مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات پزشکی – بخش 3

در این قسمت  لغات پزشکی بخش 3 عرضه شده است.

لغات پزشکی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات پزشکی / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات پزشکی - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات پزشکی بخش 3
انکیلوز‏
ankylosis
آنوکسی
anoxia
وارون بست قدامی
anterior cross-bite
معادل دندانهای قدامی
anterior teeth labial teeth, morsal teeth
مادۀ پادپُژک، پادپُژک
antiplaque agent
نوک ریشه، آپکس
apex
نوک یاب
apex locator
آپیکال نوکی
apical
ناحیه آپیکال
apical area
تنگه آپیکالی
apical constriction
زبان پریشی‏
aphasia
نابست
apertognathia
نوک ریشه
apex radicis dentis
زاویه های دندان
angles
تراوش آپیکالی‏
apical percolation
نوک بَرداری (معادل apiectomy, root resection
apicoectomy
نوک برداری
apiectomy
آپلازی، تشکیل نشدن دندان
aplasia
آپوپتوز، مرگ برنامه ریزی شده
apoptosis
دستگاه …‏
apparatus
دستگاه
appliance
کاربرد گلیز بیش از اندازه
applied over glaze
رسوبی
appositional
نزدیک، سطوح پروکسیمال دندان‏
approximal
آبی
aqueous
آرتیکولاتور آرکان، مفصل‌گر آرکان
Arcon articulator
قوس دندانی
arcus dentalis
تجهیزات
armamentarium
پوسیدگی متوقف (معادل ( arrested dental caries
arrested caries
arrested dental caries
دیسک مفصلی
articular disc
آرتیكولاتور: وسیله‌ای كه حركات فك را تقلید می‌كند.
articulator
دست‌ساخته
artifact
تاجواره
artificial crown
پنبه نسوز،‌ آزبست
artificial dentition, artificial denture, asbestos
پاشنده
atomizer
لثه چسبنده
attached gingiva
چسبندگی اتصالگر، اتچمنت
attachment
دستگاه اتصال دهنده
attachment apparatus
استهلاک
attenuation
سایش
attrition
سمع، گوش کردن
auscultation
گلیز ذاتی
autoglaze
خودگرائی
autism
خود بشپار شوندگی
autopolymerizing
در آوردن کامل
avulse
از جا درآمدن
avulsion
محوری
axial  ‏
دورادورهای آسه‌ای، دورادورهای محوری
axial contours
دیوارۀ محوری
axial wall
آسه، محور
Axis
دندان شیری
baby teeth
پُژَک باکتریایی‏
bacterial plaque
اتصال باکتریایی
bacterial plug
باکتریواستاتیک، باکتری ایستا
bacteriostatic
بند و لوپ (نام نوعی فضا نگهدار)
band and loop
بانتین
banthine
بار، میله
bar
دندانواره برریشه
bar joint denture
مجرای غدد بزاقی زیرزبانی
bartholin duct
کوژک
basal ridge
پایه، قاعده
base
آمیزگان پایه فلزی
base metal alloys
ترمیمهای پایه فلزی
base metal restoration
کمک های اولیه حیاتی
basic life support  (BLS)
مهره، دانه‏
bead / bid
پرتو
beam
تضعیف پرتو
beam attenuation
شدت پرتو
beam intensity
کمیت پرتو
beam quantity
دم سگ آبی
beavertail
لایه بیلبی
Beilby layer
پلیمریزه یک جلسه ای
bench polymerized
خم شدن خم شدن
bending
گوشه بنت، زاویه بنت
Bennett angle
پخ
bevel
پخ‌دار
beveled
دو دندانه، دو پایه
bicuspid
دندان دو پایه
bicuspid tooth
دوکاسپی کردن
bicuspidization
زبان کوچک دو شاخه
bifid uvula
دو شاخگی پزشکی
bifurcation
برآمدگی دو شاخه گاهی
bifurcational intermediate
دو فکی‏
bimaxillary
دو زاویه
binangle
اتصالات دهنده
binder
پیوندگری، اتصال
binding
زیست سازگار
biocompatible ‏
عرض بیولوژیک
biologic width
شاخص بیولوژیک
biomarker
تراش دو سطحی
biplanar
بَست
bite
ثبت بایت
bite registration
فریم ثبت بایت
bite registration frame
خمیر ثبت بایت
bite registration paste
سفیدکردن
bleaching
پیوند بلوکی استخوان
block bone graft
کانال لوله تفنگی‏
blunderbuss canal
کنار زدن بافت توسط وسیله ای کُند
