مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات مدیریت – بخش 37

در این قسمت  لغات مدیریت – بازرگانی بخش 37 عرضه شده است.

لغات مدیریت – بازرگانی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات مدیریت – بازرگانی/ مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات مدیریت - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات مدیریت – بازرگانی بخش 37
شمای عملیاتی، نمودگر، نمودارجریان کار، فلوچارت
flow chart
نقشه جریان
flow diagram
تولید روی خط تولید، تولید خطی
flow line production
خطوط راهنما
flow lines
گردش یا جریان وجوه نقد
flow of cash
گردش هزینه ها بهای تمام شده
flow of costs
حساب جریان وجوه
flow of funds account
تجزیه و تحلیل جریان وجوه
flow of funds analysis
جریان اطلاعات، گردش اطلاعات
flow of information
نمودار جریان تولید، نمودار جریان کار
flow process chart
تولید در جریان، تولید مداوم، تولید انبوه
flow production
گزارش تغییر وضعیت، پویا
flow report, dynamic
نمودار جریان کار
flowchart
حسابداری یکباره
flow، through accounting
نوسانات، افت و خیز ها
fluctuation
دارایی های سیال، دارایی های قابل تبدیل به نقد
fluid assets
حالت سیال
fluid state
روانی کارگر، تحرک کارگر
fluidity of labor
پول زیاد، پول فراوان
flush money
فوب مقصد
FOB destination
قیمت گذاری در نقطه تحویل فوب
FOB pricing
فوب مبداء حمل
FOB shipping point
تاکید بر نتایج
focus on ends
پرونده
folder
اسکناس، پول تاخور
folding money
شماره صفحه، شماره صفحه دفتر حسابداری، برگه عطف حساب
folio
ستون عطف
folio column
شماره عطف
folio number
عطف
folio reference
ورقه قرضه بدون بهره، قرضه بدون کوپن بهره و با تخفیف
flat bond
سازمان مسطح
flat organization
قیمت یکسان، قیمت منحصربه فرد
flat price
نرخ ساده، نرخ یکنواخت
flat rate
مالیات یکنواخت، مالیات یکسان
flat tax
بازده یکنواخت، بازده برحسب درصد
flat yield
منحنی بازده یکنواخت
flat yield curve
طرح بازنشستگی با نرخ یکنواخت
flat، rate pension scheme
تکنولوژی انعطاف پذیر، فن آوری قابل انعطاف
flexi able، technology flex، tech
انعطاف پذیری
flexibility
بودجه متغیر، بودجه انعطاف پذیر، بودجه قابل انعطاف
flexible budget
نظارت به وسیله بودجه انعطاف پذیر
flexible budgetary control
بودجه بندی انعطاف پذیر
flexible budgeting
نرخ متغیر ارز، نرخ انعطاف پذیر ارز
flexible exchange rate
سیستم تولید انعطاف پذیر
flexible manufacturing system
قیمت قابل انعطاف
flexible price
برنامه زمان بندی قابل انعطاف
flexible schedule
ساعات کار متغیر
flexible working hours
رویه های کاری انعطاف پذیر
flexible working practices
انحراف بودجه انعطاف پذیر
flexible، budget variance
رهن انعطاف پذیر، بدهی رهنی با نرخ انعطاف پذیرمتغیر
flexi، mortgage
ساعات کار انعطاف پذیر
flexi، time
گریز از چیزی
flight from
سرمایه سیال، سرمایه متحرک
fluid capital
شناوری، شناور، منتشر، شناوری چک های در جریان وصول
float
انتشار اوراق بهادار، انتشار سهام جدید
floatation
هزینه های انتشار
floatation costs
مبنای وثیقه ای انتشار اوراق بهادار بدهی
floater
نرخ تسعیر شناور انعطاف پذیر
floating flexible exchange rate
دارایی در جریان، دارائی متغیر، دارایی متحرک
floating asset
سرمایه در گردش، سرمایه سیال، سرمایه جاری
floating capital
روش سرمایه متغیر
floating capital method
هزینه جاری
floating charge
قرضه با نرخ شناور، بدهی دولتی با بهره متغیر
floating debenture
بدهی متغیر
floating debt
نرخ شناور ارز
