مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات ورزش – تربیت بدنی – مجموع گلوسری ها

لغات ورزش – تربیت بدنی – مجموع گلوسری ها – Sport terms – ایران ترجمه – irantarjomeh

لغات ورزش – تربیت بدنی – مجموع گلوسری ها و فرهنگ های گردآوری شده رشته های مرتبط با آن (“لغات ورزش – تربیت بدنی – مجموع گلوسری ها”) – سایت ایران ترجمه

 

لغات ورزش - تربیت بدنی - ایران ترجمه - Irantarjomeh

در این بخش مجموع لغات ورزش – تربیت بدنی- مجموع گلوسری ها (“لغات ورزش – تربیت بدنی – مجموع گلوسری ها” و رشته های مرتبط) عرضه شده است.

خرید لغات ورزش – تربیت بدنی – مجموع گلوسری ها / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

تصحیح و ویرایش لغات توسط ایران ترجمه (سال 97)

لغات ورزش – تربیت بدنی – مجموع گلوسری ها – Sport terms – ایران ترجمه – irantarjomeh

 

ورزش – تربیت بدنی 1

ورزش – تربیت بدنی 2

ورزش – تربیت بدنی 3

ورزش – تربیت بدنی 4

ورزش – تربیت بدنی 5

ورزش – تربیت بدنی 6

لغات ورزش – تربیت بدنی – مجموع گلوسری ها – Sport terms – ایران ترجمه – irantarjomeh

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.
تماس با ما

اکنون آفلاین هستیم، اما امکان ارسال ایمیل وجود دارد.

به سیستم پشتیبانی سایت ایران ترجمه خوش آمدید.