مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات مهندسی صنایع – بخش 32

در این قسمت  لغات مهندسی صنایع بخش 32 عرضه شده است.

لغات مهندسی صنایع صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات مهندسی صنایع / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات مهندسی صنایع - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات مهندسی صنایع بخش 32
pump seal
درزگیر / آببند پمپ
level probe
سطح سنج
Refractory
ماده نسوز
lockout tagout
قفل و بست ایمنی (روشی برای جلوگیری از راه اندازی و حرکت ناخواسته و به خطر افتادن جان کارگران می باشد. کاربرد سوئیچ قطع کننده، قطع کننده مدار، شیر یا سایر مکانیزم های کنترل یا  قطع انرژی جهت ایمنی
feed quill
تزریق کننده خوراک
Corrosion coupons
کوپن های خوردگی (فناوری متعارفی که به منظور نظارت بر خوردگی به کار می رود با تکه هایی از فلز به نام  Coupon   سروکار دارد. این تکه های فلز پیش از وارد شدن به فرایند، وزن می شوند. پس از مدتی این ذرات مورد بررسی قرار می گیرند تا معلوم شود چه میزان کاهش وزن داشته اند. در نتیجه این تجزیه و تحلیل نرخ خوردگی مشخص شده و میزان بازدارنده های لازم برای جلوگیری از خوردگی تخمین زده می شود(
stratified
مطبق، چینه ای، لایه لایه شده
Stratified flow
جریان مطبق، جریان چینه ای، جریان لایه لایه
boiler stack
دودکش بویلر
handhole
دست رو
Boil out / boilout / boil-out
تمیز سازی، بویلاوت (فرآیند شستشو سطح فلز و تشكیل یك لایه محافظ یكنواخت از جـنس مگنتیـت بـر روی سطح)
Layup / lay-up / lay up
لایه چینی
pipe thread compounds
ترکیبات رزوه شده لوله
surfactant
عامل فعال در سطح، روکنشگر، سورفاکتانت
scavenger
زداینده
set point
مقدار تعیین شده
commissioning engineer
مهندس راه اندازی
Precommissioning
پیش راه اندازی
pump curve
منحنی عملکرد پمپ
Interlock
اینترلاک، سیستم حفاظتی – کنترلی بویلر که باعث خاموش شدن اضطراری و یا ممانعت از راه اندازی آن می شود
sight glass
سایت گلاس، شیشه رویت، آب نما
stack draft
استک درافت
draft
نیروی مکش، کشش، فن
Forced draft
فن دمنده
Induced draft
فن مکنده
Lean combustion
احتراق کم سوخت / سبک
Lean gas
گاز سبک
Rich gas
گاز غنی
lean premixed combustion
احتراق پیش آمیخته کم سوخت
steam chest
محفظه بخار
linkage
سیستم ارتباطات (مکانیکی)
proportional band
محدوده نسبی عملکرد، باند متناسب
trim
تریم، متعلقات
Boiler trim
متعلقات بویلر
Tramp material
مواد مضر
wasted water
پرت آب
nonreturn valve
شیر غیر قابل بازگشت
vacuum breaker
خلاء شکن
total dissolved solids (TDS)
مجموع مواد محلول
Bouncing noise
نویز مزاحم
Bouncing
نوسان
Bouncing level
سطح نوسان
Dips
مواد غوطه ور
orifice plate
صفحه اوریفیس، اوریفیس پلیت
back pressure
پس فشار
slam
برخورد شدید آب، ضربه آب
slamming
ضربه زدن
valve slams
ضربات شیر
Anti-Slam Combination Air Valves
شیرهایی هواگیری ترکیبی پیشگیرنده ضربه
Non- slam check valve
شیر یکطرفه بی صدا
Swing check valve
شیر یكطرفه گردان
lift check valve
شیر یكطرفه بالا رونده
Slam-shut valve
شیر محکم بسته شونده
air binding
تشکیل پدیده مانع از هوا، بلوکه شدگی هوا
steam hammer
ضربه قوچ
surge tank
مخزن موج گیر، مخزن تعادل
Drip leg drain
تله آب گیر
Logic ties
اتصالات منطقی
Runout / run out / run-out
والنگی
pressure boundary condition
شرط مرزی فشار
Dealkalizer