floating exchange rate
بازرس سیار
floating inspector
نیروی کار متغیر
floating labor
بدهی جاری، بدهی شناور
floating liability
وثیقه شناور
floating lien
ممیز متحرک
floating point
بیمه نامه شناور، بیمه نامه متغیر
floating policy
اسناد پایه و بدون ریسک شناور، اسناد بدون ریسک شناور
floating prime notes
نرخ بهره شناور
floating prime rate
نرخ مواج
floating rate
داراییهای ثابت، داراییهای غیر جاری، داراییهای بلد مدت
fixed assets
دفتر ثبت دارایی های ثابت، دفتر اموال، دفتر سرجمع داری اموال
fixed assets register
نسبت به کارگیری دارایی های ثابت، نسبت گردش دارایی های ثابت، نسبت فروش به خالص دارایی های ثابت
fixed assets utilization ratio
نسبت دارایی های ثابت به حقوق صاحبان سهام
fixed assets، to، equity capital ratio
بودجه ثابت
fixed budget
سرمایه ثابت
fixed capital
تشکیل سرمایه ثابت
fixed capital formation
روش سرمایه ثابت
fixed capital method
بودجه محدود
fixed ceiling budget
نسبت پوشش هزینه های ثابت
fixed charge coverage ratio
هزینه های ثابت
fixed charges
ادعاهای مقطوع، ادعاهای ثابت
fixed claims
هزینه ثابت، قیمت تمام شده ثابت
fixed cost
منحنی هزینه ثابت
fixed cost curve
هزینه ثابت هر واحد
fixed cost per unit
استقراض مشخص، قرضه ویژه
fixed debenture
بدهی ثابت
fixed debt
استهلاک به اقساط مساوی، استهلاک ثابت و معین
fixed depreciation
تعهدات مبلغ ثابت
fixed dollar obligations
نرخ ثابت ارز، نرخ ثابت تبدیل، نرخ ثابت مبادله دو ارز
fixed exchange rate
هزینه ثابت
fixed expense
پرسشنامه ثابت
fixed format questionnaire
درآمد ثابت
fixed income
بدهی ثابت، بدهی بلند مدت
fixed liability
انحراف در هزینه سربار ثابت پیش بینی شده
fixed overhead spending budget variance
انحراف سربار ثابت
fixed overhead variance
نسبت پوشش پرداخت تعهدات ثابت
fixed payment coverage ratio
قیمت مقطوع
fixed price
قرار داد مقطوع، قرار داد بر اساس قیمتهای مقطوع
fixed price contract
قراردادهای مقطوع
fixed price contracts
ارتباط ثابت
fixed relationship
درمان مبتنی بر نقش ثابت
fixed role therapy
بازی با حاصل جمع ثابت
fixed sum game
شرکت سرمایه گذاری محدود
fixed trust
اوراق بهادار دارای سود ثابت
fixed income securities
اوراق بهادار با بهره ثابت
fixed interest securities
سهام با بهره ثابت، سهام با منافع ثابت
fixed interest stock
مبادله ارزی با نرخ مقطوع
fixed rate currency swap
وام با نرخ بهره ثابت
fixed rate loan
وام رهنی با نرخ بهره ثابت
fixed rate mortgage loan
سیستم نوبت کاری ثابت
fixed shift system
منصوبات، مستحدثات، ملزومات
fixtures
منصوبات و مستحدثات، مستحدثات و مبلمان
fixtures and fittings
گزارش فوری آنی، گزارش قبل از بستن حساب ها
flash report
چشمک زدن
flashing
بدون بهره، ثابت، یکنواخت
flat
موجودی کالای ساخته شده
finished stock
جامعه محدود
finite population
فاکتور تصحیح جامعه محدود
finite population correction factor
یکنواختی محدود، یکنواختی در یک محدوده
finite uniformity
کار گر سخن چین، کارگر
fink
اخراج کردن، از کار بر کنار کردن
fire to
موسسه تجاری، استوار، قطعی
firm
تعهدات قطعی، تعهدات رسمی
firm commitment
قرارداد مقطوع
firm contract
پیشنهاد قطعی، پیشنهاد مقطوع
firm offer
خط مشی سازمانی، خط مشی استوار
firm policy
قیمت رسمی، قیمت مقطوع
firm price
حسابرسی نخستین
first initial audit
اولین مطالبه تعهد سهامداران
first call
برات درجه یک، برات متعبر
first class bill
اوراق بهادار درجه یک، اسناد ممتاز
first class paper
