مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات مدیریت – بخش 24

در این قسمت  لغات مدیریت – بازرگانی بخش 24 عرضه شده است.

لغات مدیریت – بازرگانی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات مدیریت – بازرگانی/ مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات مدیریت - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات مدیریت – بازرگانی بخش 24
بی هنجاری، اعتقاد به بی نظمی
anomaly
پاسخنامه
answer sheet
همکاری، تعارض آمیز، همکاری خصمانه، همکاری اجباری
antagonistic cooperation
تعارض
antagonism
انسان نگارانه
anthropomorphic
ضد تورم
Anti-inflation
واقعیت ستیزی
Anti-realism
نتایج پیش بینی شده
anticipated consequence
چرتکه
abacus
کنارگذاری
abandonment
هزینه قطع غیر عادی
abandonment cost
تخفیف، لغو مالیات
abatement
تعطیل یا توقف عملیات
Abandonment of operations
خلاصه حسابها
abbreviated account
خلاصه ترازنامه، ترازنامه خلاصه شده
abbreviated balance sheet
اختصار، مختصر کردن
abbreviation
روش اختصار، سیستم استفاده از اختصارات
abbreviation system
واگذار کردن رها کردن
abdicate
توان
ability
تئوری توانائی پرداخت
ability to pay theory
توان باز پرداخت بدهی در سر رسید
ability to service debt
آزمون لیاقت شایستگی
ability test
استعداد آموختن، توانایی آموختن
ability to learn
نابهنجار
abnormal
هزینه های غیر عادی
abnormal cost
ضایعات غیر عادی، واحدهای ضایع شده غیر عادی
abnormal lost unit
شاخص عملکرد غیرعادی، شاخص تغییرات نامنظم
abnormal performance index
ضایعات فوق العاده – افت کاهش غیر عادی
abnormal shrinkage
ضایعات غیر عادی، ضایعات فوق العاده
abnormal spoilage
معاملات غیر عادی – مبادله غیر عادی
abnormal transaction
حذف پست
abolish of position
حق اشتراک، ابونه
Abonne
بیش از بهای اسمی، بیش از قیمت اسمی
above par
خلاصه حسابها
abridged account
خلاصه کردن
abridge
خلاصه ترازنامه، ترازنامه خلاصه شده
abridged balance sheet
خلاصه، اختصار
abridgement
لغو، ابطال، فسخ
abrogation
غیبت، غیاب
absence
غیاب پس از مرخصی
absent over leave
مقطوع، مطلق
absolute
قیمت مقطوع
absolute price
اولویت مطلق در پرداخت طلبکاران در ورشکستگی یا تجدید سازمان
absolute priority
فراوانی تجمعی مطلق
absolute cumulative frequency
انحراف مطلق
absolute deviation
فراوانی مطلق یا تعداد
absolute frequency
انحصار مطلق
absolute monopoly
ضوابط مطلق
absolute standards
قدر مطلق
absolute value
جذب کردن، تخصیص
absorb
هزینه جذب شده
absorbed cost
سربار جذب شده
absorbed overhead
جذب، ادغام
absorption
حساب جذب
absorption account
هزینه یابی جذبی
absorption costing
جذب هزینه ثابت
absorption of fixed cost
نرخ جذب
absorption rate
ظرفیت قابل جذب
absorptive capacity
خلاصه چکیده مطالب، یک کاسه کردن اقلام، انتزاعی، مجرد خلاصه
abstract
سند مالکیت
abstract of title
چکیده کلمات
abstract words
خلاصه کردن
abstract to
آزمون استدلال تدریجی
abstract reasoning test
اجزاء مجرد
abstract objects
خلاصه حساب
abstract of account
صورت انطباق متوسط
abstract of average adjustment
سیستم‌های مجرد
abstract systems
اندیشه مجرد
abstract thought
اخراج اهانت امیز
abusive dismissal
معافیت مالیاتی نامشروع
abusive tax shelter
انتزاع
abstraction
آموزشی، آکادمیک
academic
آزمون استعداد تحصیلی
academic aptitude test
پیشرفت تحصیلی
academic achievement
