
ماشین ماهیچه سازی، ماشین ماهیچه گیری
core (making) machine
ماشین ماهیچه سازی پاششی
core – blowing machine, core blower, blowtypecore making machine
ماشین ماهیچه سازی دمشی
core shooter, core shooting machine
ماشین ماهیچه سازی دمشی با قالبِ سرد
coldbox core shooter
ماشین ماهیچه سازی دمشی با قالبِ گرم
hotbox core shooter
مخزن ماسه
magazine
پوششِ مبرد
chill coating, chill wash
درز گیری
lute a mould, luting
قرارِ كنترل ماهیچه
core (rubbing) jig
ماهیچه جمع كُن
core jig, core assembly fixture
دستگاه ماهیچه گُذار
core setting jig
مغزی
core setter
وزنه، سنگینی
mould weight, pouring weight
وزنه گُذاری
035 weighting
بد چِفت
clamp-off
شكم دادن
buckle
تركِ حرارتی، زدگی حرارتی
heat checking
کوره ) بوته ای( زمینی
pit – type crucible furnace
کوره بوته ای كُك سوز
coke – fired crucible furnace
کوره نگهدارندة بوته ای
crucible holding furnace
کوره پاتیله ای
pot furnace
كُلاهك
(exhaust) hood
درِ كوره، دربِ كوره
furnace cover
چالِ كوره
furnace pit
چالِ پاتیل
ladle pit
کوره ستونی
shaft furnace
کوره كوپل، كوپولا
cupola
كوپولِت، بچه كوپولا .کوره كوپل كوچكی با قطر و ارتفاع كم و ظرفیت حداكثر یك تُن در ساعت.
cupolette
پاتیل بشكه ای
drum (-type) ladle, cylindrical ladle
پاتیلِ بشكه ای قوری شِكل
drum – type tea-pot ladle
پاتیلِ سنگین
bull ladle
توپی متخلخل
porous plug
پاتیل با توپی متخلخل
porous plug ladle
پاتیل انتقال، پاتیل حمال
transfer ladle crane ladle
پاتیل جرثقیل بر
ملاقة مكانیكی
mechanical ladle, mechanized     pouringladle
ملاقة بردار- بریز
(mechanical) dipping ladle, dip and pour ladle
پاتیلِ لرزان
shaking ladle
پاتیلِ دستی، پاتیلِ یك نفره
hand (shank) ladle, shank ladle
ذوب ریزی مكِشی، ذوب ریزی بكمك خلاء
vacuum – assist pouring, suction pouring
بسترِ ذوب ریزی
pouring bed, casting bed
درجه حرارت ریختن
pouring temperature
تغذیه كردن
(to) feed, feeding
تغذیه گُذاری
feeding, risering
تغذیه كردنِ فشاری
pressure feeding
تُلمبه زدن، شیواندن
pumping, rod feeding, churning
میلة تغذیه
feeding rod
تغذیه با قوسِ الكتریكی
arc feeding
آجرِ سرباره گیر
skimmer brick
سرَك ریختن
topping-up, hot topping, visiting
تغذیه كردنِ داغ
hot topping
غلیانِ مذاب
boiling (out)
گرفتن، بستن
set (up)
بارِ سرد
cold metal
بارِ گرم
hot metal
تلفات ذوب ریزی
pouring loss
مدت ذوب ریزی
pouring time
ذوب ریز، بار ریز
pourer, caster
درز كردن
runout, breakout
خاج زدن، ضربدر زدن
baring
صفحة پران گیر
ejector retainer, ejector retaining plate
میل برگشت
return pin, surface pin
صفحة بیرون اَنداز
stripper plate
نیروی قفل كُن
(die) locking force, closing force
2 وزن تزریق
injection weight, shot weight
نیروی تزریق
injection force
فشارِ تزریق
injection pressure, shot pressure
سرعتِ تزریق
injection speed, shot speed, injection velocity
مدت تزریق
injection time
مخزن خُنك كُن
dip tank
راه آب
water channel
آبِ در گردش، آبِ خنك كُن
water core
نَرم كوب، شُل كوب
soft ram
خیزِ ماهیچه
core raise, core flotation
گُشاد كردن
rappage
بیرون زدن، درز كردن
runout
شكسته ریز
bleeder
خیزِ درجه
cope raise
ردِّ انقباض، مكِش
shadow mark, shrink mark
چروک منیزیم
laps, elephant skin, elephant peel
افتادنِ ماسه
drop (out), drop off
چین خوردگی
fold
رگه ای شدن
veining, mapping
دم موش
rat tail
ماسه روب، فرو شُستگی
erosion scab
ماسة شناور، ماسة بر شُده
raised sand
كَریشه، گودیهای كم عمق بیقاعده در سطح فوقانی قطعه، ناشی از كَنده شدن رنگ یا پوشان قالب.