بهای اولیه، بهای تمام شده نخستین
first cost
پاداش پرداخت دراولین
first day premium
مدیریت سطوح عالی، مدیریت ارشد
first line management
سرپرست خط اول
first line supervisor
بیمه نامه اولین خسارت
first loss policy
اولین اولویت در پرداخت بهره وام وثیقه
first mortgage
اوراق قرضه رهنی اولویت اول در پرداخت بهره
first mortgage bonds
اولین روز اخطار
first notice day
اولین نسخه برات
first of exchange
قصور
first offense
استراتژی ضربه اول یا نخست
first strike strategy
تخفیف مالیاتی سال اول
first year allowance
دانش دست اول
first-hand knowledge
اولین صادره از اولین وارده
first in  first out (FIFO)
خزانه داری عمومی
FISC
مالی
fiscal
نماینده مالی
fiscal agent
نظارت مالی
fiscal control
مانع مالی
fiscal drag
دوره مالی
fiscal period
سیاست مالی
fiscal policy
محدویت مالی، سیاست مالی انقباضی
fiscal restraint
سال مالی
fiscal year
شاخص فیشر
Fisher Index
اثاثه و منصوبات، اثاثه و مستحدثات
fittings and fixtures
پنج معیار لازم برای اعطای اعتبار
five C’s of credit
تثبیت – خو کرفتگی
fixation
سربار ثابت کارخانه
fixed factory overhead
سرمایه گذاری در دارایی ثابت
fixed asset investment
برگشت دارایی ثابت
fixed asset turnover
برنامه ریز مالی، برنامه نویس مالی
financial planner
برنامه ریزی مالی
financial planning
مدل های برنامه ریزی مالی
financial planning models
فرآیند برنامه ریزی مالی
financial planning process
وضعیت مالی
financial position
محصول مالی، نتیجه مالی
financial product
پیش بینی مالی
financial projection
نسبت های مالی
financial ratios
تجزیه و تحلیل نسبت های مالی
financial ratios analysis
مدارک مالی، سوابق مالی
financial records
گزارشگری مالی
financial reporting
متن پیشنهادی گزارشگری مالی
Financial Reporting Exposure Draft FRED
اهداف گزارشگری مالی
financial reporting objectives
استانداردهای گزارشگری مالی
financial reporting standards
گزارش های مالی
financial reports
ریسک مالی
financial risk
مخاطرات مالی
financial risks
خدمات مالی
financial services
وضع مالی، اعتبار مالی
financial standing
صورت مالی
financial statement
حسابرسی صورت های مالی
financial statement audit
روش صورتهای مالی
financial statement method
ترتیب یا توالی صورت مالی
financial statement order
تجزیه و تحلیل صورت های مالی
financial statements analysis
وضع مالی، توانایی پرداخت، قدرت پرداخت
financial status
قدرت مالی
financial strength
ساختمان مالی، تبادلات مالی
financial structure
موفقیت مالی
financial success
سوپرمارکت مالی، بازار چند منظوره مالی
financial supermarket
معاون امور مالی
financial vice، president
سال مالی
financial year
نرخ پایه موسسه اعتباری مالی
financial، house base rate
از لحاظ مالی
financially
متخصص امورمالی، کارشناس امورمالی، سرمایه گذار
financier
تامین مالی و سرمایه گذاری
financing
تامین مالی یک معامله یا فعالیت مخاطره آمیز
financing a venture
فعالیت های تامین مالی
financing activities
تصمیمات تامین مالی و سرمیه گذاری یافته ها
financing and investment decisions
جریان های نقدی تامین مالی
financing flows
شکاف تامین مالی
financing gap
تامین مالی از طریق قرارداد اجاره مالی
financing lease
کارگزار، شرکت کارگزار
finder
برات تجاری متعبر
fine trade bill
کالای ساخته شده
finished goods
موجودی کالای ساخته شده
finished goods inventory
کالای ساخته شده، محصول تکمیل شده
finished product
تجزیه و تحلیل مالی
