مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات هوا فضا بخش 4

در این قسمت  لغات هوا فضا بخش 4 عرضه شده است.

 

لغات هوا فضا صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات هوا فضا / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات هوا فضا - ایران ترجمه

لغات هوا فضا بخش 4
پیش سیگنال
front-end signal / front end signal
پس سیگنال
back-end signal / back end signal
پردازش پیشین، پیش پردازش
Front end processing
پردازش پسین، پس پردازش
Back end processing
پرتو شکل پذیری، فن آوری فرم دهی پرتو
Beamforming
بار قابل حمل، بار مجاز، پایه بار
Payload / pay-load
مجموع تابش دوز
Total dose radiation
اثرات تک رویدادی
single event effects (SEE)
مجموع دوز یونیزه کننده
total ionizing dose (TID)
فرازای مداری (فرازای متوسط یک ماهواره از سطح زمین)
orbital altitude
میل مداری
orbital inclination
سخت شده در برابر تابش
radiation hardened
تحمل در برابر تابش
radiation tolerant
بیکن (امواج رادیویی)
Beacon
گیرنده بیکن
Beacon Receiver
ماهواره های دارای بیکن / گیرنده امواج رادیویی
beacon satellites
آنتن اشاره گر
pointing antenna
وردسپهری، تروفسفوری
برقش، سوسوزنی، جرقه زنی
Scintillation
برقش تروفسفوری
tropospheric scintillation
رادیوی نرم افزاری، رادیوی تعریف شده نرم افزاری (رادیوی ساخته  شده با نرم افزار)
Software Defined Radio
هواپیمای بدون خلبان، پهپاد
Unmanned Aerial Vehicle (UAV)
ایستگاه جامع روباتیک
Robotic total station
هواپیمای هدایت از راه دور
Remotely piloted vehicles (RPV)
زیرساختار تصویر- مبنای خودکار
Autonomous vision-based infrastructure
آنتن یاگی
Yagi antenna
آنتن دو قطبی یاگی
Dipole Yagi antenna
آنتن متقاطع
crossed antenna / cross antenna
دو فرکانس
dual frequency
محتوای کلی الکترون
total electron content (TEC)
محتوای نرم شده کلی الکترون
Smoothed Total Electron Content
پاشنده
Dispersive
مدل دو بعدی یونوسفری
Two-dimensional (2D) ionospheric model
مدل شبکه مبنا
Grid_based model
مدل غیر شبکه ای
Non_grid_based
اجزای حجمی
Voxel based elements
اجزای پایه ای
Function based elements
تاخیر ابزاری ماهواره
Satellite instrumental delay
تاخیر ابزاری گیرنده
Receiver instrumental delay
تابع هارمونیک کروی
Spherical Harmonic Function (SHF)
تابع متعامد تجربی
Empirical Orthogonal Function (EOF)
مدل مرجع بین المللی یونوسفر
International Reference ionosphere Model
یونوسفر، یون کره
ionosphere
مولفه های اصلی
Principal Components
اثر
Trace
تکنیک چرخش فاراده
Faraday rotation technique
چرخش دیفرانسیل فاراده
differential Faraday rotation
بهره پیشرو
forward gain
بهره پسرو
backward gain
نسبت موج ایستاده ولتاژ
voltage standing wave ratio (VSWR)
بازه فرکانسی
Frequency range
قطبش
Polarization
پهنای باند نیم توان
Half-power beam width
کجی الکتریکی
Electrical tilt
حذف لوب فرعی
sidelobe suppression
نسبت روبرو به مخالف
Front to back ratio / Front-to-back ratio
نسبت برخورد قطبی
Cross polar ratio / Cross-polar ratio
جدا سازی درون سیستمی
Intra-system isolation
