مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات منسوجات – بخش 13

در این قسمت  لغات منسوجات بخش 13 عرضه شده است.

 

لغات منسوجات صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات منسوجات / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات منسوجات - ایران ترجمه - Irantarjomeh

لغات منسوجات  بخش 13
برنامه ریزی منابع تولید
Manufacturing Resource Planning (MPR2)
سود نهایی
Marginal profit
قیمت بازار
Market Price
تعادل در بازار
Market equilibrium
بررسی بازار
Mark survey
تولید انبوه
Mass Production
برنامه ریزی زمانبندی کلان تولید
Master production Schedule (MPS)
برنامه ریزی مواد مورد نیاز
Material Requirement planning (MRP)
مقدار موجودی خالص
Net inventory value
تولید تکی
On – OFF Product (OOP)
بهینه سازی
Optimization
تکنولوژی تولید بهینه
Optimized Production Technology (OPT)
زمان سفارش
Ordring time
مقدار سفارش
Order size
ورقه گزارش کالای مورد سفارش عقب افتاده
Paper backlog report
روش کنترل ادواری موجودی ها
Periodical inventory method
مدیریت تقاضا
Demand Management
تصمیم گیری
Decision – Making
کاهش موجودی مستقیم
Direct inventory reduction
برنامه ریزی احتیاجات توزیع
Distribution Requirements Planning (DRP)
برنامه ریزی منابع توزیع
Distribution Resource Planning (DRP2)
روش موجودی نزولی دوبل
Double declining Balance method (D.D.B)
سود یا درآمد هر سهم
Earning Per Share (E.P.S)
مقدار سفارش اقتصادی
Econmic Order Quantity (E.O.Q)
دوره سفارش اقتصادی
Economic Per Period (E.P.P)
برنامه ریزی اقتصادی
Economic planning
برنامه ریزی تدارکات تشکیلات
Enterprise Logistic Planning
سود مورد نظر در شرایط اطمینان
Expected profit under certainty
فاصله زمانی سفارش ثابت
Fixed order interval
پیش بینی
Forecast
برنامه ریزی زمانبندی رو به جلو
Forward (Downstream) Scheduling
سیستم تلفیقی
Hybrid System
پاداش سازمانی
Inducement
عدم کارایی
Inefficiency
فرآیندهای دارای جریان متناوب
Intermittent Flow Processes
هزینه نگهداری موجودی
Inventory holding cost
کنترل موجودی
Inventory control
ذخیره موجودی کالا
Inventory provision
فرآیندهای تولید کارگاهی
Jop Shop Processes
تولید تکی
Jop product
تولید کارگاهی
Jop shop product
تولید به موقع
Just – In – Time
کانبان
Kanban
پس افت
Lag
فاصله زمانی سفارش تا دریافت کالا
Lead time
بالانس خط
Line Balancing
مقدار (حجم) تولید
Lot size
طبقه بندی موجودی به صورت ABC
ABC Inventory Classification
برنامه ریزی تجمیعی
Aggregate Planning (AP)
تجزیه و تحلیل برنامه ریزی
Analysis of planning
موجودی متوسط
Average inventory
عقب افتادگی از سفارش
Back – log
برنامه ریزی زمانبندی رو به عقب
Backward (upstream) Scheduling
تأخیر بالانس
Balance Delay
لیست انفجاری مواد
Bill Of Material (BOM)
گلوگاه
Bottleneck
برنامه ریزی ظرفیت مورد نیاز
Capacity Requirements Planning (CRP)
MRP حلقه بسته
Closed – loop MRP
فرایند دارای جریان مستمر
