مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات مهندسی صنایع – بخش 22

در این قسمت  لغات مهندسی صنایع بخش 22 عرضه شده است.

لغات مهندسی صنایع صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات مهندسی صنایع / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات مهندسی صنایع - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات مهندسی صنایع بخش 22
متروکه کردن-ترک کردن, مسدود کردن یک قسمت از چاه‏‏‎
Abandon
پاشنه یا عقب (کشتی یا دستگاه حفاری دریایی)
Abaft
غیرعادی
Abnormal
سایشی-ساینده
Abrasive
فرسودگی سایشی
Abrasive Wear
خراشیدن-تراشیدن (دیواره چاه)
Abrade
پهلو به پهلو (در حفاری دریایی)
Abreast
عبور پذیری مطلق-تراوایی مطلق
Absolute Permeability
شتابگر
Accelerator
انباره
Accelerator
لایه شکافی با اسید
Acid Fracturing
اسید زنی-اسید کاری
Acidizing
چاره کاری با اسید-معالجه با اسید
Acid Treatment
کنش-عمل
Action
تبدیل
Adapter
فلنج تبدیل
Adaptor Flange
مواد افزودنی به گل و سیمان حفاری-افزایه
Additive
کاهنده قابل تنظیم-چوک قابل تنظیم
Adjustable Choke
چسبندگی-کشش سطحی
Adhesion
هوا زدن به مایعات
Aeration
گل هوا زده
Aerated Mud
دکل نوع -نوعی دکل یا جرثقیل جهت وزن های بسیار سنگین
A-Frame
تمایل-گرایش
Affinity
انباشتن-متراکم شدن
Agglomerate
تجمع-هم شکل کردن (سنگ های رسی)
Aggregate
تجمع هم شکل
Aggregation
زمان دادن- مدت دادن
Again
عمل کننده بادی- بادی
Air-Actuated
آمیخته با هوا
Air Cut
حفاری با هوا
Air Drilling
فا صله هوایی (فاصله سطح آب تا زیر سکوی دکل حفاری دریایی)
Air Gap
بالا بر هوایی
Air Hoist
تزریق هوا
Air Injection
شیپوره (هوا)
Air Nozzle
هوا گیر
Air Trap
آژیر – هشدار
Alarm
مجاز
Allowable
کشش مجاز
Allowable Pull
آنالیز مغزه
Analysis Core
آنالیز گل حفاری
Analysis Mud
مهار – لنگر – گیره, محکم کردن – ایمن کردن
Anchor
زنجیر لوله گیر
Anchor Chain
مهارهای بدنه فورانگیر
Anchors (B.O.P.)
توپک مهاری
Anchor packer
لوله لنگر
Anchor Pipe
زاویه انحراف
Angle of Deflection
زاویه انحراف
Angle of Drift
زاویه انحراف
Angle of Deviation
تنش مجاز
Allowable Stress
زاویه افت چاه
Angle Drop-Off
شیب – زاویه میل
Angle of Inclination
زاویه پیچشی
Angle of Twist
شیر سوزنی
Angle Needle Valve
لوله رابط خمیده
Angle Sub
انهیدربت – گچ
Anhydrite
دالیز
Annulus
فضای دالیزی
Annular Space
فورانگیر دالیزی
Annular Blowout Prevent or
سرعت دالیزی
Annular Velocity
ضد زنگ
Anti Rust
ا – پی – آی –انجمن نفت آمریکا
API
مشخصات ا – پی – آی
API Specification
گرانروی ظاهری
Apparent Viscosity
پنبه نسوز
Asbestos
آسفالت
Asphalt
در عقب دستگاه حفاری دریایی
Astern
اتصال پهلو به پهلو (در حفاری دریایی)
Athwart
دستگاه حفار اتوماتیک
Automatic Drilling Control Unit
آزیموت – سمت
Azimuth
اتحادیه پیمان کاران آمریکایی حفاری چاه های نفت
A.A.O. DC
پس گردی
Back Off
عملیات پس گردی
Back off operation
عملیات پس گرد مکانیکی
Mechanical Back off Operation
عملیات پس گرد انفجاری
Shooting Back off Operation
پس فشار
Back Pressure
شیر پس فشار
Back Pressure Valve
سپر – موج گیر
Baffle
طوقه سیمان ساده
Baffle Collar
گوشواره بالابر
Bail of Elevator
دلوچه
Bailer
مجرابند متعادل
Balance Plug
گویچه اسیدکاری
Ball Sealer
گل شویی  – تمیزکردن گل از مته
Ball Out
گلی شدن
Ball Up
– میله کوتاه
Barشمش
واحد فشار
Bar
باریت (سولفات باریم)
Barite
بشکه
Barrel
مانع – سد
Barrier
فلنج مبنا
Base Flange
خط مبنا
Base Line
سبد
Basket
سبد سیمان کاری
Bridging Basket
سبد سیمان کاری
Cementing Basket
سبد کاج گیری
Cone Basket
سبد مانده گیری
Fishing Basket
سبد آهن ربایی
Magnetic Basket
سبد چنگالی
Pour Boy Basket
طوقه خرده آهن گیر
Basket Sub (Junk Sub)
امتداد – جهت
Bearing
بیرینگ
Bearing
بال بیرینگ
Ball Bearing
بیرینگ مته
Bit bearing
بیرینگ بالشی
Friction bearing
بیرینگ ژرنال
Journal bearing
رولر بیرینگ
Roller Bearing
بیرینگ گریسی
Sealed Bearing Bit
بیرینگ استاندارد
Standard Bearing
طبقه – لایه