حداکثر توان به ازای ورودی مرکب
Max. power per combined input
ترکیب کننده مجتمع
Integrated combiner
مدار تعادل و تطبیق، افزاره متعادل کننده و تطبیق دهنده
Balun
ایستگاه تقویت کننده مایکروویو
microwave repeater station
مدار ثابت زمینی
geostationary Earth orbit (GEO) / Geostationary orbit
مدار پایین زمینی
Low earth orbit  (LEO)
مدار همزمان زمینی
Geosynchronous earth orbit
مدار همزمان بیضوی
elliptical synchronous orbit
مدار نزدیک قطبی، مدار شبه قطبی
Near-polar orbit
خورشید آهنگ
Sun-synchronous
حسگر، سنجنده
Sensor
چند طیفی
Multi Spectral
قدرت تفکیک فضایی / مکانی
Spatial Resolution
قدرت تفکیک طیفی
Spectral Resolution
قدرت تفکیک رادیومتریک
Radiometric Resolution
قدرت تفکیک زمانی
Temporal Resolution
میدان دید لحظه ای
Instantaneous field of view (IFOV)
صفحه تقارن
plane of symmetry
در سطح استوا
in the plane of the equator
ناحیه تحت پوشش
coverage region
تک جهش
single hop
مدار مایل، مدار شیبدار
inclined orbit
شیب مدار
Orbit inclination
پیشرانه
propulsion
عبورهای هذلولی چندگانه
multiple fly-bys
مسیر بین سیاره ای
Interplanetary trajectory
مخروط های متصل شده
Patched-Conics
قلاب سنگ
Slingshot
تئوری لمبرت
Lambert theory / Lambert Problem
متغیرهای جهانی
Universal Variables
در جهت چرخش کره زمین
Prograde
در خلاف جهت چرخش کره زمین
Retrograde
هدایت پرتو
beam steering
سیستم های الکتریکی هدایت پرتو
electrical beam steering systems
سرویس متحرک هوانوردی
aeronautical mobile service
سرویس های سوئیچ شده مداری
circuit switched services
سرویس های سوئیچ شده پاکتی
Packet switched services
شبکه نقطه به نقطه
Point-to-Point Network
شبکه (اتصال) نقطه به چند نقطه
Point-to-Multipoint Network
سیستم پخش تلویزیونی با قابلیت اتصال مستقیم به خانه
Direct-to-Home Television
تابشگر همسانگرد
Isotropic Radiator
پلاریزاسیون خطی و دایره ای
Linear and Circular Polarization
ایستگاه ارسال
Transmitting Station
نسبت حامل بر نویز
Carrier-to-Noise Ratio
حاشیه لینک
Link Margin
مدولاسیون، تلفیق
Modulation
فرکانس تلفیق، بسامد تلفیق
Modulation Frequency
مدولاسیون دامنه، تلفیق دامنه ای، تحمیل دامنه ای
amplitude modulation
بین مدولاسیون
Intermodulation
باند پایه
Baseband
درهم سازی، درآمیختگی
Scrambling
کلید زنی انتقال فرکانس
Frequency Shift Keying (FSK)
کلید زنی انتقال فاز
Phase Shift Keying (PSK)
دسترسی چندگانه با تقسیم فرکانسی
Frequency Division Multiple Access (FDMA)
دسترسی چندگانه با تقسیم زمانی
Time Division Multiple Access (TDMA)
دسترسی چندگانه با تقسیم در حوزه کد
Code Division Multiple Access (CDMA)
استفاده از پهنای باند آراف با دسترسی متعدد
RF Bandwidth Utilization in Multiple Access
قدرت تابش همگرای موثر
Effective Isotropic Radiated Power (EIRP)
ضریب دمایی بهره – به – نویز
Gain-to-Noise Temperature Ratio (G/T)
فیلترینگ ترانسپوندر بنت – پایپ
Bent-Pipe Transponder Filtering
تقویت کننده لوله موج سیار
Traveling Wave Tube Amplifier
آنتن شاخه ای، آنتن بوقی
Horn Antenna
آنتن بازتابنده
Reflector Antenna
