مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات مهندسی صنایع – بخش ۴۵

لغات مهندسی صنایع – بخش ۴۵

لغات مهندسی صنایع – بخش ۴۵ – ایران ترجمه – irantarjomeh.ir

 

لغات مهندسی صنایع صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات مهندسی صنایع / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات مهندسی صنایع – بخش ۴۵

Battery terms
اصطلاحات و لغات باتری
Abrading Test
آزمایش ساییدگی
Abrupt Charge of Voltage
افزایش ناگهانی ولتاژ
Absorbed Electrolyte
الکترولیت جذب شده الکترولیتی که به دلیل جذب درسپراتور بدون حرکت مانده است و این سپراتور معمولا از فیبرهای شیشه ای ساخته می شود.
Absorbent Glass Mat (AGM)
حصیری از الیاف شیشه‌ای کوچک است که برای فیلتر کردن اسید سولفوریک در باتریهای سرب – اسیدی استفاده می شود.
Absorption Capacity
قابلیت جذب ، ظرفیت جذب
Absorption Factor
ضریب جذب، قابلیت جذب
Absorption Power
توان جذب، قدرت جذب
Ac Ampere Meter
آمپرسنج جریان متناوب
Acceptance Test
تست عملکرد اولیه
Accumulation Electrode
الکترود تغذیه
Acid Density
دانسیته اسید، چگالی اسید
Acid Level Indicator
نشان دهنده سطح الکترولیت در باتری
Acid Stratification
زمانی که در حین شارژ سلول های اسید – سربی، اسید چگالی بالا در صفحات تولید شده است. این اسید سنگین در اثر گرانش به بخش پایین‌تر سلول می‌چکد. در حالی که اسید چگالی پایین به سمت بالای سلول میرود. این طبقه بندی از اسید می تواند به از دست دادن ظرفیت و / یا شکست باتری می شوند
Acid Treating
اسید شوئی ، شستشو با اسید
Acid Vapor Canister
اسک حفاظت در برابر بخار اسید
Acid-proof
ضد اسید
Acoustico-Optical Cell
باتری صوتی – نوری
Action Potential
قدرت اثر ، پتانسیل اثر، پتانسیل کار ، قدرت کنش
Activated Stand Life
زمان مجازانبارداری مدت زمانی که یک باتری شارژپذیر میتواند در حالت شارژ شده در یک دمای معین نگهداری شود تا ظرفیت آن پائین تر از سطح تعیین شده قرار گیرد
Activation Over Potential(Polarization)
اضافه پتانسیل جهت فعال سازی ( پدیده پلاریزاسیون ) میزان اضافه ولتاژ مربوط به مرحله مقدماتی واکنش انتقال بار درواکنش کلی الکترود
Activation-Dry Charged Battery
فعال سازی باتری خشک فرآیند فعال سازی باتری خشک (بدون الکترولیت ) با واردکردن الکترولیت و یا غوطه ور کردن آن در الکترولیت
Active Corrosion
خورردگی پیشرونده
Active Material
موادی که درواکنش شارژ و دشارژ الکترودها شرکت می کنند.
Active Material Utilization
بهره وری مواد فعال بخشی ازموادفعال که درطول دشارژ واکنش می دهد. قبل از آنکه دیگر باتری نتواند جریان ولتاژ مفید را ارائه دهد.
Activity Coefficient
ضریب فعالیت
Actual Capacity
ظرفیت واقعی یک باتری مقدار آمپر ساعتی که یک باتری میتواند در شرایط معین( از جمله سرعت تخلیه ، دمای اولیه باتری و ولتاژ نهائی ) تولید کند .
Aging
فرسودگی کاهش ظرفیت در باتری به علت استفاده مکرر و یادر اثر گذشت زمان
AGM (Absorbed Glass Mat)
الیاف شیشه ای جاذب رطوبت عایقهای الکتریکی از جنس الیاف شیشه ای متخلخل که به عنوان نگهدارنده الکترولیت در برخی باتریها عمل میکنند و متداول ترین عایق مورداستفاده در باتری سرب اسیدی VRLA می باشند
Air Oxidized
اکسید شده توسط هوا تخلیه الکتریکی صفحه منفی شارژ شده به علت اکسیداسیون در مجاورت هوا به همراه تولید گرما
Ampere (Amp, A)
واحد اندازه گیری جریان الکترونی، یا عبور جریان از طریق یک مدار است.
Ampere Hours (Amp-Hr, AH)
واحد اندازه گیری برای ظرفیت ذخیره سازی برق و باتری است، به دست آمده با ضرب جریان در آمپر های زمان در ساعت تخلیه باشد. (مثال: یک باتری ارائه می شود که ۵ آمپر به مدت ۲۰ ساعت ارائه می شود ۵ آمپر * ۲۰ ساعت = ۱۰۰ آمپر ساعت ظرفیت.)