blacking holes
سقوط ماسه، هیار
cope spall
فرو كِش
pull down
رد بار
flow marks, flow figures, flow lines
ماورای صورت
ultrasonic
ریختگی
casting
کار شده
wrought
جوشکاری قوسی با گاز محافظ
Gas  shielded arc  welding
جوشکاری قوس با الکترود تنگستن و گاز محافظ
Gas tungsten  arc welding
ادغام ماورا صوت
ultrasonic  consolidation
لرزش
Vibration
تکنیک های تولید ورقه
Layer Manufacturing technique
شیپور
Horn
مبدل
Transducer
بوستر
Booster
حلقه مونتاژ
Mounting ring
مد انرژی
Energy mode
مد زمان
Time  mode
مد بلندی ستون
Post  height mode
لب روی هم
Lap Shear Test
آزمون پوست کنی
Peel  Test
ورق پشتیبان
Supporting plate
روکش کاری
Cladding
دانسیته جوش خطی
Linear weld density
تاثیر دامنه نوسان
Oscillation Amplitude
پنجره فرایند
Process window
بوردهی
Boronizing / boronising
بوردهی
Boriding
خوشه ها / جوانه های بلوری
Crystal embryos
آلیاژ سازی، آلیاژ کاری
Alloying
شکستگی نگاری
fractography
مربوط به شکستگی نگاری
fractographic
نیترو سختی، ازت دادن، نیتروژن دهی، ازت خورانی، ازت كاری، نیتروژه کردن
nitriding
نیترید تیتانیوم
Titanium nitride
عمر خستگی
fatigue life
گاز حامل
carrier gas
تنش پس مانده، تنش ماندگار، تنش باقیمانده، تنش جامانده، تنش مانده
residual stress
جریان همرفتی، جریان همبرداری
Convective flow
پراش انرژی / تفکیک انرژی/ پراکندگی انرژی
energy dispersive
پراش اشعه ایکس با تفکیک انرژی
energy dispersive X-ray diffraction
طیف ‌سنجی جرمی یون ثانویه
Secondary ion mass spectrometry
طیف ‌سنجی جرمی
Mass Spectrometry
سرعت پیمایش
traverse speed
حرارت زدایی
Thermal relaxation
پیش نشست
Pre-deposition
آلیاژ سازی مکانیکی
Mechanical alloying
جنس پایه
base material
سخت گردانی سطحی
surface hardening
برش
sectioning
تبدیل فاز
Phase transition
خصوصیت
characteristic feature
همبرداری
convection
همبرداری حرارتی
Thermo convection
پیش گزین (شده)
pre-placed
بورید تیتانیوم
titanium boride
نیترید تیتانیوم
titanium nitride
پراش اشعه ایکس
X-ray diffraction (EDXRD)
ریزسختی
microhardness
ریزساختار، میکروساختار
microstructure
طیف سنجی جرمی یون ثانویه
secondary ion mass spectrometry (SIMS)
طیف سنجی فوتوالکترون اشعه ایکس
X-ray photoelectron spectrometry (XPS)
کاشت یونی
ion implantation
الکترولس نیکل
electroless nickel
نیتانیوم پایه
base titanium
فلز پایه
base metal
آلیاژ سخت روکشی
hard-facing alloy
تزریق مذاب لیزری
laser melt injection
گاز محافظ
gas shield
تور ( واحد فشار و معادل یک میلیمتر جیوه )
Torr
انرژی پیوندی
binding energy
چگالی توان
power density
نیترید شده
nitrided
رشته
filament
فشار ترکیدن
Burst Pressure
مخزن ساخته شده از مواد مرکب (کامپوزیت)
Composite Cylinder
مخزن تمام پیچ
Fully-Wrapped cylinder
مخزن کمرپیچ
Hoop-Wrapped cylinder
لایه داخلی
Liner
پوشش خارجی
Over- Wrap
پیش تنش
Pre- Stress
فشار تعادل
Settled Pressure
دمای تعادل
Settled temperature
رویه تایید نمونه ای
Type approval procedure
آزمون نمونه اولیه
Prototype
تحلیل اجزای محدود
Finite element
نشست بیش از شکست
Leak be for break (LBB)
اتحادیه سازمان آلومینیم
Aluminum Association Inc.
آلومینیوم کار شده
Wrought Aluminum
ترک خوردگی ناشی از تنش  گوگرد
SSC: Sulfide Stress Cracking
آزمون نشست قبل از شکست
leak-before-break(LBB) test
کشش عمیق
Deep drawn
تابانده
Spun
گرما نرم
Thermo plastic
گرما سخت
Thermo setting
لغات متالورژی بخش 2
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.