financial analysis
تحلیل گران مالی
financial analysts
دارایی های مالی
financial assets
کمک مالی
financial assistance
حسابرسی مالی
financial audit
نقطه سر به سر مالی، نقطه سر به سر نقدی عملیاتی
financial break، even point
بودجه مالی
financial budget
سرمایه مالی
financial capital
نظریه نگهداشت حفظ سرمایه مالی
financial capital maintenance concept
سرمایه مالی اندازه گیری شده بر حسب واحدهای پول
financial capital measured in units of money
سرمایه مالی اندازه گیری شده بر حسب قدرت خرید مشابه
financial capital measured in units of the same purchasing power
وضعیت مالی
financial condition
کنترل مالی، نظارت مالی
financial control
بحران مالی
financial crisis
تصمیمات مالی
financial decisions
دایره مالی، اداره امور مالی
financial department
مضیقه مالی
financial distress
اسناد مالی
financial documents
مهندسی مالی
financial engineering
شواهد مالی
financial evidence
روءسای مالی، نام نشریه منتشره توسط انجمن مدیران مالی
Financial Executive
هزینه های مالی
financial expenses
عدم توانایی مالی، ناتوانی مالی، ورشکستگی مالی
financial failure
انعطاف پذیری امکانات مالی
financial flexibility
پیش بینی های مالی
financial forecasts
معاملات مالی آتی، قراردادهای مالی آتی، معاملات سلف مالی
financial futures
مبادلات مالی آتی، بورس معاملات سلف مالی
financial futures exchange
نکات برجسته و قابل توجه مالی
financial highlights
موسسه اعتباری
financial house
اطلاعات مالی
financial information
سیستم اطلاعات مالی
financial information system
موسسه مالی، نهاد مالی
financial institution
ابزار مالی، سند مالی
financial instrument
واسطه های مالی
financial intermediaries
سرمایه گذاری مالی
financial investment
اجاره مالی
financial lease
اهرم مالی
financial leverage
نقدینگی مالی
financial liquidity
مدیریت مالی
financial management
مدیر مالی، مدیر امور مالی
financial manager
بازار های مالی
financial markets
ریاضیات مالی
financial mathematics
ادغام مالی، تلفیق مالی
financial merger
مدل سازی مالی، الگو سازی مالی
financial modeling
مدل های مالی
financial models
عملکرد مالی
financial performance
دوره مالی
financial period
پرونده پردازی
file processing
حفاظت کردن از موجود در ان از فایل و داده های دخل تصرف
file protecting
بایگان، ذخیره ساز فایل
file server
به اشتراک در آوردن فایلها
file sharing
ذخیره سازی فایل
file storage
بایگانی
filing
دایره بایگانی
filing department
سیستم بایگانی
filing system
احراز شغل
fill a job
پستی را تصدی نمودن
fill a position
بایگانی حساب ها
filling of accounts
صافیها وکوره ها
filters and burners
حساب قطعی نهایی
final account
تصویب نهایی
final approval
گواهی صورت مجلس تحویل قطعی
final certificate
سود سهام پایان سال، سود سهام نهایی
final dividend
محصول نهایی، کالای ساخته شده
final goods
بازرسی نهائی
final inspection
گزارش اخرین بازرسی
final inspection report
صورت حساب نهایی قطعی
final invoice
پرداخت قطعی
final payment
قیمت نهائی، قیمت قطعی، آخرین قیمت
final price
محصول نهایی، محصول قطعی
final product
انحراف حجم فروش نهایی
final sales volume variance
تسویه نهایی
final settlement
صورتهای نهایی، صورت قطعی، صورت وضعیت قطعی
final statements
تحویل قطعی
final take –over
مطلوبیت نهایی
final utility

 

لغات مدیریت – بازرگانی بخش 37
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.