Ampere-Hour Efficiency
بازدهی الکتروشیمیائی باتری (بازدهی الکتروشیمیائی باتری بر اساس نسبت اخذ شده (برحسب وات-ساعت ) از باتری به انرژی داده شده به آن برای شارژ اولیه باتری بر حسب درصد.)
Ampere-Hour Meter
ظرفیت سنج بر حسب آمپر ساعت، کنتور آمپر ساعت دستگاهی که میزان انرژی الکتریکی را بر حسب ساعت ثبت می کند
Amperometry
آمپرومتری یک تکنیک الکتروشیمیائی بر اساس اندازه گیری جریان عبوری از الکترود کار دریک سل الکترو شیمیائی
Anode
آند در یک سل الکتروشیمیائی آند الکترودی است که در آن اکسیداسیون رخ می دهد و در یک سل الکترولیتی آند الکترود مثبت است ، درصورتیکه در سل گالوانیک الکترود منفی می باشد.جهت قراردادی جریان از سوی قطب مثبت به سمت قطب منفی می باشد.
Anode Drop/Anode Fall
تخریب آند ،ریزش آند
Anode Slime/Anode Mud
لجن آندی لجن باقیمانده از آند ناخالص فلزی (مانند مس ) به واسطه تخریب آن در مرحله تصفیه به روش الکترولیز.
Anodizing
آندکار ، آندایزینگ فرآیند تولیدیک فیلم اکسیدی بر روی فلزات و آلیاژها توسط الکترولیز است . فلز مورد نظر باید در یک سل الکترولیتی خواص ویژه سطح مانند مقاومت خوردگی ، مقاومت در برابر ساییدگی سختی ، شکل ظاهری و غیره را بهبود بخشد.
Anolyte
آنولیت فاز الکترولیتی در تماس باآند
Anti Corrosion/Anti Corrosive Coating
پوشش ضدخوردگی ، روکش ضد زنگ
Antilogous Poles
قطبهای غیر همنام
Antimony/stibium = Sb
آنتیموان فلزی که معمولا برای افزایش قابلیت ریخته گری و استحکام در آلیاژهای شبکه های باتری های سرب اسیدی بکار می رود.افزایش این فلز در شبکه های باتریهای سرب اسیدی معمولا منجر به کاهش آب در الکترولیت باتریها شده به همین دلیل در باتریهائی که نیازبه تعمیر و نگهداری ندارند، از این فلز کمتر استفاده می شود .
Apparent Density
دانسیته ظاهری
Aqueous Battery
باتری با الکترولیت حاوی آب
Assembled Element
دسته صفحه باتری
Average Discharging Voltage
میانگین ولتاژ تمامی سلهای موجود در یک باتری
Average Discharging Voltage
میانگین ولتاژ درطول مرحله دشارژ
Average Specific Gravity
میانگین چگالی ویژه الکترولیت تمامی سلهای موجود درباتری
Average Temperature
میانگین دمای تمامی سلهای موجود در یک باتری
Background Current (Density)
جریان اصلی یک دانسیته جریان کم فارادیک که در زمانی که جریان فارادیک صفر در نظر گرفته می شود در الکترود جریان دارد .
Baffle
بافل یک قطعه غیر رسانا که در بخش فوقانی دسته صفحات پیل منفذ دار تعبیه می شودو به عنوان سطح مبنای الکترولیت مورداستفاده قرار می گیرد . این قطعه غیر رسانا سطح فوقانی صفحات باتری را از اشیائی که ممکن است از طریق منافذ تهویه به داخل باتری نفوذ کند محافظت می نماید
Barium Sulfate
سولفات باریم بخشی از موادمنبسط کننده در خمیر صفحات منفی
Bars
میله های شبکه های باتری میله های افقی وعمودی شبکه ها که برای توزیع جریان به کار می رود و مواد فعال را درجای خود نگه می دارد
Barton Process
بارتون فرایندی است برای ساخت اکسید سرب که در طی آن سرب مذاب بوسیله جریان هوا در درجه حرارت بین ۳۳۰ تا ۴۰۰ درجه سانتی گراد اکسید می شود .
Battery case
جعبه باتری حاوی بلوک ورق، اتصال و الکترولیت
Battery charger
واحد تامین انرژی الکتریکی برای یک باتری ثانویه
Battery Conditioning
شارژ و دشارژ اولیه باتری
Battery Cradle
نگهدارنده باتری ، کلاف باتری
Battery Duty Cycle
ظرفیت اسمی باتری، طول عمر باتری باری (برحسب آمپر یا وات ) که انتظار می رود یک باتری درمدت زمان مشخص تولید نماید.
