مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات کشاورزی بخش 42

در این قسمت لغات کشاورزی (آبخیزداری) بخش 42 عرضه شده است.

 

لغات کشاورزی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات کشاورزی / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات کشاورزی - ایران ترجمه

 

لغات کشاورزی (آبخیزداری) بخش 42
جریان موازی
Parallel flow
فراسنجه، پارامتر
Parameter
باران سنج
Precipitation Gage
مواد مادری
Parent Material
قانون پارکینسون
Parkinson’s Law
ناوپارشال، پارشال فلوم
Parshall Flume
حوزه جزئی
Partial Area
خشکی نسبی
Partial drought
مجموعه مقادیر بالاتر از یک مقدار معین
Partial Duration Series
بسط جزئی
Partial expansion
لوله نیمه پر
Partial flow pipe
دمای پتانسیلی جزئی
Partial potential temperature
فشار جزئی
Partial pressure
جریان نیمه پر
Partially full flow
تعیین اندازه ذرات
Particle Size Analysis
چگالی ذرات، وزن مخصوص حقیقی
Particle Density
چگالی ذره ای
Particle density
قسمت در میلیون
Parts per million
آبراهه، مجرا
Pass
چراگاه
Pasture
اصلاح چراگاه
Pasture Improvement
کشت چراگاه
Pasture Planting
بهبود چراگاه
Pasture Renovation
رسوبات رودخانه ای
fluvial Deposits
کارمایه فرسایش، فرسایش بالقوه
Potential Erosion
مسیر، آبراهه
Path
سنگفرش فرسایشی
Pavement
سنگفرش، پوشش
Paving
دریافت
payoff
آنالیز عناصر اساسی
PCI=Principal component analysis
بیشینه، اوج، اوج ( سیل )
Peak
پیت
Peat
خاک پیت
Peat Soil
سنگریزه، ریگ، قلوه سنگ
Pebble
واحد ساختار خاک
Ped
پدالفر
Pedalfar
فرسایش پاسنگی
Pedestal Erosion
دشت دامنه ای، پدیده لانه روباهی
Pediplain
پدوکال
Pedocal
خاکسازی
Pedogenic
کالبد خاک، نیمرخ خاک
Pedon
پوشش گیاهی
Pei
آب های اولیه
Primitive Water
ابر پله
Pelean cloud
فرسایش پوسته ای
Pellicular Erosion
آب غشائی
Pellicular water
آب معلق، آب آونگی
Pendular water
دشتگون، دشت مانند، دشت سان
Peneplain
سهولت ورود
Penetrability
مجرای تحت فشار-پنستاک
Penstock
شاخص درصد نرمال
Percent of normal index
آبخوان معلق
Perched aquifer
گردش عمومی آب، تراوش
Percolation
مسیر نفوذ
Percolation Pass
آزمایش نفوذ عمقی
Percolation Test
عمل ضربه زنی
Percussive action
ضربه ای، ضربه زنی
Percussion
همیشه یخبندان
Pergelic
محیط حوزه
Perimeter of Watershed
دوره
Period
میانگین دوره ای
Period average
دوره بهره برداری
Period of operation
تناوبی، دوره ای
Periodic
اسپلاین تناوبی
Periodic spline
سرریز پیرامونی
Peripheral Weir
پرلیت
Perlite
همیشه یخ بسته
Permafrost
چراکاه دایمی
Permanent Pasture
آب دایمی
Permanent Water
درصد خشکی دایمی
Permanent Wilting Percentage
آب جذبی دایمی
Permanently Absorbed Water
نفوذ پذیری
Permeability
ضریب تراوایی، هدایت آبی
Permeability Coefficient
میزان فرسایش مجاز
Permeable Rock
نفوذ سنج
Permeameter
سنگ تراوا، سنگ نفوذپذیر
Permissible Soil Loss
نیروی مالشی مجاز
Permissible tractive force
نیروی مالشی مجاز واحد
Permissible unit tractive force
سرعت مجاز
Permissible velocity
رودخانه دائمی
Perennial stream
چاه سنگ کننده
Petrifying well
افق سخت شده آهکی
Petrocalcic Horizon
افق سخت شده گچی
Petrogypsic Horizon
فاکتور عملیات مدیریت اراضی
P factor
جبهه موج
Phase front
فاز خاک
Phase Soil
پدیده
Phenomena
پدیده طبیعی
Phenomenon
