مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات نظامی – بخش 1

در این قسمت  لغات نظامی بخش 1 عرضه شده است.

 

لغات نظامی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات نظامی / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات نظامی - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات نظامی بخش 1
مین صوتی
acoustic mine
آجودان
adjutant
کارگزینی
Adjutant General’s Corps
مین ضدهوابرد
anti-airborn mine
مین ضدنفر
antipersonnel mine
مین ضدتانک
antitank mine
اثر انگشت کمانی
arch finger print/ arch
برپوش
battle dress
پلکانی
bleachers
بمب
bomb
مین کف‌نشین
bottom mine
مین جهنده ضدنفر
bounding mine
بستار
breechblock
خاشه
chaff
بمب شیمیایی
chemical bomb
مین شیمیایی
chemical mine
بمب خوشه‌ای
cluster bomb
تکاور
commando
مین دورفرمان
controlled mine
آماجه
dart
بمب تأخیری
delayed action bomb
مین تأخیری
delayed action mine
بمب زیرآبی
depth bomb
مین تمرینی
drill mine
بمب آتش‌زا
fire bomb
مین فوگاز
fougasse
سان‌پوش
French tunic
ساق‌پوش
gaiter
بمب هیدروژنی
hydrogen bomb
مین بی‌اثر
inert mine
پلیس بین‌الملل
Interpol
شان‌آویز
lanyard
اثر انگشت حلقه‌ای
loop finger print/ loop
مین
mine
مین مهارشده
moored mine
بمب ناپالم
napalm bomb
بمب نوترونی
neutron bomb
بمب اعلامیه‌ای
notice bomb
بازآماد
overhaul
هم‌پوشانی
overlap
بمب چتردار
para bomb
بمب درخشی
photoflash bomb
باران‌گیر
poncho
مین مشقی
practice mine
برد
range
نجات
rescue
بمب پاشان
scatter bomb
مین پخشی
scatterable mine
رزم‌نامه
scenario
تندخیزی
scramble
ایستگاه
site
راهبردی
strategic
راهبردشناس
strategist
راهبرد
strategy
تانک
tank
تیرنشان
target
بمب ساعتی
time bomb
مین آموزشی
training mine
اثر انگشت پیچشی
whorl finger print/ whorl
فرمانده‌دوم موقت
acting executive officer
جنگ الکترونیکی عامل
active electronic warfare
به‌گل‌نشسته
aground
توپخانه پدافند هوایی
air defense artillery
سکوی هوایی جمع‌آوری اطلاعات
airborne collection platform
وسیله آب‌خاکی
amphibian
آب‌خاکی
amphibious
ضداختلال نقطه‌ای
anti-spot jamming
نیت نیروهای مسلح
armed forces intention
مقررات نظامی
army regulation
درگیری ناهمگون
asymmetric engagement
راهبرد ناهمگون
asymmetric strategy
راهکنش ناهمگون
asymmetric tactic
تهدید ناهمگون
asymmetric threat
جنگ ناهمگون
asymmetric warfare
نیمه‌افراشته
at the dip
بازدار
barrier
نبرد
battle
ساحل‌نشینی
beaching
استتار
camouflage
اقدامات استتاری
camouflage measures
لشکرکشی
campaign
توانمندی‌ها
capabilities/ abilities/ possibilities
نیت فرماندهی کل قوا
chief in command intention
دایره خطای احتمالی
circular error probable/ circular error probability
غیرنظامی
civil
برفک
clutter
سکوی جمع‌آوری اطلاعات
collection platform
رزم
combat
توان رزمی
combat power
رزمنده
combatant
پاسگاه فرماندهی
command post
نیت فرماندهی
commander intention
کشمکش
conflict
بازتابه چندوجهی
corner reflector
فریب
deception
فریبگر
decoy
هواپیمای فریبگر
decoy aircraft
کشتی فریبگر
decoy ship
جهت‌یاب
direction finder
جهت‌یابی
direction finding
کوته‌پاس
dog watch
پیش‌اخطار
early warning/ tactical warning
بمب الکترومغناطیسی
electromagnetic bomb
فنون اقدامات ضدالکترونیکی
electronic countermeasures techniques
فریب الکترونیکی
electronic deception
آرایش رزمی الکترونیکی
electronic order of battle
پشتیبانی جنگ الکترونیکی
electronic support measures
فنون پشتیبانی جنگ الکترونیکی
electronic support measures techniques
شبیه‌سازی الکترونیکی هدف
electronic target simulation
جنگ الکترونیکی
electronic warfare
افسر جنگ الکترونیکی
electronic warfare officer
توانمندی‌های دشمن
enemy capabilities
درگیری
engagement
جنگال
EW
فرمانده‌دوم
executive officer
فریبگر یک‌بارمصرف
expendable decoy
آیین‌نامه رزمی
field manual
نقطه کردن
fix
سکوی ثابت جمع‌آوری اطلاعات
fixed collection platform
منور
flare
رهاساز منور
flare dispenser
طرح‌ریزی نیرو
force planning
آرایش
formation
پل تردد
gangway
سکوی زمینی جمع‌آوری اطلاعات، سکوی زمینی جمع‌آوری
ground collection platform
ناو راهنما
guide
حمایل
harness
سامانه ارتباط داخلی
harness
جست‌وجوگر حرارتی
heat seeker
بمب ریزموج پرتوان
high power microwave bomb
توپ‌وار
Howitzer
جست‌وجوگر فروسرخ
infrared seeker
نیت
intention
اختلالگر
jammer
اختلال
jamming
عملیات مشترک
joint operations
ناوبری دوربرد
long range navigation