Battery Efficiency
بازدهی الکتروشیمیائی باتری
Battery Fluid Level
سطح آب باتری
Battery Hold Down Clamp
بست باتری
Battery Life Cycle
چرخه عمر باتری
Battery Monitor
نمایشگر باتری وسیله ای جهت نمایش پارامترهائی ازقبیل ولتاژ سل ، ولتاژ باتری،دما و غیره
Battery Nominal Voltage
ولتاژ اسمی باتری
Battery Plug
درپوش اسید ، آبریز باتری
Battery Polarity
مثبت یا منفی بودن قطبهای باتری
Battery Power Loss/Battery Run Down
افت توان باتری
Battery Rack/Battery Stand
قفسه ای که جهت نگهداری تعدادی از باتریها مورد استفاده قرار می گیرد .متداول ترین ماده مورد استفاده فولاد می باشد با پوششی مقاوم در برابر خوردگی اسید .
Battery Separators
سپراتور باتری، صفحه عایق باتری
Battery test
این اصطلاح توصیف آزمون برای تعیین وضعیت شارژ و سطح الکترولیت باتری های سرب با الکترولیت مایع است. وضعیت شارژ با اندازه گیری چگالی اسید مشخص می شود.
Battery Tray
سینی باتری
Binding Strip-Plate
نوار پلاستیکی قابل انعطاف u شکل مورد استفاده جهت نگهداری الیاف شیشه ای روی صفحه مثبت و یا جهت جداسازی لبه های صفحه مثبت یا منفی که برای جلوگیری ازاتصال کوتاه بکار می رود
Bipolar Electrode
الکترودمشترک بین دوسل الکتروشیمیائی که قطب مثبت از یک سل را به قطب منفی سل دیگر ازلحاظ الکتریکی متصل می کند
Boost Charge
شارژ با سرعت زیاد و کوتاه مدت (شارژ سریع و کوتاه ) شارژ باتری در ماکزیمم ولتاژ مجاز در زمان تعریف شده برای حصول اطمینان از ظرفیت ماکزیمم باتری
Buffer Battery
باتریی که به منظور کاهش ولتاژ ونوسانات شدید جریان به منبع جریان مستقیم متصل میشود.
Lead – Acid Battery
باتری سرب – اسیدی
Cadmium Electrode
الکترود سومی که به عنوان الکترود مرجع برای تعیین ولتاژ(پتانسیل)الکترودهای مثبت/ منفی درسلهای سربی استفاده می شود .
Capacity
توانایی باتری با شارژ کامل به تحویل مقدار مشخصی از برق (آمپر ساعت، AH) در یک نرخ (آمپر، A) در طی یک دوره محدود از زمان (ساعت).
Cell
پایه الکتروشیمیایی واحد جریان تولید در یک باتری متشکل از مجموعه ای از صفحات مثبت، صفحات منفی، الکترولیت، جداکننده و پوسته. شش سلول در یک باتری سرب اسید ۱۲ ولت وجود دارد.
Charge Acceptance
مقدار جریان در آمپر ساعت که باتری می تواند در حالت شارژ تعریف شده ، در درجه حرارت و شارژ ولتاژ مشخص در یک دوره زمانی تعریف شده بپذیرد.
Charged Volume
آمپر ساعتهای بازگردانده شده به باتری توسط عمل شارژ به آمپر ساعتهای گرفته شده از باتری طی عمل دشارژ بر حسب درصد
Circuit
مسیر جریان الکترون ها. مدار بسته یک مسیر کامل است. مدار باز یک مسیر شکسته و یا قطع شده است.
Cold Cranking Rating
میزان آمپری که یک باتری اسید سرب می تواند در دمای ۱۷٫۸- سانتیگراد به مدت ۳۰ ثانیه و حفظ حداقل ۱٫۲ ولت برای هر سلول، تحویل دهد.
Container
پلی پروپیلن و یا لاستیک سخت نگهدارنده صفحات باتری، تسمه و الکترولیت
Corrosion
واکنش شیمیایی مخرب از الکترولیت مایع با مواد واکنش پذیر
Cover
درب برای نگهدارنده
Current
میزان جریان برق و یا حرکت الکترون ها در طول یک هادی
Cycle
در یک باتری، یک تخلیه به علاوه یک شارژ برابر است با یک چرخه.
Cycle Life
تعداد کل دفعات شارژ یا دشارژ یک باتری ، تحت شرایط خاص تا زمانیکه ظرفیت باتری از حداقل تعیین شده ، کمتر نشود.
Deep Cycle
دشارژی که بیش از ۸۰% ظرفیت اسمی باتری را مصرف می کند.این فرایند سیکل عمیق در خودروهای تفریحی ، ویلچیرها ،خودروهای مخصوص ورزش گلف یا … به کار میرود.
Deep Discharge
حالتی که در آن یک سلول با استفاده از جریان کم به طور کامل تخلیه شده ، به طوری که ولتاژ کمتر از ولتاژ تخلیه نهایی باشد.
