مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات کامپیوتر بخش 21

در این قسمت  لغات کامپیوتر – فن آوری اطلاعات – شبکه بخش 21 عرضه شده است.

 

لغات کامپیوتر – فن آوری اطلاعات – شبکه صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات کامپیوتر – فن آوری اطلاعات – شبکه / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات کامپیوتر - فن آوری اطلاعات - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات کامپیوتر – فن آوری اطلاعات – شبکه بخش 21
بستر بعنوان خدمات / سرویس
Platform as a service (PaaS)
زیر ساختار بعنوان خدمات / سرویس
Infrastructure as a service (IaaS)
مجموعه غالب
dominating set
مجموعه غالب همبند
Connected Dominating Set
گره کنترلی
dominator node
الگوریتم اتصال درخت مانند اشتاینر
Steiner tree–like connection algorithm
الگوریتم هرس
Pruning algorithm
تاخیر ارسال پاکت
Back-off delay / backoff delay
تقریب نابدیهی، تقریب مهم
Nontrivial approximation
راحت سازی برنامه نویسی خطی
Linear Programming relaxation
ستون فقرات
backbone
مجموعه مستقل ماکزیمم
maximum independent set
مجموعه مستقل ماکزیمال
Maximal Independent Set
گراف تک سطحه
unit disk graph
گراف سری موازی
series-parallel graph
گراف رتبه کراندار
bounded degree graph
جرم رایانه ای
cybercrime
رایا آزاری
cyberstalking
کارت اسکیمینگ (کپی برداری غیرقانونی از اطلاعات کارت)
card skimming
با گردش نوبتی
round-robin
ارسال همگرا
Convergecast
درخت پوشای سطحی
breadth-first spanning tree
پروتکل وفاداری تطبیقی جغرافیایی
Geographic Adaptive Fidelity (GAF) protocol
توپولوژی شبکه های حسگر خود پیکربندی تطبیقی
Adaptive Self-Configuring Sensor Networks Topology
(ASCENT)
توپولوژی خلوت تر
Sparser topology
سرخوشه
Cluster-head / cluster head / clusterhead
ناهمسویی
misalignment
همسویی ناقص
imperfect alignment
سایه برجسته
drop shadow
مدل خط لگاریتمی
loglinear model
اعتبار صوری
face validity
اعتبار شبه قانونی
nomological validity
آمار تاییدی
confirmatory statistics
تجسم آماری
statistical visualization
نمودار پراکندگی
scatterplot
آموزش الکترونیک
e-Learning
نرم افزار لیزرل
Lisrel software
تجسم سازی، روشن سازی
Envisioning
اعداد همنهشت
Congruent numbers
نمودار نقطه ای
dot plot
سایه نگاشت
Shadow gram / shadowgram
نمودار تاخیری
lag plot
ماتریس درهم ریختگی
confusion matrix
جدول بندی متقاطع
Cross-tabulation
بدی برازش
Badness of fit / badness-of-fit
مقدار قطع
cutoff value
نامعلوم
uninformative
خط کش محاسبه
slide rule
مستقیم و بی واسطه
Immediacy
کوتاهی، ایجاز، اجمال
Succinctness
وقفه
Interruptiveness
پنجره محتوایی
container window
پنجره نمودار
Plot-window
کلید مبدل
Toggle button
ابر نقطه ای
point cloud
فن ارزیابی و بررسی برنامه
Program Evaluation and Review Technique (PERT)
فعالیت بر پیکان، فعالیت پیکانی، فعالیت برداری
Activity-on-arrow (AOA)
قضیه حد مرکزی
central limit theorem
میانگین و واریانس
means and variance
مقادیر وجهی
modal values
توزیع نرمال بریده دوگان / مضاعف
doubly truncated normal distribution
جدول بندی متقاطع
cross-tabulation
روش دیاگرامی تقدم – تاخر
Precedence Diagramming Method
زمان بندی
time phasing
ریاضیات گسسته
Discrete Mathematic
زمان چند جانبه
polylog time
تجزیه گوشی
ear decomposition
تجزیه گوشی باز
open ear decomposition
گراف دو همبند