Bed
لوله هادی گل
Bell Nipple
تسه وی شکل
Belt (V type –belt)
تسمه ای
Belt Run
Bending Moment
طوقه خمیده – طوقه زاویه دار
Bent Sub
پنکه روی سکوی حفاری
Big Blower
مته
Bit
“مته شکن”
Bit Breaker
اجزا و قطعات مته
Bit Element
“کاج مته”
Bit Cone
“پوسته کاج مته”
Bit Cone Shell
راس دندانه های مته
Bit Crest of Tooth
پاشنه دندانه های مته
Bit Heel Teeth
برش جانبی دندانه های مته
Bit Interruptions
مته کنده نشده
Bit Green
حلقه مقیاس مته
Bit Gauge
سطح مقیاس مته
Bit Gauge Surface
برش دندانه های مقیاس مته
Bit Gauge Under cut
پایک مته
Bit Leg
ریشه دندانه های مته
Bit Root of Tooth
دماغک کاج مته
Bit Nose of Cone
نرینه مته
Bit Shank
دامن پایک مته
Bit Shirt Tail
شانه های مته
Bit Shoulder
پیکان مته (دماغک کاج شماره یک مته)
Bit Spear Point
مجرای گل مته
Bit Water Course
عمر مته
Bit Lift
هادی مته
Bit Pilot
گزارش کار کرد مته
Bit Record
شماره سریا مته
Bit Serial Number
طوق مته
Bit Sub
مارک تجارتی مته
Bit Trade Mark
انواع مته
Bit Types
مته دکمه ای
Button Bit
مته….
…. BIT
مته دکمه ای
Carbide insert Bit
مته مغزه گیری
Core Bit
مته الماس
Diamond Bit
مته مایل کن – مته حفاری انحرافی
Directional Bit
مته تیغه دار
Drag Bit
مته باز شونده
Expanding Bit
مته دم ماهی
Fish Tail Bit
مته سخت سازند
Hard Formation Bit
مته فواره ای
Jet Bit
مته دندانه بلند
Long Tooth Bit
مته دندانه فولادی
Mill Tooth Bit
مته معدن کاری
Mining Bit
مته برون مرکزی
Offset Bit
مته راهنما
Pilot Bit
مته ضربه ای
Percussion Bit
مته سه کاجه
Rock Bit
مته با کاج گردنده
Rolling Cutter Bit
مته گردش معکوس
Reverse Circulation Bit
مته دورانی
Rotary Bit
مته گریسی
Sealed Bearing Bit
مته نرم سازند
Soft Formation Bit
سر خوردن و خزش مته
Bit Walking
تیغه مورد استفاده در طوقه پایدار کننده و تراش
Blade (Stab. & Ream.)
جداری نا مشبک
Blank Casing
فلنج کور
Blank Flange
بستن – کور کردن
Blank off
پارلوله مقاوم
Blast Joint
تخلیه (تدریجی گاز و آب)
Bleed
مخلوط کردن
Blend to
کور
Blind
فلنج کور
Blind Flange
حفاری کور
Blind Drilling
کوبه کور”
Blind Ram
جعبه قرقره – بلاک
Block
وزیدن – دمیدن
Blow
فوران – طغیان
Blow out
فوران گیر
Blow out Prevent or (B.O. P.)
تابلو – صفحه
Board
قطر داخلی – دیواره داخلی – دهانه
Bore
دیواره چاه
Borehole
ثبات دیواره چاه
Borehole Stability
بدنه
Body
مهره
Bolt
پیوند – اتصال – بست
Bond
کلاهک
Bonnet
درز گیر کلاهک
Bonnet Seal
بازوی متحرک
Boom
تقویت کننده – فشار افزا
Booster
پمپ تقویت کننده
Booster Pump
جام – مقر
Bowl
تمرین کنترل چاه – تمرین با فورانگیر
B.O.P. Drill
ته چاه
Bottom Hole
ساقه حفاری
Bottom Hole Assembly (BHA)
ته نشست
Bottom settling
کوبیدن
Bounce
مادگی
Box
شوراب
Brackish
سرجداره پایه
Braden Head – Casing head housing
ترمز
Brake
لنت
Brake Band
فلنج ترمز
Brake Flange
ترمز هیدرولیک
Brake Hydrometric
ترمز مغناطیسی
Brake Magnetic
ترمز برقی (مصطلح سرچاه)
Elm ago Brake (Magnetic Brake)
ترمز پنوماتیک (ترمز بادی)
Brake Pneumatic
چنبره ترمز
Brake Rim
شکستن
Break
به جریان انداختن گل حفاری
Break Circulation
ازرشته در آوردن لوله
Break Down
باز کردن لوله – شکستن اتصال
Break out
در پوش چاه
Break out Plate
آچار چپ
Break out Tongs
کیپ شدن – بهم آمدن
Bridging
مانع
Bridge
مجرا بند پلی
Bridge Plug
آب شور
Brine
زنده کردن چاه
Brine in
تردی – شکنندگی
Brittleness
ساختار دسته جارویی
Brush Heap Structure
نرینه شکسته
Broken Pin
کمانه کردن – کمانش
Buckle
سرکوبی چاه
Bull Head
در پوش مغزه ای
Bull Plug
مواد فله
Bulk Material
طوق ضربه کوب
Bumper Sub
بوش
Bushings
بوش سر جداره
Bushing Assembly
بوش سر جداره
Casing Head Bushing
بوش غده ای
Gland Bushing
بوش کلی
Kelly Bushing
بوش اصلی
Master Bushing

 

لغات مهندسی صنایع بخش 22
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.
تماس با ما

اکنون آفلاین هستیم، اما امکان ارسال ایمیل وجود دارد.

به سیستم پشتیبانی سایت ایران ترجمه خوش آمدید.