مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات متالورژی – بخش 8

در این قسمت  لغات متالورژی بخش 8 عرضه شده است.

لغات متالورژی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات متالورژی / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات متالورژی - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات متالورژی بخش 8
روشهای پرداخت کاری
Finishing Method
شخصی می باشد که مسولیت اصلی وی نظارت بر عملیات جوشکاری جهت احتمال روی دادن آتش سوزی و همینطور هشدار به کارکنان در صورت وقوع آن می باشد . ناظر احتیاط هشداردهنده
Fire Watch
قابل اشتعال، هرچیزی که به سرعت و به آسانی بسوزد
Flammable
جوشکاری جوشهای شیاری نیم جناقی لبه گرد
Flare Bevel Groove
جوشکاری   جوشهای شیاری جناقی لبه گرد
Flare V Groove
فلاکس روان ساز تنه کار
Flux
در جوشکاری به بخاراتی گفته می شود که حاوی ذرات جامد بوده و مستقیما از حوضچه مذاب متصاعد می شود
Fume Plume
اصطلاحی است که به خروج غیر منتظره و نا مناسب مواد اتلاق می شود
Fume Release
مواد گالوانیزه شده به ماده ای گفته می شود که روکشی از فلز روی در سطح خود دارد
Galvanized Material
جوشکاری قوس الکتریکی  تحت پوشش گاز محافظ
Gas Metal Arc Welding GMAW
سنگ زنی
Grinding
سطح شیار
Groove face
جوشهای شیاری
Groove Welds
جوشکاری قوس تنگستن تحت پوشش گاز محافظ
Gas Tungsten  Arc Welding GTAW
چکش کاری
Hammering
سخت کاری سطحی ، رسوب دادن فلزان سخت روی سطح فلز دیگر به منظور سخت کردن آن
Hard facing
آزمایش سختی
Hardness Testing
لحیم کاری القایی
Induction Brazing IB
حبس ذرات جامد خارجی در داخل فلز نظیر سرباره فلاکس تنگستن و یا اکسید
Inclosing
ناخالصی حبس شده
Inclusion
نفوذ ناقص
Incomplete Joint Penetration
یکی از عیوب جوش که ذوب کافی بین لایه های جوش یا بین فلز جوش و دیواره های اتصال رخ نمی دهد
Incomplete Fusion
ذوب ناقص
Incomplete Fusion
عدم نفوذ اتصال به ناحیه ریشه اتصال
Incomplete Joint Penetration
گازی که از نظر شیمیایی با فلز وارد واکنش نمی شود ازبین گازهای خنثی آرگن و هلیم عموما در جوشکاری مورد استفاده قرار می گیرد
Inert Gas
لحیم کاری مادون قرمز
Infrared Brazing IRB
استاندارد
ISO
استاندارد 5817 هم جوشی  در جوشکاری
ISO 5817 Welding Fission
جوشهای شیاری جی شکل یا نیم لاله ای
J Groove
ریشه اتصال
Joint root
ویژه گیهای بازرس جوش
KASH
پهنای برش ایجاد شده در طی عملیات برشکاری
Kerfs
تکنیکی در فرایند جوشکاری پلاسما و پرتو الکترون که طی آن یک سوراخ سرتاسری شبیه سوراخ کلید در محل اتصال ایجاد می شود که مذاب را به پشت اتصال هدایت می کند
keyhole Welding
ترک لایه ای
Lamellar Tear
تورق
Lamination
اتصال لبه روی هم کنار هم
Lap Joint
جوشکاری با پرتو لیزری
Laser Beam Welding LBW
ماشین کاری
Machining
ذرات مغناطیسی
Magnetic Particle MT
متا کارتو گرافی یا متالوگرافی آزمایش جنس و خصوصیات مواد فلز
Metallographic Testing
مدول الاستیسته
Modulus of Elasticity
گواهی آزمایش مواد
MTC
گزارش آزمایش مواد
MTR
انجمن مهندسی خوردگی آمریکا
NACE
آزمایشات غیر مخرب
NDE Nondestructive Examination
بازرسی های غیر مخرب
NDI inspection
تست های غیر مخرب
NDT testing
آزمایش شکست
Nick Break Test
جوشکاری اکسی استیلن
Oxyacetylene Welding OAW
برشکاری با گاز سوختی و اکسیژن
Oxy fuel Gas Cutting OFC
جوشکاری با گاز سوختی و اکسیژن
Oxy Fuel Welding OFW
سررفتن جوش روی فلز پایه
Overlap
برشکاری قوس پلاسما
Plasma Arc Cutting PAC
جوشکاری قوس پلاسما
Plasma  Arc Welding PAW
مایعات نافذ
Penetrate PT
درصد ازدیاد طول
Percent Elongation
درصد کاهش سطح مقطع
Percent Reduction of Area
به تجهیزاتی گفته می شود که هنگام کارکردن با آنها ممکن است بخش هایی از بدن بویژه دستها و یا پاها دچار فشردگی و یا له شدگی شده و اثرات نیشگونی و کبودی بر روی این اعضاء ایجاد نماید
Pinch Points
گاز یونیزه شده
plasma
جوشهای کام یا دکمه ای
Plug or Slot Welds
حفرات گازی حبس شده در داخل فلز