درجه مرتبه دانشگاهی
academic degree
آموزش دانشگاهی
academic education
صحت
accuracy
سیستم بازیافت سریع بهای تمام شده
accelerated cost recovery system
دوره فشرده
accelerated course
استهلاک زودرس استهلاک سریع
accelerated depreciation
طرحهای ضربتی
accelerated models
برنامه فشرده
accelerated program
پاداش تسریعی پاداش افزایش تولید
accelerating premium
شرط تسریع در پرداخت دیون
acceleration clause
اصل شتاب
acceleration principle
نظریه شتاب
acceleration theory
رویکرد پذیرش یا عدم پذیرش
accept/reject approach
قبول مسئولیت
accept responsibility
قابل قبول
acceptable
سطح پردازش قابل قبول
acceptable process level
رفتارهای قابل قبول
acceptable behaviors
میزان کیفیت قابل قبول کالا
acceptable quality
حد نصاب مرغوبیت
acceptable quality level
ریسک قابل قبول پذیرش نادرست
acceptable risk of over incorrect acceptance
ریسک قابل قبول اعتماد بیش از حد
acceptable risk of over reliance
پذیرش، قبولی
acceptance
برات پذیرش، سند قابل قبول
acceptance bill
اعتبار قبولی
acceptance credit
مؤسسه قبولی، مؤسسه پذیرش
acceptance house
بازرسی پذیرش
acceptance inspection
بازار برات
acceptance market
نمونه برداری برای رد یا قبول، نمونه‌گیری پذیرشی
acceptance sampling
طرح نمونه گیری برای پذیرش
acceptance sampling plan
آزمایش برای پذیرش
acceptance test
رویه‌های پذیرفته شده
accepted policies
قبول سفارش اضافی
accepting additional order
قبول نویس، پذیرش نویس
acceptor
دستیابی، دسترسی
access
روش دسترسی به اطلاعات
access method
خدمات ضمنی معین
accessorial service
به ترتیب خرید در دفتر ثبت کردن
accession
زمان دسترسی  به اطلاعات
access time
حادثه، تصادف
accident
جلوگیری از تصادفات، کنترل تصادفات
accident control
مستمری فوت ناشی از کار، مستمری وظیفه
accident death Venetia
میزان تکرار حادثه
accident frequency rate
بیمه تصادف حادثه
accident insurance
مستمری فوقت ناشی از کار
accidental death benefit
اجتماع همساز
accommodated community
فرهنگ همساز تطبیقی
accommodated culture
گروه همساز
accommodated group
جامعه همساز
accommodated society
اجتماع همساز
accommodation community
سفته مبادلاتی، برات مبادلاتی، برات دوستانه
accommodation bill
برات مبادلاتی
accommodation draft
ظهر نویسی مبادله ای
accommodation endorsement
گروه همسازی
accommodation group
برات مبادله ای، برات دوستانه
accommodation note
برات مبادله ای، برات دوستانه
accommodation paper
ضامن برات
accommodation party
کارگر کمکی
Accommodator
یادداشتهای ضمیمه صورتهای مالی
accompanied notes
ضمیمه کردن
accompany
نائل شدن به هدف، رسیدن به هدف
accomplish to
موافقت، توافق
accord
موافقت و رضایت
accord and satisfaction
مطابق معمول، بر طبق عادت
according to usage
مطابق معمول، بنابر مقتضیات
according to circumstance
حساب، وضع
account
ترازنامه به شکل حساب
account form balance sheet
مانده حساب، مانده نقدی
account balance
دفتر حساب، دفتر ثبت
account book
طبقه بندی حسابها
account categories
قسمت حسابداری
account department
حساب جاری
account current
حسابجاری بهره دار
account current with interest
شکل حساب
account form
سرفصل حساب، عنوان حساب
account heading
مسئول حساب
account executive
حساب مخارج
account of expenses
حساب پرداختی، حساب بستانکاران، حساب پرداخت کردن
