مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات مهندسی صنایع – بخش 30

در این قسمت  لغات مهندسی صنایع بخش 30 عرضه شده است.

لغات مهندسی صنایع صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات مهندسی صنایع / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات مهندسی صنایع - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات مهندسی صنایع بخش 30
سوپاپ مکش
inlet valve
نصب
installation
شاخص سطح – دستگاه سنجش سطح
level indicator
شیر سوپاپی خطی
line tap valve
خط مایع
liquid line
شیر قطع مایع
liquid shut off valve
کنترل فشار پایین
low pressure control
روغنکاری
lubrication
نگهداری
maintenance
حفاظت موتور
motor protection
صدا خفه کن
muffler
کنترل فشار روغن
oil pressure control
کاسه نمد
oil seal
تله روغن
OIL TRAP
کمپرسور از نوع باز
open type compressor
فشار کارکرد
operating pressure
اورینگ
O-ring
سوپاپ دهش
outlet valve
ازدیاد بار
over load
محافظ اضافه بار
overload protector
بلبرنگ میله ای
pin bearing
لوله
pipe
لوله کشی
pipework
یاتاقان تخت – یاتاقان ساچمه ای
plain bearing
منبع تغذیه
power supply
کنترل فشار
pressure control
افت فشار
pressure drop
فشار سنج
pressure gauge
نسبت فشار
pressure ratio
فولی – فلکه تسمه
pulley
انتقال مبرد به کاندنسر و مخزن ذخیره
pump down
رادیاتور
radiator
مخزن هوای فشرده
receiver
کمپرسور پیستونی
reciprocating air compressor
مبرد
Refrigerant
شارژ مبرد
refrigerant charging
پخش کن مبرد
refrigerant distributor
نشت مبرد
refrigerant leak
بازیافت مبرد
refrigerant recovery
رله
relay
تعمیر
Repair
شیر معکوس کننده یا دوطرفه
reversing valve
فیوزی که سیم آن قابل تعویض است
rewriteable fuse
سیم پیچ حرکتی
run winding
ایمنی
safety
مقیاس گذاری
scaling
شیر شریدر
Schroeder valve
کمپرسور اسکرو
screw air compressor
رسوب
sediment
کمپرسور نیمه بسته
semi hermetic compressor
فیلتر سپراتور
separator filter
شیر چند راهه تعمیراتی
service gauge manifold
شیر تعمیراتی
service valve
شیشه روغن نما
sight glass
شیر برقی
solenoid valve
شروع – راه اندازی
start
سیم پیچ راه انداز
start winding
خط مکش
suction line
شیر تعمیراتی مکش
suction service valve
گاز فوق داغ
super heated gas
شست و شوی سیستم
system flashing
لامپ حرارتی شیر انبساط
thermal bulb
تکیه گاه لوله – نگهدارنده لوله
tube support
چرخه فشرده سازی بخار
vapor compression cycle
تخلیه هوا
vent
تشخیص عینی
visual dianosis
حجم
volume
کندانسور آب خنک
water cooled condenser
شیر تنظیم کننده جریان آب
water regulation valve
میلیون فوت مكعب در روز
MMscf/d
بیلیون فوت مكعب در روز
Bcf/day
کمپرسور رفت و برگشتی / پیستونی
reciprocating compressor
کمپرسور موتور توربینی
turbine engine compressor
کمپرسور موازی
parallel compressor
کمپرسور چند مرحله ای
multistage compressor
کولر بین مرحله ای، کولر میان مرحله ای
interstage cooler
نمودار آنتالپی – آنتروپی
enthalpy-entropy diagram
گاز ایده آل، گاز آرمانی
ideal gas
ضریب تبدیل واحد
unit conversion factor
پلی تروپیک، چند شکلی
polytropic
گاز حقیقی
real gas
توان مفید
Brake horsepower (BHP)