بازتابنده / آینه سهمی گون سنتر-فد
Center-Fed Parabolic Reflector
بازتابنده / آینه سهمی گون افست-فد
Offset-Fed Parabolic Reflectors
قابلیت اشاره گری پرتوی آنتن
Antenna Beam Pointing
تقویت کننده توان بالا
High-Power Amplifier
مبدل افزایشی، فراگردان
Upconverter
مبدل کاهشی، فرو گردان
downconverter
فرالینک، فراپیوند، آپلینک
Uplink
لینک دنباله ای
Tail Link
مدار دریفت، مدار رانش
Drift Orbit
ترمیستور، مقاومت حساس به دما
thermistor
سیستم پیشران مکش / تنفس هوا
air breathing propulsion system
سیم پیچ القایی، حلقه القایی
Induction Coil
پرتابگر
Launcher
کویل القایی سنکرون / همزمان
synchronous induction coil
پرتابگر کویل القایی سنکرون
synchronous induction coil launcher (SICL)
ملحقات محوری
Pivotal Assemblies
کویل های رانشی / محرکه / محرک
Drive-coils / Drive coils
جریان آرمیچر
armature current
کویل های رانشی چند دور
multi-turn drive-coils
مقاومت متغیر چند دور
Multi-turn variable Resistor
بانک خازن بار
charge capacitor bank
نیروی آمپر
ampere force
کویل ستون توخالی
hollow column coil
صفحه آرمیچر
Armature sheet
زمان ماشه
trigger time
روش سطح پاسخ
response surface methodology (RSM)
سیستم ایمنی مصنوعی
artificial immune system (AIS)
تابع پایه شعاعی
radial basis function
تابع پایه شعاعی تقویت شده بصورت فشرده
compactly supported radial basis function (CSRBF)
مسئله تنظیم میله ارابه
cart-pole balancing problem
خطی سازی بازخورد
Feedback Linearization
مد لغزشی تطبیقی
Adaptive Sliding Mode
کوادروتور خودکار
autonomous quadrotor
کوادکوپتر
Quadcopter
مشتق مرتبه عالی
High order derivative
مشتق مرتبه بالاتر
Higher order derivative
تقویت ورودی
input augmentation
ویژگی زیر فعال
underactuated property
ویژگی تمام فعال
fully actuated property
روتوکرافت، هواگرد بال چرخان
Rotorcraft
کنترلر پس گام
Backstepping controller
تابع اشباع
saturation function
ربات تعادلی دو چرخ
Two Wheeled Balancing Robot
کنترلر بازخوردی کواترنین – مبنا
quaternion-based feedback controller
تثبیت وضعیت
attitude stabilization
کوریولیس
Coriolis
اثر کوریولیس
Coriolis effect
گشتاور ژیروسکوپی
gyroscopic torque
پایداری مجانبی
Asymptotic stability
حرکت حول محور چرخشی (رول)، غلت زدون
roll
زاویه رول
Roll angle
پیچ راه انداز / محرک، گام راه انداز / محرک
actuating pitch
رانش، تراست، نیروی جلو برنده
thrust
نیروی بالا برنده
Lift
خرابی سیستم راه نداز
actuator failure
زاویه شیب، زاویه گام
pitch-angle
تیغه ها با زاویه گام ثابت
Fixed-pitch-angle blades
تیغه ها با زاویه گام متحرک
variable-pitch-angle blades
حرکت پیچشی هواپیما
pitch
گشتاور پیچشی
Pitch moment
نیروی بالاروندگی
lift force
گشتاور
moment
یاو، چرخش هواپیما حول محور عمودی
Yaw
حرکت حول محور عمودی، حرکت یاوینگ
yawing motion
گشتاور اینرسی، ممان اینرسی
moment of inertia
عامل مقیاس بندی
scaling factor
عامل مقیاس بندی نیرو در برابر گشتاور
force-to-moment scaling factor
نیروی مقاومت هوا
air drag
نیروی بازدارنده، نیروی ناشی از مقاومت سیالات
Drag
