مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات مدیریت – بخش 35

در این قسمت  لغات مدیریت – بازرگانی بخش 35 عرضه شده است.

لغات مدیریت – بازرگانی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات مدیریت – بازرگانی/ مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات مدیریت - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات مدیریت – بازرگانی بخش 35
شرکت سهامی غیر انتفاعی، شرکت سهامی امور خیریه
eleemosynary corporation
عنصر
element
تابع ابتدایی
elementary function
عناصر ترازنامه
elements of balance sheet
عناصر صورتهای مالی
elements of financial statements
عناصر مدیریت
elements of management
گزارش سالانه طرحهای مربوط به خرید سهام، پس انداز و سایر طرح های مشابه مربوط به کارکنان
eleven K, 11-K
برات متعبر، صورت حساب قابل قبول، برات واجد شرایط
eligible bill
ورقه قرضه قابل قبول، قرضه مناسب
eligible bond
سرمایه گذاری واجد شرایط، سرمایه گذاری در خور انتخاب
eligible investment
واجد شرایط
eligible qualified
اوراق بهادار قابل قبول، اوراق بهادار واجد شرایط
eligible securities
حذف کردن
eliminate
ثبت های حذف کننده
eliminating entries
حذف
elimination
ستون حذف و تعدیلات کاربرگ
elimination column
رویه های حذف
elimination procedures
برگزیدگان، زبدگان، نخبگان
elite
صادره از
emanate of
ممنوعیت، تحریم، مانع، توقیف
embargo
اختلاس کردن، حیف و میل کردن، دزدیدن
embezzle
اختلاس
embezzlement
تقلب های از نوع اختلاس
embezzlement frauds
اختلاس کننده
embezzler
اقتصادی، مقرون به صرفه
economical
از لحاظ اقتصادی
economically
اقتصاد، علم اقتصاد
economics
اقتصاد حسابرسی، اقتصادیات یا اقتصادی بودن عملیات حسابرسی
economics of auditing
صرفه جوئیهای ناشی از مقیاس تولید انبوه، اقتصادیات مقیاس تولید، صرفه جوئیهای ناشی از حجم تولید
economies of scale
صرفه جوئیهای ناشی از وسعت کار
economies of scope
اقتصاددان
economist
اقتصاد، صرفه جوئی
economy
صرفه جویی صاحبان صنایع
economy of manufacture
صرفه جوئی مقیاس مناسب، صرفه جوئی مقیاس
economy of scale
اقتصاد کمبود، اقتصاد نایابی، اقتصاد ندرت
economy of scarcity
لبه
edge
ویرایش کردن
edit
ویرایش، دخل وتصرف در یک متن با نوشتار
editing
ویراستار، ایدیتور
editor
مدیر تربیتی، مدیر آموزش
educational administrator
اخلاق تربیتی
educational ethics
تسهیلات آموزشی
educational facilities
رشد آموزشی
educational growth
موسسه آموزشی
educational institution
مرخصی مطالعاتی
educational leave
مواد آموزش
educational material
افت تحصیلی
educational mortality
فرصتهای تربیتی، امکان تحصیل
educational opportunities
برنامه ریزی آموزشی
educational planning
برنامه آموزشی
educational program
هرم آموزشی
educational pyramid
اصطلاح آموزش وپرورش
educational reform
عقب ماندگی تحصیلی
educational retardation
انجمن تعلیم وتربیت
educational society
ازمون تحصیلی
educational test
نظریه های آموزشی
educational theories
اثر، نتیجه
effect
اثربخش، موثر
effective
نرخ موثر سالانه
effective annual rate
رسیدگی موثر
effective audit
ارتباط موثر
effective communication
کنترل کار امدموثر
effective control
سیکل موثر
effective cycle
تصمیم گیری موثر
effective decision making
روش نرخ بهره موثر
effective interest method
نرخ موثر بهره
effective interest rate
روش نرخ موثر بهره
effective interest rate method
رهبری موثر، رهبری کارامد
effective leadership
نرخ موثر
effective rate
نرخ موثر بهره
effective rate of interest
نرخ موثر مالیات
effective tax rate
بازده موثر
effective yield
کار امدی، اثربخشی