Deep Discharge
تخلیه ۵۰% یا بیش از ۵۰% ظرفیت اسمی یک سل یا باتری
Depth of Discharge(DOD)
آن بخش از ظرفیت اسمی یک سل یا باتری که در طی هر سیکل دشارژ تخلیه می شود و بر حسب درصد بیان می شود.
Dipping
غوطه ورکردن موقت صفحات تازه خمیرمالی شده در اسید سولفوریک رقیق
Discharge
هنگامی که یک باتری جریان تحویل دهد.
Dry Cell
باتری یا سلولی که الکترولیت آن حالت سیال نداشته باشد یعنی به شکل خمیر ، ژل باشد و یا در موارد سپراتور متخلخل ریز جذب شده باشد.
Duty Cycle / Life Cycle
تعداد دفعاتی که باتری در معرض شارژ ، دشارژ ، شارژ بیش از حد وانبارداری قرار می گیرد.
Electrolyte
در باتری های اسید سرب، الکترولیت اسید سولفوریک رقیق شده با آب است.
End Point Voltage
ولتاژ نهائی ، ولتاژ پایانی ولتاژ باتری یا پیل در نقطه ای که ظرفیت اسمی دشارژ برابر حد تعیین شده و مشخص انجام شده است.
Endurance Test
آزمایش دوام ، تست پایداری آزمایشی که در آن طول عمر باتریهای ساخته شده تخمین زده می شود.
Expanded Metal Grid
شبکه اکسپند ، شبکه باتری که از پانچ و کشش صفحات سرب به دست آید.
Fading
از دست دادن طولانی مدت ظرفیت، در طول استفاده
Failure
حالتی که یک باتری کارکرد رضایت بخش ندارد.
Failure, permanent
حالتی که در آن یک سلول یا باتری نمی تواند به یک سطح رضایت بخش شارژ شود.
Failure, reversible
یک حالت خرابی که می توان آن را با استفاده از روش های الکتریکی خاص جبران نمود.
Fast Charge
شارژی که در ولتاژ جریان بالا انجام می شود و ظرفیت باتری را ظرف یک تا پنج ساعت به ۹۵ % وضعیت شارژ می رساند .( در باتری سرب اسیدی)
Final charging current
جریان شارژ نهایی، آخرین جریان یک عملیات شارژ IU است.
Final discharging voltage
نشان دهنده پایین ترین سطح ولتاژ مجاز است که یک باتری و یا سلول می تواند تخلیه شود. تخلیه پایین تر این ولتاژ قطع (تخلیه عمیق) باعث صدمه و یا از بین بردن سلول الکتروشیمیایی در انواع باتری های مختلف می شود.
Flash Drying
از بین بردن رطوبت سطح صفحات تازه خمیر مالی شده
Forming
شارژ الکتریکی اولیه برای تبدیل توده های فعال به حالت شارژ
Frame
قسمت های بیرونی تقویت شده از یک شبکه باتری
Gravity Drop
تغییر در چگالی ویژه الکترولیت در یک باتری سرب اسیدی هنگام دشارژ باتری
Gravity Spread
اصطلاحی که برای توصیف اختلاف بین بیشترین وکمترین چگالی ویژه بین خانه های باتری استفاده می شود.
Grid
چارچوب آلیاژ سرب که مواد فعال یک پلیت باتری را نگهداری می کند.
Ground
پتانسیل مرجع یک مدار است.
Ground Leakage
نشت جریان الکتریکی از مدار که معمولا موجب کاهش ظرفیت باتری می شود.
Guntlet
کیسه نگهدارنده صفحات
Heavy Duty Battery
باتری توانمند برای کار در شرایط سخت
High current charging
شارژ با یک جریان قوی بیشتر از ۱C
High current discharging
تخلیه با شدت جریان بیشتر از ۵C
Hook Up
اتصال باتری به دستگاه شار‍ژ
Impedance
مقاومت ظاهری مدار متناوب به جریان، متشکل از راکتانس و مقاومت اهمی.
Industrial battery
یک باتری ذخیره به برای تامین نیروی تجهیزات صنعتی استفاده می شود.
Initial charge
شارژ اولیه اولین فرآیند شارژ پس از اینکه الکترولیت در یک باتری خشک ریخته می شود.
Initial temperature
دمای الکترولیت، زمانی که شارژ یا تخلیه آغاز می شود.
Initial voltage
ولتاژ اولیه، ولتاژ کاری زمان آغاز تخلیه می باشد.
Inner resistance
مقاومت اهمی یک باتری
Inner resistance, effective
مقاومت قابل اندازه گیری در برابر جریان در یک باتری که به عنوان یک افت ولتاژ متناسب با جریان تخلیه، بروز می کند.
Insulation resistance
مقاومت بین باتری و اتصال بدنه خودرو
Intercell Connections Resistance
مقاومت الکتریکی بین قطب های دو سل که به صورت الکتریکی به هم متصل شده اند.