account payable
حساب گیرنده
account payee
حساب مودی، دهنده وجه
account payer
حساب بدهکاران، حساب دریافتی کردنی
account receivable
حساب فروش
account sales
تسویه حساب، مفاصا حساب
account settled
ذیحسابی، جوابگوئی
accountability
واحد ذیحسابی – واحد مسئولیت، واحد مسئول حسابداری
accountability unit
حسابدار، مسئول حساب، محاسبه
accountable
ذیحساب، فرد مسئول
accountable officer
ذیحساب، فرد مسئول
accountable person
حسابداری
accountancy
هیات حسابداری
accountancy bodies
حرفه حسابداری
accountancy profession
حسابدار، حسابرس
accountant
رئیس کل حسابداری
accountant general
حسابدار مسئول، حسابرس مسئول
accountant in charge
گزارش حسابرسان
accountantۥs report
حسابداری، محاسبه
accounting
حسابداری به عنوان کالا
accounting as commodity
حسابداری به عنوان واقعیت اقتصادی
accounting as economic reality
حسابداری به عنوان ایدئولوژی
accounting as ideology
حسابداری به عنوان زبان
accounting as language
حسابداری به عنوان علم چند بعدی
accounting as multiple paradigm science
تعدیلهای حسابداری
accounting adjustment
فرضیات حسابداری
accounting assumptions
ماده نقدی
accounting balance
مبانی حسابداری
accounting bases
روش بتای حسابداری
accounting beta method
دفتر حساب، دفتر ثبت
accounting book
تغییرات حسابداری
accounting changes
مفاهیم حسابداری
accounting concepts
کنترلهای حسابداری
accounting controls
ملاحظات حسابداری
accounting considerations
میثاق های حسابداری
accounting conventions
احتیاط در حسابداری
accounting cushion
حسابداری ، دور حسابداری، چرخه حسابداری، سیکل
accounting cycle
داده هایاطلاعات حسابداری
accounting data
قسمت حسابداری
accounting department
سود حسابداری، عایدات حسابداری
accounting earnings
شخصیت حسابداری
accounting entity
ثبت حسابداری
accounting entry
اشتباهات حسابداری
accounting errors
معادله حسابداری
accounting equation
برآوردهای حسابداری
accounting estimates
رویداد حسابداری
accounting event
شواهد و مدارک حسابداری
accounting evidence
ریسک ناشی از تغییر نرخ تسعیر ارز در حسابداری
accounting exposure
سود حسابداری
accounting income
سیستم اطلاعاتی حسابداری
accounting information system
موسسه حسابرسی
accounting firm
حسابداری هزینه سرمایه
accounting for cost of capital
حسابداری شرکتهای فرعی خارجی
accounting for foreign subsidiaries
حسابداری فروش اقساطی
accounting for installment sales
حسابداری رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه
accounting for post-balance sheet events
حسابداری تجدید سازمان
accounting for reorganization
هویت حسابداری
accounting identity
دفاتر روزنامه حسابداری
accounting journals
نقدینگی حسابداری
accounting liquidity
ماشینهای حسابداری
accounting machines
مدیریت حسابداری
accounting management
دستورالعمل راهنمای حسابداری
accounting manual
اندازه‌گیریهای حسابداری
accounting measurements
مقیاسهای اندازه‌گیری های حسابداری
accounting measurements scales
روش حسابداری
accounting method
الگوی حسابداری
accounting model
کارمند ارشد حسابداری
accounting officer
حسابداری حقوق و دستمزد
accounting payee
علم تعلیم حسابداری
accounting pedagogy
دورة حسابداری، دورة محاسباتی دورة عمل حسابداری
accounting period
مفهوم دورة حسابداری
accounting period concept
فرض بنیادی دوره حسابداری
