مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات مهندسی صنایع – بخش 26

در این قسمت  لغات مهندسی صنایع بخش 26 عرضه شده است.

لغات مهندسی صنایع صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات مهندسی صنایع / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات مهندسی صنایع - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات مهندسی صنایع بخش 26
بالا رود- جریان بالا
Up stream
مقاومت نهایی
Ultimate strength
فوران زیر زمینی
Under ground blow out
طوقه زیر تراش
Under reamer
لوله یو شکل
U-tube
یو شکل شدن
U-tubing
چاه محدوده شهری
Urban well
خلاء
Vacuum
شیر
Valve
شیربادی
Valve, air
شیرسوزنی کج
Valve, angle
شیرخود کار
Valve, (automatic shut off)
شیرپس فشار- شیر یکسویه
Valve, (back pressure)
شیرتوپی
Valve, ball
شیریکطره ساچمه ای
Valve, (ball check)
شیرچند قلو
Valve, block
شیرپروانه
Valve, butter fly
شیرفرعی
Valve, by pass
شیریکطرفه
Valve, check
تاج سر چاه
Valve, Christmas tree
شیرسماوری
Valve, cock
شیرکنترل
Valve, control
شیرتخلیه
Valve, damp
شیرچاه پیمایی
Valve, dipping
شیردیسکی
Valve, disc
شیردوقلو
Valve, dual
شیرباله ای
Valve, flapper
شیرشناور
Valve, float
شیردروازه ای
Valve, gate
شیرگلابی
Valve, globe
شیرجوفی
Valve, insert
شیرایمنی کلی
Valve, (Kelly joint safety)
شیرسوزنی
Valve, needle
شیرمجرا بند
Valve, plug
شیراطمینان
Valve, pop (relief)
مسدود کننده جانبی
Valve removal plug (V.R.Plug)
شیر تخلیه
Valve, release
گرانمایه – گرانرو
Viscose
گرانگر – مواد گرانگر
Viscosifier
گرانروی
Viscosity
ضریب گرانروی
Viscosity, coefficient of
شاخص گرانروی
Viscosity index
انتظار
Wait (waiting)
منتظر سخت شدن سیمان
Waiting on cement (W.O.C.)
قلاب – مانده یاب
Wall hook
شستن چاه
Wash
شسته شدن دیواره چاه- گشاد شدن چاه – چاه گشاد
Wash out (hole)
سوراخ شدن و نشت کردن
Wash out (pipe)
کفشک دور شویی
Wash over sub
لوله شستشو- لوله دور شوی
Wash over pipe
بوش محافظ
Wash pipe
گل پایه آبی
Water base mud
عمل آب پرانی
Water chip hole action
شیب یال دندانه
Wedge angle
وزن نما
Weight indicator
وزن افزا- مواد وزن افزا
Weighting material
وزن روی مته
Weight on bit (W.O.B.)
فلنج جوشی
Walden flange
چاه
Well bore
تکمیل چاه
Well completion
انحراف چاه
Well deviation
نمودار زاویه یابی چاه
Well deviation survey
نمودار پیشرفت حفاری چاه
Well drilling progress chart
تاج چاه
Well head
فشار سر جاه
Well head pressure (W.H.P.)
نمودار پیشرفت چاه
Well progress chart
نمودار گیری چاه
Well surveying
پنجره ویپ استاک – دریچه انحراف
Whip stock pipe
چاه وحشی – چاه اکتشافی
Wild cat
جرثقیل
Winch
روبنده
Wiper plug
پیمایش کوتاه یا آزمایشی
Wiper trip (short trip-condition Trip)
سیم چاه پیمایی
Wire line
فورانگیرسیم چاه پیمایی
Wire line prevent or
سیم روب
Wire line wiper
طناب سیم
Wire rope
کار کردن روی لوله
Work on pipe
تعمیر- کار کردن مجدد روی چاه
Work over
فشار مجاز – فشار کار
Working pressure
بش نوع ایکس
X-bushing
کلاهک تاج چاه
X-tree cap (x-mass tree cap)
مبدل رزوه و اندازه
X-over sub (cross over sub)
نقطه واروی
Yield point
حد واروی
Yield point value
حد مقاومت الاستیک
Yield strength
بازدهی هر کیسه سیمان
Yield of cement
کارآیی رس
Yield of clay
تابع سفید کننده
whitening function
مدل سی سی آر خروجی محور
output-oriented CCR model
مدل سی سی آر مضربی
Multiple CCR model
مدل نسبت سی سی آر
CCR ratio model
برنامه ریزی منابع سازمانی
Enterprise Resource Planning (ERP)
فرآیند تحلیل شبکه
Analytic Network Process (ANP)