JIS Code
باتری ها با توجه به استاندارد JIS تست می شوند.
Lamp black
کربن بسیار ریز که از سوزاندن روغن یا گاز در شرایط کنترل شده، بدست می آید.
Layout
شکل قرار گرفتن ترمینالها ، آرایش ترمینالها
Lead (Pb)
فلز نرم ، سنگین و چکش خوار با رنگ نقره ای مایل به آبی . به صورت ماده اولیه در ساخت باتری های سرب- اسیدی به کار می رود با نشانه Pb
Lead battery
یک باتری که در آن الکترودها از سرب تشکیل شده در حالی که الکترولیت شامل اسید سولفوریک رقیق است.
Lead Dioxide
دی اکسید سرب
Lead Grey Oxide
اکسید خاکستری سرب
Lead oxide
اکسید سرب
Lead Paste Reclaim
بازیابی خمیر در باتری های سرب اسیدی
Lead Peroxide
اکیسد قهوه ای رنگ سرب که ماده فعال موجود در صفحات مثبت کاملا شکل گرفته است با فرمول pbO2
Lead sulfate
ترکیب کریستالی سفید ناشی از واکنش بین اسید سولفوریک و ترکیبات سرب ، ماده تشکیل شده در هردو صفحات مثبت و منفی باتری سرب- اسید در هنگام دشارژ
Lead sulfate, tetrabase
فرمول شیمیایی ۳ PbO
Lead, free (Pbmetallic)
سرب اکسید نشده و باقیمانده در صفحات پس از فرایند کیورینگ
Lead-calcium alloy
آلیاژ سرب – کلسیم
Lead-coated part
بخش فلزی با پوشش نازک از سرب فلزی است که در سطح های گالوانیزه استفاده می شود
Level Lines
خطوط افقی برروی دیواره های جانبی یک باتری که حداکثر و حداقل سطح الکترولیت را نشان می دهد.
Leveling
تنظیم کردن سطح الکترولیت یک باتری تا ارتفاع مشخص
Life Cycle
مدت زمان عملکرد مفید که بر حسب سال و یا تعداد سیکل های شارژ و دشارژ محاسبه می شود.
Lifting Eye
زائده ای بر روی دیواره سینی باتری که سوراخی در آن تعبیه شده و بدان وسیله می توان باتری را بلند نمود.
Lignin
اصطلاح کلی برای مولفه های چوبی غیر سلولز
Load
بار
Local Action
تخلیه خود به خودی یک باتری ناشی از تشکیل پیل موضعی
Loss of Charge
افت ظرفیتی که در یک سل یا باتری در مدار باز ناشی از کنش موضعی رخ می دهد.
Low current charging
شارژ با جریان کم
Low current discharging
دشارژ با جریان کم
Low Maintenance Battery
باتریهائی که نیاز به مقدار کمی مراقبت دارند
Lug
پرچم شبکه باتری
Machine casting
ماشین ریخته گری شبکه ها و قطعات ریختگی باتری
Maintained capacity
نگهداری باتری در یک وضعیت شارژ کامل به وسیله شارژ کننده با ولتاژ پائین شارژ کننده
Maintenance
مراحل لازم برای نگهداری یک باتری در شرایط مناسب ، مانند افزودن آب به الکترولیت جهت جبران کاهش آب باتری
Maintenance-free battery
باتری که نیاز به افزودن آب و یا شارژ مجدد جهت جبران شارژ خودبه خودی ندارد و در باتری های سرب اسیدی معمولا شبکه های این باتریها را با آلیاژهای کم آنتیموان و یا بدون آنتیموان می سازند و از در پوشهای ویژه ای جهت میعان آب تبخیر شده استفاده می کنند.
Mass, active
جرم فعال
Mechanical Recharging
شارژ مجدد یک باتری با جایگزینی فیزیکی مواد فعال دشارژ شده
Mid-Point Voltage
ولتاژ باتری بین وضعیت شارژ کامل و دشارژ کامل
Mixing
فرآیندی که در آن آب ، اسید سولفوریک ، اکسید سرب منبسط کننده ها ( در صورت وجود خمیر منفی ) با هم ترکیب می شوند تا خمیر باتری تشکیل گردد.
Mold, casting
قالب ریخته گری
Moss Reaction
پدیده ای حاصل از سرب اسفنجی تشکیل شده در اطراف صفحه منفی که توسط شارژ ودشارژ مداوم یک باتری ایجاد می شود.
Mud
خمیر باتری
Negative electrode
الکترود منفی
Negative terminal
قطب منفی
Nominal voltage
ولتاژ تقریبی مدار باز یک سل یا باتری . برای مثال ولتاژ اسمی یک باتری سرب- اسیدی دو ولت در هر سل می باشد اما ولتاژ واقعی بالاتر و تابعی از چگالی ویژه الکترولیت می باشد.