خیز سطح ایستابی
Phereatic Rise
جونگار نوری
Photographic barograph
شید سپهر، فتوسفر
Photosphere
واحد نوری- دمایی
Photothermal unit
نوسان سطح آب
Phreatic Fluctuation
خط سطح آب
Phreatic Line
سطح ایستابی
Phreatic Surface
آب زیرزمینی
Phreatic Water
کانی های سیلیسی لایه ای، کانی های سیلسی برگی شکل
Phyllosilicate Minerals
اقلیم شناسی فیزیکی
Physical climatology
عمر فیزیکی
Physical Life
خصوصیات فیزیکی(خاک)
Physical Properties (Soil)
هوادیدگی فیزیکی
Physical Weathering
خاک های فیتو مورفیک
Phytomorphic Soil
قطعه ای، تکه ای
Piecewise
ستون، پایه، حائل
Pier
بسط پایه
Pier extension
عدد فرود پایه
Pier Froude number
شکل پایه
Pier shape
بلندای پیزومتریک
Piezometric Head
پیزومتر، دستگاه اندازه گیری سطح ایستابی
Piezometer
برنامه رقومی کردن اطلاعات
Pin Meter Program (PMP)
آزمایش سوراخ سوزن
Pinhole Test
جریان در لوله
Pipe flow
رگاب، تونلی شدن خاک، پدیده لانه روباهی، پایپینگ
Piping
لوله پیتوت کره ای
Pitot sphere pipe
رودخانه آب ربا، رودخانه آب دزد (رودخانه متجاوز)
Piracy River
مخلوطی از شن و ماسه
Pit – Run
لوله پیتوت
Pitot pipe
چاله کنی، چاله چوله کردن
Pitting
پیکسل
Pixel
افق پلاسیک، افق نازک
Placic Horizon
افق کود آلی
Plaggen Epipedon
دشت فرسایشی، سیلدشت، تسطیح
Planation
جو سیاره ای
Planetary atmosphere
بادهای سیاره ای
Planetary winds
پلانیمتر، سطح سنج، مساحت سنج
Planimeter
نظام چرای برنامه ریزی شده
Planned Grazing System
پلانوسول
Planosols
پوشش گیاهی
Plant Cover
مدل طرح بندی کارخانه
Plant layout model
بقایای گیاهی
Plant Residue
چاله کشت
Planting Basin
حد خمیرایی
Planting Limit
واحد تشکیل دهنده پلاک
Plaque forming unit
خاک شکل پذیر
Plastic Soil
شاخص خمیرایی
Plasticity
توری صفحه ای، صافی، آبکش
Plate Screen
فلات
Plateau
دماسنج مقاومت پلاتین
Platinum resistance thermometer
بشقابی
Platy
دق، پلایا
Playa
دریاچه دقی
Playa Lake
آمیزه رس و کوارتز
Plinthite
فرسایش شخم شیاری
Plough-rill Erosion
لایه شخم
Plow Layer
سخت کفه شخم
Plow pan
بارانهای گوجه
Plum rains
پر مانند، لكه آلودگی
Plume
ریزش-پرتاب
Plunge
نقطه فرود
Plunge point
حوضچه اختلاط، حفره آبكند
Plunge Pool
جریان ریزشی
Plunging flow
جت ریزشی- جت پرتابی
Plunging jet
بارانی، پربارش، بارانزا
Pluvial
فرسایش بارشی
Pluvial Denudation
شاخص بارانی
Pluvial Index
دوره پربارش
Pluvial period
بارانی، پربارش، بارانزا
Pluvian
بارانی، پربارش، بارانزا
Pluvine
باران سنج خودکار
Pluviograph
باران سنج
Pluviometer
ضریب بارش سنجی
Pluviometric coefficient
نسبت بارش سنجی
Pluviometric quotient
باران سنجی
Pluviometry
بارش نما
Pluvioscope
پر باران
Pluviose
پر بارانی
Pluviosity
پر باران
Pluvious
ذخیره چالابی
Pocket Storage
گودال آب
Pocket Water
پادزول
Podzol
اشل نوکدار
Point Gage
باران نقطه ای
Point Rainfall
نمونه رسوب نقطه ای
Point Sediment Sample
آلودگی نقطه ای، آلودگی متمرکز
Point Source Pollution
نمونه بردار نقطه ای بار معلق
Point-Integrating Sediment Sampler
رودخانه تثبیت شده
Poised River
قطبی
Polar
هوای قطبی
Polar air
توده هوای قطبی
Polar air mass
واچرخند قطبی
Polar anticyclone
اقلیم قطبی
Polar climate
مختصات قطبی
Polar coordinates
بادهای
Polar easterlies winds
جبهه قطبی
Polar front
جت استریم قطبی