blunt dissection
تیرگی، محو کردن
blur
تاری دید
blurred vision
حرکت کلی دندان
bodily
محو شدگی
blurring
ایندکس توده بدنی
body mass index (BMI) ‏
بدنه ضایعه (یکی از نواحی پوسیدگی در مینا)‏
body of the lesion
اتصال یابنده
bonding
تشکیل استخوان
bone formation
سطح استخوان‏
bone level
حرکت مرزی
border movement
باکس فرم
box form
الگوی افقی صورت
Brachyfacial pattern
اثر ترمزی
braking effect
اشعه ترمزی، پرتو ترمزی
braking radiation
فن سیم برنجی
brass wire technique
لحیم کاری
brazing
پُل
Bridge
بروچ
broach ‏
دیسپلازی نایژه ای – ششی‏
bronchopulmonary dysplasia (BPD)
دیسپلاستیک (بی قوارگی) رشد غیرطبیعی بافت
Dysplastic
گشاد کننده برونش
bronchodilator
گرفتگی نایژه
bronchospasm
دندان‌ فرسایی
bruxism
سیخ
bristle
گونه‌ای، باکال لُپی
buccal
گودۀ لُپی
buccal pit
دندان های خلفی
buccal teeth
دهلیز لُپی
buccal vestibule
غنچه ای
bud
حجم‏
bulk
حجیم
bulky
گلوله ای شکل
bullet shape
برجستگی کوچک، ضربه‏
bump
سندرم سوزش دهان
burning mouth syndrome (BMS)
پرداخت کردن‏، صیقل دادن
burnishing
خارج کردن موم با حرارت
burnout
غلاف آستر
bushing
اتصال لباب
butt joint
کلامپ پروانه ای‏
butterfly clamp
اثر تماشاگر (یکی از علل مرگ سلول ها در هنگام تابش اشعه یونیزان(
bystander effect
 آهکی شدن‏
calcification
جرم / جرم ها‏
Calculi / calculus
 جِرم
calculus
 کال استخوانی‏
callus
 کاسه سر‏
calvaria
 کانال‏
canal
 تعقیب کانال‏
canal negotiation
 پر کردن کانال‏
canal obturation
 آماده سازی کانال‏
canal preparation
 فضای اسفنجی
cancellated space
 استخوان اسفنجی
cancellous bone
 سرطان‏
cancer
 حفره کانین، گودی نیشی
canine fossa
 راهنمای نیش‏
canine guidance
دندان نیش
canine tooth
کانتی لور‏
cantilever
پُل تک سویه
cantilever bridge
بریج کانتی لور
cantilever fixed partial denture
‏تاجواره
cap
قیراط
carat
برون ده قلبی ‏
cardiac output
مراقبت‏
care
پوسیدگی
caries
خطر پوسیدگی
caries risk
پوسیدگی زایی
cariogenesis
پوسیدگی زا
cariogenic
پوسیدگی زایی
cariogenicity
قابلیت پوسیدگی زایی‏
cariogenicity potential
پوسیدگی شناسی
cariology
پوسیدگی ایستان
cariostatic
پوسیده
carious
صدای غیر طبیعی کاروتید
carotid bruit
کارور
carver
شکل دهی‏
carving
در قالب قرار دادن
cast
شیشه ریختگی
cast glass
گلاس- سرامیک ریختگی
cast glass ceramic
شبکه ریختگی
cast mesh
فلز ریختگی
cast metal
ریخته گری
casting
طوقه های ریخته گری
casting rings
انبر ریختگی
casting tongs
سوزاندن‏
cauterization
حفره مغزه
cavitas dentis
لبه حفره
cavity margin
‏ حفره مغزه / دندان
cavity of tooth
‏کف بندی
cavity preparation base
دیوارۀ حفره
cavity wall
زاویه حفره با سطح
cavosurface angle
لبه حفره با سطح
cavosurface margin
حفره مغزه
cavum dentis
مخفف اتصال سمان و عاج
Cemento Dentinal Junction CDJ
ناحیه عاری از سلول‏
cell free zone
ناحیه غنی از سلول‏
cell rich zone
ساروجۀ یاخته دار
cellular cementum
لایه سلولزی
cellulose layer
سمان ساروج (معادل cementum)
cement
کف بندی(معادل cavity preparation base)
cement base
خط ساروج
cement line
فاصله نگهدارنده برای سیمان
cement spacer
سیمان کاری
cementation
رستوریشن سمان شونده
cemented restoration
ساروجک
cementicle
پیوندگاه سیمان- مینا
cemento-enamel junction
ساروجه ساز
cementoblast
ساروجه کاه
cementoclast
ساروجه یاخته
cementocyte
(CEJ) محل اتصال سمان و مینا
cementoenamel junction
ساروجه زایی
cementogenesis
ساروجواره
cementoid
ساروجه تود
cementoma
‏‌ساروجگی
cementosis