Continuous Flow Processes
هزینه حمل کالا
Cost of Carrying
تاخیر در تحویل
Delay in delivery
پیش بینی های تقاضا
Demand Forecasts
موجودی های اطمینان
Safet (Buffer) Inventories
تخفیف از فروش
Sales discount
هزینه راه اندازی
Set – Up cost
زیان های کمبود موجودی
Shortage losses
فهرست برداری از موجودی انبار
Stock – taking
ذخیره
Stock
تطبیق موجودی
Stock Adjustment
کمبود در موجودی
Stock – out
عملیات همزمان
Synchronous Operation
تئوری محدودیت ها
Theory Of  Constraints (TOC)
سری های زمانی
Time Series
پس افتادگی زمان تولید
Time – lag in production
سیستم تولیدی تویوتا
Toyota Production System
موجودی در جریان ساخت
Work – In – process Inventory
ثبات قیمت
Price stability
سازمان دهی بر مبنای تولید
Product divisional organization
سیکل تولیدی
Production Cycle
سیستم مدیریت تولید
Production Management System (PMS)
برنامه زمان بندی تولید
Production Scheduling
هموارسازی تولید
Production Smoothing
بهره وری
Productivity
سیستم کششی
Pull System
سفارش خرید
Purchase order
سیستم فشاری
Push system
تولید مجدد
Reaction
تخفیف
Rebate discount
نقطه سفارش مجدد
Reorder Point
سیستم سطح سفارش مجدد
Reorder level system
فرآیندهای دارای جریان تکراری
Repetitive Flow Processes
سطح حداکثر موجودی
Replenishment
برنامه ریزی سرانگشتی ظرفیت
Rough – Cut Capacity Planning (RCCP)
شایستگی های اساسی ها
Core Competencies
ماموریت مشترک
Corporate Mission
استراتژی شرکت
Corporate Strategy
فعالیت اصلاحی
Corrective Action
مراکز تصمیم گیری
Decision Making centers
درخت تصمیم
Decision Tree
محک
Benchmark
مهندسی مجدد فرآیندهای تجاری
Business Process Reengineering (BPR)
محک زنی رقابتی
Competitive Benchmarking
ابعاد رقابتی
Competitive Dimensions
مهندسی همزمان
Concurrent Engineering (CE)
بهبود مستمر و بی پایان
Continuous And Neverending Improvement (Can 1)
روش دلفی (در تصمیم گیری)
Delphi Method
یکپارچه سازی رو به جلو
Downstream integration
یکپارچه سازی تشکیلات
Enterprise integration
رهبری کارآفرینانه
Entrepreneurial Leadership
مدیر اجرایی
Executive director
سازمان با خاصیت پاسخگویی سریع
Fast Response Organization (ERO)
قابلیت فرآیند با خاصیت پاسخگویی سریع
FAST Response Process Capability (FRPC)
تجزیه و تحلیل درخت خطا
Fault Tree Analysis (FTA)
مدیر کل – مدیر امور اجرایی
General manager
شرکت جهانی
Global Company
رقابت جهانی
Global Competition
یکپارچه سازی جهانی تشکیلات
Global Enterprise  Integration
جهانی شدن
Globalization
روش های ابتکاری
Heuristics
مشارکت بازرگانی
Joint Venture
 بهپویی (کایزن)
Kaizen
سازمان یادگیری
Learning Organization
مدیریت بر مبنای هدف
Management By Objective (MBO)
ارزشیابی مدیریت
Management audit
بازاریابی
Marketing
مدیر مبانی
Middle Manager
چند ملیتی
Multi – National
مدیریت مشارکتی
Participative  Management
شبیه سازی
Simulation
مدیریت استراتژیک
Strategic  Management
