مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات منسوجات – بخش 2

در این قسمت  لغات منسوجات بخش 2  عرضه شده است.

 

لغات منسوجات صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات منسوجات / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات منسوجات - ایران ترجمه - Irantarjomeh

لغات منسوجات  بخش 2
ضایعات ابریشم
Silk waste
ضایعات برگی و چوب پنبه
waste
ضایعات پشمی
Garnetted waste
ضایعات پنبه
Cotton waste
ضایعات خارزنی
Napping waste
ضایعات دافر ( در کارد )
Doffer strips
ضایعات سخت
Hard wastes
ضایعات سیلندر (در کارد)
Cylinder strips
ضایعات شانه حاصل از تهیه نخ فاستونی از پشم ظریف
Botany noil
ضایعات ظریف داخل پیله ابریشم
Husk
ضایعات گیاهی پشم
Burr
ضایعات موجود در پشم – مواد زائد همراه پشم
Tarry tips
ضایعات نرم
Soft wastes
ضایعات کلاهک – ضایعات فلت ( در ماشین کارد )
Flat strips
ضبره گیر چرمی پشت چوب مضراب
Buffer bow
ضبط کردن – ثبت کردن
Record
ضخامت – غلظت
Thickness
ضخامت پارچه
Fabric thickness
ضخامت دیواره ( که برای الیافی توخالی مثل پنبه بکار می رود )
Wall thickness
ضخیم شدن – غلیظ شدن
Thickening
ضخیم و خشن
Kempy
ضخیم کردن – متراکم کردن – غلیظ کردن
Thickened
ضد آب
water proof
ضد آب
water repellent
ضد آب – آبگریز – دافع آب
water repellency
ضد آب – دافع آب – ضد آب کردن – دور کننده آب
water repellent
ضد آب کردن – دافع آب  – ضد آب کردن پارچه
water proofing
ضد آب کردن پارچه
Fabric proofing
ضد آتش
Non – inflammable
ضد آتش – تکمیل ضد آتش شده
Fire proof
ضد آتش کردن – جلو گیری از گسترش آتش
Fire retardant
ضد آتش کردن – جلو گیری از گسترش آتش
Flame proof
ضد احیا – ماده ضد احیا کنندگی
Ant reduction
ضد استحکاک
Antifriction
ضد اسید
Acid proof
ضد انفجار
Anti-frosting
ضد اکسید کننده
Anti-oxidant
ضد اکسید کننده نوری
Anti-photo oxidation
ضد باران
Repellent
ضد باران
Shower proofing
ضد باکتری
Bacteriostat
ضد باکتری
Anti-bacterial
ضد برگشت چروک
Anti redeposition agent
ضد بید
Anti-moth
ضد بید – ماده ضد بید
Mothicide
ضد بید کردن
Moth  proofing
ضد بید کردن
Moth  repellent
ضد بید کردن – از عملیات تکمیل کالای پشمی
Moth  proof
ضد پوسیدگی – ضد فساد
Rot proof
ضد پوسیدگی کردن – ضد فساد نمودن – مقاومت در مقابل پوسیدن
Rot resistance
ضد پیل – ضد پرزدهی
Anti-pilling
ضد پیوندی
Anti-bonding
ضد پیوندی
Anti-bonding
ضد تجمع
Anti-windup
ضد جمع شدگی – ضد آبرفتگی – مقاوم نسبت به جمع شدگی
Shrink proofing
ضد جمع شدگی در پارچه های پشمی
Ant shrink
ضد جمع شدگی نمودن پارچه – عمل آوری پارچه رایونی جهت کاهش جمع شدگی بعدی آن دو به دو درصد یا کمتر
Sanforest
ضد چربی
Anti-oiliness
ضد چروک
Anti-crease
ضد چروک
Anti-creased
ضد چروک
Anti-crease
ضد چروک – مقاوم در برابر چروک شدن
Crease resist
ضد چسب
Anti-Adhesive
ضد خاب – غلتک خارداری با جهت حرکت و خارهای مخالف جهت حرکت پارچه
Counter pile
ضد رطوبت – مقاومت در برابر رطوبت
Moisture resistant
ضد زنگ
Anti-corrosion
ضد زنگ
Anticorrosive
ضد زنگ – زنگ نزن
Rustless
ضد زنگ – ضد لکه
Stainless
ضد ضربه
Shock proof
ضد فیلامنت کشی
Anti-picking