پرواز هواپیما بدون تغییر سرعت (بدون شتاب) و در یک ارتفاع مشخص
level
چارچوب لخت، دستگاه لخت
inertial frame
دستگاه مرجع لخت، چارچوب مرجع لخت
inertial frame of reference
متغیر وضعی حالت / نگرش
attitude state variable
دستگاه مرجع متصل به بدنه
body frame
دستگاه مرجع ناوبری محلی
Local Navigation Frame
دستگاه مرجع / مختصات متصل به زمین
Earth frame
جایروسکپ / جایروی  طوقه ای
Gimbaled Gyro
جایروسکپ / جایروی  روتور آزاد
Free-Rotor Gyro
جایروسکپ / جایروی جابجایی
Position or Displacement Gyro
جایروسکپ / جایروی  آزاد
Free Gyro
جایروسکپ / جایروی سرعتی
Rate Gyro
جایروسکپ / جایروی انتگرالی
Integrating Gyro
جایروسکپ / جایروی نامقید
Unrestrained Gyro
جایروسکپ / جایروی متصل به بدنه
Strap Down Gyro
جایروسکپ / جایروی  نصب شده بر روي پايه ثابت
Stable Platform Mounted Gyro
جایروسکپ شناور
Floated Gyroscope
جایرو با تعلیق سیالی
Fluid Suspension Gyro
جايروسكپ با تعليق الكترواستاتيكي
Electrostatic Gyro
سیستم ارابه فرود هواپیما
Aircraft Landing Gear System
ارابه فرود
Landing gear
اسپین آپ
Spin-Up / spin up
پیمودن مسافت برای برخاست
Take off roll
پیمودن مسافت برای فرود
Landing roll
پیمودن مسافت برای هدایت
Steering
قابلیت کشش هواپیما توسط کشنده بر روی باند
Towing
سیستم هوا / زمین
Air/Ground Logic
سیستم ضد لغزش
Anti-Skid
سه چرخ
Three Cycle
ارابه فرود اصلی
Main Landing gear
ارابه فرود دماغه
Nose Landing gear
نگهدارنده اصلی
Main Fitting
لوله لغزنده
Sliding Tube
سیلندر محرک جمع کننده
Retraction Actuator Cylinder
نگهدارنده جانبی
Slide Stay Assembly
سیستم قفل و عملگر آن
Lock stay Assembly and Actuator
بازوی گشتاور
Torque and Slave Links
آزمون سقوط
Drop test
نرم افزار سیمپک
Simpack
مقررات هوایی فدرال (فار)
Federal Aviation Regulation (FAR)
مقررات ملی کشورهای اروپایی (جار)
Joint Aviation Regulation (JAR)
مقررات هواپیمایی نظامی بریتانیا
Defense Standard (Def. Stan)
مقررات هواپیمایی نظامی ایالات متحده
Military Standard (MIL)
نمودار نیرو – تغییر شکل
Load Deflection Diagram
ضربه گیرهای پنوماتیک اولئو
Oleo-Pneumatic Shock Absorber
فنر هوایی
Air Spring
ضربه گیر روغنی
Oil-Dashpot
ضریب واکنش ضربه گیر
Shock Absorber Reaction Factor
نیروی لیفت / بالا روندگی
Lift load
جرم فرود
Landing mass
فرود دو مرحله ای
Rebound landing
ضریب اصطکاک
Friction coefficient
واماندگی
Stall
زاویه واماندگی
Stall angle
بیشترین زاویه رول
Maximum Roll Angle
نوک بال
Wing Tip
موتورهای نصب شده زیر بال
Wing Mounted engines
هواپیمای مسافربری عادی
Conventional Passenger Aircraft
زاویه چرخش رول
Roll Angle
زاویه چرخش پیچ
Pitch Angle
فاصله عرضی در ارابه فرود اصلی
Airplane Wheel Track
فضای حالت
State Space
صلب
Rigid
شکل بردار
vector form
دینامیک صفر
zero dynamics
ماتریس های وزن دار نیمه قطعی
semidefinite weighting matrices
وزوز
chattering
نقطه ناوبری
Waypoint / way-point / way point
پلاسما کره، پلاسماسفر
Plasmasphere
آنتن کواد فیلر هلیکس
quadri-filler-helix (QFH) antenna
لغات هوا فضا بخش 4
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.