مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات پزشکی – بخش 2

در این قسمت  لغات پزشکی بخش 2 عرضه شده است.

لغات پزشکی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات پزشکی / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات پزشکی - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات پزشکی بخش 2
کشش، انقباض
Traction
بالا تنه
Trunk
ته ریش
Tuft
نافی
Umbilical
استخوانهای مهره
Vertebrae
استخوان گونه
Zygoma
ناگهانى
Abrupt
چسبیدن، پیوستن
Adhere
عمل‌ هوادادن، هوادادگی‌
Aeration
بلندى از سطح دریا
Altitude
اضطراب
Anxiety
استنشاق
Aspiration
قابل شنوایى
Audible
خمره، بشکه
Barrel
صفراوى
Biliary
دمیدن، وزش
Blast
پف‌ کرده‌
Bloat
ماهى دودى
Bloater
کند، بی‌ نوک‌، دارای‌ لبه‌ ضخیم‌
Blunt
لوله توپ، استوانه، لوله
Cannon
پنیرى شدن
Caseation
سرما، خنکی
Chill
محدود و مشخص‌ کردن‌
Circumscribe
شانه
Comb
جبران کردن
Compensate
پى در پى
Consecutive
یکپارچگى
Consolidation
رنگ زمینه، کنتراست، مقایسه کردن
Contrast
مرسوم‌
Conventional
زیاد، خیلى
Copious
ماده خورنده، فاسد کننده
Corrosive
کندن، برش دادن، قطع جریان
Cut-out
از جاى خود بیرون کردن، راندن
Dislodge
خوابیده، ساکت، درحال کمون
Dormant
آب‌ از دهان‌ تراوش‌ شدن‌
Drooling
برون تراوى
Effusion
جسم‌ مسدود کننده‌ جریان‌ خون‌ – مثلا لخته‌ یا حباب‌ هوا و غیره‌
Embolus
بطور هموار، صاف
Evenly
برون تراو
Exocrine
دفع اخلاط، سینه صاف کنى، تف اندازى
Expectoration
دفع
Expulsion
نهایت، شدت
Extremity
نسوز، ناسوز
Fireproof
زبانه کشیده
Flare
جرزنی، چرک شدن
Foul
بخار شدن، دود کردن
Fume
دانه دانه
Granular
خرخر کردن
Grunt
سرفه‌ خشک‌ و کوتاه‌
Hack
سخت کام
Hard palate
کدر، تیره
Hazy
خلط خونین‌
Hemoptysis
گرفتگى صدا یا سینه
Hoarseness
شانه عسل
Honey-comb
رطوبت افزایى
Humidification
تجمع مایع در حفره جنب
Hydrothorax
تورم شدید
Hyperinflation
جاسازى، الحاق، تعبیه
Insertion
درون شبکه اى
Interstitial
انتشار، پرتو افکنى
Irradiation
ناى، حنجره، حلقوم
Larynx
سرباز لژیون
Legionnaire
شریان‌ بند
ligature
تبدیل به مایع کردن
Liquefy
قوس‌ و فرورفتگی‌ ستون‌ فقرات‌
Lordotic curve
توده، جرم
Mass
کپک، کپک زدن
Mold
سوراخ بینى
Nostril
مضر، مهلک
Noxious
جو دو سر، جو صحرائی‌
Oat
مخفى کردن، محو، نامفهوم، تیره کردن
Obscure
ناشفاف
Opaque
رسوخ، نفوذ کردن
Penetrate
کمرنگى
Pallor
سوراخ کردن
Perforation
صفاق
Peritoneum
عرق بدن
Perspiration
حلق
Pharynx
خلط
Phlegm
ورقه، صفحه
Plate
گرده، گرده افشانى
Pollen
جزئى، بخشى
Portion
مهمترین، نخست، درجه یک
Prime
بفوریت
Promptly
جلو آمده
Protrude
پف کننده
Puffer
چرکى
Purulent
پرتوماتی
Radiopacity
کنار کشیدن، دور شدن، بعقب سرازیر شدن
Receding
باقیماندن
Remain
برش، قطع
Resection
حفظ، نگاهدارى
Retention
سوارى
Ridden
رد کردن، خط زدن
Rule out
کشتیرانى کردن، بادبان
Sail
بزاق
Saliva
ماسه پرانى
Sandblasting
حلزون هاى دو کپه اى
Scallop
مهر و موم کردن
Seal off
زبر، پر مو، پشمالو
Shaggy
لرزیدن
Shake
سطحى
Shallow
شباهت داشتن
Simulate
انشعاب‌، دو بخشی‌، شکافتن
Split
خود به خودى
Spontaneous
خلط سینه
Sputum
فلسى
Squamous
خنجر زدن
Stab
چاقو کشى
Stabbing
جوراب‌ ساقه‌ بلند
Stocking