ضد گرد و خاک
Dust proof
ضد لغزش
Anti-slip
ضد لغزش
Non slip
ضد مهاجرت رنگی
Anti-migration
ضد نقش ساختن ( در بوبین پیچی )
Ant ribbon
ضد نقش ساختن در بوبین پیچی
Anti-pattern winding
ضد یخ
Anti-freeze
ضد یخ – ضد انجماد
Antifreeze
ضد کف
Anti-foam
ضد کف
Antifoaming agent
ضد کف
Foam inhibitor
ضد کف – ماده ای که برای جلوگیری از ایجاد کف در حمام رنگرزی به کار می رود
Antifoam
ضد کف – کف بر – برطرف کردن کف
De foamer
ضد کف کننده
Anti foamer
ضد کلر – برطرف کننده کلر – ماده ای که جهت حذف کلر فعال از پارچه سفیدگری شده به کار می رود
Anti-chlor / antichlor
ضدآب – دافع آب
Rain proofing water repellent
ضدجمع شونده-ضدآب گرفتگی-آب نرو-پارچه جمع نشونده ودارای ثبات ابعادی-منسوج غیرقابل جمع شوندگی
unshrinkable
ضذ – پاد – مخالف – عکس
Anti
ضربدری یا متقاطع انداختن تسمه روی دو چرخ تسمه
Closed belt
ضربه – شوک
Shock
ضربه در دقیقه – پود در دقیقه
Picks per minute
ضربه در دقیقه – پود گذاری در دقیقه – پود در دقیقه – یک بر یک میلیون
P.P.M
ضربه گیر پشت مضراب – کنترل کننده ماکو
Shuttle checking buffer
ضربه گیر جلو چوب مضراب
Bumper strap
ضربه گیر جلوی چوب ضربه
Icking stick buffer
ضربه گیر چرمی پشت چوب مضراب
Leather block
ضربه گیر دوکی
Spindle baffer
ضربه گیر رکابی شکل
Lug buffer
ضربه گیر گرد
Round buffer
ضروی –  لازم
Necessary
ضریب
Coefficient
ضریب – مدول – ساختار یک دستگاه
Module
ضریب – مدول ( نسبت رشد نیرو به ازدیاد طول)
Modulus
ضریب ارتجاعی – ضریب الا ستیسیته – ضریب کشسانی – مدول یانگ (نسبت رشد تنش به کرنش اجسام الا ستیک ) مدول الاستیسیته – مدول کشسانی
Modulus of elasticity
ضریب ارتجاعی تعدیلی
Modified elastic constant
ضریب ارتجاعی حجمی
Bulk modulus
ضریب ارتجاعیت – ضریب برگشت پذیری – ضریب جهندگی
Resilience factor
ضریب اشباع رنگ – فاکتور اشباع رنگینه
Dye saturation factor
ضریب اصطکاک
The friction coefficient
ضریب اطمینان
Safety factor
ضریب اطمینان
Assurance factor
ضریب اطمینان
Factor of safety
ضریب الاستیسیته – ضریب کشسانی
Elasticity coefficient
ضریب انبساط
Coefficient of expansion
ضریب انتشار
Distribution coefficient
ضریب انتشار
Spread factor
ضریب انتشار
Spreading coefficient
ضریب انتقال حرارتی – ضریب هدایت گرمائی
Conductivity coefficient
ضریب انتقال گرمایی
Coefficient of heat transfer
ضریب پوشش ( پارچه )
Cover factor
ضریب تاب
Twist multiple
ضریب تاب – فاکتور تاب
Twist multiplier
ضریب تاب – فاکتورتاب
Twist factor
ضریب تراکم
Cramming factor
ضریب تراکم نخ در پارچه
Construction factor
ضریب تصحیح
Correction factor
ضریب تورم – تورم تک روندی
Swelling anisotropy
ضریب جذب جرمی
Mass absorption coefficient
ضریب جذب رطوبت
Hydroscopic coefficient
ضریب چین خوردگی – عامل چین خوردگی
Crimp factor
ضریب حرارتی – ضریب گرمایی
Temperature coefficient
ضریب خاموشی مولی
Molar extinction cofficient
ضریب رسیدگی الیاف
Maturity index
ضریب سختی
Rigidity modulus
ضریب شکست نور
Refractive index
ضریب عبور – ضریب انتقال – ضریب نفوذ
Transmission coefficient
ضریب فعالیت
Activity coefficient
ضریب قابلیت ارتجاعی