accounting period postulate
برنامه حسابداری
accounting plan
رویه‌های حسابداری
accounting policies
خط مشی حسابداری
accounting policy
مفروضات موضوعه حسابداری، فرضیات بنیادین حسابداری
accounting postulates
حسابدار عملی
accounting practice
اصول حسابداری
accounting principles
هیئات اصول حسابداری
accounting principles board (APB)
روشهای حسابداری
accounting procedures
حرفه حسابداری
accounting profession
سودحسابداری
accounting profit
نرخ بازده حسابداری
accounting rate of return
نسبت حسابداری
accounting ratio
ثبت حسابداری
accounting record
تاریخ عطف حسابداری
accounting reference date
دوره عطف حسابداری
accounting reference period
مقررات حسابداری
accounting regulation
مدارک و اسناد حسابداری
accounting records
گزارشهای حسابداری
accounting reports
استانداردهای حسابداری
accounting standards
کمیته استانداردهای حسابداری
accounting standards committee
حسابداری، نظام حسابداری سیستم
accounting system
تنظیم شیوه‌های حسابداری
accounting system design
تکنیکهای حسابداری
accounting techniques
حسابداری نظری و عملی
accounting theory and practice
نحوه عمل حسابداری
accounting treatment
واحد حسابداری
accounting unit
ارزیابی حسابداری
accounting valuation
حساب‌ها
accounts
کد حسابها
accounts code
حساب‌های پرداختی
accounts payable
گردش حسابهای پرداختنی
accounts payable turnover
دوره گردش حسابهای پرداختنی
accounts payable turnover period
حسابهای دریافتنی
accounts receivable
جدول طبقه بندی سنی حسابهای دریافتنی
accounts receivable aging schedule
دفترمعین حسابهای دریافتنی
accounts receivable ledger
دوره وصول حسابهای دریافتنی
accounts receivable collection period
افزایش مزد یکنواخت
across the board
افزایش ارزش
Accretion
حسابداری تعهدی
accrual accounting
مبنای تعهدی
accrual basis
مبنای تعهدی شناسایی درآمد
accrual basis of revenue recognition
بدهیهای ثبت نشده، بدهیهای ناشی از هزینه‌های تحقق یافته
accrued liabilities
مفهوم تعهدی
accrual concept
مالیات معوق حقوق و دستمزد
accrued payroll tax
دارایی معوق
accrued asset
درآمدهای ثبت نشده/ درآمدهای دریافتنی
accrued revenues
فرهیخته، فرهنگ پذیر
a cultured
استهلاک انباشته، ذخیره استهلاک
accumulated depreciation
حساب استهلاک انباشته
accumulated depreciation account
سود سهام انباشته، سود سهام توزیع نشده
accumulated dividend
سود انباشته
accumulated earning
وجوه انباشته
accumulated fund
مزایای انباشته
accumulated rights
سهام با سود جمع شونده
accumulating shares
انباشت
accumulation
صحت میانگین
accuracy of the mean
نمره میزان دقت
accuracy score
بازبینی دقیق، کنترل درست
accurate control
دقت بدست آمده
achieved precision
موقعیت کسب شده
achieved status
انجام انگیزه موفقیت، نیاز به موفقیت، تحقق هدف، کسب موفقیت
achievement motivation
آزمون موفقیت و کامیابی، آزمایش پیشرفت
achievement test
نسبت آنی
acid test ratio
اعلامیه، تصدیق، شناسایی، تایید
acknowledgement
تحصیل کردن، بدست‌ آوردن، حاصل کردن
acquire to
نیازهای اکتسابی
acquired needs
مآزاد کسب شده
acquired surplus
شرکت تحصیل کننده، شرکت ادغام کننده
acquiring company
تحصیل، خرید
acquisition
هزینه تحصیل
acquisition cost

 

لغات مدیریت – بازرگانی بخش 24
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.