برنامه ریزی استراتژیک
Strategic Planning
زنجیره تامین
Supply Chain
یکپارچه سازی رو به عقب
Upstream Intergration
زنجیره ارزش
Value Chain
کارخانه / شرکت مجازی
Virtual Plant / Company
جهت عرضی، جهت رج
Coursewise (horizontal row, row of loops or stiches)
جهت طولی، جهت ردیف
Walewise (lengthwise)
فن آوری بافت قیطانی
Braiding technology
فرش قیطانی
Braided carpet
پیش کشیدگی، پیش تنیدگی
Pretensioning (pre-tensioning      pre tensioning)
پس کشیدگی، پس تنیدگی
posttensioning (post-tensioning  post tensioning)
نخ راست، نخ مرتب
straightened yarn
مبادله چین و چروک
crimp interchange
صاف شدن نخ
yarn flattening
جمینگ یا جمع شدگی نخ
Yarn jamming
ازدیاد طول / کشیدگی نخ
Yarn extension
نخ های حلقوی
knitting yarns
لايه گذاري دستي، چيدمان دستي
hand lay up
رفتار لول خوردگی
curling behaviour
پارچه هاي حلقوي پودي يكروسيلندر
single weft knitted fabrics
استراحت خشک
dry relaxation
نیروی باز کردن لول خوردگی
decurling force
بافت حصیری
Plain Inlay structure
بافت فرد پرتی
Fred Perty structure
بافت جودون
Jodon structure
مدول اولیه
initial modulus
ضریب پواسون
Poisson’s ratio
پارچه حلقوی
Knitting Fabric
نخ پنبه ای
cotton spun yarn
ریسندگی تراکمی
compact spinning
ریسندگی رینگ
Ring spinning
نمره نخ
yarn count
شل بافت، بافت متوسط، سفت بافت
Loose, medium, tight (weaved)
گیج
gage
عملیات استراحت کامل
full relaxation treatment
حالت استراحت
Relaxed state
حالت خام
Grey state
سیستم رینگ و کامپکت
Compact and ring system
فاصله / فضای طولی (ردیفی)
wale spacing
فاصله / فضای عرضی (رجی)
Course spacing
معادله تعادل نیرو
force equilibrium
ضریب تغییرات
coefficient of variation (CV)
قابليت ريخت در پارچه، افتادن پارچه، خاصيت ريخت پارچه، خوش قوارگی و زیبایی و عدم چروک پذیری
Drapeability
ازدیاد طول
elongation
روش حداقل مربعات
least square method
نخ چند جزئی
component yarn
نخ فانتزی
fancy yarn
نمره / شماره نخ
yarn count
نخ خاب / نخ پرز
pile yarn
انقباض طول
Length retraction
دست باف
Hand knitted
رومبلی، مبلمان
upholstery
بهم تابی نخ، تابیدگی
twisting
ریسندگی، نخ ریسی
spinning
پیچیدگی، پيچيدن (پارچه ، كلاف نخ )
Wrapping
تکسچرینگ، بافت دهي، بافت، بافتن
Texturing
بافندگی
knitting
نخ مغزی دار
core yarn
نخ خاب بریده
cut pile
خوراندن، جاپرکن، جادادن
Insert
شکل دهنده، فرم دهنده، ماشين چندلا تاب طناب سازي، شابلن
former
راهنما، راهنمای نخ
Guide (yarn guide)
کولیس
calliper
ریش، ریش دار شدگی
Beard, bearding
غلظتك جمع آوري
take-up roller
متداخل (مارپيچ متداخل)، شبکه مشبک
intermesh
پیچ درگیرشونده (داخلی)
Intermeshing screw
نخ فانتزي، نخ تزئيني افكت
effect yarn
تاب نخ
yarn twist
دوک
spindle
سرعت تحویل
delivery speed
ماشين فاخ ، پيچش ، تاب ، نخ پيچي ، بوبين پيچي نيمچه نخ
winding
کلگی
die head  (head)
لایه باربر
Bearing stratum
پنبه شانه شده
combed cotton
پنبه شانه ‌نشده، پنبه كارد ‌شده