Polar front jet stream
نظریه جبهه قطبی
Polar front theory
پرفشار قطبی (جنوب)
Polar high
کم فشار قطبی
Polar low
تاوه قطبی
Polar vortex
انحراف قطبی، تاوائی قطبی
Polar wandering
باد قطبی
Polar wind
ستاره قطبی
Polaris
وارونگی قطب
Polarity reversal
زمین های احیا شده
Polder
قطب
Pole
فرورفتگی آهکی، پولیه
Poliye
هوای آلوده
Polluted air
آب آلوده
Polluted Water
آلودگی
Pollution
شاخص آلودگی
Pollution Index
بار آلودگی
Pollution Load
پلی کلرو بی فنیل
Polychlorinated biphenyls
چند ضلعی
Polygonal
چند جمله ای
Polynomial
مجموعه کالبدی خاک
Polypedon
برکه
Pond
برکه داری، مدیریت برکه
Pond Management
ذخیره کوتاه مدت، ظرفیت نگهداری
Pondage
ماندابی، آب ایستی
Ponding
استخر
Pool
بد دانه بندی شده
Poorly graded
بدجور شده
Poorly sorted
ابزارهای ایجاد صدا
Popper tool
خلل و فرج، منفذ، دهانه
Pore
خلل و فرج
Pore Space
تخلخل ، پوکی
Porosity
متخلخل
Porous
صفحه متخلخل
Porous disk
محیط متخلخل
Porous media
مثبت
Positive
جریان پیشرونده مثبت
Positive progressive flow
پیش موج مثبت
Positive wavefront
پسین
Posteriori
پشت جبهه
Postfront
مه پشت جبهه
Postfrontal fog
گودالچه
Pot Hole
آب نوشیدنی
Potable Water
تشریح رودخانه
Potamography
رود شناسی
Potamology
سنگ چین
Potching
انرژی پتانسیل، کار مایه، ذخیره شده
Potential Energy
تبخیر-تعرق پتانسیل، توان تبخیر- تعرق بالقوه
Potential evapotranspiration
انرژی ارتفاعی
Potential head
دمای پتانسیلی
Potential temperature
تاوائی پتانسیل
Potential vorticity
سطح پتانسیومتری
Potentiometric surface
فرمول پاول
Powell formula
نهر نیروگاه
Power canal
تابع توانی
Power function
تولید برق
Power generation
قسمت در میلیون
PPM
عملگرا
Pragmatist
مرغزار
Prairie
عدد پرانتل
Prandtl number
توفان تندری پیش جبهه ای
Pre frontal thunderstorm
پیش تقویت کننده
Preamplifier
آب قابل بارش
Precipitable water
پرتگاه
Precipice
آب قابل بارش
Precipitable Water
بارش، بارندگی
Precipitation
پهنه بارش
Precipitation area
جریان بارشی
Precipitation current
کارائی بارش
Precipitation effectiveness
ایستگاه اندازه گیری بارش
Precipitation gauge
شدت بارندگی
Precipitation intensity
وارونگی بارش
Precipitation inversion
نوسان نزولات جوی
Precipitation Oscillation
ایستگاه بارش سنجی
Precipitation station
آب بارش
Precipitation water
ریزش های جوی، بارش
Precipitation
رود مهاجم، رود متجاوز
Predator River
پیش بینی
Prediction
چرای انتخابی، چرای ترجیحی
Preference Grazing
عملکرد، پیش سازی
Performance
مه پیش جبهه
Prefrontal fog
رودخانه دائمی
Perennial Stream
شن آماده شده
Prepared Gravel
شیارک، شیار ابتدایی
Prerill, Pre-rill
سوزاندن، آتش سوزی عمدی، آتش سوزی تجویز شده
Prescribed Burning
ارزش حال، ارزش فعلی
Present Worth
محافظ
Preservative
فشار، بار
Pressure
باد سنج فشاری
Pressure anemometer
خصوصیات جریان
Pressure characteristics
ضریب فشار
Pressure coefficient
ضریب توزیع فشار
Pressure distribution coefficient
انرژی فشاری(کارمایه فشاری)
Pressure Energy
نوسانات فشار
Pressure fluctuations
گرادیان فشار
Pressure gradient
نیروی گرادیان فشار
Pressure gradient force
فشار معادل ارتفاع، بار فشاری
Pressure head
لغات کشاورزی (آبخیزداری) بخش 42
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.