نسبت فشردگی
compression ratio (Rc)
هیدارت گازی جامد
solid gas hydrate
انباشت هیدروکربن
hydrocarbon accumulation
وارون سازی
inversion
سازند نفت دار
oil bearing formation
هرزروی مایع / سیال
fluid loss
آسیب دیدگی در طی عملیات حفاری
Drilling Damage
تنظیم نسبی تراوایی
relative permeability adjustment
تنظیم هجومی پروفایل
invasion profile adjustment
تنظیم فشار مخزن
Reservoir pressure adjustment
فوران گاز (از چاه)
well blowout / gas kick
فشار تثبیتی
stabilized pressure
پس ریز
Fall back
جداره رانی
casing
جریان جداره رانی
casing flow
اتصال
Communication
بین مرحله ای
Interstage
پوند – مول
lb-moles
گاز مایع شده تحت شرایط متوسط
medium condition liquefied gas (MLG)
هزار استاندارد فوت مکعب در روز
MSCFD
یک میلیون استاندارد فوت مکعب در روز
MMSCFPD
لوله مارپیچی
coiled pipe
لوله مغزی سیار
Coiled tubing
کشتی گاز LNG
LNG carrier
ضریب انحراف گاز
Gas deviation factor
سیستم مرکز و انشعاب، سیستم بنادر هاب
hub-and-spoke system
الگوی حمل و نقل یکپارچه
Milk run pattern
شناور ذخیره و بارگیری
Floating Storage and Offloading (FSO)
تخلیه
Offloading
اکسیژن دهی
Oxygenate
متیل ترت – بوتیل اتر
methyl tert-butyl ether
گاز همراه
associated gas
نفت خام مصنوعی
synthetic crude oil
عدد ستان
cetane number
هیدروکربن با زنجیره طولانی تر
longer chain hydrocarbon
اجزای نفت خام
crude oil fractions
گاز سنتز
synthesis gas
انتخاب پذیری
selectivity
ریفرمینگ، تبدیل
Reforming
تبدیل کاتالیزوری
catalytic conversion
تبدیل کاتالیستی
Catalytic Reforming
سنتز فیشر- تروپش
Fischer-Tropsch synthesis
هیدروکراکینگ، کراکینگ با هیدروژن، شکستن مولکولها در مجاورت هیدروژن
hydrocracking
ایزومریزاسیون
Isomerization
خوراک
feedstock
گاز سنتز
Syngas
هیدروژن زدایی
dehydrogenation
هیدروژن دار کردن
hydrogenation
اکسی دهیدروکلریناسیون
Oxydehydrochlorination
رابطه استوکیومتری
stoichiometric relationship
ساختار راست زنجیر
straight chain structure
ترکیب زنجیر باز
Open-chain compound
آلکان های زنجیری شاخه دار
Branched- chain alkanes
هیروکربن راست زنجیر
straight-chain hydrocarbon
آلکیل ‌دار کردن، آلکیلاسیون
alkylation
عامل آلکیل ‌دار کننده
alkylation agent
موازنه کربن
Carbon balance
گازی کردن، گازی سازی، تبدیل به گاز سازی
gasification
گازی کردن نفت
Oil gasification
گازی کردن زغال سنگ
coal gasification
کربن دماشیدگر
incandescent carbon
مواد دماشیدگر
incandescent
پیل سوختی
fuel cell
اکسی ریفورمینگ
oxy reforming
واکنش تغییر آب – گاز، واکنش شیفت آب – گاز
water-gas shift reaction
گرماگیر
Endothermic
گرمازا، حرارت زا
Exothermic
مبدل گازی
steam reformer
مول بخار
mole steam
مول متان
mole methane
نسبت مولی
molar ratio
پایه کاتالیزور
 catalyst support
کاتالیزور، کاتالیست یا کاتالیزگر
catalyst
شکل گیری کربن، تشکیل کربن
carbon formation
کک (زایی)، تولید کک
coking
واکنش بودوارد
Boudouard reaction
واکنش کانیزارو
Cannizzaro reaction
کربن ویسکر (رشته ای)
Whisker carbon
دانه کاتالیست
catalyst pellet
گسیختگی
Rupturing
مسدود شدگی
Plugging
غیر فعال شدگی کاتالیست، بی اثر سازی کاتالیست
