مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات ورزش – تربیت بدنی – مجموع گلوسری ها

لغات ورزش – تربیت بدنی – مجموع گلوسری ها – Sport terms – ایران ترجمه – irantarjomeh

لغات ورزش – تربیت بدنی – مجموع گلوسری ها و فرهنگ های گردآوری شده رشته های مرتبط با آن (“لغات ورزش – تربیت بدنی – مجموع گلوسری ها”) – سایت ایران ترجمه

 

لغات ورزش - تربیت بدنی - ایران ترجمه - Irantarjomeh

در این بخش مجموع لغات ورزش – تربیت بدنی- مجموع گلوسری ها (“لغات ورزش – تربیت بدنی – مجموع گلوسری ها” و رشته های مرتبط) عرضه شده است.

خرید لغات ورزش – تربیت بدنی – مجموع گلوسری ها / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

تصحیح و ویرایش لغات توسط ایران ترجمه (سال 97)

لغات ورزش – تربیت بدنی – مجموع گلوسری ها – Sport terms – ایران ترجمه – irantarjomeh

 

ورزش – تربیت بدنی 1

ورزش – تربیت بدنی 2

ورزش – تربیت بدنی 3

ورزش – تربیت بدنی 4

ورزش – تربیت بدنی 5

ورزش – تربیت بدنی 6

لغات ورزش – تربیت بدنی – مجموع گلوسری ها – Sport terms – ایران ترجمه – irantarjomeh

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.