Modulus of resilience
ضریب مک گووان (برای تعیین درجه ناخالصی آب)
McGowan factor
ضریب ناهمواری نخ – مقادیر ضریب تغییرات
Coefficient of variation
ضریب نایکنواختی مخلوط ( در مخلوط سازی الاف )
Index of blend irregularity
ضریب نفوذ
Diffusion coefficient
ضریب نفوذ
Penetration factor
ضریب هدایت
Conductivity
ضریب هدایت گرمایی
Thermal conductibility
ضریب هدایت گرمایی
Thermal conductivity
ضریب کششی – مدول کششی – ضریب الاستیسیته کششی
Tensile modulus
ضعیف شدن رنگ در مقابل ازن
O fading
ضمانت – تضمین
Security
ضمانت کیفی – تضمین کیفیت
Quality assurance
طاقت – تحمل
Endurance
طاقه پارچه –  توپ پارچه – غلتک پارچه خارج شده از ماشین بافندگی – رول هر چیزی با یارد معین – الک – غربال
Bolt
طاقه پارچه رنگرزی شده  – توپ پارچه رنگرزی شده
Piece dyed cloth
طبقه بندی کردن الیاف پنبه از نظر طول
Stapling
طبقه بندی مشاغل
Position classification
طبیعی
Native
طبیعی
Natural colour / Natural color
طبیعی- موجود در طبیعت – در طبیعی یافت شده
Naturally occurring
طراحی اشتباه – نخ کشی اشتباه
Misdraw
طراحی جهت بافت پارچه – طراحی جهت چاپ پارچه -هنر و صنعت تهیه طرح جهت چاپ و یا بافت پارچه
Fabrography
طراحی جهت بافت تور
A jour
طرح
Scheme
طرح  – نقشه – شکل
Scheme
طرح – اثر
Effect
طرح – پروژه
Project
طرح – طراحی – نقشه – زمینه – ساختمان- ساختار
Design
طرح – نقشه – طراحی کردن – کروکی
Sketch
طرح – نقشه – نمونه – نقشه رنگبندی تاری و پودی پارچه – نقشه بافت – الگوی لباس روی کاغذ
Pattern
طرح اسلیمی ماری که از گلهای قالی است
Cloud band pattern
طرح با خطوط باریک در ترکیب رنگ و بافت
Hairline
طرح بافت و رنگ – ترکیبی از طرح رنگ و بافت با هم در پارچه
Color and weave effect
طرح بته جغه ای – طرح کاج یا برگ – طرح سرو خمیده
Pine pattern
طرح برجسته در پارچه ( که در اثر تفاوت در جمع شدگی نخ ها در تکمیل ایجاد می شود )
Three dimensional effects
طرح بسیار معروف اسلیمی در قالیهای ایران و گچ بریها و منبت کاریها که از دوران صفویه به یادگار مانده است
Arabesque
طرح پانچ شده – نقشه ضربه
Punching pattern
طرح پر نقش ( طرحی که تقریبا قسمت اعظم زمینه پارچه را می پوشاند . در برخی از پارچه های معین چاپی تور و ژاکاردباف )
Allover design
طرح پله ای
Step pattern
طرح پود رنگارنگ – طرحی که از چله یکرنگ و پودهای رنگارنگ در پارچه ایجاد می شود
Cross over effect
طرح پودی – نقشه پودی ( طرفی از پارچه که پودها بیشتر از تارها نمایان است )
Filling effect
طرح پیچازی برجسته در پارچه توسط نخ های ضخیم یا تجمع نخ ها
Checkerboard pattern
طرح تاری – نقشه تاری بافت
Warp effect
طرح تک گل
Floral motif
طرح جغه بته – طرح سر و خمیده
Leaf pattern
طرح جناغی
Herring bone pattern
طرح چاپی ( برجسته یا رنگی )
Applied design
طرح چروک – چروک خوردگی
Cockled effect
طرح چروک شبه کرپ برای پارچه
Crinkle crepe effect
طرح چین موجی – طرح چین گرد
Rounded crimp effect
طرح خال نقشه بافتی ماکوی چه ای
Tied knit design
طرح دو ررنگی دو سر نخ تار در پارچه – ترتیبی در طرح پارچه بطریقی که نخ های تار ذارای یک سر رنگ دار و سر دیگر بدون رنگ و یا دارای دو رنگ متفاوت باشند