effectiveness
کنترل اثربخشی
effectiveness control
تاثیرات
effects
جریان برون دهی سیستم عصبی
efferent out flow
کارایی
efficiency
کنترل کارایی
efficiency control
حسابرسی کارایی، اثربخشی
efficiency، effectiveness audit
عامل کارایی
efficiency factor
نسبت کارایی
efficiency ratio
انحراف کارآیی
efficiency variance
اقتصاد، علم اقتصاد
economic
محیط اقتصادی حسابداری
economic environment of accounting
وفور اقتصادی
economic abundance
فعالیت اقتصادی
economic activity
تحلیل اقتصادی
economic analysis
ارزیابی اقتصادی، تقویم اقتصادی
economic appraisal
تولید حجم دسته اقتصادی، مقدار عدل اقتصادی
economic batch quantity
رفتار اقتصادی، وضع اقتصادی
economic behavior
بر خورد اقتصادی، اختلاف اقتصادی
economic conflict
نتایج اقتصادی حسابداری
economic consequences of accounting
دوام اقتصادی، پیوستگی اقتصادی
economic continuity
بهای تمام شده با صرفه، بهای اقتصادی
economic cost
سیکل اقتصادی، چرخه اقتصادی
economic cycle
تصمیمات اقتصادی
economic decision
وابستگی اقتصادی
economic dependency
توسعه اقتصادی
economic development
حسابداری برای توسعه اقتصادی
economic development accounting
سلطه اقتصادی
economic domination
پویایی تحرک اقتصادی، دینامیک اقتصادی
economic dynamic
کارایی اقتصادی
economic efficiency
هدف های اقتصادی
economic ends
شخصیت اقتصادی، واحد اقتصادی
economic entity
محیط اقتصادی
economic environment
تعادل اقتصادی
economic equilibrium
رویداد اقتصادی
economic event
احتمال تغییر در نرخ ارزهای خارجی
economic exposure
نوسانات اقتصادی
economic fluctuations
کالای اقتصادی
economic goods
رشد اقتصادی
economic growth
هماهنگی اقتصادی
economic harmonies
سود اقتصادی
economic income
استقلال اقتصادی
economic independence
نشانگر اقتصادی
economic indicator
تاسیسات اقتصادی، نهادهای اقتصادی
economic institutions
منفعت اقتصادی، بهره اقتصادی
economic interest
عمر مفید اقتصادی، عمر بهره داری
economic life
اندازه اقتصادی
economic lot size
انسان اقتصادی
economic man
مقدار اقتصادی تولید
economic manufacturing quantity
با صرفه ترین مقدار سفارش
economic order quantity
مدل با صرفه ترین مقدار ممکن
economic order quantity (EOQ) model
تعهدات اقتصادی
economic obligations
برنامه ریزی اقتصادی، برنامه گذاری اقتصادی
economic planning
سیاست اقتصادی
economic policy
قدرت اقتصادی، برتری اقتصادی
economic power
اندازه اقتصادی دستور ساخت
economic production run size
مدل اقتصادی اندازه سفارش تولید
economic production run size model
سود اقتصادی
economic profit
واقعیت اقتصادی
economic reality
منابع اقتصادی
economic resources
روند اقتصادی
economic trend
اتحادیه اقتصادی
economic union
واحد اقتصادی
economic unit
سودمندی اقتصادی، فایده اقتصادی
economic usefulness
سودمندی مطلوبیت اقتصادی
economic utility
ارزش اقتصادی
economic value
جنگ اقتصادی، کشمکش اقتصادی
economic warfare
رفاه اقتصادی
economic welfare
برنامه ریزی پویا
dynamic programming
پویائی شناسی، تکاپو شناسی
dynamics
پویائی، پویش
dynamism
سوء عملکرد
dysfunction
بد کار کردی
dysfunctional
حق معامله دو طرفه
each way
اشتیاق برای فروش سهم یا کالا
eagerness to sell
زودترین زمان
earliest time
زودترین زمان خاتمه
earliest finish time
زودترین زمان شروع
earliest start time
چانی زنی اولیه، منافع اولیه
early bargains
بازخرید بدهی زودتر از موعد مقرر
early extinguishment of debt
باز خرید اوراق قرضه قبل از سر رسید
early retirement of bonds
شیفت صبح
early shift
مقرری از پیش تعیین شده
early vesting