biconnected graph
دو همبندی
biconnectivity
سه همبندی
triconnectivity
مسطح بودن
planarity
نوبتی سازی، سریال کردن، مسلسل کردن
serialize
تکنیک تور اویلر
Euler tour technique
تکنیک تور درختان اویلر
Euler tour technique on trees
کمترین والدین مشترک
least common ancestors
کمترین والدین مشترک در درختان
least common ancestors in trees
حداقل محدوده، حداقل برد
range minima
گراف های بدون جهت / غیر جهت دار/ بیسو
undirected graphs
گراف های جهت دار
directed graphs
تکنیک قلاب اندازی و پرش اشاره گر
hooking-and-pointer-jumping / hooking and pointer jumping
لوپ صفر درخت، حلقه صفر درخت
zero-tree-loop / zero tree loop
ستاره ریشه دار
rooted star
شماره جزء، شماره مولفه
component number
شماره راس
vertex number
اعداد لگاریتمی
logarithmic number(s)
اسکالا (یک زبان برنامه‌نویسی شیءگرا و تابعی) نام برگرفته از “scalable” و “language” به معنی زبان مقیاس پذیر می باشد
Scala
کلاس های اسکالا
Scala Classes
قاعده شکستن گره
Tie breaking rule / tie-breaking rule
تکرارهای اعداد زوج
even-numbered iterations
لبه زنده، یال زنده
live edge
پرش غیرمستقیم اشاره گر
Deferred Pointer Jumping
متغیر نمونه
Instance Variable
نمونه سازی
Instantiation
حروف کوهانی
Camel Case
گیرنده
getter
مولفه قویا همبند
Strongly connected component
جستجوی اول عمق
depth first search
جستجوی اول سطح
breadth first search
درخت پوشای مینیمم / کمینه
Minimum Spanning Tree(MST)
طوقه
self loop / self-loop
پشته فیبوناچی
Fibonacci heap
الگوریتم پریم
Prim algorithm
لیست مجاورت
Adjacent list
لیست مجاورت انعطاف پذیر
flexible adjacent list
خوشه برداری
uncluster
الگوریتم کروسکال
Kruskal algorithm
الگوریتم سولین
Sollin algorithm
الگوریتم پریم
Prim algorithm
الگوریتم بروکا
Boruvka algorithm
راس شماره دار (شده) کوچکتر
Smaller numbered vertex
سیستم تحلیل گر
Analytics
کارگر داده
data worker
متمایز سازی
single out
برجسته بینی، دید سه بعدی
stereoscopic vision
فیلم برجسته، فیلم سه بعدی
Stereoscopic film
زنجیر مبدا به مقصد
end to end chain / end-to-end chain
سرویس ارتباطی مبدأ به مقصد
end to end service
انتها به انتها / مبدا به مقصد
end to end / end-to-end
تاخیر مبدا به مقصد
End-to –End delay
ترجمه آدرس شبکه
network address translation
مجموعه پروتکل اینترنت
Internet Protocol Suite
نمایش سه بعدی، دید سه بعدی
3D viewing
تصویربرداری ویدیویی
video capture
دید استریو، تصویر استریو، نمای استریو
Stereo vision
دید سه بعدی
Stereoscopic vision
سه بعدی نما
Stereoscope
دید سه بعدی
Stereopsis
مشخصه های رنگی دید سه بعدی
Chroma-stereopsis
ادراک سه بعدی
Stereognosis
تناظر تصاویر دریافتی دو چشم
Stereo correspondence
بازنمایی صحنه، نمای صحنه
scene representation
نمای ویدیو
video representation
پیچش تصویر
Image Warping
رندرینگ (ارائه ماشینی تصاویر) (فرایند تبدیل تصاویر خطی به تصاویر کامل)
Rendering
رندرینگ مبتنی بر تصویر عمق
Depth Image Based Rendering
گروه کارشناسان تصاویر متحرک
Motion Picture Expert Group (MPEG)
صوتی تصویری سه بعدی
3D Audio Visual
ویدیوی همه سویه
omni-directional video
ویدیوی چند نمایی
Multi view video / Multiview video
ویدیوی چند نمایی محاوره ای
interactive multiple-view video
منظره نما، افق نما، با قابلیت پانوراما
panoramic
ویدیو دید-آزاد
free-viewpoint video / free viewpoint video
عامل مبنا