Non Rechargeable Battery
باتری یک بار مصرف ، باتری غیر قابل شارژ مجدد
Ohm
یک واحد برای اندازه گیری مقاومت الکتریکی یا امپدانس در یک مدار الکتریکی.
Open Battery Rack
قفسه باتری
Opportunity Charging
ارژ مجدد نسبی باتری ، خصوصا باتری های ساکن ، در زمان مناسبی از روز که باتری مورد استفاده نمی باشد.
Output Voltage
ادامه شارژ باتری پس از آنکه باتری به بالاترین حد شارژ خود رسیده باشد.
Over Discharge
ادامه شارژ یک باتری تا ولتاژی کمتر از میزان دشارژ توصیه شده
Parallel Connection
اتصال موازی چند باتری به یکدیگر
Paste
مخلوطی از ترکیبات مختلف ( به طور مثال اکسید سرب و آب ، اسید سولفوریک ) که برای پوشش دهی شبکه های مثبت و منفی سرب مورد استفاده قرار میگیرد . این خمیر پس از طی مراحل بعدی مانند کیورینگ و فرماسیون به موادفعال مثبت ومنفی تبدیل میشود.
Pasted Plate , Faure Plate
صفحه باتری
Peak Load / Peak Power
حداکثر توانی که می توان از یک باتری به طور متناوب و در یک فاصله زمانی معین گرفت بدون آنکه به باتری صدمه جدی وارد آید.
Perforated Retainer
یک صفحه نازک پلاستیکی که به منظور جلوگیری از ریزش خمیر روی صفحات مثبت یا منفی کشیده می شود.
Performance Test
آزمایش تست ظرفیت باتری در یک جریان ثابت
Peroxide Voltage
ولتاژی که یک باتری با شارژ کامل در لحظات اولیه از خود نشان دهد. این ولتاژ به طور معمول بالاتر از ولتاژ اسمی باتری می باشد.
Pickle
غوطه ورکردن صفحات باتری در اسید سولفوریک رقیق.
Plate
صفحه باتری شامل شبکه و مواد فعال
Plate Block
شامل صفحات مثبت و منفی مونتاژ شده یک خانه باتری است .
Plate Pasting
خمیر مالی صفحات باتری
Plate – Negative
صفحه منفی باتری
Plate – Positive
الکترودی که هنگام شارژ باتری جریان بار الکتریکی از آن به مدار خارجی منتقل می شود.
Plug
پیچ باتری
Polarity
نشان دهنده مثبت و منفی بودن الکترود است.
Positive Terminal
قطبی که در آن جریان بار الکتریکی مثبت ( جریان قراردادی) از مقدار خارجی به سمت قطب منفی و در هنگامی که سل تحت دشارژ قرار می گیرد ، به سمت قطب منفی منتقل می شود.
Post
قطعه ای که دسته صفحه های انتهایی باتری را به قطب های مثبت و یا منفی متصل می کند.
Purified Water
آب مقطر
Quick Charge
معمولا باتری ها در حالت عادی با جریانی برابر ۲% ظرفیت اسمی شارژ می شوند در شارژ سریع جریان شارژ بین ۲/۰ تا ۵/۰ ظرفیت مذکور است
Raw Plate
صفحه باتری قبل از عملیات فرماسیون
Remaining charge
شارژ باقیمانده
Remaining capacity
ظرفیت باقی مانده بعد از دشارژ
Reconditioning
فرایندی است که به منظور متعادل ساختن شارژ صفحات باتری انجام می شود. این عدم توازن شارژ می تواند هنگام استفاده از باتری رخ دهد. فرایند مذکور شامل دشارژ آهسته ، عمیق باتری و شارژ مجدد آن با یک جریان ثابت و با حدود ۳۰ درصد شارژ اضافی می باشد.
Reaction, reversible
واکنش شیمیایی است که می تواند در هر دو جهت انجام شود. (اکسیداسیون یا کاهش)
Rated Capacity
میزان آمپر ساعت هایی که یک باتری در شرایط شارژ کامل با یک سرعت دشارژ معین تا رسیدگی به یک ولتاژ نهایی مشخص تولید می کند.
Residual Voltage
ولتاژ باقی مانده
Recharging
شارژ مجدد
Reserve Capacity Rating
در باتریهای سرب اسیدی به زمانی ( به دقیقه ) که باتری می تواند در ۸۰ درجه فارنهایت با جریان ثابت ۲۵ آمپر از حالت شارژ کامل تا ولتاژ نهائی ۵/۱۰ ولت تخلیه گردد اطلاق گردد این زمان معرف ذخیره باتری است .
