مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات ورزش – تربیت بدنی – بخش 2

در این قسمت  لغات ورزش – تربیت بدنی بخش 2  عرضه شده است.

 

لغات ورزش – تربیت بدنی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات ورزش – تربیت بدنی / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات ورزش - تربیت بدنی - ایران ترجمه - Irantarjomeh

لغات ورزش – تربیت بدنی بخش 2
گرفتن توپ هم تیمی دزدیدن توپ در مسابقه دو نفره
poach
پوینت: کوچکترین واحد شمارش بازی
point
ضربه قوسی بلند از نزدیک تور
pop-up
بازی قدرتی
power game
قاب راکت
press
ضربه فشاری
push
اسمش: آبشار
put away smash
یک چهارم نهایی
quarter final
تبادل ضربات میان بازیکنان
rally
آمادگی برای زدن هر ضربه
ready position
نیمه نهایی
semi-finals
بازیگر سالمند
senior
سرو زدن
serve
سرویس
service
امتیاز سرویس
service ace
محدوده سرویس
service box
محل فرود سرویس
service court
خط محدوده سرویس
service line
یک دور مسابقه مجموع هر شش گیم
set
ست پوینت: آخرین امتیاز
set point
یک مسابقه
setter set
ضربه
shot
مسابقه انفرادی
singles
اسمش: آبشار
smash
آبشار زن
smasher
ضربه های خاص مانند آبشار ، لوب ، جاخالی و …
speciality shots
چمن مصنوعی
Sportface / sport-face
جاخالی ضربه کوتاه یکضرب
stop volley
زه راکت
string
ضربه با کنترل
stroke
ضربه های قدرتی
swing from one’s heels
منطقه وسط زمین
T
تاکتیک بازی
tactics
نوار بالای تور
tape
بازیهای مختلف تنیس
team tennis
آسیب آرنج
tennis elbow
طرز گرفتن راکت
tennis grip
تنیسور
tennist
کشیدگی سفتی زه راکت
tension
دومین امتیاز گیم
thirty 30
قسمت اتصال دسته به سر راکت
throat
مسابقه بین دو تیم
tie
تای برک: بهم خوردن وضع مساوی
tie-break tie-breaker
یک دوره مسابقه
tour
مسابقات قهرمانی
tournament
بک هند با دو دست
two-handed backhand
داور خط
umpire ump
بازیگران عقب و جلو در بازی دوبل
up and back
اعلام امتیاز
vall
سرویس چکشی
vannon ball
زاویه عمودی صفحه راکت نسبت به زمین هنگام ضربه
vertical face
رفت و برگشت توپ بدون برخورد به زمین
volley
زننده توپ در هوا قبل از برخورد توپ با زمین
volleyer
جام بین المللی ویمبلدون
Wimbledon
ضربه بدون بازگشت
winner
ضربه با قسمت چوبی راکت
wood shot
موقعیت صفحه راکت با زاویه بسته
closed face
موقعیت صفحه راکت با زاویه باز
open face
آبشار
overhand over-head
آبشار زن
smasher
آسیب آرنج
tennis elbow
آمادگی
cover
آمادگی برای زدن هر ضربه
ready position
آماده برای توپ گیری
on guard
آماده کردن راکت در پشت سر برای چرخش سوئینگ
flat backswing
اسمش: آبشار
put away smash
اسمش: آبشار
smash
اعلام خط نگهدار
line call
اعلام امتیاز
vall
امتیاز برتری
ad advantage
امتیاز پایانی
break point
امتیاز سرویس
ace
امتیاز سرویس
service ace
امتیاز صفر
love
اندازه قطر دسته راکت
grip size
اوت
out
ایستادن باز
open stance
بازنده محض بدون حتی یک گیم برنده
love set
بازی در انتهای زمین
baseline game
بازی دوبل دو به دو، مسابقه چهار نفره بازی دونفره
doubles
بازی قدرتی
power game
بازی نزدیک تور
net play
بازیگر انتهای زمین
baseliner
بازیگر سالمند
senior
بازیگران عقب و جلو در بازی دوبل
up and back
بازیگن باشگاهی
club player
بازیهای مختلف تنیس
team tennis
بخشی از راکت که زه در آن قرار دارد
frame
بدن سازی خاص تنیس آمادگی جسمانی
conditioning
برگرداندن سریع سرویس
break
برگشت عالی توپ
get
بک هند با دو دست
two-handed backhand
بک هند یک دست
one-handed backhand
بک هند، ضربه با پشت راکت
backhand
پایان چرخش
finish
پرتاب توپ به هوا برای زدن سرویس
ball toss
پشت خط انتهای زمین
backcourt
پودر گچی خط کشی
chalk
پوشاننده سطح زمین تنیس انواع زمین تنیس
court surface
پوینت: کوچکترین واحد شمارش بازی
point
تاب اولیه راکت به سمت عقب
backswing
تاکتیک بازی
tactics
تای برک: بهم خوردن وضع مساوی
tie-break tie-breaker
تبادل ضربات میان بازیکنان
rally
تعویض زمین
change-over
تغییر موقعیت گرفتن دسته راکت
grip change
تکرار اعلام بجا زدن
let
تمرین، الگوی تمرینی
drills
تناسب اندام
fitness
تنیس روی چمن
lawn tennis
تنیس باز نزدیک تور
netman
تنیسور
tennist
تنیسور ضعیف
hacker
توپ بلند به اوت
long
توپ بلند و عمیق در بازی دفاعی
defensive lob
توپ جمع کن پسر – دختر
ball boy ball girl
توپ گدایی که پس از برخورد با لبه تور به زمین می افتد