تخصیص، کنار گذاردن
earmark
اختصاص، تخصیص دادن
Earmark of
درآمد اختصاصی
earmarked revenue
تخصیص مالیاتها
earmarking of taxes
کسب درآمد
earn
شرط پرداخت احتمالی
earn، out provision
سرمایه تحصیل شده
earned capital
درآمد حاصله برای هرسهم عادی، سود متعلق به سهام عادی
earned for ordinary
درآمد استحقاقی، درآمد مکتسب
earned income
معافیت مالیات بر درآمد کسب شده
earned income credit
مازاد دخل، مازاد اکتساب، مازاد مکتسب
earned surplus
پول بیعانه، پیش پرداخت
earnest money
درآمد، عایدی
earning
ارزش توانایی کسب سود
earning، capacity value
عناصر درآمد، عناصر عایدات
earning components
نسبت های پوششی سود
earning coverage ratios
چرخه کسب درآمد
earning cycle
درآمد کسب شده ، درآمد تحصیل شده
earning income
نیروی کسب درآمد
earning power
فر ایند کسب سود
earning process
مستمری بازنشستگی مرتبط با کسب درآمد
earning related pension
گزارش عواید
earning report
جریان عایدات
earning streams
نسبت درآمد به سود سهام
earning/dividend ratio
عایدات، عواید
earnings
سود قبل از مالیات به علاوه هزینه بهره
earnings before interest and taxes EBIT
سود قبل از کسر مالیات
Earnings Before Taxes EBT
درآمد بازده دارایی ها
earnings of assets
درآمد هرسهم عادی
earnings per common share
سود هر سهم
earnings per share EPS
منافع مرتبط با کسب درآمد
earnings، related benefits
مستمری از محل عایدات صندوق بازنشستگی
earnings، related pension
گزارشهای سودآوری
earnings reports
صورت سود و زیان، صورت ریز درآمد وتحلیل آن
earnings statement
سهولت ورود
ease of entry
حریم، راحتی، آسایش
easement
بازار سست
easy market
ابسیدیکیک روش ثبت اطلاعات
EBCDIC
تجزیه و تحلیل رابطه بین سود قبل از کسر مالیات و بهره سود عملیاتی و درآمد یا سود هرسهم
EBIT، EPS analysis
رویکرد سود فبل از مالیات و بهره و درآمد یا سود هر سهم
EBIT، EPS approach
رده، اشل
echelon
بازتاب، طنین، اکو
echo
الگوی اقتصاد سنجی
econometric model
اقتصاد سنجی
Econometrics
معاملات سلف، قراردادهای مربوط به معاملات آتی
futures
قراردادهای معاملات سلف
futures contracts
بازار معاملات سلف، بازار پیش خرید، بازار کالاهای وعده ای
futures markets
تئوری وجوه مستقل، تئوری وجوه
fund theory
مفاهیم بنیادین حسابداری
fundamental accounting concepts
معادله اصلی حسابداری
fundamental accounting equation
مفروضات بنیادی حسابداری
fundamental accounting postulates
تحلیل بنیادی، تجزیه وتحلیل ریشه ای
fundamental analysis
مفروضات بنیادی در حسابداری
fundamental assumptions
مفاهیم بنیادی در حسابداری
fundamental concepts in accounting
اهداف بنیادی
fundamental objectives
بدهی دراز مدت، قرض مستمر، دین مستمر
funded debt
بدهی بلند مدت پشتوانه دار، بدهی پرداخت نشده
funded debt pension plan
برنامه باز نسشتگی، برنامه باز نشستگی مستمر
Funded pension plan
اندوخته مستمر، اندوخته دارای پشتوانه
funded reserve
تامین وجه
funding
اوراق قرضه تبدیلی
funding bonds
عملیات مربوط به واریز تعهدات
funding operations
صورت حساب بازپرداخت دیون، گزارش مربوط به واریز تعهدات
funding statement
وجوه نقد، صندوق
funds
وجه دریافتی به نیابت از طرف اشخاص ثالث
funds collected for third parties
تجزیه و تحلیل گردش وجوه
funds flow analysis
وجوه حاصل از عملیات
funds generated by operations
وجوه حاصل از عملیات
funds providing from operations
صورت وجوه، صورت حساب وجوه
funds statement
تحلیل جریان وجوه
funds، flow analysis
همگن، قابل تعویض، عوض شدنی، مشابه
fungible
دارایی های با کیفیت مشابه، دارایی های قابل تعویض
fungible assets
اثاثه
furniture
اثاثه و منصوبات