Sediment
لجن سربی ناشی از ریزش صفحات در قسمت تحتانی باتری های سرب- اسیدی
Sediment space
فضای خالی ته جلد باتری برای انباشته شدن لجن ناشی از ریزش مواد فعال صفحات به منظور جلوگیری از اتصال کوتاه.
Self-discharging
تخلیه آهسته باتری بدون اتصال به یک مصرف کننده خارجی
Separator
یک لایه عایق الکتریکی که به صورت فیزیکی دو الکترود با قطبیت مخالف را از هم جدا می سازد. عایق باید برای یونهای الکترولیت قابل عبور بوده در بعضی موارد خاصیت ذخیره کردن الکترولیت را داشته باشد ونسبت به الکترولیت فعال نباشد.
Series Connection
ترتیب قرار گرفتن سلهای درون باتری که در آن قطب مثبت هر سل به قطب منفی سل مجاور متصل باشد.بنابراین ولتاژ نهایی باتری مجموع ولتاژهای تمام سلها است .
Service Life
مقیاسی که در طول آن باتری تحت شرایط برنامه ریزی شده به طور رضایت بخش کار کند .این مقیاس معمولا بر حسب واحد زمان و یا تعداد دفعات شارژ و دشارژ باتری بیان می شود.
Service life, cyclical
طول عمر باتری بر حسب تعداد دفعات شارژ و دشارژ
Service life, useful
طول عمر باتری بر حسب زمان
Shelf life
مدت زمانی که میتوان باتری را بدون نیاز به شارژ مجدد نگهداری نمود.
Shims
قطعه ای که به منظور فیکس کردن دسته صفحه داخل خانه باتری به کار می رود. در مواردی به منظور سبک بودن این قطعات متخلخل ساخته می شوند.
Shipping vent
حفره هایی که به منظور سهولت در حمل و بر روی جلد تعبیه می شوند.
Shock-resistant
ضد ضربه
Short Circuit
اتصال کوتاه
Short,intermittent
شرایطی که در آن ولتاژ باز یک باتری در هنگام ضربه مکانیکی ناپایدار می شود.مقاومت این اتصال کوتاه موردی می تواند کم یا زیاد باشد.
SLI
به باتری هایی گفته می شود که به منظور استارت ، روشنائی و تولید جرقه در وسایل نقلیه بکار می رود.
Slow charge
شارژ مجدد باتری با شدت جریان کم
SOC/state of charge
میزان شارژ الکتریکی در باتری که به عنوان درصدی از تفاوت بین وضعیت شارژ کامل و دشارژ کامل نشان داده می شود.
Specific capacity
نسبت ظرفیت به وزن یک باتری بر حسب آمپر ساعت بر کیلوگرم
Specific Energy /Gravimetric energy
نسبت انرژی به وزن باتری بر حسب وات ساعت بر کیلوگرم
Standard charging
شارژ استاندارد
Standby charge / Trickle charge
اضافه شارژ اندک باتری با جریانی در حدود %۳-%۱ ظرفیت اسمی به منظور نگهداری دایمی باتری در حال شارژ
State of Charge (SOC) /Health (SOH)
حالت شارژ
Sulphuric acid
ماده فعال الکترولیت در باتری سرب اسیدی
Tab
نوعی قطب باتری که اغلب شامل سوراخی برای اتصال سیم می باشد.
Taper charge
شارژی که در آن جریان ولتاژ در زمان شارژ مجدد کاهش می یابد.
Temperature cell
میانگین دمای اجزای باتری
Temperature coefficient of capacity
غییرات ظرفیت اسمی یک باتری نسبت به درجه حرارت ( در مقایسه با درجه حرارت مرجع )
Temperature coefficient of voltage
تغییرات ولتاژ مدار باز یک باتری نسبت به درجه حرارت ( در مقایسه با درجه حرارت مرجع )
Temperature cut – off(TCO)
روشی که از طریق یک مدار کنترل کننده در شارژ ( که متناسب با درجه حرارت باتری عمل می نماید) جریان شارژ باتری را از شارژ سریع کاهش داده و به شارژ ملایم تغییر می دهد.
Temperature, nominal
دمای تعریف شده الکترولیت جهت انجام تستهای ظرفیت باتری
Temperature,ambient
میانگین دمای محیط اطراف باتری
Terminal
قطب باتری ، ترمینال
Theoretical capacity
ظرفیت محاسبه شده یک باتری با فرض آنکه مواد فعال باتری ۱۰۰% در واکنشها شرکت کنند.معمولا در باتری های سرب اسیدی ظرفیت واقعی بین ۴۰ تا ۶۰ درصد ظرفیت تئوری می باشد.
Theoretical specific energy
انرژی مخصوص محاسبه شده یک باتری با فرض آن که مواد فعال باتری ۱۰۰% در واکنش شرکت کنند. معمولا در باتری های سرب اسیدی ظرفیت واقعی بین ۴۰ تا ۶۰ درصد ظرفیت تئوری می باشد.