End and end effect
طرح دوره آموزشی
Curriculum development
طرح راه راه – پارچه راه راه رنگی
Stripe effect
طرح راه راه برجسته در طول پارچه – طرح راه راه – طرح کردی
Cord effect
طرح رنگ بندی – نقشه رنگ بندی
Filling pattern
طرح رنگی از دو یا چند فام یک رنگ
Self-tone
طرح رنگی در پارچه
Color effect
طرح زینتی – طرح تزئینی
Ornamental design
طرح ساختاری – طرح ترکیبی بافت و نخ رنگی
Structural design
طرح سورا خدار – طرح منفذ دار
Open work design
طرح شش گوش
Hexagonal design
طرح عملی
Functional design
طرح لوزی – بافت   لوزی – شکل  لوزی
Lozenge effect
طرح لوزی – طرح الماسی – اثر الماسی ( در بافت پارچه )
Diamond effect
طرح لوزی – طرح الماسی ( در بافت پارچه )
Diamond bar
طرح ملانژ – اثر ملانژ
Mottlet effect
طرح ملانژ – اثر ملانژ
Melange effect
طرح ملانژ -اثرملانژ ( رنگ مخلوط یکنواخت الیاف با رنگهای متفاوت )
Marl effect
طرح موجی – اثر  موجی – نقش  موجی
Ondule effect
طرح موجی – پارچه تافته راه راه معمولی با چین متناوب – پارچه راه راه پنبه ای
Seersucker
طرح نیمه منفذ دار
Semi open design
طرح هایی با نقاط ریز و درشت رنگ و بافت
Bird’s eye and spot
طرح هندسی
Geometric design
طرح و نقشه قالی – پارچه
Motif
طرح کارخانه
Plant design
طرح کج راه – اثر جابجایی حلقه ( کج راه )- طرح جابجایی حلقه
Racked wale effect
طرفی از ماشین بافندگی که جعبه های تعویض ماکو قرار دارد
Checking side
طرفین
Extremes
طلق
Talc
طناب – ریسمان
Guy
طناب – ریسمان – نخ – بند
Rope
طناب – طناب بوکسل
Towline
طناب – طناب کشی – طنابی که از الیاف کنف بافته شده و بسیار محکم است
Cordage
طناب الیافی – طنابی که از الیاف گیاهی تهیه میشود
Fiber rope
طناب بادبان کشتی
Bow line
طناب بادبان کشتی
Downhaul
طناب بادبان کشتی – نخ بادبان کشتی
Inhaul
طناب بادبان کشتی – نخ بادبان کشتی
inhauler
طناب باف
Roper
طناب بافی – طناب پیچی
Rope making
طناب پرچم – طناب بادبان – نخ بادبان
Halyard
طناب کنفی
Manila rope
طنابی – به صورت طناب
Funicular
طنابی – رنگرزی طنابی – رنگرزی پارچه با عرض بسته در وینچ
Rope form
طول – درازا – قد
Length
طول اولیه – طول اصلی
Initial length
طول بحرانی زنجیر ( پلیمر )
Critical chain length
طول پاره شدن – طول پارگی
Breaking length
طول پیوند – طول باند
Bond length
طول تراورس نخ روی ماسوره
Chase length
طول سنج
Length recorder
طول سنج مستقیم
Direct length recorder
طول طاقه ( طول چله یا طاقه پارچه فاستونی )
Cut length
طول لیف
Fiber length
طول لیف
Fibre length
طول متوسط الیاف – طول معمولی
Staple length
طول موثر الیاف
Effective length
طول موج –  نسبت سرعت به فرکانس موج
wave length
طول موج حاکم
Dominant wave length
طول موج متوسط
Average wave length
طیف – طیف نور
Spectrum
طیف اتمی
Atomic spectrum
طیف تپه ای- تطیف پشته ای – طیف ممتد
Continuous spectrum
طیف جرمی
Mass spectrum
طیف سنج جذبی فوری
Abbreviated absorption
طیف نگار
Spectrograph
ظاهر نمودن رنگ ( در مورد رنگهای خمی و نفتلی )
Developing
ظاهر کردن – ظهور
Develop to
ظاهر کننده – داروی ظهور
Developer
ظرافت – خلوص
Fineness
ظرافت – ظرافت الیاف که معمولا بر حسب میکرون بیان می شود