porosity
حفره های گازی تخلخل
Porosity
وضعیت جوشکاری نحوه قرار گرفتن قطعات و حوضچه مذاب نسبت به الکترود
position
ثبت تایید دستورالعمل جوشکاری
PQR
این واژه در جوشکاری برای حرکت در وضعیت عمودی بالا و یا پایین بکار می رود
Progression
حد تناسب
Proportional Limit
استاندارد انجمن جوش آمریکا جهت صلاحیت بازرسین جوش
QCI
رادیو گرافیک
Radiographic RT
لحیم کاری مقاومتی
Resistance Brazing RB
گاز خنثی
Reactive Gas
نورد، آهنکاری، آهن کوبی
Rolling
لبه ریشه
Root edge
پاشنه
Root Face
فاصله ریشه
Root Opening
ارتفاع و عمق نفوذ جوش
Root Reinforcement
سطح ریشه
Root Surface
جوشکاری مقاومتی
Resistance Welding RW
عینکهای ایمنی، به عینک هایی گفته می شود که دارای لنزهای با ضخامت شیشه مناسب برای جلوگیری از اصابت اشیاء پرتابی به چشم و .. می باشد
Safety glasses
جوشکاری قوس زیر پودری
Submerged  Arc Welding SAW
جوشهای شیاری لبه اریب، ۀبه شیب دار
Scarf
بازرس ارشد جوش
SCWI
جوشهای نواری
Seam Welds
عیوب فلز پایه
Seam/Lap
محافظت قوس و حوضچه مذاب در برابر آلودگی اتمسفر
Shielding
سرباره
Slag
سرباره حبس شده
Slag Inclusion
جوشکاری قوس الکترود دستی
Shielded Metal Arc Welding SMAW
راهنمای تایید  صلاحیت پرسنل تستهای غیر مخرب تهیه انجمن جوش آمریکا
SNT-TC-1A
فرایند اتصال فلزات بطوریکه فلز پایه ذوب نگردد
Soldering
محلول جامد
Solid Solution
آزمایش سلامت
Soundness Testing
ترشحات مذاب، جرقه و یا پاشش
Spatter
اتصال وصله ای
Spliced Joint
جوشهای نقطه ای یا پیش طرحی
Spot or Projection Welds
جوشهای شیاری لبه گونیا
Square Groove
جو شهای زائده ای
Stud Welds
جو شهای سطحی
Surface Welds
جوشکاری زائده ای
Stud Welding SW
بازرس تایید شده جوش
SWI
اتصال سه پری
T Joint
لحیم کاری با شعله
Torch Brazing TB
استحکام کششی
Tensile Strength
آزمایش کشش
Tensile Testing
چقرمگی
Toughness
آزمایش ضربه
Toughness Testing
تنگستن حبس شده
Tungsten Inclusion
انواع جوش
Type Of Welding
جوشهای شیاری یو شکل یا لاله ای
U Groove
استحکام کشش نهایی
Ultimate Tensile Strength
آلترا سونیک، ما فوق صوتی شنوایی
Ultrasonic UT
سوختگی و یا بریدگی کنار جوش
Undercut
عدم پرشدگی شیار
Under fill
پرداختکاری نا مشخص
Unspecified
جوشهای شیاری وی شکل یا جناقی
V_Groove
بازرسی چشمی
VT Visual Inspection
پیوند موضعی فلزات یا غیر فلزات بر اثر اعمال حرارت و یا فشار و یا هر دو با یا بدون استفاده از فلز پر کننده
Weld
سطح جوش
Weld Face
گرده اضافی
Weld Reinforcement
ریشه جوش
Weld Root
پنجه یا گره جوش
Weld Toe
اتصالات جوشی
Welded Joint
مرز جوش
Weld Interface
ثبت صلاحیت جوشکار
WPQR
دستور العمل جوشکاری
WPS
ثبت صلاحیت و آزمایش جوشکاری
WQT
استحکام تسلیم
Yield Strength
كربن دهی گازی شیوه عملیات حرارتی مورد استفاده در سخت گردانی فولاد است
Gas Carburizing
گرافیت زایی فرآیند بازپخت است كه در ریخته گری آهن وفولاد با كربن و سیلیسیم زیاد استفاده می شود و تمام یا قسمتی از كربن تركیبی به كربن گرافیتی یا آزاد تبدیل می شود.
Graphitizing
سخت گردانی سخت گردانی فرآیندی است كه طی آن سختی فولاد افزایش می یابد
Hardening
عملیات حرارتی تغییر خواص فولاد با قرار دادن آن در معرض تغییرات حرارتی است
Heat Treatment.
پوشش دهی ضخیم وضعیتی است كه موجب پوشش زیاد از حد بر روی ورق فولادی می شود.
Heavy Coating
گالوانیزه كاری داغ بعد از ساخت فرآیندی است كه برای تولید پوشش فلز روی بر روی محصولات فولادی ساخته شده با غوطه ور كردن كامل محصول فولادی در حمام روی مذاب مورد استفاده قرار می گیرند . این فرآیند اندودكاری چند لایه متالوژیك با ضخامت 4 میلی متر كه شامل لایه های آلیاژی آهن – روی كه با عرض روی پوشش داده شده است را امكان پذیر میسازد.
Hot Dip Galvanizing After Fabrication
تكمیل كاری داغ (آماده سازی) عملیاتی است كه مثلا ً در نوردكاری برای تولید ورق انجام می دهند
Hot Finishing
لغات متالورژی بخش 8
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.