Thermal management
عملیات و روشهایی که توسط آن باتری را در طول دوره شارژ و دشارژ در یک محدوده مشخص حرارتی نگه می دارند.
Thermal runaway
با افزایش دما در باتری و متعاقب آن افزایش سرعت واکنشها، جریان الکتریکی بیشتری تولید خواهد شد . این افزایش جریان نیز افزایش دما را در پی خواهد داشت و با ادامه این دور دمای باتری تا حد غیر قابل کنترل بالا خواهد رفت که می تواند منجر به پدیده هائی از جمله از کار افتادگی باتری ، انفجار و … گردد.
Throughput
مجموع کل انرژی که باتری در طول عمر خودتولید می کند.
Top lead
تمام قطعات سربی مورد استفاده در سل باتری که خارج از سیستم الکتروشیمیائی آن قراردارند.
Topping charge
شارژی با سرعت کم که شارژ یک سل را بدون آسیب رساندن به آن کامل می کند.
Trickle charging
روش شارژی که در آن باتری به طور دائم و یا تناوبی به یک منبع جریان ثابت متصل است تا بدین وسیله باتری در شرایط کاملا شارژ باقی بماند .
Useful acid
حداقل اسید موردنیاز برای غوطه وری صفحات باتری و شرکت واکنشهای دشارژ.
Useful life
عمر مفید باتری
Valve
شیر ، دریچه ، سوپاپ ، سرپوش
Valve regulated lead acid
باتری سرب اسیدی مجهز به سوپاپ تنظیم
Valve Regulated Lead Acid (VRLA) Battery
باتری سرب اسیدی مجهز به سوپاپ تنظیم
Vent cap / vent plug
پیچ درب باتری
Venting valve, recloseable
وپاپ اطمینان در سلول که در صورت فشار زائد باز و زمانی که فشار به حالت طبیعی بازگشت، به صورت خودکار بسته می شود.
Volt
واحد اندازه گیری ولتاژ الکتریکی
Voltage and temperature dependent cutoff (VTCO)
وش انتقال جریان شارژ به باتری از شارژ سریع تا شارژ ملایم با کنترل مدار در شارژ که بوسیله دما یا ولتاژ باتری فعال می شود.
Voltage delay
فاصله زمانی در ابتدای دشارژ یک باتری که در طی آن ولتاژ کاری یک باتری پایین تر از حد ثابت آن باشد.این پدیده معمولا به علت وجود یک لایه عایق غیر فعال برروی الکترود منفی بوجود می آید.
Voltage depression
افت غیر طبیعی میزان ولتاژ در طول مرحله دشارژ باتری
Voltage dip
افت لحظه ای ولتاژ زمانی که تخلیه جریان بالا استفاده می شود.
Voltage drop
ولتاژ ایجاد شده در دو سر عنصر یا رسانا در اثر عبور جریان از مقاومت یا امپدانس آن عنصر یا رسانا.
Voltage plateau
کاهش تدریجی در ولتاژ پس از یک زمان طولانی مشخصه ای که در بسیاری از دشارژهای سیلد استفاده می شود.
Voltage range
اختلاف بین حداقل و حداکثر ولتاژ سل که در یک باتری یا یک رشته از باتری ها وجود دارد . زمانیکه سلها در حال شارژ یا دشارژ می باشند.
Voltage reversal
غییر در قطبیت طبیعی باتری بر اثر دشارژ بیش از حد
Voltage, nominal
متوسط ولتاژ باتری در هنگام تخلیه با شدت جریان کم است.
Voltmetric energy density
نسبت انرژی خروجی از یک سل یا باتری به حجم آن
Voltmetric power density
دانسیته توان باتری
Water,purified
آب مقطر ، آب خالص
Watt
واحد توان الکتریکی معادل یک ژول بر ثانیه.
Welding
جوش ، جوش دادن
Wet charged stand
مدت زمانی که یک باتری می تواند در شرایط شارژ تر باقی بماند.
Wet formed discharge
دشارژ باتری بعد از فرماسیون
Wet shelf life
مدت زمانی که یک باتری می تواند در شرایط دشارژ مرطوب قرارگیرد قبل از آنکه ظرفیت شارژ از بین برود.
Working capacity (energy)
ظرفیت باتری
Working voltage
ولتاژ باتری هنگامی که یک مصرف کننده الکتریکی به آن متصل می گردد. این ولتاژ از ولتاژ اسمی باتری قدری کمتر می باشد.
X-hour rate
میزان دشارژ باتری را معمولا به صورت تعداد ساعتی که یک باتری جریان تولید می کند ، بیان می کند.
Yield
انرژی خروجی از باتری

لغات مهندسی صنایع – بخش ۴۵

 

لغات مهندسی صنایع - ایران ترجمه - irantarjomeh

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.