carded cotton
نمره متریک نخ
Nm
نمره انگلیسی نخ
Ne
استحکام کششي(نساجي)، قدرت الياف بر واحد شماره نخ، قوام – پايداري – استحکام الياف – استحکام ويژه – قدرت مخصوص
Tenacity
پرزدار، الیاف پرزدار و جهنده
lofty
کرکي – پرزدار – کرکدار – خابدار – پارچه کرکدار – تيره
fuzzy
لايه ( رشته هاي موجود در يک نخ چندلا ) – قشر – چندلا تابيدن – چندلاکردن – تا کردن – دولا کردن – خميدگي
Ply
منگوله – ريشه پارچه – پرزدار کردن – دسته
Tuft
پيل – پرز – خار – کرک – حلقه کردن – روي هم انباشتن – توده کردن – کندن پشم پوست دباغي
pile
ثبات حرارتي، تثبيت حرارتي
heat-set
بهینه شده، متناسب شده، فراهم شده
Conditioned
حلقه تاب خورده نخ – يك توده فتيله – عمامه بستن نيمچه نخ – شال بستن نيمچه نخ
Snarl
غبار پرزي – پرز- الياف بسيار کوتاه – نا خالصي جدا شده توسط آبکش تيکرين
Fly
راپير سخت، گيره سخت ، ميله سرماكويي سخت و راست، ميله راپير
rigid rapier
بافت سرژه – بافت کجراه – بافت جناغي
Twill
کلگی متقاطع
cross head / crosshead / cross-head
اتلاف جرمی، کاهش جرم
Mass loss
نیروی کار تا پارگی
work of break / work-of-break
آب پذیری
hygroscopicity
بی شکل، بدریخت، آمورف
amorphous
الیاف سلولزی بازیافتی
regenerated cellulosic fibres
ازدیاد طول تا پارگی
elongation at break
نخ بریده
cut yarn
تکس ( وزن يک کيلوگرم نخ بر حسب گرم ) – واحد ظرافت و نمره نخ و الياف – روش متريک شماره گذاري نخ
Tex
پارچه بافته شده
woven fabric
پارچه تزیینی
trimming
لباس کشباف / بافت حلقوی
Knitwear
چين خوردگي هاي مصنوعي که به منظور ايجاد طرح هاي متنوع در پارچه با همشکل کردن آنها بوجود مي آورند
Cockle
مضرب، ضریب
Multiplier
فلیس، پشم گوسفند
Fleece
انقباض طول
length retraction
پارچه صاف
flat fabric
ژرسه ساده
plain jersey
تنظیمات بادامک
cam setting
نخ خاب مدال
mo­dal pile yarn
نخ تكسچره شده با هواي فشرده
airtextured yarn (air textured yarn)
بافت ریپس تاری
warp rib weave
لايي – پوشال – پشم
Wadding
مشبک کاری
lacework
تور بافت چدنی
Cast iron lacework
جامه کشباف – جوراب بافي – جوراب کشباف
Hosiery
آفت انباری پشم
Wool storing plight
ابریشم
Silk, silk thread
ابریشم پخته
Processing silk
تار(چله) ابریشم
Wrap silk
ابریشم دست ریس
Hand spun silk
ابریشم ریسیده
(ابریشم دستی یا تابیده)
Spun Silk
ابریشم کارخانه ای
Factory made silk
ابریشم ماشینی
Machine made silk
ابریشمی
silken
ارزش کیفی پشم
Wool quality value
اسلیمی
Arabesque, eslimi
آفت پشم
Wool plight
ابرچینی
Cloud ribbon
ابریشم بافی
Silk industry
ابریشم تاب
Silk spinner, Silk winder
ابریشم خام
Raw silk
ابریشم دوزی
Silk embroidery ,Satin stitch embroidery
ابریشم طبیعی
Natural silk
ابریشم کشی
Silk spinning
ابریشم مصنوعی
Artificial silk
اتحادیه صادرکنندگان فرش
Carpet Exporters Union
استادکار قالیباف
Senior carpet weaver
اقتباسی قفقازی
Caucasian derivative
الوان
variegated
الیاف مرکب
Composite fibers
الیاف طبیعی
Natural fibers
بازار فرش
Carpet marker
بافتن، پیچیدن.