Finesse
ظرافت – لطافت – زیبایی
Elegance
ظرافت الیاف
Fibre finesse
ظرف – جعبه
Container
ظرف – قوطی – جعبه فیتیله – بانکه
Can
ظرف دار – جعبه دار
Containing
ظرف شستشوی پشم – غلتک کوچک تماس با صفحه بادامک – بادامک – غلتک
Bowl
ظرف فتیله – بانکه فتیله
Coiler can
ظرفیت – کشش پیوند – ظرفیت اتمی هر عنصر- والانس
Valency
ظرفیت  یکنواخت شوندگی رنگینه
Leveling out capacity
ظرفیت تراکم میل میلک در ورد
Sitting capacity
ظرفیت جمع شدگی پارچه
Residual shrinkage value
ظرفیت حرارتی ویژه
Specific heat capacity
ظرفیت گرمایی
Thermal capacity
ظرفیت نگهداری آب
water retention capacity
ظریب اصطکاک
Friction factor
ظهور
Development
ظهور رنگ
Colour appearance
عاجی رنگ
Ivory coloured
عادی سازی – نرمال کردن
Normalizing
عامل – ضریب
Factor
عامل آبگیری – ماده غیر آب دوست
Hydrophobic agent
عامل اسیدی
Acidity function
عامل ایجاد پیوند عرضی
Cross linker
عامل پاک کننده – ماده پاک کننده – وسیله پاک کننده
Aspirator
عامل تعیین کننده
Determining factor
عامل چرک زدا
Soil removal
عامل رنگزا – عامل ایجاد رنگ – کروموفر – رنگ ساز
Chromophore
عامل ضد انسداد – عامل ضد تکه ای شدن – ماده ضد لخته شدن
Anti-blocking agent
عامل ضد هاله – عامل ضد نیم سایه
Anti-halation agent
عامل غیر همگن- فاکتور غیر ایزوتروپی
Anisotropic factor
عامل فروش – نماینده فروش
Sales agent
عایق – نارسانا
Non-conductor
عایق بخار- متوقف کننده بخار
Vapor barrier
عایق حرارتی
Thermal insulation
عایق کردن – روکش کردن
Insulate
عبا _ پارچه پشمی یا نمدی _ لباس رسمی روحانیت در ایران که عموما از پشم شتر یا موی بز بافته می شود ودارای رنگهای تیره ، قهوه ای یا مشکی می باشد
Aba
عبای عربی (ازابریشم یا کرک شتر با طرح ساده یا راه راه به عنوان بالا پوش)
Abba mantle cloth
عبور دادن از غالب تحت فشار – ریسیدن محلول سلولز با عبور تحت فشار آن از رشته ساز
Extrusion
عبوری – انتقالی – گذرا – تغییر فاز – تحول
Transition
عجمی – پارچه موسلین از ابریشم یا رایون بافته شده در هند
Ajami
عدالت – انصاف
Equity
عدد – نمره – تعداد – شماره – ضریب
Number
عدد اتمی
Atomic number
عدد اسیدی – ضریب اسیدی
Acid number
عدد ترکیبی رنگینه
Dye combination number
عدد حرکت
Move number
عدد حرکت – فاصله – ( در بافت ساتین ) – تراکم تار روی کاغذ طراحی ژاکارد – باز – قلیا – پایه – اساس – مبنا – زمینه – کاستن  قیمت
Base
عدد رنگ – شماره رنگ
Colour number
عدد رنگ ید
Iodine colour number
عدد صابونی شدن ( میلیگرم هیدروکسید پتاسیم لازم برای صابونی کردن یک گرم از ماده )
Saponification number
عدد فرد
Odd number
عدد فرضی
Assumed number
عدد گرمایی تماس
Contact heat number
عدد مس – ارزش مس
Copper number
عدد موجی – شماره موج – عکس طول موج
wave number
عدد نفوذ – عدد انتشار
Diffusion number
عددی – شماره ای
Numerical
عدسی چشمی
Eye piece
عدسی شیئی میکروسکوپ
Objective
عدل – عدل پنبه – بسته الیاف
Bale
عدل بند – عدل ساز – عدل کن
Baler
عدل پنبه
Cotton bale
عدل شکن – ماشین عدل باز کن
Bale opener
عدم استقرار
Delo calisation
عدم تباین
No contrast
عدم تشکیل حلقه نخ در پارچه کشباف مخصوصا در بافت ساده