برنامه ریزی نیازمندیهای مواد
Materials Requirement Planning (MRP)
روش ساختار یافته رتبه بندی ترجیحی
Preference Ranking Organization Method
روش پارامتری
Parametric Method
روش ناپارامتری
Non Parametric Method
انتگرال چوکت
choquet integral
تکنیک ارزیابی رده بندی – مبنا
Categorical Based Evaluation Technique (MACBETH)
برآورد جذابیت
Measuring Attractiveness
ضریب سازگاری
Consistency ratio
ابر ماتریس نهایی، فوق ماتریس نهایی
limit super matrix
تابع برتری
preference function
معیار بی تفاوتی
indifference criterion
جریان خارج رتبه ای، جریان غیر رتبه ای
Outranking flow
تئوری موجودی تصادفی
Stochastic inventory theory
روز کاری تلف شده
Lost work day
یاد گیری سایه به سایه شغل
job shadowing
تشخیص و اشتراك بهترین فعالیت‌ها
Best Practices
مساعدت همکاران
Peer Assist
بازبینی همکاران
Peer Review
چای خانه دانش
K-Cafe
تاریخچه نویسی
Learning History
تبادل دانش
Knowledge Exchange
مرور پس از عملیات
After Action Review
مصاحبههای خروج از خدمت
Exit Interview
بازنگری پس از پروژه
Post Project Review
گروه‌های کاری
Communities Of Practice (CoP)
بازدید دانش – مبنا از محل
Site Knowledge visit
مرور یادگیری عملکرد
Performance learning review (PLR)
تجهیزات سرچاهی
Wellhead Assemblies
تجهیزات سرچاهی
Wellhead equipment
دفع زباله
waste dumping
سیستم نشان دهنده فاصله با ماشین یا اشیای پیرامونی /  سیستم کنترل فاصله برای پارک ماشین
docking system
بار انداز تقاطعی / عبوری
Cross docking
کنترل رمپ
ramp metering
کنترل حرکت
Cruise control
کنترل تطبیقی حرکت
Adaptive cruise control
ابر ماتریس نهایی، فوق ماتریس نهایی
limit super matrix
تابع برتری
preference function
معیار بی تفاوتی
indifference criterion
جریان خارج رتبه ای، جریان غیر رتبه ای
Outranking flow
تئوری موجودی تصادفی
Stochastic inventory theory
روز کاری تلف شده
Lost work day
یاد گیری سایه به سایه شغل
job shadowing
تشخیص و اشتراك بهترین فعالیت‌ها
Best Practices
مساعدت همکاران
Peer Assist
بازبینی همکاران
Peer Review
چای خانه دانش
K-Cafe
تاریخچه نویسی
Learning History
تبادل دانش
Knowledge Exchange
مرور پس از عملیات
After Action Review
مصاحبههای خروج از خدمت
Exit Interview
بازنگری پس از پروژه
Post Project Review
گروه‌های کاری
Communities Of Practice (CoP)
بازدید دانش – مبنا از محل
Site Knowledge visit
مرور یادگیری عملکرد
Performance learning review (PLR)
تجهیزات سرچاهی
Wellhead Assemblies
تجهیزات سرچاهی
Wellhead equipment
دفع زباله
waste dumping
سیستم نشان دهنده فاصله با ماشین یا اشیای پیرامونی /  سیستم کنترل فاصله برای پارک ماشین
docking system
بار انداز تقاطعی / عبوری
Cross docking
کنترل رمپ
ramp metering
کنترل حرکت
Cruise control
کنترل تطبیقی حرکت
Adaptive cruise control
خودروی چند سرنشین (هم پیما)
High-Occupancy Vehicle (HOV)
ماشین دارای علایم یا چراغ گردان هشدار دهنده
Beacon vehicle
کنترل سیر
Cruise Control (CC)
اسمز پیش رونده
Forward osmosis
جریان آب
water flux
آبریز، زهکشی
Drainage
روان آب سطحی، فاضلاب سطحی
Storm water / storm-water / stormwater
آب آلوده
Fouled water
مدخل
intake
علوفه
Forage
آشغال گیر
Screen
دریچه مشبک – آشغالگیر میله ای – توری  ثابت
bar screen
درام، ظرف استوانه ای
drum
فیلتر تسمه ای
belt filter
اکسیژن دهی
oxygenation
آب نوشیدنی
potable water
آب سنگین
hard water
آب سبک
soft water
سبک سازی
softening
مواد حمل شده، مواد معلق، هر گونه آلودگی جامد ، مایع یا بخار گفته می شود که از درام بویلر به همراه بخار آب خارج می شود.