Weave
بافت تقلبی
Fraudlous weaving
بافتنی، منسوج
Textile
بافنده تمام وقت
Full time weaver
بافنده ماهر
Skilled weaver
بافنده مجانی
Wage less weaver
بسته بندی یا عدل بندی فرش
Carpet packing
اکسیداسیون پشم
Wool oxidization
الیاف شیمیایی (مصنوعی)
Man – mad Fibers
الیاف نساجی
Textile fibers
الیاف/ لیف
yarn
بازوبندی
Armlet / Multiple armlets
بافت، ترکیب
Texture
بافت ترکیبی
Compound weave
بافت فرش، فرشبافی
Carpet weaving
بافنده
Weaver
بافنده قراردادی
Contract weaver
بافنده مبتدی
Un skilled weaver
بافنده پاره وقت
part time weaver
بندی قاب قابی
Panel repetition
بندی لوزی
Multiple lozenges
بقچه…
Bundle
بندی کتیبه ای
Inscriptive repetition
بندی خشتی
Repeated panels
بید مجنون
Weeping willow
پرداختچی، پرداختگر
Polisher
پرز ابریشمی
Silk pile
پشم بره
Lamb’s wool
پشم تابیده شده
Felted wool
پشم پاییزه
Autumn cut wool
پشم پوست
Skin wool
پشم چیده شده
Cut wool
پشم چینی ماشینی
Automatic sheep shearing
پشم خام
Row wool
پشم دست شور
Hand washed wool
پشم ریسیدن
To spin wool
پشم سیاه
Black wool
بی گره بافی
No knot weaving
پرداخت
Polishing
پرز
Pile / Nep
پشم
wool
پشت دار
Back of the loom
پشم بهاره
Spring cut wool
پشم تازه
fresh wool
پشم پنبه ای
Cotton wool
پشم جورکنی
wool sorting
پشم چینی
sheep shearing
پشم خالص
Pure wool
پشم دباغی
Tanning wool
پشم دولاتاب
Tow layer twisted wool
پشم سفید
White wool
پشم شسته..
Washed wool
پشم شکری
Cream colored wool
پشم عرق دار
Grease wool
پشم گوسفند
Sheep wool
پشم گوسفند مرده
Dead wool
پشم شتر
Camel wool
پشم شسته شده ماشینی
Machine washed wool
پشم شوی
wool washing
پشم کهنه
Old wool
پشم گوسفند اخته
Wether’s  wool
پشم مخلوط
Mixed wool
پشم مقراضی
Scissor wool
پشم نازک تاب
Thin twisted wool
پشم نخ شده
Yarned wool
پشم یک لا تاب
One layer twisted wool
پشمی / پشمین
Woolen
پشم محلوج
Carded wool
پشم مرغوب
High quality wool
پشم میش
Ewe wool
پشم ناشور
Non scoured wool
پشم یکساله
Yearling wool ;One year wool
پنه
Cotton
خشک کن ماشین را با بالاترین درجه‌ی حرارت می‌توان استفاده کرد. تنظیمات به حالت معمولی باشد.
Tumble Dry, Normal
از خشک کن ماشین، با دمای بسیار کم (کمتر از ۵۵ درجه سانتیگراد) استفاده شود. تنظیمات به حالت معمولی باشد.
Tumble Dry, Normal, Low Heat
از خشک کن ماشین، با دمای بسیار کم (کمتر از ۶۵ درجه سانتیگراد) استفاده شود. تنظیمات به حالت معمولی باشد.
Tumble Dry, Normal, Medium Heat
از خشک کن ماشین، با دمای بسیار کم (کمتر از ۷۵ درجه سانتیگراد) استفاده شود. تنظیمات به حالت معمولی باشد.