Agent based Agent-based
رویکرد فضای پرتو / شعاع
ray space approach
برداشت سه بعدی
3d impression
نشانه های عمق
depth cues
ناهمخوانی دید دو چشمی
Binocular disparity
انطباق
Accommodation
همگرایی
Convergence
اختلاف منظر حرکت
Motion parallax
سایه، سایه دار شدگی
Shading
همپوشانی، روی هم افتادگی
Occlusion
توابع رمزنگاشتی
Cryptographic functions
توابع درهم
hash functions
بارگذار گری فیش
GrayFish loader
شناسه شی NTFS
NTFS object ID
ماژول اتصال
plugin module
تروجان سبک – اعتبار سنج
validator-style Trojan
درب پشتی، بکدر
backdoor
بوت کیت
Bootkit
آسیب پذیری روز- صفر
zero-day Vulnerability
استاکس نت
Stuxnet
تکنیک ممانعت
Interdiction technique
تخریب
exploitation
کد مخرب، اکسپلوئیت
exploit
کد مخرب وبی
web based exploit
واحد عملیات، عملیات خرابکارانه (مجموع عملیات یک کرم)، ظرفیت عملیات مخرب، فیلد داده، فیلد حاوی داده مخرب
Payload
میان افزار
Firmware
مهر زمانی
Timestamp / time stamp
افزونه
Plugin
خود تکثیری
self-replicating
انحصار متقابل
Mutual exclusion (mutex)
کی لاگر، کلید خوان
Keylogger
فروچاله، سینک هول
sinkhole
فروچاله سازی (فرآیند کنترل و از کار انداختن یک بدافزار از طریق ارسال کل ترافیک به یک ای پی معتبر و بررسی و دفع حمله در آنجا)
sinkholing
سیاه چاله
blackhold
سیاه چاله سازی (تشخیص ترافیک تقلبی و ارسال آن به سیاه چاله)
blackholding
برگردان، برگردان برخوانی
Callback
زیر ساختار دستور و کنترل
Command and Control Infrastructure (C&C)
نام نوعی بدافزار، ایمپلنت
Implant
فرآیند دقت جراحی
surgical precision
شل کد، کد پوسته
shellcode
رمزگذاری
Cypher / cipher
نصب برنامه
Flashing
نصب مجدد، باز نصب، بازنویسی
Reflashing / re-flashing
حک شده
hardcoded
کد واژه حک شده
hardcoded password / hard-coded passwords
محبوبیت کلیک
Click popularity
لیست شدگی سفارشی (ثبت لینک با پرداخت)
sponsored listing
کلاه سفید
white hat
گروه رخنه گران / نفوذ گران کلاه سفید
White Hat Hacker Group
کلاه سیاه
black hat
کلاه خاکستری
Gray hat
کلاه صورتی
Pink hat
خزندگی وب، وب کرالینگ (برنامه ایندکس کننده اطلاعات سایت توسط موتورهای جستجوگر)
Web crawling
خزنده وب
Web crawler
ایندکس اطلاعات
Indexing
فراخوانی اطلاعات
Retrieving
بهینه سازی داخل صفحه (بهینه سازی بر مبنای اطلاعات داخل سایت)
شامل اطلاعاتی نظیر:
تعریف تگ تایتل
تعریف متا تگ توصیف یا  description meta tag
تعریف تگ h1
به کار بردن کلمات کلیدی در متن
به کار بردن کلمات کلیدی در برچسب ها
به کار بردن کلمات کلیدی در alt tag و title عکس ها
بهینه سازی ساختار کدها برای لود بهتر سایت
·         bold، underline  و italic کردن کلمات کلیدی در متن
on-page optimization
بهینه سازی خارج صفحه (بهینه سازی بر مبنای اطلاعات خارج از سایت)
شامل اطلاعاتی نظیر:
چه سایتهایی به شما لینک میدهند.
تعداد سایتهایی که به شما لینک می دهند.
پیج رنک صفحه ای که لینک شما در آن قرار دارد.
تایتل صفحه ای که لینک شما در آن قرار دارد.
متن بخش قابل کلیک لینک . (anchor text)
تعداد و نوع لینکهای داده شده به صفحه ای که به شما لینک داده است.
تعداد لینکهای خروجی صفحه ای که لینک شما در آن قرار دارد.
تعداد کل لینکهای صفحه ای که لینک شما در آن قرار دارد.
میزان اعتبار وب سایتی که به شما لینک داده است.
IPسرور سایتی که به شما لینک داده است.
و موارد متعدد دیگر که هرگز نمیتوان با اطمینان درباره آنها سخن گفت چرا که الگوریتمهای موتورهای جستجو همیشه محرمانه هستند.