netball
جاخالی
garbage
جاخالی
place
جاخالی
placement
جاخالی ضربه کوتاه یکضرب
stop volley
جاخالی، ضربه کوتاه جلوی تور
drop shot
جاخالی، ضربه کوتاه یکضرب جلوی تور
drop volley
جام بین المللی دیویس
Devis Cup
جام بین المللی ویمبلدون
Wimbledon
جایگاه تماشاگران
gallery
جرکت صحیح پا برای زدن بهترین ضربه
footwork
چرخش توپ به عقب، پیچ زیر
backspin underspin
چمن مصنوعی
Sport-face
حاشیه اضافی زمین در بازی دوبل
alley
حرکت باسن در چرخش چرخش باسن
hip rotation
حرکت پایانی چرخش پس از ضربه زدن به توپ
follow-through
حصار سیمی
backstop
خراب کردن پی در پی دو سرویس
double foul
خط انتهای زمین
baseline
خط زیر تور
half-court line
خط سرویس در انتهای زمین
Centermark / center-mark
خط محدوده سرویس
service line
خط نگه دار خط عرضی
Baselinesman / baselines-man
خط نگه دار مرد
linesman
خط نگه دار زن
lineswoman
خطا
fault
خطای پای سرویس
foot fault
داخل توپ روی خط
lineball
داور تور
netcord umpire net-cord judge
داور خط
umpire ump
دبل
not up
دومین امتیاز گیم
thirty 30
دو نفره مختلط
mixed doubles
دیوار تمرین تنیس
backboard
دیوس: برابر در امتیاز 40
deuce
رفت و برگشت توپ بدون برخورد به زمین
volley
زاویه عمودی صفحه راکت نسبت به زمین هنگام ضربه
vertical face
زمین تنیس
court tennis
زمین تنیس طول 23/70, عرض 10/95 متر
court
زمین تنیس خاک رس
clay
زمین چمن
grass
زمین سرویس سمت چپ
ad court
زمین سرویس سمت راست
deuce court
زننده توپ در هوا قبل از برخورد توپ با زمین
volleyer
زه راکت
gut
زه راکت
string
ست پوینت: آخرین امتیاز
set point
سر راکت
head
سرو زدن
serve
سرویس
service
سرویس بدون بازگشت
kill kill shot
سرویس پیچشی
kick serve kicker
سرویس چرخشی
American twist
سرویس چکشی
vannon ball
سومین امتیاز در یک گیم
forty 40
شکل خاص گرفتن دسته راکت، دسته راکت، نوار دسته راکت
grip
صفحه راکت، سطح زه کشی شده راکت
face
ضربه
shot
ضربه آسان
lollipop
ضربه آهسته
dink
ضربه از بالای سر پاسخ ضربه لوب
overhead smash
ضربه ای که حریف را وادار به دفاع کند
forcing shot
ضربه با قسمت چوبی راکت
wood shot
ضربه با کنترل
stroke
ضربه بدون بازگشت
winner
ضربه بریده
chop
ضربه به سمت مخالف
crosscourt shot
ضربه پس از برخورد توپ با زمین ضربات عادی زمینی
groundstroke
ضربه تهاجمی به تور
Approach shot
ضربه دور از دسترس
pass passing shot
ضربه فشاری
push
ضربه قوسی بلند از نزدیک تور
pop-up
ضربه محکم
drive
ضربه ناشیانه
hack
ضربه های پی در پی کوتاه و مستقیم
drive-volley
ضربه های خاص مانند آبشار، لوب، جاخالی و …
speciality shots
ضربه های قدرتی
swing from one’s heels
ضربه هوایی والی بدون حرکت راکت بلوکه کردن توپ
block volley
ضربه یا پیچش زیاد نزدیگ تور حریف
loop drive
طرز گرفتن راکت
tennis grip
فرستادن توپ به هدف
deliver
فورهند: ضربه با روی راکت
forehand
قاب راکت
press
قسمت اتصال دسته به سر راکت
throat
قسمت انتهای راکت
butt
قسمت سرویس زمین
half court
قهرمان سابق
former champion
کات، توپ قوسدار کوتاه
cut
کشیدگی سفتی زه راکت
tension
گرفتن توپ هم تیمی دزدیدن توپ در مسابقه دو نفره
poach
گیم واحد شمارش هر دوره بازی
game
گیم پوینت امتیاز پایانی گیم
game point
لوب: توپ قوسدار بلند
lob
مچ پوینت: آخرین امتیاز بازی
match point
محدوده سرویس
service box
محل فرود سرویس
service court
محوطه بین خط پایانی و دیوار
backroom
مدافع عنوان قهرمانی
defending champion
مسابقات قهرمانی
tournament
مسابقه انفرادی
singles
مسابقه بین دو تیم
tie
مساوی
all
منطقه بین خط سرویس و خط پایان
no-man’s land
منطقه وسط زمین
T
موضعگیری برای دفاع
cheat
موقعیت صفحه راکت با زاویه باز
open face
موقعیت صفحه راکت با زاویه بسته
closed face
نت: توپ را به تور زدن
net
نخستین امتیاز گیم
fifteen 15
نقطه تماس راکت با توپ
contact point
نوار بالای تور
tape
نوار پهن تور
center strap center strop
نوعی پوشش زمین که سرعت توپ را بیشتر و قوس آنرا کوتاه تر می کند مثل چوب و چمن
fast courts
نیمه نهایی
semi-finals
یک چهارم نهایی
quarter final
یک دور مسابقه مجموع هر شش گیم
set
یک دوره مسابقه
tour
یک مسابقه
setter set
لغات ورزش – تربیت بدنی بخش 2
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.
تماس با ما

اکنون آفلاین هستیم، اما امکان ارسال ایمیل وجود دارد.

به سیستم پشتیبانی سایت ایران ترجمه خوش آمدید.