Tumble Dry, Normal, High Heat
از خشک کن ماشین، بدون حرارت استفاده شود. تنظیمات به حالت معمولی باشد.
Tumble Dry, Normal, No Heat
خشک کن ماشین فقط قابل استفاده در لباس‌های تکمیلی دارای اتوی دائمی (تنظیمات به حالت تحت فشار باشد.
Tumble Dry, Permanent Press
خشک کن ماشین فقط قابل استفاده در لباس‌های لطیف )تنظیمات به حالت حساس/آرام باشد).
Tumble Dry, Gentle
از خشک کن ماشین استفاده نشود.
Do Not Tumble Dry
خشک نشود.
Do Not Dry
لباس آبگرفته و چلانده را، روی بند و خارج از ماشین لباسشوئی خشک کنید.
Line Dry
چلاندن لباس و خشک کردن آن بر روی بند، بدون صاف کردن بیش از حد.
Drip Dry
خشک کردن لباس بر روی سطح صاف، پس از گرفته شدن آب اضافی آن.
Dry Flat
در سایه خشک شود.
Dry In Shade
تمامی گونه‌های سفیدکننده، در فرایند سفیدکنندگی قابل استفاده می‌باشند.
Bleach When Needed
از سفیدکننده‌های فاقد کلر استفاده شود.
Non-Chlorine Bleach When Needed
این پوشاک، در برابر سفیدکننده‌ها مقاوم نیست. بنابراین از سفیدکننده استفاده نشود.
Do Not Bleach
می‌توانید از آب در بالاترین دما )درجه حرارت‌های متفاوت) و مواد شوینده‌ی مختلف، عملیات شستشو را انجام دهید. تنظیمات به حالت معمولی باشد.
Machine Wash, Normal
درجه‌ی حرارت آب مصرفی، نباید بیش‌تر از ۳۰ درجه‌ی سانتیگراد باشد. تنظیمات به حالت معمولی باشد.
Machine Wash, Cold
درجه‌ی حرارت آب مصرفی جهت شستشو کمتر از ۴۰ درجه‌ی سانتیگراد باشد و در ماشین های صنعتی یا خانگی شسته شود. تنظیمات به حالت معمولی باشد.
Machine Wash, Warm
درجه‌ی حرارت آب مصرفی جهت شستشو کمتر از ۵۰ درجه‌ی سانتیگراد باشد و در ماشین های صنعتی یا خانگی شسته شود. تنظیمات به حالت معمولی باشد.
Machine Wash, Hot
درجه‌ی حرارت آب مصرفی جهت شستشو کمتر از ۶۰ درجه‌ی سانتیگراد باشد و در ماشین های صنعتی یا خانگی شسته شود. تنظیمات به حالت معمولی باشد.
Machine Wash, Hot
درجه‌ی حرارت آب مصرفی جهت شستشو کمتر از ۷۰ درجه‌ی سانتیگراد باشد و در ماشین های صنعتی یا خانگی شسته شود. تنظیمات به حالت معمولی باشد.
Machine Wash, Hot
درجه‌ی حرارت آب مصرفی جهت شستشو کمتر از ۹۵ درجه‌ی سانتیگراد باشد و در ماشین های صنعتی شسته شود. تنظیمات به حالت معمولی باشد.
Machine Wash, Hot
درجه‌ی حرارت ماشین، باید به گونه‌ای تنظیم شود که به اتوی دائمی لباس آسیب نرساند (تنظیمات به حالت تحت فشار باشد.
Machine Wash, Permanent Press
درجه‌ی حرارت ماشین، باید به گونه‌ای تنظیم شود که به لطافت لباس آسیب نرساند (تنظیمات به حالت حساس/آرام باشد.
Machine Wash, Gentle or Delicate
شستشوی با دست
Hand Wash
شستشو، با آب صورت نگیرد. این مورد، با استفاده از خشکشوئی قابل شستشو خواهد بود.
Do Not Wash
لغات منسوجات  بخش 13
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.