دستگاه حذف قلیائیت آب
Layer-cake reservoir / layer cake reservoir
مخزن کیک لایه ای
Arrival time
زمان ورود
oil bank
جبهه نفت
oil cut
برش نفتی
polymer breakthrough
عبور پلیمر
solvent breakthrough
عبور حلال
breakthrough time / break through time
زمان رخنه، زمان نفوذ، زمان میان شکنی، هنگامی که از چاه نفت در حال بهره برداری، آب زیادی برداشت کنیم، اصطلاحا گفته می شود که چاه به آب خورده است یا break through time اتفاق افتاده است و دیگر بهره برداری از آن چاه مقرون بصرفه نیست.
finger tip splitting
جدا شدگی نوک انگشتی
Fingers Spreading/Generation
شکل گیری / توسعه انگشتی ها
Miscible Injection
تزریق امتزاجی
Immiscible Injection
تزریق غیر امتزاجی
Water Coning
مخروطی شدن آب
Fractured Reservoirs
مخازن شکاف دار
Water Cut
برش آب
oil-recovery
برداشت نفت
Enhanced oil recovery (EOR)
ازدیاد برداشت نفت
low interfacial tension (IFT)
کشش سطح کم
Alkaline-Surfactant-Polymer (ASP)
آلکالین – سـورفکتانت – پلیمر
Production string
رشته تولیدی
Skin
پوسته
Pressure build up test
آزمایش رشد فشار
Wellbore storage effect
تاثیر انباشتگی دهانه چاه
Radial flow regime
رژیم جریان شعاعی
Composite reservoir
مخزن ترکیبی
Connate water
مخزن آب هم زاد
Capillary number effect
تاثیر عدد موئینگی
Two mobility zone
ناحیه ای با دو تحرک پذیری
Three mobility zone
ناحیه ای با سه تحرک پذیری
Well inflow performance
عملکرد ورودی چاه
Well outflow performance
عملکرد خروجی چاه
Production system
سامانه تولید
Flow correlation matching
انطباق رابط جریانی
Inflow performance curve
منحنی عملکرد ورودی
outflow performance curve
منحنی عملکرد خروجی
Productivity index
شاخص بهره وری
Absolute open flow (AOF)
دبی جریانی مطلق
Inflow sensitivity
حساسیت ورودی
outflow sensitivity
حساسیت خروجی
Gas recycling
بازگردانی گاز
Positive coupling effect
اثر تزویج مثبت
Hydraulic fracturing
لایه شکافی هیدرولیکی
Acid fracturing
لایه شکافی اسیدی
 disjoining pressure
فشار جدایش
 relative permeability
تراوایی نسبی
ingas condensate reservoir
مخزن گاز میعانی
residual oil saturation
مقدار نفت باقیمانده
surfactant-flooding
ماده فعال سطحی – سیلابی
Surfactant flooding
سیلاب زنی / تزریق مواد فعال سطحی
dead-ends
مسیرهای بسته
Polymer-surfactant effect
اثر پلیمر در حضور سورفکتانت
 Oil Sweep efficiency
بازده جاروب نفت
Polymer-surfactant Flooding
سیلاب زنی پلیمر- سورفکتانت
Sulfonate
سولفوناسیون
Glass Micromodel
میکرو مدل شیشه ای
surface facility
تجهیزات سرچاهی / سطحی
well perforation
مشبک کاری چاه
Perforation
مشبک کاری (فرآیندی در حفاری است، که جهت سوراخ کردن لوله جداری برای عبور جریان سیال، از مخزن نفتی به درون ستون چاه مورد استفاده قرار می‌گیرد)
resident reservoir brine
آب شور موجود در مخزن
reservoir description
اطلاعات مربوط به مخزن
residual resistance factor
ضریب مقاومت باقیمانده
shear-rate dependence
وابستگی سرعت – برشی
Producer well
چاه تولیدی
Injector well
چاه تزریق
bottom-hole pressure (BHP)
فشار در ته چاه
Polymer slug / polymer-slug
توده پلیمر
Oil slug / oil-slug
توده نفت
bank arrival time
زمان ورود جبهه / توده
polymer EOR flooding
سیلاب زنی پلیمری ازدیاد برداشت نفت
Abatement
کاهش
Reducing the degree or intensity or eliminating pollution