Float stitch
عدم تمایل حل شدن ذرات کلوئیدی
Lyophobic
عدم تمرکز
Decentralization
عرض باز ( در رنگرزی پارچه)
Open width
عرض باند – عرض مقطع
Section width
عرض برش
Cutting width
عرض پارچه
Fabric width
عرض چاپ
Printing width
عرض لبه عینکی
Flange width
عرض ماشین بافندگی –  عرض چله در ماشین بافندگی
Loom width
عرض مفید – عرض قابل استفاده در ماشین بافندگی
Nominal machine width
عرض مفید- عرض قابل استفاده
Nominal width
عرض کل ( چله یا پارچه)
Total width
عرضه – تجدید نیرو
Supply
عرضی – ازپهنا
Transversal
عرق
Arak
عرق گیر – بلوز پنبه ای
Sweat shirt
عرق گیری پشم – خارج ساختن عرق و چربی از پشم با شستشوی آن
Desuintage
عرق کردن – تعرق
Perspiration
عرق کردن الیاف – تبخیر آب همراه الیاف در اپر افزایش دما
Sweating out
عزیزالله – پاچه ابریشمی که در پاکستان بافته می شود و در اروپا و خاور میانه شهرت زیادی دارد
Azizulla
عسل – انگبین
Mel
عصاره گیری – اصطلاحی برای پشمی که کاملا تحت عمل کربونیزاژ قرار گرفته باشد
Extract
عطسه آور
Nose irritant
عطسه آور
Sternutatory
عقربه ثانیه شمار  – مستعمل – دست دوم
Second hand
علامت – اشاره
Indicate
علامت – سیگنال – پیام – نشان – راهنما – اخطار – رمزی – اشاره ای – آشکار – برجسته – قابل ملاحظه
Signal
علامت اختصاری رزین اوره فرم الدئید
U.F
علامت پود شکسته در پارچه – پود شکسته
Starting mark
علامت تجاری
Brand
علامت جدید مانسل
Munsell  renotation
علامت حرکت پارچه – ایجاد علائم عبور پارچه
Running mark
علامت خطر – علامت اخطاری
Danger sign
علامت دهنده
Transducer
علامت زدن – نشانه گذاری – برچسب زدن
Labelling
علامت سایه روشن – هاشور زده
Shaded mark
علامت مانسل
Munsell  notation
علامت کارخانه – علامت تجاری
Trade mark
علامت کمرنگ
Light mark
علامتی رنگی که در کناره چله زمان چله پیچی توسط ماشین ایجاد می شود – راه راه و چین خورده بافته شدن پارچه
Section mark
علاوه بر این – از این گذشته
Furthermore
علم ارتباطات خود کار دستگاه ها
Cybernetics
علم ترمودینامیک – علم گرما پویایی
Thermodynamics
علم خواص اجسام
Somatology
علم دقیق – علم ریاضی
Exact science
علوم الیاف
Fibre sciences
عمر معمولی ماشین آلات نساجی
Expected life
عمق – عمق رنگی – تیرگی – سیری ( رنگ) – عمق –  شدت – بعد جانبی دستگاه
Depth
عمق رنگ – درجه تیرگی رنگ
Depth of shade
عمق رنگ – روشنی یا تیرگی رنگ پارچه رنگ شده نسبت به رنگ نمونه اصلی –  روشنی یا تیرگی رنگ
Dye dept
عمق رنگی استاندارد
Standard depth
عمق رنگی مانسل
Munsell  value
عمق ظا هری
Nominal depth
عمق ناصافی ( رنگ )
Roughness depth
عمل آزاد کردن شانه – دستگاه آزاد کننده شانه
Loose reed motion
عمل آهار گیر یمه در آن از پودر مالت استفاده می کند
Malting
عمل آهک زدایی از پوست در دباغی
Bating
عمل آوردن با مواد کمکی – پخت – پروردن – رساندن
Cure
عمل آوری – عملیات – پروردن
Treatment
عمل آوری سرد – پروردن سرد
Cold curing
عمل آوری مواد رنگی – تهیه رنگ
Colour development
عمل اسید و نمک زدن روی چرم و پوست در مراحل مختلف دباغی و دباغی و پرداخت پوست
Acid pickles
لغات منسوجات  بخش 2
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.