سمان ساروجه (معادل cement2, tooth cement)
cementum
بیش رویش ساروجه (معادل cementosis)
cementum hyperplasia
‏مرکزی
central
کور مرکزی، هسته مرکزی
central core
فوسای مرکزی‏
central fossa
دندان پیش مرکزی، بُرنده مرکزی
central incisor, first incisor tooth, medial incisor, central
برندگان میانگاهی، ثنایاهای مرکزی، انسیزور میانی
central incisors
‏ برهمایی مرکزی
central occlusion
گودۀ مرکزی
central pit
تداخل بستاری میانگاهی، تداخل اکلوزالی مرکزی
centric occlusal interference
بَرهمایی مرکزی (معادل central occlusion)
centric occlusion
(CR) رابطه مرکزی
centric relation
اینله سرامیکی
ceramic inlay
آسترگران سفالی، آستردهندگان سرامیک
ceramic liners
ترمیم سفالین
ceramic restoration
سرامیک ونیر
ceramic veneer
سفالگری، سرامیک سازی
ceramicing
سرامیست، سرامیک کار
ceramist
(CVA) حادثه عروق مغزی
cerebrovascular accident
طوقی
cervical
پوسیدگی طوق
cervical caries
انحنای سرویکال‏
cervical curvature
(CEP) پیشرفتگی مینایی در ناحیه سرویکال‏
cervical enamel projection
خط طوقی
cervical line
‏ طوق دندان
cervical margin of tooth
‏‏ طوق دندان
cervical zone of tooth
‏‏‏ طوق دندان
Cervix, cervix dentis, cervix of tooth
اریب
chamfer
اختصاصی
characteristic
پرتو اختصاصی
characteristic radiation
گاز وارسی
check bite
‏ دندان‌های خلفی
cheek teeth
جراحی پلاستیک لب
cheiloplasty
افتادگی لب بالا روی دندان های فک بالا
cheiloptosis
شکایت اصلی
chief complain
ورقه ورقه شدن
chipping
اسکنه، قلم، تیزبر
chisel
کروما
chroma
کروموزوم
chromosome
انحراف کروموزومی
chromosome aberration
(COPD) بیماری مزمن انسدادی ریه
chronic obstructive pulmonary disease
سینگولوم، کوژک
Cingulum, basal ridge, linguocervical ridge, linguogingival ridge
محیطی، دایره ای‏
circumferential
دور زدن کاسپها
circumventing of cusps
کلامپ‏
clamp
کلاسپ،گیره‏
clasp
طبقه بندی
classification
تمیز کردن و فرم دادن، اصطلاحی در علم اندودنتیکس‏
cleaning and shaping
تمیز بودن
Cleanliness, cleanness
فاصله‏
clearance
شکاف کام‏
cleft palate
دندان‌ فشاری
clenching
صدای تق تق مفصل
click
تاج کلینیکی، تاج بالینی
clinical crown, corona clinical, extra-alveolar crown
(CD) انحراف بالینی
clinical deviation
ریشه کلینیکی، ریشۀ بالینی
clinical root
بیش ‌بست
closed bite
ابری
cloudy
سیستم پایه و پرچم‏
clutch and flag system
خشن
coarse
پیوستگی
coherence
فروخوابیدگی
collapse
پرگنه‏
colony
ایندکس نمود رنگ
color rendering index (CRI(
رنگ کدگذاری شده
color-coded
اغما
coma
ناحیه احتراق
combustion zone
کامیشروتومی، جراحی قلب باز جهت ترمیم دریچه میترال
commissurotomy
دندانپزشکی جامعه نگر‏
community dentistry
فشرده
compact
استخوان متراکم‏
compact bone
دندانوارۀ کامل
complete denture, full denture
برهنه سازی کامل‏
complete denudation
‏ تاجواره کامل
complete veneer crown
آمالگام کمپلکس
complex amalgam
تهیه حفره پیچیده
complex preparation
کامپوزیت‏
composite
تهیه حفره مرکب
compound preparation
فشاری
compressive
استرس تراکمی، تنش تراکمی
compressive stress
مقعر، گود‏
concave
تقعر، گودی‏
concavity
تهویه
conditioning
نارسایی احتقانی قلب
congestive heart failure – CHF
بافت همبند‏
connective tissue
اتصال دهنده
connector
تنگه، تنگ شدگی، تنگ کردن‏
constriction
زاویۀ تماس
contact angle
سطح تماس
contact area
مهار تماسی (پدیده ای در طی ترمیم زخم)
contact inhibition

 

لغات پزشکی بخش 3
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.