catalyst deactivation
ارتقا دهنده، بهبود دهنده
promoter
فلز قلیایی خاکی
alkaline earth oxide
قلیا
Alkalis / alkali
تاثیرات راکتور
reactor footprint
رد پای کربن، تاثیرات کربن
carbon footprint
انتگراسیون حرارتی، یکپارچه سازی حرارت
heat integration
حرارت همرفتی
convective heating
نسبت سطح به حجم
surface-to-volume ratio
واکنش دهنده ها
Reactants
ریفرمینگ اتوترمال
Autothermal Reforming
غیر کاتالیستی
Noncatalytic
آدیاباتیک، عایق گرما
adiabatic
متان خوراک
feed methane
بستر
bed
راکتور بستر چکنده
Trickle Bed Reactor
خشک کن بستر سیال پیوسته
Continuous Fluid Bed Dryer
اکسید مخلوط
mixed oxide
اکسید ترکیبی رسانای یونی فشرده
Dense ionic conducting mixed oxide
اکسید شفاف رسانا
 transparent conducting oxide
پیش ریفرمینگ
Prereforming
مواد اکسیژنه، اکسیژن دهی، اکسیژن زنی / آمیختن
Oxygenate
آلکان
Alkane
آلکن
Alkene
نفت سیاه، نفت کوره
fuel oil
واحد حرارتی بریتانیا، یکای بریتانیایی حرارت
British Thermal Unit (BTU)
کتون
Ketone
آلدهید
Aldehyde
پلیمریزه شدن
Polymerize
کسر مولی
mole fraction
جذب شیمیایی
chemisorb
آنول
enol
گروه آنول سطحی
surface enol group
پایان دهی زنجیری، خاتمه زنجیری
Chain termination
تخمیر شیمیایی
Chemical degradation
هیدروژن کافت
Hydrogenolysis
اندرسون- فلوری- شولتز
Anderson-Flory-Schultz (AFS)
متاناسیون، سنتز متان (از هیدروژن و مونو اکسید کربن)
methanation
متاناسیون کاتالیست
Methanation Catalyst
محدوده عملیاتی ایمن
Operating envelop
راکتور بستر ثابت
fixed-bed reactor
راکتور بستر سیال
fluidized-bed reactor
راکتور گردشی
circulating reactor
راکتور گردشی چند ناحیه ای
Multi zone circulating reactor
راکتور سیال همراه
entrained flow reactor
قطرات مایع حمل شده در گاز، سیال همراه
Entrained liquid
تبدیل به گاز نمودن در یک جریان زنجیروار / همراه
Entrained Flow Gasification
روغن همراه
Entrained Oil
راکتور گردشی و بستر سیال همراه
circulating and entrained fluidized-bed reactor
راکتور دوغابی
slurry reactor
راکتور حبابی – دوغابی همزن دار
Agitated Slurry-bubble Reactor
تف جوشی
Sintering
واکنش نداده
unreacted
راکتور بستر فشرده
Packed-bed reactor
نقطه شبنم
dew point
محل اسیدی، موقعیت اسیدی، جایگاه اسیدی، موضع اسیدی
acidic site
کاتالیست اکسترود شده
extruded catalyst
هیدروژن کاری
hydrotreating
مواد سبکی که در فشار و درجه حرارت معمولی بصورت گاز هستند، هیدروکربن‌های دارای نقطه جوش پایین موجود در بنزین با حداکثر 4 اتم کربن،  مولکول های سبکتر هیدروکربن
light ends
الفین
olefin
چند پارش، اولیگومر شدن،
Oligomerization
معادله دارسی – وایسباخ
Darcy–Weisbach equation
تحلیل پینچ
pinch analysis
تحلیل یکپارچگی فرآیند
process integration analysis
هم انباشتگی
Co integration, co-integration, cointegration
سوپرتارگتینگ، ابر هدف گذاری
Supertargeting
سطح مطلوبیت
utility level
بازیابی انرژی
energy recovery
رهایی، ملایم سازی، تنش زایی، افت تنش، رها سازی، راحت سازی
Relaxation, relaxing
ریلکس، راحت سازی
relax

 

لغات مهندسی صنایع بخش 30
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.