کاهش میزان، شدت و یا رفع آلودگی
Abatement debris
کاهش میزان نخاله
Waste from remediation activities
زایدات حاصل از عمل تصفیه
Absorption
جذب
Acclimatization
سازگاری
Acid deposition
رسوبات اسیدی
Activated sludge
لجن فعال شده
Activator
فعال کننده
Adequately wet
میزان رطوبت کافی
Administered dose
مقدار بکار رفته
Administrative procedures act
قانون مربوط به روشهای مدیریتی
Administrative record
صورت جلسه
Adulterants
مواد آلاینده
Adulterated
مواد تقلبی
Advanced treatment
تصفیه پیشرفته
Advanced wastewater treatment
تصفیه پیشرفته فاضلاب
Advisory
مشورتی
Aerobic
هوازی
Affected landfill
مکان های قانونی دفن زباله
Affected public
جمعیت تحت تاثیر
Afterburner
بعد از سوزاندن
Agent
عامل
Agricultural pollution
آلایندگی کشاورزی
Agroecosystem
اکوسیستم زارعی
Air cleaning
تصفیه هوا
Air contaminant
آلاینده هوا
Air handling unit
واحد بررسی هوا
Air mass
توده هوا
Air permeability
قابلیت نفوذ پذیری نسبت به هوا
Air pollution control device
وسیله کنترل آلودگی هوا
Air pollution episode
حادثه آلودگی هوا
Air quality standards
استانداردهای کیفیت هوا
Airborne particulates
ذرات معلق موجود در هوا
Alkaline
قلیایی
Alkalinity
خاصیت قلیایی
Allergen
ماده حساسیت زا
Alternative remedial contract strategy contractor
پیمانکاران پروژه پاکسازی
Ambient temperature
دمای محیط
Animal studies
مطالعه و تحقیق روی حیوانات
Anti-microbial
ضد میكروب
Applied dose
دز استفاده شده
Aqueous solubility
محلولیت
Aqueous
آبکی
Area of review
منطقه ارزیابی
Ash
خاکستر
Assay
آزمایش
Assimilation
جذب
Association of boards of certification
انجمن هیات امناء صدور گواهینامه
Attractant
جاذب
Bacteria
باکتری
Barrier coating
پوشش های محافظ
Been sheet
برچسب سم
Bed load
مواد ته نشین شده
Best available control measures(BACM)
بهترین روش اندازه گیری
Best available control technology(BACT)
بهترین فن آوری موجود
Best management practice(BMP)
بهترین روشهای مدیریتی
Biodiversity
تنوع زیستی
Biological contaminants
آلاینده های بیولوژیکی
Biological control
کنترل بیولوژیکی
Biological integrity
تعادل بیولوژیکی
Biological measurement
اندازه گیری بیولوژیکی
Biological medium
محیط بیولوژیکی
Biological oxygen demand(BOD)
اکسیژن بیولوژیکی مورد نیاز
Biological treatment
تصفیه بیولوژیکی
Botanical pesticide
آفت کش های مشتق شده از گیاه
Bottom ash
خاکستر رسوب یافته
Brackish
شور مزه
Broadcast application
پخش کردن
Bulky waste
زایدات بزرگ و حجیم
مواد زاید در مقیاس بزرگ مانند: اسباب و اثاثیه منزل؛ مبل،کنده درخت و…..
Burial ground(graveyard)
دفن زیرزمینی
مکانی برای انهدام زایدات حاوی رادیواکتیو که از زمین یا آب بعنوان سپری محافظ استفاده میگردد
Buy-back center
مرکز خرید مواد مستعمل
مکانهایی که افراد مواد قابل بازیافت را برای فروش به آنجا می برند
By-product
فرآورده های فرعی
موادی که در نتیجه یک فرآیند صنعتی یا عمل تجزیه در یک سیستم زنده بوجود می آیند
Cancellation
حذف – ابطال
Carcinogen
سرطان زا
Carrier
حامل
Carrying capacity
گنجایش

 

 

لغات مهندسی صنایع بخش 32
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.
تماس با ما

اکنون آفلاین هستیم، اما امکان ارسال ایمیل وجود دارد.

به سیستم پشتیبانی سایت ایران ترجمه خوش آمدید.