Carryover / carry over
غلیان، سر جوشش
Priming
کف
Foaming
کشش سطحی
Surface tension
مخلوط همگن
Homogeneous mixture
ماده معلق
Suspended material
قلیائیت کل
Total Alkalinity
رسوب، سارویه
scale
رسوب شدگی
Scaling
رسوب گذاری
scale formation
رسوب زدایی
Descaling
تشکیل رسوب
form scale / scale forming
شستشو با اسید
Acid washing
شکنندگی قلیایی
Caustic Embrittlement
زیر آب زدن در بویلر
Boiler Blowdown
زیر آب زدن آب بویلر، تخلیه آب بویلر
Boiler water Blowdown
تخلیه
blowdown
میعان تخلیه، چگال تخلیه
blowdown condensate
زیرآب، آب بلودان
blowdown water
تخلیه مقطعی
Intermediate Blow Down
تخلیه مستمر
Continues Blow Down
آب تغذیه
feedwater
هدایت ویژه
Specific Conductance
کل جامدات
Total Solids
جامدات محلول
Dissolved Solids
وزن ویژه
Specific Gravity
دیاگرام بار
Bar diagram
نرم سازی آب
Chemical Softening of Water
روش نرم سازی لایم
Lime Softening Method
روش نرم سازی لایم – سودا
Lime-Soda Softening Method
روش نرم سازی لایم – سودای اضافی
Excess Lime-Soda Softening Method
تصفیه مغناطیسی آب
Magnetic Treatment of Water
نیمه تراوا
Semi-permeable
ضریب اشباع / سیر شدگی لانژلیه
Index Saturation Langelier
کدورت آب، کدری آب
Water turbidity
واحد پیش ته نشینی
presedimentation basin
جامدات معلق
suspended solids (SS)
انعقاد، کواگولیشن
coagulation
فلوکوله شدن، فلوکولاسیون
flocculation
فلوکولانت، کرکینه ساز
flocculant
ته نشینی
sedimentation
پودر کربن فعال شده
powdered activated carbon
اسید، باز
base
مواد موجود طبیعی در آب
naturally occurring organic matter
محصولات جانبی حاصل از گند زادیی
disinfection byproducts
تری هالومتان
trihalomethane
سخت گیری با آهک
lime softening
پایدار سازی
stabilization
جذب کربن فعال
activated carbon adsorption
فلوریداسیون
fluoridation
تبادل یون سختی گیری
ion exchange softening
زدایش با هوا، هوا زدایی
air stripping
شکل احیا شده شیمیایی
chemically reduced form
هوادهی
aeration
محیط جاذب
adsorptive media
زیر رسوبی
under deposit
خوردگی زیر رسوبی
under deposit corrosion
لوله بویلر
boiler tube
ماده ضد عفونی، ماده گند زدایی
disinfectant
گند زدایی
Disinfection
سترون سازی
Sterilization
باکتریواستاتیک
Bactriostatic
باکتریوسید، باکتری کش
Bactriocide
استریل
Sterile
استریلیزاسیون
Sterilization
آسپتیک
Aseptic
حرارت مرطوب
Moist Heat
دتول
Dettol
فنول
Phenol
سایدکس
cidex
هگزاکلروفن
Hexachlorophene
بتادین
Povidon-Iodine
اکسید اتیلن
Ethylene Oxide
اشعه
Irradiation
ماروای بنفش
Ultra violet
فلیک، پولک
flake
فلاک، توده
Floc
ماده فلوکوله ساز، ماده کرکینه ساز
flocculating agent
حوضچه ته نشینی
Settling tank
زمان ماند، زمان نگهداشت
detention time
جریان لختی
inertial current
ورودی
Inlet
خروجی
outlet
شیر تخلیه
Drain Valve
شیر اطمینان
Safety Valve
شیر خروجی بخار
Steam outlet Valve
بویلر گرم کن روغن
Oil heater boiler
مخزن انبساط
Expansion tank
لوله پساب
effluent pipe
بافل، پره، تیغه
baffle
قیف لجن گیر
Sloping hopper
کفگیرک، همزن پارویی
Squeegee
برج خنک کننده با فن دمنده
Forced draft cooling tower
چرخش مجدد لجن
sludge recirculation
بستر لجن، پتوی لجن، زلال ساز با بستر لجن
sludge blanket
زلال ساز با تماس لجن
Solid Contact
سرعت دمش هوا
air scour rate
تمیز کردن با هوا
air scouring
شستشوگر زیرسطحی
Subsurface washer
خرابی سیستم توزیع زیرین آب
underdrain failure
مواد فیلتر شده
filter media
لوله پایین رونده
downcomer
هوا زدا
deaerator
واحد فرآوری
treater
پس شویی
backwash
سخت گیر
softener
سخت گیر آب
Water softener
واحد نفلومتریک، واحد کدورت سنج آب
Nephelometric unit
گاز زدایی
degasification
کانی زدایی
demineralization
آب بدون املاح
Demineralization Water
مخزن رزین
resin vessel
مرحله ای سازی
staging
مرحله سازی هوا
Air staging
سیلان مستقیم
Direct runoff
گردش آب، آبرسانی
waterworks
پمپ گریز از مرکز با محور عمودی
vertical shaft centrifugal pump
زانویی
Elbow
پمپ دو مکشه
double-suction pump
پره هدایت
guide vane
پروانه پمپ
impeller
تبدیل کاهنده غیر هم مرکز
Eccentric reducer
تبدیل افزاینده غیر هم مرکز
Eccentric increaser
فیلتر زمین با جدار سلیسی
diatomaceous earth filter
پیش کلر زنی
pre-chlorination
کلر
chlorine
محفظه اختلاط
mixing chamber

 

لغات مهندسی صنایع بخش 26
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.