هشدار دکل
man aloft
گمراه‌ساز ناوبری
meaconing
فنون گمراه‌سازی ناوبری
meaconing techniques
نظامی
military
نیروهای مسلح
military
جست‌وجوگر موشک
missile seeker
سکوی متحرک جمع‌آوری اطلاعات
mobile collection platform
فرمانده عملیات چندملیتی
multinational operation commander
نیروهای عملیات چندملیتی
multinational operation forces
صحنه عملیات چندملیتی
multinational operation theatre
عملیات چندملیتی
multinational operation/ allied countries operation/ allied forces operation
توانمندی‌های هسته‌ای
nuclear capabilities
طرح عملیاتی
operation plan
گرم‌پوش
overcoat
توانمندی‌های خودی
own capabilities
نیروهای شبه‌نظامی
paramilitary forces
جنگ الکترونیکی غیرعامل
passive electronic warfare
رخنه‌ابزار
penetration aids
موقعیت‌یاب
position finder
موقعیت‌یابی
position finding
اصول جنگ
principles of war
مواد جاذب رادار
radar absorbent materials/ radar absorbing materials
آرایش رزمی راداری
radar order of battle
سوخت‌گیری کردن
refuel
رسن
rope
به گل نشستن
run aground
جست‌وجوگر
seeker
پناهگاه
shelter
اختلالگر نقطه‌ای
spot jammer
اختلال نقطه‌ای
spot jamming
طرح راهبردی
strategic plan
طرح‌ریزی راهبردی
strategic planning
توانمندی‌های پشتیبانی
support capabilities
جدول سهمیه
table of allowance
هدف‌یابی
target acquisition
رادار هدف‌یاب
target acquisition radar
آیین‌نامه فنی
technical manual
شناور
vessel
جنگ
war
نیت جنگ
war intention
پلکان ورودی
accommodation ladder
پیش‌اخطار و نظارت هوایی
airborne early warning and control
سامانه پیش‌اخطار هوایی
airborne early warning system
بهینه‌سازی هواگرد
aircraft modification
سرپل هوایی
airhead
خط سرپل هوایی
airhead line
موشک ضدرادار
anti-radiation missile/ ARM
منطقه مسئولیت
Area of responsibility/ AoR
ترک مخاصمه
armistice
خط ترک مخاصمه
Armistice Demarcation Line/ ADL
پایگاه نیروی زمینی
army base
سد آتش
barrage
اختلالگر سدی
barrage jammer
اختلال سدی
barrage jamming
توان اختلال سدی
barrage jamming power
پایگاه
base
فرماندهی پایگاه
base command
فرمانده پایگاه
base commander
نیروهای پدافند پایگاه
base defense forces
مرکز عملیات پدافند پایگاه
base defense operations centre
ناحیه پدافند پایگاه
base defense zone/ BDZ
طرح توسعه پایگاه
Base development plan
پایگاه عملیاتی
base of operations
یگان پایگاه
Base unit
سرپل ساحلی
beachhead
رادار دوپایه
bistatic radar
خط سرپل
bridgehead line
سرپل
bridgehead/ BH
جهات جنبی
by-points
قطعه‌برداری
cannibalization
دوار عمودی
capstan
جهات اصلی
cardinal points
آتش‌بس
cease fire
گشت هوایی رزمی
Combat Air Patrol/ CAP
تدبیر عملیات
concept of operations/ commanders concept/ CONOPS
نشست توضیحی
debriefing
دستور کار نشست توضیحی
debriefing agenda
دستگاه پرتوی
directed-energy device
اقدامات حفاظت پرتوی
directed-energy protective measures
جنگ پرتوی
directed-energy warfare
سلاح پرتوی
directed-energy weapon
ناو سرفرماندهی
flagship
نیروافزا
force multiplier
رادار مکمل
gap filler radar
سامانه پخش جهانی
Global Broadcast System/ GBS
رهگیری با واپایش زمینی
Ground-Controlled Interception/ GCI
نمایشگر بالا
head-up display/ HUD
طناب‌بر
heaving line
موشک ضدرادار سریع
high-speed anti-radiation missile/ HARM
نمایشگر افقی
horizontal situation display
جهات فرعی
intercardinal points
جهات میانی
intermediate points
هیئت هماهنگی تعیین هدف مشترک
joint targeting coordination board
تابشگر لیزری
laser illuminator
فاصله‌یاب لیزری
laser range finder
فاصله‌یابی لیزری
laser range finding
سامانه نشانه‌گذاری لیزری
laser target designating system
نشانه‌گذار لیزری
laser target designator/ laser marker/ LTD
سکوی پرتاب
launch pad
زمان پرتاب
launch time
پرتابگر
launcher
ایستگاه پرتاب
launching site
مدت پرسه‌زنی
loiter time
موشک تهاجمی پرسه‌زن
loitering attack missile
موشک کروز پرسه‌زن
loitering cruise missile
موشک پرسه‌زن
loitering missile/ hovering missile
پایگاه تفنگداران دریایی
marine base
هواگرد بهینه‌شده
modified aircraft
رادار تک‌پایه
monostatic radar
رادار چندپایه
multistatic radar
پایگاه نیروی دریایی
naval base
گشت هوایی رزمی نجات
Rescue Combat Air Patrol
مقررات درگیری
rules of engagement
نقطه انتقالی
running fix
روش نقطه انتقالی
running fix method
لغات نظامی بخش 1

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.