میل، نوار یا رگه نوارى، خط خط کردن
Streak
دهانه حنجره، فاصله بین تارهاى صوتى
Subglottic
در معرض خطر بودن، مستعد بودن (در بیمارى)، قابلیت
Susceptibility
نفس تندی
Tachypnea
کلفت، غلیظ، سفت
Thick
زور، فشار
Thrust
سه پایه
Tripod
زبان کوچک
Uvula
چسبناک‌
Viscid
جراحت
Wound
بزاقی
salivary
کار گذاشتن دستگاه ثابت (ارتودنسی)
strapping up
نمونه بردار خودکار
Autosampler, auto-sampler
دستگاه های ارتودنسی
orthodontic appliances
براکت
bracket
کوروژن، خوردگی
Corrosion
راکسیون آلرژی، واکنش آلرژی
allergic reaction
بروز
manifestation
اگزما
eczema
مربوط به لب
labial
پوسته شدگی
desquamation
التهاب / سرخی پوست
erythema
ورم مخاط دهان
stomatitis
بی حسی
numbness
دردناکی
soreness
پلاک دندانی
dental plaque
شاخص های ورود / شمول
inclusion criteria
دوره دندانی دائمی
permanent dentition
رویش داندانها
dentition
آمالگام
amalgam
ملحقات پالاتالی
palatal attachments
دستگاه های خارج دهانی
extraoral appliances
رضایت کتبی
documented consent
واریان زیمان
Varian Zeeman
آزمون کلموگورف – اسمیرنف
Kolmogorov-Smirnov test
آزمون فریدمن
Friedman test
اندازه گیری سر، سفالومتری
cephalometry
مربوط به اندازه گیری سر
Cephalometric (adj)
داخل جمجمه ای
Intra-cranial
بیرون جمجمه ای
extra-cranial
ویروس آنفولانزا
influenza virus
(ناخوشی) فراگیر
pandemic
مطابق نشانه بیماری
Symptomatic (adj)
احساس تب داشتن
feverish sensation
گلو درد
Sore throat
آبریزش بینی
rhinorrhea
اینترن
intern
درد ماهیچه
myalgia
اقدامات پیش گیری کننده
prophylactic measures
مربوط به سرم شناسی
serologic
انسولین
Insulin
سندرم تخمدان پلی کیستیک
polycystic ovary syndrome
تخمک گذاری
ovulation
مت فورمین (نوعی دارو)
Metformin
علم مامایی
Obstetrics
زایمانی
Obstetric
علم امراض زنانه، زنان و زایمان
Gynecology
بخش زنان
gynecological ward
مربوط به تخمدان، تخمدانی
ovarian
آندروژن، هورمون‌ های‌ جنسی‌ كه‌ باعث‌ ایجاد صفات‌ ثانویه‌ جنسی‌ در مرد ( مثل‌ ریش‌ و صدا) می‌ شوند
Androgen
زنان نازا
infertile women
نازایی
infertility
گونادوتروپین، هورمون محرک کننده گناد
Gonadotropin
تست تشخیص دیابت
oral glucose tolerance test
پروژسترون سرمی
Serum progesterone
حامله شدن
conceive
حاملگی، لقاح
conception
لقاح مصنوعی، تلقیح این ویترو (آزمایشگاهی)
in vitro fertilization
انتقال جنین
embryo transfer
مقاوم (در برابر مداوای معمول)
refractory
یائسگی
Menopause (n) – menopausal (adj)
قاعدگی
Menstruation
وابسته به لوله رحم
tubal
تخمک نابالغ
oocyte
عامل مهارکننده
blocking agent
پلاسمینوژن
plasminogen
مهارکننده فعال کننده پلاسمینوژن
plasminogen activator inhibitor (PAI)
هایپرانسولینیسم، هیپرانسولینمی، ازدیاد انسولین‌ در خون‌ كه‌ موجب‌ كم‌ شدن ‌قند خون‌ میگردد
Hyperinsulinism
تخمک، اووسیت
oocyte
کلسترول بالا
elevated cholesterol
لووتیروکسین
levothyroxine
درون ریز شناسی، ( طب) علم شناسائی و مطالعه غدد مترشحه داخلی
endocrinology
هیپوتیروئیدی
hypothyroid
داروی ضد عفونی کننده
Antiseptic
موضعی
localized
آنتی بادی، پادتن
antibody
خون وریدی
Venous blood
رادیکولوپاتی، بیماری ریشه عصبی
radiculopathy
داروهایی که بدون نسخه فروخته می شوند.