furniture and fixtures
منافع آتی
future benefits
جریان های نقدی آتی
future cash flows
هزینه های آتی
future costs
رویداد های آینده
future events
سود آتی هر سهم
future dividend، per، share
منافع آتی، مزایای آتی
future interests
پیش بینی احتیاجات نیروی انسانی
future manpower need
پرداخت های آتی
future payments
قیمت آتی، بهای آتی
future price
موجودی آتی
future stock
ارزش آتی، ارزش مرکب
future value
عامل بهره ارزش آتی
future value interest factor
عامل بهره ارزش آتی یک سالواره
Future Value Interest Factor of an Annuity FVIFA
ارزش آتی یک سالواره
future value of an annuity
تجزیه و تحلیل عملکردی کارکردی
functional analysis
شیوه مبتنی بر وظایف، روند مبتنی بر وظایف
functional approach
اختیار وظیفه ای، اختیار و قدرت عملکردی
functional authority
رفتار کارکردی
functional behavior
نمودار وظایف
functional chart
طبقه بندی کارکردی عملیات بر حسب وظیفه طبقه بندی
functional classification
محدودیت کار کردی
functional constraint
هزینه یابی کارکردی
functional costing
ارز عملکردی
functional currency
پرونده وظایف
functional file
ثبات عملکردی
functional fixation
نمودار تجزیه وتحلیل وظایف بر اساس فرمها
functional forms analysis chart
بازرسی عملیاتی
functional inspection
روش تجزیه و تحلیل وظیفه ای شغل
functional job analysis
سازمان کارکردی، سازمان بر اساس وظایف، سازمان تخصصی
functional organization
فرآیند وظیفه ای
functional process
گزارشگری عملکرد هزینه
functional reporting of expense
مسئولیت های عملکردی، مسئولیت های وظیفه ای
functional responsibilities
ستاد تخصصی، ستاد وظیفه ای
functional staff
شرح وظایف
functional statement
موقعیت وظیفه ای
functional status
سرپرستی تخصصی
functional supervision
نوع نوابغ
functional type
پارادایم عملگرانه، شالوده نظری عمل مداری
functionalist paradigm
وظایف
functions
وظایف موجودی ها
functions of inventories
وجه، وجوه اختصاصی، صندوق، منابع مالی
fund
حساب تنخواه گردان
fund account
حسابداری منابع مالی، حسابداری وجوه، حسابداری حساب های مستقل، حسابداری وجوه مستقل
fund accounting
دارایی صندوق، دارایی وجوه مستقل
fund asset
ترازنامه حساب مستقل
fund balance sheet
گردش وجوه
fund flow
مفهوم گردش وجوه
fund flow concept
صورت گردش وجه
fund flow statement
گروه حساب های مستقل، گروه وجوه مستفل
fund group
دارنده سهام قرضه دولتی
fund holder
مدیر وجوه مستقل
fund manager
وجوه صندوق
fund of funds
طرح صندوق باز نشستگی
fund pension plan
صورت وجوه
fund statement
مازاد وجوه مستقل، مازاد صندوق
fund surplus
سازمان مرکزی، هسته مرکزی سازمان
front organization
سرمقاله، خبر مهم، خبر دست اول
front page
دکه دار
Fronts man
دارایی های غیر قابل تغییر / تبدیل
frozen assets
اعتبار مسدوده شده
frozen credit
ناکامی، محروم سازی، نا امیدی، یاس
frustration
هزینه سوخت
fuel expense
نفت کوره
fuel oil
تکمیل کردن، به طور کامل برآورده کردن
fulfill
اجرا، اتمام
fulfillment
جذب کامل
full absorption
اختیار تام کامل
full authority
ظرفیت کامل
full capacity
تلفیق کامل
full consolidation
بهای تمام شده کامل
full cost
صورت حساب سود و زیان مبتنی بر هزینه یابی کامل
full cost income statement
روش هزینه کامل
full cost method
قیمت گذاری هرینه کامل
full cost pricing
هزینه یابی کامل
full costing
بهای تمام شده کامل، هزینه های کامل
full costs
پوشش کامل
full coverage
افشای کامل
full disclosure
اصل افشای کامل
full disclosure principle

 

لغات مدیریت – بازرگانی بخش 35
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.