Off-page optimization
بک لینک  (به لینک‌ هایی که یک سایت دیگر به سایت شما می‌دهد بک لینک می گویند(
back link
نهاد اینترنتی برای اعداد تخصیص یافته
Internet Assigned Numbers Authority (IANA)
پوشش زیر شبکه با طول متغیر
Variable Length Subnet Mask
گروه کاری حاکمیت اینترنت
Working Group on Internet Governance – WGIG
چگالی کلمات کلیدی (به معنی تعداد تکرار یک کلمه کلیدی در محتوای وب سایت است و این کار اخیرا به عنوان یک فاکتور در رشد و بهبود رتبه سایت در نتایج جستجو استفاده می شود(
density of keyword / keyword density
زبان کنترل ابزار
tool command language (TCL)
شماره ترتیب مقصد، شماره توالی مقصد
Destination Sequence Number
کسر ارسال بسته
Packet Delivery Fraction
گره خوشه مرزی
Border Cluster Node (BCN)
آگهی افزار
adware
جابجایی کد برنامه
code reordering
سرویس حضور، سرویس بود
presence service
نشانه گذاری سرویس حضور
presence markup
واکشگر
Fetcher
دیده بان
Watcher
زبان علامت گذاری توسعه پذیر
Extensible Markup Language (XML)
منبع یاب یکنواخت (آدرس وب)
Uniform Resource Locator (URL)
ژاژه
Jabber
ژاژدهی
Jabbering
باز مهندسی
Reengineering
سابقه خوب، پرونده بی عیب و نقص
Clean slate / clean-slate
تفکیک آدرس
Address resolution
پروتکل تفکیک آدرس معکوس
Reverse Address Resolution Protocol (RARP)
هویت – حضور
Presentity
المان حضور
presence tuple
شبکه حالتمند
Stateful network
باطل سازی، نامعتبرسازی
invalidation
گزارش باطل سازی
Invalidation Report
عمل خلاصه سازی
Digest
مقدار / ارزش خلاصه پیام
message digest value
زبان دستکاری داده ها
data manipulation language
شفافیت مکانی
location transparency
مدار اعلان
announcement board
نقشه محدوده
range map
ثبت اولیه
coarse registration
تبدیل کسینوسی گسسته
Discrete Cosine Transform
حوزه فوریه
Fourier domain
توان دو
power-of-two
ناوردایی مقیاسی
scale invariance
ماتریس مشابهت
similarity matrix
با توجه به
w.r.t. / wrt (With respect to / With regard to)
اثرگذاری
effectuation
علیت
causation
چند نمایی، چند دیدی
Multi-view
تحلیل فاصله فازی
fuzzy distance analysis
تحلیل مشخص خطی
linear discriminant analysis (LDA)
حرکت ساده (داینیم)
dyneme
فضای حرکت
dyneme space
فضای ویژگی
feature space
زمان ثابت
time invariant
کمی کردن بردار فازی، کوانتش بردار فازی
Fuzzy vector quantization (FVQ)
تصویر انرژی جنبشی
Motion Energy Image (MEI)
تصویر تاریخچه جنبشی
Motion History Image (MHI)
تاخر جنبشی
motion recency
خود همپوشانی
Self-occlusion / Self occlusion
تکانک (تقسیم حرکت به بخش های کوچکتری تحت عنوان تکانک)
movelet
مدل پنهان مارکوف
Hidden Markov Model (HMM)
توصیف گر شکل
shape descriptor
ویژگی های محتوای شکل
Shape context features
مجموعه های غالب
Dominant Sets
طرح حفظ موقعیت مکانی
Locality Preserving Projection (LPP)
سیلوئت (شکل سراسری یکپارچه شده بدن)
silhouette
فاصله میانه هاسدورف
median Hausdorff distance
فضایی- زمانی
spatiotemporal
همبستگی فضایی زمانی بهنجار شده
normalized spatiotemporal correlation
فاصله حداقلی ماهالانوبیس
Minimum mahalanobis distance
حداکثر شباهت کسینوسی
maximum cosine similarity
حرکت الحاقی
Concatenating movement
بیان مشکل
Problem statement
الگوریتم C- میانگین فازی
Fuzzy C-Means algorithm
الگوریتم K- میانگین
K-Means algorithm
تحلیل مشخص خطی چند – کلاسه تکه ای وزن دار
Weighted Piecewise Multi-Class Linear Discriminant Analysis
(WPLDA)
ویدیو ناهمزمان
Desynchronized video
لغات کامپیوتر – فن آوری اطلاعات – شبکه بخش 21
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.