over-the-counter, over the counter
تشکیل عروق خونی، رگ دار شدن، آوند بندی
vascularization
عامل هم افزا
Synergizing agent
هم کشتی
co-cultured, co culture
درونپوشی، آندوتلیال
Endothelial
یاخته های درونپوش
endothelial cells
هم بیانی، همپوشانی
colocalization
سلول زدایی
decellularization
سلول زدایی شده
decellularized
هتروتیپیک
heterotypic
نافی
Umbilical
پیوند، هم‌ دهانی‌، همدهانگری‌، بهم‌ پیوستن‌، تلاقی‌ (رگها و اعصاب‌)
Anastomosis
استئوبلاست، یاخته استخوان ساز
osteoblast
سیستم عروقی
vasculature
داخل غشایی
intramembranous
پیوند، بهم‌ پیوستن‌، جوش‌ خوردن‌ (در مورد اعضاء بدن‌)
anastomose
خون ساز
hematopoietic
جنینی
Fetal
گاوی، شبه گاوی
bovine
محلول نمکی بافری فسفاتی
Phosphate buffered saline
پروتئیناز، آنزیمهاى آبکى کننده پروتئین
Proteinase
کشت بافت
tissue culture
سه نسخه ای
triplicate
حفظ و نگهداری بافت یا ارگان حاصله در دمای کاملا پایین
Cryopreservation
داربست
scaffold
ایمونوهیستوشیمی
Immunohistochemistry
کلسیم زدایی، کلسیم گیری
Decalcification
بیوتین
biotin
آویدین
avidin
ویروس انسانی
Anti-human virus
سیالوپروتئین
sialoprotein
رنگ آمیزی، رنگ دادن مصنوعی به بافت ها برای تسهیل بررسی های میکروسکپی
staining
رنگ آمیزی حیاتی / زنده
Vital staining
نشانگر، مارکر
marker
یاخته کوچک جنینی در امتداد مویرگ ها
pericyte
نوپدید
de novo
شکم
abdomen
سایش مکانیکی‏
abrasion
ورم چرکی، آبسه‏
abscess
دندان پایه، اباتمنت پایه
abutment
کلمه پیشوندی به معنای خار و خاردار‏
acantho
آماس سلول های خاردار بافت پوششی
acanthoma
تسریع
acceleration
تسریع کننده
accelerator
دست یابی به حفره عصب ریشه‏
access
حفره دسترسی‏
access cavity
ساروجۀ بی یاخته
acellular cementum
اسیدساز
acidogenic
رویش فعال
active eruption
پوسیدگی حاد
acute caries
درمان حقیقی
actual treatment
مخفف انجمن دندانپزشکی آمریکا
ADA (American Dental Association)‏
انطباق
adapting
سیلیکون با واکنش افزایشی
addition silicone
چسبیدن‏
Adherence, adhesion
مجاور
Adjacent
کمک های پیشرفته حیاتی قلب
advanced cardiac life support (ACLS)
آئروسل ها
aerosols
                عاج تأثیر پذیرفته
affected dentin
آوران
afferent
پریودنتیت، تورمبافت دور دندان
periodontitis
پریودنتیت مهاجم
aggressive periodontitis
راه هوایی
airway
صف بندی / تراز  دندانی
Dental alignment
کراون تمام سرامیک
all-ceramic crown
تمام موم
all-wax
تغییر انقباض ناشی از سخت شدن
altered solidification shrinkage
حفره کوچک دندانی
alveolus
حفره ای، آلوئولار، آرَکی
alveolar
ستیغ آرَکی
alveolar crest
ورم، آماس
osteitis
آرَک آماس
alveolar osteitis
زائده آلوئولی، آرَک سازه
alveolar process
آرَک سازۀ فک پایین ، آرَک سازۀ زیرواره
alveolar process of mandible
آرَک سازۀ فک بالا، آرَک سازۀ بَرواره
alveolar process of maxilla
جراحی آرک برداری، آرَک بُری
alveolectomy
ناوک آرَکی زبانی
alveololingual groove
آلوئولوپلاستی، بازسازی آرَک
alveoloplasty
آرک، استخوان در برگیرنده ریشه دندانها، استخوان آلوئول‏
alveolus
آمالگام، ملغمه، آلیاژی که حاوی جیوه باشد.‏
amalgam
فرآیند اختلاط پودر آمالگام با جیوه‏
amalgamation
آمالگاماتور، دستگاه اختلاط پودر آمالگام با جیوه‏
amalgamator
نقص در ایجاد مینا، مینازایی ناقص
amelogenesis imperfecta
متخصصین بیهوشی آمریکا
American society of anesthesiologists (ASA)
تاج آناتومیک، تاج کالبد شناختی
anatomical crown
ریشه آناتومیکی، ریشۀ کالبد شناختی
anatomical root
لنگر
anchor
انکوریج، تکیه گاه
anchorage
التهاب گوشه لب‏
angular cheilitis

 

لغات پزشکی بخش 2
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.